Samenvatting HC Anatomie van het lymfevatstelsel M5

-
30 Flashcards en notities
237 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "HC Anatomie van het lymfevatstelsel M5". De auteur(s) van het boek is/zijn Vondenhoff. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

Samenvatting - HC Anatomie van het lymfevatstelsel M5

 • 1 HC 1 inleiding

 • Geef de namen van zes hoofdlymfestammen

  1. Ductus lympatis
  2. Truncus subclavius
  3. Truncus bronchomediastinalis
  4. Truncus lumbalis
  5. Truncus jugularis
  6. Ductus thoracicus
 • Noem de lymfevaten van de inguinale regio (6)

  Hoofdlymfestam: Truncus lumbali

  Vanuit het been: Ventromediale bundel

  diepe femorale lymfevaten

  femorale lymfevaten

  Obturator lymfevaten

  lymfevaten van de heupzenuw

   

 • Noem de lymfeknopen van de inguinale regio (5)

  -          Diepe Ing. Ln.

  o   Rosenmüller, Cloquet of Prigoff Ln.

  -          Oppervlakkige Ing. Ln.

  o   Superolaterale opp. Ing. Ln.

  o   Superomediale opp. Ing. Ln.

  o   Inferomediale opp. Ing. Ln.

  o   Inferolaterale opp. Ing. Ln.

 • Noem de lymfeknopen van de iliacale regio

  -          External

  o   Lateral

  o   Intermediate

  o   medial

  -          Internal

  o   Lateral

  o   Medial

  -          Common

  o   Lateral

  o   Intermediate

  o   Medial

  o   Promontory

  Interiliacal lymph nodes

  Promontory lymph nodes

 • Noem de lymfevaten van de iliacale regio

  Truncus lumbalis (dexter en sinister)

  Truncus gastrointestinalis

 • In welke drie hoofdgroepen zijn de iliacale lymfknopen verdeeld?

  External, internal, common

 • Welke van de organen in het bekken voeren af op de iliacale en inguinale lymfknopen?

  Lnn. Iliacales (externi et interni): blaas, organen van het bekken (prostaat, spermaleider, uterus, bovenste deel vagina)

  Lnn. Iliacalis communes: bekkenwand, bilspieren

  Lnn. Inguinales superficialis: buitenste deel genitalien, perineum, oppervlakkige deel de benen en van het onderste deel van de romp

  Lnn. Inguinales profundi: diepe systeem (spieren, botten, bindweefsel, fascia) van de buikregio, laagste eenderde deel van de vagina, uterus, eileiders

 • 2 WC 1

 • Wat is het verschil en hoe is het verloop van het oppervlakkige en diepe systeem van de lymfvaten in de borstregio?

  De lymfevaten van het oppervlakkige systeem vervoeren lymfe van huid en borstweefsel van de borstregio.

  De lymfevaten van het diepe systeem vervoeren lymfe van zowel de organen van de borstregio en weefsels behorend bij het diepe systeem (spieren, botten), als ook van enkele delen van de huid. Bijvoorbeeld door afvoer via de parasternale lymfeklieren.

 • Hoe heten de lymfknopen bij de clavicula en waar voeren ze op af?

  Subcutaneous clavicular lymph node, supraclavicular nodes, infraclavicular nodes.

  Subclavian trunk

 • Uit welke 4 grote segmenten is de romp onderverdeeld?

  Bovenste twee en onderste twee romp territoria

 • liggen de parasternale lymfknopen en waar voeren ze op af?

  Naast het borstbeen. Voeren af op parasternal trunk.

 • Waar liggen de intercostale lymfknopen en waar voeren ze op af?

  Tussen de ribben. Voeren af op intercostal trunk.

 • Waar liggen de paravertebrale lymfknopen en waar voeren ze op af?

  Naast de wervels. Voeren af op intercostal trunk en / of thoracic duct.

 • 4 WC 2

 • Welke route doorloopt de lymfe vanaf de kin tot aan de uitmonding in het veneuze systeem?

  Afhankelijk van het exacte gebied van de kin is de drainage via submentale of submentale lymfeklieren. Submentale voeren meeste lymfe af op jugulodigastric l.n.,s en beetje op submandibulaire l.n.’s. De laatstse voeren zelf ook af op de jugulodigastric l.n.’s

 • lymfknopen liggen in de hals en hoe is het verloop naar de claviculaire regio en uitmonding in het veneuze systeem?

