Samenvatting Handboek positieve psychologie theorie, onderzoek en toepassingen

-
ISBN-10 9461059639 ISBN-13 9789461059635
134 Flashcards en notities
8 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Handboek positieve psychologie theorie, onderzoek en toepassingen". De auteur(s) van het boek is/zijn E T Bohlmeijer Linda Bolier Gerben Johan Westerhof Jan Auke Walburg. Het ISBN van dit boek is 9789461059635 of 9461059639. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Handboek positieve psychologie theorie, onderzoek en toepassingen

 • 1 Welbevinden: van bijzaak naar hoofdzaak?

 • Wat zijn de 5 dimensies van sociaal welbevinden?
  1. Een positieve visie hebben op andere mensen
  2. Geloven in maatschappelijke vooruitgang
  3. De maatschappij begrijpen
  4. Erin participeren 
  5.Zich thuis voelen in de maatschappij
 • Wat is het doel van de zelfdeterminatietheorie/SDT self determination theory (Ryen en Deci, 2001)? 
  De SDT beschouwt geluk als een gevolg van zelfrealisatie. Het ontwikkelen van een goed karakter en een ontwikkeling tot een goed zelf (eudemonisch) zorgt voor geluk.
 • Wat zijn volgens Ryff de zes criteria voor emotioneel welbevinden? = noem de 6 criteria die essentieel zijn in het algemene streven om het eigen potentieel te realiseren?
  1. Doelgerichtheid
  2. Persoonlijke groei
  3. Autonomie
  4. Omgevingsbeheersing (omgaan met de eisen uit de omgeving)
  5. Zelfacceptatie
  6. Positieve relaties
 • Wat zijn de drie componenten van welbevinden uit de definitie van de WHO? En wat houden deze componenten in?
  1. De subjectieve ervaring van welbevinden (emotioneel welbevinden)
  2. Het effectief functioneren van het individu in de zin van zelfrealisatie (psychologische welbevinden)
  3. Het effectief functioneren in de maatschappij (sociaal welbevinden) 
 • wat zijn de 3 voorwaarden van de SDT (2001)?
  Voorwaarden: 
  - autonomie: gevoel van eigen keuze
  - competentie: gevoel van iets kunnen uitvoeren
  - verbondenheid: gevoel van positieve relaties
 • op welke manier wordt de positieve psychologie toegepast in de GGZ?
  - om mentale gezondheid te bevorderen
  - om mentale stoornissen te voorkomen
  - om mentale stoornissen te behandelen
  - om zorg te dragen voor mensen met chronische mentale stoornissen
 • noem de kenmerken van de persoonsgerichte VS klachtgerichte benadering!
  de persoonsgerichte benadering analyseert vanuit krachten (intenties en waardes) als bottom.up proces. het resultaat is emotioneel, psychologisch en sociaal welbevinden wat leidt tot een betekenisvol leven.

  de klachtgerichte benadering analyseert de factoren die de klachten verklaren als top-down proces. het resultaat is de klachtenreductie wat leidt tot het voortbestaan van functionele beperkingen.
 • Wat is het verschil tussen CGT en PCGT?
  CGT is klachtgericht en PositieveCGT is krachtgericht.
 • 1.1 Hoorcollege 1 aantekening

 • wat is het foresight project (2008)?
  het foresight project onderzoekt mentaal kapitaal en welbevinden
 • wat is bloei?
  bloei is de ontwikkeling van get fysieke en mentale vermogen
  (bijv. leervaardigheden, sociale vaardigheden, veerkracht, creativiteit)
 • wat is welbevinden en waar is het aan gerelateerd?
  toestand waarin iemand zich 'goed' voelt (geestelijk, fysiek, sociaal)

  een hoger welbevinden is gerelateerd aan betere gezondheid en sneller herstel na stress/ziekte
 • noem de 6 interventies voor een gelukkig leven!
  - betekenisvolle missie
  - bewust leven
  - gezonde leefstijl
  - positief en optimistisch denken
  - interactie met anderen
  - geluk delen
 • 3 Positieve geestelijke gezondheidszorg

 • Wat houdt de term integrale psychiatrie in? (zoals gebruikelijk in de positieve psychiatrie)
  Psychiatrie waarin het hanteren van een negatieve, klachtgerichte optiek ingebed wordt in een positieve krachtgerichte optiek.
 • Hoe ziet hulp bij herstel er uit volgens de integrale psychiatrie? 
  Alles wat in de weg staat om iemand een volledig en betekenisvol leven te laten vinden dient aangepakt te worden, inclusief psychiatrische symptomen.
 • wat meet de MHC-SF?
  de MHC-SF is de mental health continuumshort form en meet 3 componenten van positieve geestelijke gezondheid, namelijk emotioneel, psychologisch en sociaal.
 • 4 Waarden en motivatie

