Samenvatting Handboek psychopathologie 1

ISBN-10 9031353094 ISBN-13 9789031353095
424 Flashcards en notities
22 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Handboek psychopathologie 1". De auteur(s) van het boek is/zijn . Het ISBN van dit boek is 9789031353095 of 9031353094. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Handboek psychopathologie 1

 • 1 Van diagnostiek tot tot Therapie

 • Psychopathologie: wetenschap/studie van het geestelijk of psychisch lijden.
 • Beschrijving en indeling van psychopatholigische fenomenen:
  a) syndroombenadering: psychologie van het pathalogische
  b) symptoombenadering: pathologie van het psychische
 • Wat is de psychopathologie?
  De wetenschap/studie van het geestelijk of psychisch lijden.
 • Wat is de syndroombenadering om psychopathalogische fenomenen te beschrijven?
  Psychologie van het pathalogische
 • Wat is de symptoombenadering om psychopathalogische fenomenen te beschrijven?
  De pathologie van het psychische
 • Op welke kennisbronnen kan een beroep worden gedaan bij het leren kennen van menselijke verschijnselen?
  Het empatisch begrijpen/verstehen en rationeel verklaren / erklaren.
 • Het methodische dualisme is het leren kennen van menselijke verschijnselen op basis van twee kennisbronnen:
  • Empatisch begrijpen / verstehen
  • Rationeel verklaren / erklaren
 • Empatisch begrijpen / verstehen bestaat uit 4 aspecten:
  • Subjectief: intuitief, begrijpen, invoelen.
  • Individualiseren: gericht op het individuele-unieke, de persoonlijke betekenis relaties.
  • Intrasubjectief: analyse volgens regels die 'binnen het individu' geldig zijn.
  • Hermeneutische methode: via empathie en introspectie
 • Rationeel verklaren / erklaren bestaat uit 4 aspecten:
  • Objectief: verifieerbare verkennning volgens een bepaalde systematiek of methode.
  • Generaliserend: gericht op het gemeenschappelijke.
  • intersubjectief: analyse volgens regels die 'buiten het individu' geldig zijn.
  • Emperische methode: via abstractie van regels, relaties en structuren.
 • Het empatisch begrijpen / verstegen van het methodisch dualisme bestaat uit:
  • Subjectief
  • Individualiserend
  • Intrasubjectief
  • Hermeneutisch
 • Het rationeel verklaren / erklaren van het methodisch dualisme bestaat uit:
  • Objectief
  • Generaliserend
  • Intersubjectief
  • Emperische methode
 • 1.1 Normaliteit en pathologie

 • Aan welke drie voorwaarden moet een psychische stoornis voldoen?
  • Het bereft een abnormaal verschijnsel en wijkt af van de sociale norm.
  • Dit abnormaal verschijnsel lijdt tot ongemak, lijden en bezorgdheid bij betrokkene en omgeving
  • Het abnormale verschijnsel is storend voor andere en omwille van herkenbaarheid beschreven en geordend in begrippenkader psychopathologie
 • Wat is de descriptieve diagnose(medisch model)?
  beschrijving van het voorkomen van pathalogische fenomenen in de zin van karakteristieke en ongeacht de verklaringen.
 • Wat is de etiologische en pathogenetische diagnose?
  De verkenning van factoren die de stoornis hebben veroorzaakt, uitgelokt etc(etiologie); onderzoek van de wijze waarop deze factoren hun werking en tot deze stoornis hebben geleid(pathogenese).
 • Wat is de prognose (medisch model)?
  Een door onderzoek gefundeerde voorspelling van het mogelijke beloop van een stoornis, enerzijds natuurlijk, anderzijds tijdens interventie/behandeling.
 • Wat is therapie (medisch model)?
  Ontwerp en uitvoering interventie met als doel pathologisch functioneren doen verdwijnen, verbeteren, beperken
 • Wat is preventie (medisch model) ?
  ontwerp en uitvoering van een actieplan om stoornissen te voorkomen, primaire preventie, terugval behandelen, secundaire preventie
 • Een psychische stoornis kan gepaard gaan met belangrijke beperkingen of afwijkingen in sociale aanpassing:
  • intrinsieke beperking: verstoring sociaal functioneren, eigen aan specifieke symptomen van psychische stoornis
  • secundaire beperkingen: reacties patient zelf op psychische stoornis.
  • extrinsieke beperking: sociale beperkingen die het gevolg, maar soms ook oorzaak van psychische stoornis zijn.
 • 1.1.1 Omschrijving en situering

 • Wanneer dook het begrip psychopathologie op?