  Superieure cervicale lymfeklieren. De laterale superieure cervicale lymfeklieren, waarvan de accessory chain een onderdeel is, voeren lymfe af naar de supraclaviculaire lymfeklieren. Deze voeren de lymfe af naar de truncus jugularis. De mediale superieure cervicale lymfeklieren voeren rechtstreeks af naar de truncus jugularis.

 • 5 HC 3

 • Waar ligt het mediastinum en welke lymfknoopgroepen en lymfvaten liggen hierin?

  Het mediastinum is de ruimte tussen borstbeen en wervelkolom, en tussen de longen. Deze wordt onderverdeeld in anterior, midden en posterior mediastinum. In het mediastinum liggen de anterieure en posterieure lymfeklieren. De anterieure zijn onder te verdelen in linker, rechter en middelste lymfeklieren. De linker anterieure mediastinale lymfeklieren voeren af op de ‘left mediastinal trunk’ en de rechter anterieure mediastinale lymfeklieren voeren af op de ‘right mediastinal trunk’.

 • Waar voeren de lymfvaten in het mediastinum op af?

  De linker vaten op de ductus thoracicus, de rechtervaten voeren apart of gezamenlijk met andere lymfestammen de lymfe af in de ‘right lymphatic duct’.

 • Beschrijf hoe de lymfafvloed verloopt van de buik en het bekken.

  Globaal wordt lymfe van benen en onderste deel v.d. romp wordt afgevoerd op de inguinale lymfeklieren. Deze voeren weer af op de iliacale lymfeklieren. Vandaar gaat de lymfe via de lumbale lymfeklieren.

 • Waar voeren de diepe lymfvaten van de buik op af?

  Naar de Lumbar trunk, vandaar naar de cysterna chyli en zo naar de ductus thoracicus.

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Noem de lymfeknopen van de inguinale regio (5)

-          Diepe Ing. Ln.

o   Rosenmüller, Cloquet of Prigoff Ln.

-          Oppervlakkige Ing. Ln.

o   Superolaterale opp. Ing. Ln.

o   Superomediale opp. Ing. Ln.

o   Inferomediale opp. Ing. Ln.

o   Inferolaterale opp. Ing. Ln.

Noem de lymfevaten van de inguinale regio (6)

Hoofdlymfestam: Truncus lumbali

Vanuit het been: Ventromediale bundel

diepe femorale lymfevaten

femorale lymfevaten

Obturator lymfevaten

lymfevaten van de heupzenuw

 

Beschrijf de huidterritoria van de benen en leg uit op welke lymfknopen deze gebieden afvoeren.

Dorsomediale territorium van het bovenbeen à voeren af naar inferomedial lymph nodes, dorsolaterale territorium van het bovenbeen à voeren af naar superolateral superficial inguinal lymph nodes, ventromediale territorium van het onderbeen (loopt door naar bovenbeen) à voeren af naar de inferolateral inguinal lymph nodes, en het dorsolaterale territorium van het onderbeen à voeren af naar de oppervlakkige (superficial) popliteale lymfeklieren.

Waar naartoe lopen de efferente vaten van de Lnn. poplitea superficialis?

Naar de diepe popliteale lymfeklieren. Zie Földi pag. 141 tekst.

Waar liggen de Lnn. poplitea en wat is het drainage gebied?

In de knieholte. Ze draineren het diepe lagen van het onderbeen, en het dorsolaterale deel van het onderbeen.

Wat is het drainage gebied van de diepe Lnn. inguinalis?

De diepe lagen van de onderste extremiteiten (spieren, botten, fascia, periosteum), en bij de man de penis en glanspenis en bij de vrouw de clitoris.

Wat is de "Rosenmullers node"?

Een lymfeklier van de diepe Lnn. Inguinalis die het meest consistent is en die in de ‘femoral ring’ ligt.

 

Waar liggen de diepe Lnn. inguinalis?

Onder de femorale fascia in de iliopectineal fossa

Wat is het drainage gebied van deze Lnn. inguinalis superficialis?

Onderste romp territoria (oppervlakkige systeem), benen, aantal organen of delen van organen in de onderbuikregio.

In welke 5 zones zijn de Lnn. inguinales superficialis onderverdeeld?

 1. Superieur lateraal
 2. Superieur mediaal
 3. Inferieur lateraal
 4. Inferieur mediaal
 5. Centraal