Samenvatting HC Inleiding Internationaal en Europees Recht

-
110 Flashcards en notities
4 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "HC Inleiding Internationaal en Europees Recht". De auteur(s) van het boek is/zijn Silverslagen. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - HC Inleiding Internationaal en Europees Recht

 • 1.1 Hugo de Groot (1583-1645)

 • Waar was Hugo de Groot grondlegger van?

  Het moderne volkenrecht.

 • Het volkenrecht zijn de rechten en plichten die landen tegenover elkaar hebben. Ook maakte Hugo de Groot een tweedeling tussen recht ten tijden van vrede en oorlog. 

 • 1.2 Haags en Geneefs recht

 • Wat is het verschil tussen Haags en Geneefs recht?

  Haags recht is het recht tijdens oorlog, Geneefs recht is het recht tijdens vrede. 

 • Haags en Geneefs recht zijn er dankzij het onderscheid wat Hugo de Groot maakte. Ze zijn vernoemd naar de steden waar de meesten verdragen over dit onderwerp zijn getekend. Tegenwoordig is er alleen niet meer z'n duidelijke lijn omdat het vaak niet gaat over geschillen tussen langen, maar geschillen in landen zelf. 

 • 1.3 Vrede van Westfalen

 • Wat is het verschil tussen de vrede van Münster en het verdrag van Münster?

  De vrede van Münster houd een onafhankelijkheidsverklaring in van Nederland ten opzichten van Spanje, het verdrag van Münster is houd de afscheiding in van Frankrijk en Zweden van het romeinse rijk. 

 • Wat houd de vrede van Westfalen in? 

  Een elftal verdragen die tot strekking hebben dat staten geen hogere soeverein hebben zoals een god of keizer. De staten verklaarde zich zelf soeverein. 

 • De term soeverein is bedacht door Jean Bodin in de 16e eeuw. Soevereine staten zijn gelijk aan elkaar. De vrede van Westfalen kan gezien worden als het begin van het moderne systeem van soevereine staten.

 • 1.4 Wat is internationaal recht?

 • Wat is internationaal recht? 

  Het is onder te verdelen in internationaal publiekrecht en internationaal privaatrecht. Internationaal publiekrecht regelt de verhoudingen tussen staten onderling en tussen deze en andere rechtssubjecten. Dit berust op verdragen, gewoonterecht en algemene beginselen van recht. Internationaal privaatrecht, dit is nationaal recht dat aanwijst welk recht een Nederlandse rechter moet toepassen op een privaatrechtelijke rechtsbetrekking waarbij vreemd recht een rol speelt. 

 • Bij internationaal publiekrecht gaat het tussen de verhoudingen met de VN etc. Bij internationaal privaatrecht gaat het er om wat er gebeurt als een Belgische auto tegen een Franse auto aan rijd hier in Nederland. 

 • Welke twee stromingen of perioden vallen te onderscheiden in het internationaal recht?

  co-existentie en coöperatie. 

 • Co-existentie, de betrekkingen tussen staten. De staten zijn soverein op hun eigen grondgebied. Wel is er onderlinge afhankelijkheid tussen staten. Als de grens van een staat een rivier is dan moeten ze beiden voor de rivier zorgen. Coöperatie, naast vredig samenleven behoren nu ook het koesteren van mondiale waarden, het gezamelijk beschermen van milieu en het waarborgen van mensenrechten ook tot de doelstellingen. 

 • 1.5 Waarom internationaal recht?

 • Wat zijn de doelstellingen van Internationaal recht?

  Orde scheppen in de chaos van Internationale betrekkingen, Behartigen van internationale publieke doelstellingen. Progressieve ontwikkelingen van het recht.

 • De internationale publieke doelstellingen zijn,

  - Vrede en veiligheid

  - Respect voor mensenrechten

  - Het tegengaan van straffeloosheid

  - Milieubescherming en duurzame ontwikkeling

   

 • 1.6 Gebieden van internationaal recht

 • Welke twee vromen van gebieden van internationaal recht zijn er?

  Klassieke gebieden en moderne gebieden

 • Onder klassieke gebieden vallen,

  - Bronnen en subjecten van Internationaal recht

  - staatsaansprakelijkheid 

  - Geschillen beslechting 

  - jurisprudentie

  - Oorlog en vredesrecht

  - verdragen recht

 • Onder moderne gebieden vallen,

  - recht van internationale organisaties

  - Mensenrechten

  - Milieurechten

  - Internationaal economisch recht. 

  - Internationaal strafrecht

  - Wapenbeheersingsrecht.

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.