 • wat zijn waarden volgens de auteurs en wat is hun functie?
  Waarden komen voort uit algemene behoeftes en worden concreet in doelen. 

  waarden zijn cultuurafhankelijk en helpen ons om te begrijpen waardoor motivationele verschillen bij de ander ontstaan
 • Welke niveaus van motivatie zijn er?
  - amotivatie: geen motivatie
  - extrinsieke motivatie: beloning krijgen of straf voorkomen
  - introjectie: activiteit uitvoeren vanwege schuld, schaamte of herstellen van zelfwaarde
  - identificatie: persoonlijk relevante en zinvolle activiteit uitvoeren
  - integratie: activiteit maakt deel uit van persoonlijke doelen
  - intrinsieke motivatie: inherent plezier en tevredenheid van de activiteit zelf staat centraal (dit is self-determined gedrag en het meest stabiel)
 • wat zijn de 2 fases van ACT? en wat houden deze fases in?
  1) creatieve hulpeloosheid (bespreken van wat iemand heeft geprobeerd voor verandering)
  2) cognitieve diffusie 
  - aanvaarding 
  - cognitieve diffusie 
  - mindfulness 
  - zelfobservatie 
  - waarden 
  - waardegericht gedrag 
 • Wanneer is een activiteit intrinsiek gemotiveerd? 
  Wanneer we de competentie hebben om die uit te voeren, als we dit uit vrije wil doen en als die de verbondenheid niet in de weg staat.
  Het is gerelateerd aan alle drie de basisbehoeften. Tevens zit de beloning al in de activiteit zelf.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Wat zijn de drie componenten van welbevinden uit de definitie van de WHO? En wat houden deze componenten in?
1. De subjectieve ervaring van welbevinden (emotioneel welbevinden)
2. Het effectief functioneren van het individu in de zin van zelfrealisatie (psychologische welbevinden)
3. Het effectief functioneren in de maatschappij (sociaal welbevinden) 
hoe ziet WBT er uit voor PTSS?
sessie 1: bespreken van positieve emoties, deze verbreden 
2: zelfcompassie en emotieregulatiesystemen bespreken alsmede zelfcompassie-oefeningen
3: verdiepen van theorie uit 1 en 2
4: post traumatische groei door uitdagen van vermijdende coping
5) behoeftes bespreken en bepalen van focus voor de laatste sessie + brief schrijven naar jezelf
6) brief bespreken en theorieen over je behoeftes + afsluiten
noem de 3 fases van traumabehandeling!
1) stabilisatie (vroeger en nu met sociaal psychiatrische hulp)
2) verwerking (EMDR, exposure)
3) rehabilisatie (TAU en WBT)
wat zijn de 3 hoofdkenmerken van PTSS?
1) herbeleving van gebeurtenissen en angst
2) vermijding
3) hypoerarousal
hoe kun je positieve psychologie en technologie versterken?
- congruentie: afstemmen van inhoud en interventie. balans tussen positieve en negatieve interactie tussen gebruiker en systeem
- adherentie: betrokkenheid, sociale steun en updates maken 50% uit van de effectiviteit
- betrokkenheid: beinvloed de therapeutische relatie en dus ook de effectiviteit
- tailoring en personalisatie: getailorde informatie is effectiever in de GZ dan algemen info
welke 4 rollen kan persuasieve psychologie volgens [Oinas-Kukkonen en Harjumaa] aannemen?
1) primaire task (tailoring. dingen die het systeem doet vergemakkelijken iRL)
2) dialoog tussen gebruiker en systeem (reminders. geven van herinneringen = Fogg's sociale actor)
3) vertrouwen (expertise uitstralen met mensen achter de systemen, nooit twijfel)
4) inzetten van sociale steun (lotgenotencontact)
welke 3 rollen kan persuasieve psychologie volgens [Fogg] aannemen?
1) hulpmiddel/tool (gebruiker bekwamer maken om een bepaalde taak uit te voere)
2) medium (kan overtuigend zijn doordat het een bepaalde ervaring geeft)
3) sociale actor (kan overtuigend zijn, omdat mensen op technologie reageren op dezelfde wijze als dat ze op mensen reageren)
wat is persuasieve technologie?
het zijn interactieve ssystemen die erop gericht zijn om attitudes en gedrag van mensen te beinvloeden zonder daarbij manipulerend te zijn en de waardes van het individu te aanvaarden.
wat is de 'PsyFit'?
het is een online mental fitness programma ter verhoging van welbevinden en vermindering van depressie
wat is 'SuperBetter'?
SB is een interactief game voor mensen die op zoek zijn naar veerkracht na ziekte of tegenslag. SB gebruikt persuasieve technieken en sociale psychologie om gezondheidsdoelstellingen te halen.