Samenvatting Handhaver Toezicht en veiligheid

-
ISBN-13 9789037209365
138 Flashcards en notities
3 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Handhaver Toezicht en veiligheid". De auteur(s) van het boek is/zijn Mr M Kriekaart. Het ISBN van dit boek is 9789037209365. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Handhaver Toezicht en veiligheid

 • 1.1 De staat der Nederlanden

 • omschrijf de staat
  je kunt van een staat spreken als een volk op een eigen grondgebied leeft onder leiding van een overheid
 • wat is het volk?
  dit volk bezit de nationaliteit van de desbetreffende staat
 • hoe is de overheid onder te verdelen?
  de overheid is onder te verdelen in de rijksoverheid, de centrale overheid zoals regering en ministers en de lagere overheden zoals provincies en gemeenten
 • wat betekend gedecentraliseerde eenheidsstaat
  door de centrale overheid is macht afgestaan aan lagere overheidsorganen zoals gemeenten en provincies. naar buiten toe treden we als een eenheid op, vertegenwoordigd door de regering.
 • welke regeringsvorm heeft Nederland?
  een erfelijke constitutionele monarchie met een parlementair stelsel.
 • door wie worden de wetten van de grondwet gemaakt?
  de regering en de Staten-Generaal.
 • wat is het verschil tussen wetten in formele zin en wetten in materiele zin?
  wetten die door de regering worden vastgesteld noem je wetten in formele zin en wetten die door de lagere overheden worden gemaakt noem je wetten in materiele zin.
 • 1.2 De centrale overheid

 • wie vormen samen de regering?
  de ministers en de koning
 • wat is het kabinet?
  de ministers en de staatssecretarissen
 • wie vertegenwoordigen het gehele Nederlandse volk?
  de staten generaal
 • uit hoeveel leden bestaan de 1e en 2e kamer?
  de eerste kamer bestaat uit 75 leden en de tweede kamer bestaat uit 150 leden
 • door wie worden de eerste kamer en de tweede kamer gekozen?
  de eerste kamer wordt gekozen door de provinciale staten en de tweede kamer door de Nederlanders die de leeftijd van achttien jaar hebben
 • wat zijn de scheidingen van de drie machten?
  wetgevende macht, uitvoerende macht, rechterlijke macht.
 • de wetgevende macht bestaat uit :
  de regering, de eerste kamer en de tweede kamer
 • welke taken hebben de wetgevende macht?
  maken van wetgeving, controleren van de regering en vertegenwoordigen van het volk en zijn mening tegenover de regering.
 • 1.3 Wetgeving

 • wat is de hoogste wet in nederland?
  de grondwet
 • 1.4 De provincie

 • wie vertegenwoordigen de gehele bevolking van de provincie?
  De provinciale staten.
 • welke voorwaarden moet je aan voldoen om te kiezen voor de leden van de provinciale staten?
  je moet achttien jaar of ouder zijn, niet van kiesrecht uitgesloten en ingezetene van de provincie zijn
 • wat zijn de taken van de provinciale staten ?
  het vertegenwoordigen van de bevolking van de provincie, maken van verordeningen en kiezen van de leden van de eerste kamer
 • wat vormt de gedeputeerde staten?
  de commissaris van de koning en de gedeputeerden.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

wat zijn ambtsdelicten?
strafbare feiten die door een ambtenaar worden gepleegd ambtsovertreding of ambtsmisdrijf.
door die kan een machtiging worden afgegeven voor betreden van een woning?
advocaat generaal, officier van justitie en de hulp officier van justitie.
welke plaatsen staan er in artikel 12?
vergaderruimte, ruimte bestemd voor godsdienstoefeningen en ruimte waarin terechtzittingen worden gehouden.
wanneer mag er buiten heterdaad worden aangehouden?
misdrijven waar een gevangenisstraf van 4 jaar of meer op staat (diefstal, zware mishandeling,doodslag) en misdrijven van minder dan 4 jaar : mishandeling en vernieling.
wie is er bevoegd tot aanhouden buiten heterdaad?
officier van justitie en als die niet kan worden afgewacht dan de hulp officier van justitie als de hovj niet kan worden afgewacht dan mogen de opsporingsambtenaren die bevoegd zijn het feit op te sporen ook aan te houden.
wanneer mag je aanhouden op heterdaad
voor zowel misdrijven als overtredingen.
wat is het doel van aanhouden?
de verdachte voorgeleiden voor de organen van de politie (hulp officier van justitie)
wie mogen er fouilleren op zoek naar identiteitsbewijs?
opsporingsambtenaar en sommige aangewezen buitengewoon opsporingsambtenaren.
hoe oud moet je zijn voor toonplicht van je identiteitsbewijs?
14 jaar
wanneer mag het identiteitsbewijs gevorderd worden?
als het redelijkerwijs noodzakelijk is voor de uitoefening van de politie taak.