Samenvatting Handboek psychopathologie 1

ISBN-10 9031353094 ISBN-13 9789031353095
424 Flashcards en notities
21 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Handboek psychopathologie 1". De auteur(s) van het boek is/zijn . Het ISBN van dit boek is 9789031353095 of 9031353094. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Handboek psychopathologie 1

 • 1 Van diagnostiek tot tot Therapie

 • Psychopathologie: wetenschap/studie van het geestelijk of psychisch lijden.
 • Beschrijving en indeling van psychopatholigische fenomenen:
  a) syndroombenadering: psychologie van het pathalogische
  b) symptoombenadering: pathologie van het psychische
 • Wat is de psychopathologie?
  De wetenschap/studie van het geestelijk of psychisch lijden.
 • Wat is de syndroombenadering om psychopathalogische fenomenen te beschrijven?
  Psychologie van het pathalogische
 • Wat is de symptoombenadering om psychopathalogische fenomenen te beschrijven?
  De pathologie van het psychische
 • Op welke kennisbronnen kan een beroep worden gedaan bij het leren kennen van menselijke verschijnselen?
  Het empatisch begrijpen/verstehen en rationeel verklaren / erklaren.
 • Het methodische dualisme is het leren kennen van menselijke verschijnselen op basis van twee kennisbronnen:
  • Empatisch begrijpen / verstehen
  • Rationeel verklaren / erklaren
 • Empatisch begrijpen / verstehen bestaat uit 4 aspecten:
  • Subjectief: intuitief, begrijpen, invoelen.
  • Individualiseren: gericht op het individuele-unieke, de persoonlijke betekenis relaties.
  • Intrasubjectief: analyse volgens regels die 'binnen het individu' geldig zijn.
  • Hermeneutische methode: via empathie en introspectie
 • Rationeel verklaren / erklaren bestaat uit 4 aspecten:
  • Objectief: verifieerbare verkennning volgens een bepaalde systematiek of methode.
  • Generaliserend: gericht op het gemeenschappelijke.
  • intersubjectief: analyse volgens regels die 'buiten het individu' geldig zijn.
  • Emperische methode: via abstractie van regels, relaties en structuren.
 • Het empatisch begrijpen / verstegen van het methodisch dualisme bestaat uit:
  • Subjectief
  • Individualiserend
  • Intrasubjectief
  • Hermeneutisch
 • Het rationeel verklaren / erklaren van het methodisch dualisme bestaat uit:
  • Objectief
  • Generaliserend
  • Intersubjectief
  • Emperische methode
 • 1.1 Normaliteit en pathologie

 • Aan welke drie voorwaarden moet een psychische stoornis voldoen?
  • Het bereft een abnormaal verschijnsel en wijkt af van de sociale norm.
  • Dit abnormaal verschijnsel lijdt tot ongemak, lijden en bezorgdheid bij betrokkene en omgeving
  • Het abnormale verschijnsel is storend voor andere en omwille van herkenbaarheid beschreven en geordend in begrippenkader psychopathologie
 • Wat is de descriptieve diagnose(medisch model)?
  beschrijving van het voorkomen van pathalogische fenomenen in de zin van karakteristieke en ongeacht de verklaringen.
 • Wat is de etiologische en pathogenetische diagnose?
  De verkenning van factoren die de stoornis hebben veroorzaakt, uitgelokt etc(etiologie); onderzoek van de wijze waarop deze factoren hun werking en tot deze stoornis hebben geleid(pathogenese).
 • Wat is de prognose (medisch model)?
  Een door onderzoek gefundeerde voorspelling van het mogelijke beloop van een stoornis, enerzijds natuurlijk, anderzijds tijdens interventie/behandeling.
 • Wat is therapie (medisch model)?
  Ontwerp en uitvoering interventie met als doel pathologisch functioneren doen verdwijnen, verbeteren, beperken
 • Wat is preventie (medisch model) ?
  ontwerp en uitvoering van een actieplan om stoornissen te voorkomen, primaire preventie, terugval behandelen, secundaire preventie
 • Een psychische stoornis kan gepaard gaan met belangrijke beperkingen of afwijkingen in sociale aanpassing:
  • intrinsieke beperking: verstoring sociaal functioneren, eigen aan specifieke symptomen van psychische stoornis
  • secundaire beperkingen: reacties patient zelf op psychische stoornis.
  • extrinsieke beperking: sociale beperkingen die het gevolg, maar soms ook oorzaak van psychische stoornis zijn.
 • 1.1.1 Omschrijving en situering

 • Wanneer dook het begrip psychopathologie op?

  Dit begrip dook op tegen het einde van de negentiende eeuw

 • Hoe wordt de term psychopathologie in de Anglo-Amerikaanse literatuur gebruikt?

  Dit wordt gebruikt als verzamelbegrip voor alle psychopathologische verschijnselen en verwijst naar het geheel van psychiatrische stoornissen en psychopathologische processen

 • Waarin kan men de handboeken psychopathologie onderverdelen?

  1) psychologie van het pathologische, waarbij psychopathologische verschijnselen als gegroepeerde entiteiten (syndroombenadering) het vertrekpunt vormen voor verder onderzoek (bijv. DSM-IV)

  2) pathologie van het psychische, waarbij men uitgaat van algemeen psychische processen of functies (bijv. waarneming, bewustzijn, denken) en de pathologische varianten ervan analyseert (symptoombenadering)

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.