  Dit begrip dook op tegen het einde van de negentiende eeuw

 • Hoe wordt de term psychopathologie in de Anglo-Amerikaanse literatuur gebruikt?

  Dit wordt gebruikt als verzamelbegrip voor alle psychopathologische verschijnselen en verwijst naar het geheel van psychiatrische stoornissen en psychopathologische processen

 • Waarin kan men de handboeken psychopathologie onderverdelen?

  1) psychologie van het pathologische, waarbij psychopathologische verschijnselen als gegroepeerde entiteiten (syndroombenadering) het vertrekpunt vormen voor verder onderzoek (bijv. DSM-IV)

  2) pathologie van het psychische, waarbij men uitgaat van algemeen psychische processen of functies (bijv. waarneming, bewustzijn, denken) en de pathologische varianten ervan analyseert (symptoombenadering)

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Wat  zijn de bronnen van stress? 
Alledaagse problemen;
Levensgebeurtenissen;
Traumatische ervaringen;
Chronische stress.
Vragen die je kunt stellen om een depressie te herkennen
Vind je jezelf somber?
Kun je nog genieten?
Heb de gedachten van mij hoeft het niet zo verder?
   - wat zijn die gedachten dan?
   - Wat maakt het dat je de gedachten nog niet uitvoerbaar heb gebracht?
 
Langdurige, ongezonde stress;
Biologische factoren;
Genen;
 
Kenmerken:
   -  Lichamelijke klachten; Moe zijn, trillen, pijnlijke ledematen, veel eten of juist niet.
 
   - Psychische klachten; Stemming negatief, somber, neerslachtig, wantrouwend, grafstemming, in de put
.
   - Denken; Rumineren: malen, piekeren 24 uur. Je blijft erin hangen. Geen overzicht, tegenvallers, ruis, flitsen, chaos in het hoofd. Geen concentratie, vergeetachtig, besluiteloosheid.
 
   - Emoties: snel geirriteerd, alles is teveel, laat maar, niet meer voor jezelf opkomen, prikkelbaar. De een kan niet huilen en de ander juist heel veel, maar lucht niet op. Machteloos, wanhoop, angst.
 
   - Relaties; Beleving vrijen anders, geen zin.Bijwerking van antidepressiva is minder impotent.
 
   - Zelfbeeld; Geen zelfvertrouwen, Walg van jezelf, vind jezelf niets waard.
 
   - Gedrag:Geen Interesse/ plezier meer.
 
- Vragen die je kunt stellen:
  - Wat is je slaap patroon, goed teken dat mensen dromen.
Als mensen vroeg wakker worden kan duiden op depressie.
 
Wat is normaal?
Belangrijk om het te onderscheiden.
- Gezonde stress kenmerken:
     - Vechten, vluchten of bevriezen;
     - Kortdurende verhoging van adrenaline;
     - Herstel.
5-4-3-2-1
Om in het hier en nu te zijn, moment van rust zodat de client niet piekker.
5 dingen die je ziet, hoort, voelt.
Wanneer wordt er over gegaan op therapeutische interventies?
Het hangt af van de ernst van de depressie en de voorgeschiedenis van de patient. Bij een eerste lichte depressie wordt medicatie afgeraden en moet je afwachten aangezien veel eerstelijns depressies vanzelf overgaan. Een lichte depressie bij iemand die al eerder depressies heeft gehad is wel aanleiding om over te gaan op therapeutische interventies, inclusief medicatie.
Wanneer spreekt men van een depressieve of een manische episode?Wat is het criterium m.b.t. de duur van een episode?
Indien er na verandering van stemming een aantal anderen symptomen optreedt en indien ook het functioneren ( werk, school,thuis) is verslechterd.

Bij depressie twee weken of langer.
Kent en herkent de verschillende stemmingsstoornissenWeet het verschil tussen stemming en stemmingsstoornissenVerschillende behandelingen
Unipolaire stoornissen, bipolaire stoornissen en overig. Bij unipolaire stoornis is er sprake van depressieve episoden of dysthymie. Bij biopolaire stoornis is eenmalig of herhaalde sprake van manische, hypomane of gemengde episode.

Een mens heeft een balans in zijn stemming. Aan de ene kant vrolijke, opgewekte kant en aan de andere kant pessimistische, minder opgewekte kijk op het leven. Bij stemmingsstoornissen is deze stemming niet meer in balans.

Psychotherapie en biologische behandeling.

Waarvoor staat ODD?
Oppositional Defiant Disorder. (ongehoorzaam gedrag)
Waarvoor staat CD?
Conduct disorder (antisociale gedragsstoornis)