Samenvatting HC Psychologie M5

-
303 Flashcards en notities
1 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "HC Psychologie M5". De auteur(s) van het boek is/zijn Vissers. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

Samenvatting - HC Psychologie M5

 • 1.1 korte herhaling

 • Wat is het biomedische model?

  Er wordt alleen gekeken naar fysiologische verklaringen voor ziekten

 • Wat wordt er bekeken met het biomedische model?

  De fysiologische verklaringen voor ziekten

 • Wat is het biopsychosociale model?

  Ziekten en symptomen kunnen door een combinatie van lichamelijke, sociale, culturele en psychologische factoren worden verklaard.

 • Wat is het biopsychosociale model? (4)

  Ziekten en symptomen kunnen verklaard worden door een combinatie van

  1. lichamelijke,
  2. sociale,
  3. culturele
  4. psychologische factoren
 • Wat zijn dualisten?

  Lichaam en geest zijn afzonderlijk en beïnvloeden elkaar niet.

 • Wat zijn monisten?

  Lichaam en geest zijn een eenheid.

 • Denken we tegenwoordig al dualisten of monisten?

  Geen van beide. Nu denken we; lichaam en geest hebben een wederzijdse relatie.

 • Wat is fysiologie
  Fysiologie is de wetenschap die zich bezig houdt met de normale levensprocessen van mensen en dieren.

 • 1.2 Freud

 • Wat is het onderzoek van Sigmund Freud naar 'conversiehysterie'?

  Conflicten in het onbewuste zag hij als oorzaak van lichamelijke stoornissen (blindheid, doofheid, verlamming) Bijvoorbeeld het onderzoek waarbij de baarmoeder (hyster) weg te nemen bij vrouwen en deze werden maandelijks minder hysterisch.

 • Waar hebben de onderzoeken naar conversiehysterie van Sigmund Freud tot geleid?

  Er kwam steeds meer onderzoek naar onbewuste conflicten, persoonlijkheid en ziekte. Er ontstond een nieuw vakgebied: psychomatische geneeskunde.

 • Wat zijn somatoforme stoornissen?

  Aandoeningen die geen lichamelijke oorzaak hebben.

 • Hoe heet conversiehysterie tegenwoordig en in welke categorie valt het? (stoornissen)

   

  'Conversion disorder', valt in de categorie somatoforme stoornissen.

 • Wat wordt er bedoeld met de term hysterie
  Met de term hysterie wordt doorgaans een psychische aandoening of gemoedstoestand aangeduid.

 • Wie was de eerste die de term hysterie gebruikte?
  Hippocrates
 • Wat beschreef hippocrates bij de term hysterie
  Hij beschreef de onregelmatige bloedstroom bij vrouwen van de uterus naar de hersenen.
 • Wat houdt psychosomatische geneeskunde in?
  Dit is een medisch gebied die zich bezig houdt met het ziekte beeld die  zich vooral lichamelijk manifesteren, maar waarbij psychische factoren een duidelijke factor zijn.
 • 1.3 Verband psychologie en gezondheid

 • wat is nu het verband tussen psychologie en gezondheid?

  Mensen hebben aannamen over gezondheid, hebben emoties over gezondheid en hebben een gedragsmatige rol bij het in stand houden van gezondheid en omgaan met ziekten.

 • Wat zijn voorbeelden over emoties over gezondheid? (3)

  1. 'blij zijn om gezond te zijn'
  2. 'bang zijn om ziek te worden'
  3. 'boos zijn omdat iets jou overkomt'
 • Wat zijn voorbeelden van aannamen over gezondheid?

  '1 glaasje wijn per dag is gezond voor je hart' 'sporten moet om gezond te zijn'

 • Wat zijn voorbeelden over emoties over gezondheid?

  'blij zijn om gezond te zijn' 'bang zijn om ziek te worden' 'boos zijn omdat iets jou overkomt'

 • Wat is de gedragsmatige rol om gezondheid?

  Je van alles om gezond te blijven, sporten, gevarieerd eten etc.

 • wat is nu het verband tussen psychologie en gezondheid? (3)

  1. Mensen hebben aannamen over gezondheid,
  2. hebben emoties over gezondheid
  3. hebben een gedragsmatige rol bij het in stand houden van gezondheid en omgaan met ziekten.
 • Wat is gezondheispsychologie?

  Biedt inzicht in biopsychosociale factoren die belangrijk zijn voor het bevorderen en in stand houden van gezondheid, preventie van ziekte etc.

 • Wat zijn voorbeelden van aannamen over gezondheid? (2)

  1. '1 glaasje wijn per dag is gezond voor je hart'
  2. 'sporten moet om gezond te zijn'
 • Welke factoren spelen een rol bij ongezond gedrag
  Door het gedrag van anderen mensen om ons heen ontstaat een subjectieve ' sociale norm' die een implicite en explicite goedkeuring van bepaald gedrag suggereert.
 • Wat zijn attitudes
  hoe je over iets of iemand denkt, wat ook je gedrag bepaalt 
 • Hoe kan je attitudes nog meer omschrijven
  hoe je over iets of iemand denkt, wat ook je gedrag bepaalt 
 • Wat wordt er bedoeld met cognitieve dissonatie
  daar wordt mee bedoeld,  de tegenstrijdigheden tussen cognitie, emotie en gedragintentie. Oftewel, zonnebrand is schadelijk, ik blijf lekker in de zon liggen, wanneer de cognitie wordt bijgesteld dan kan er gezegd worden, nou ja echt heel schadelijk is zonnebrand nou ook weer niet.
 • wat wordt er bedoeld met risicoperceptie en onrealistische optimisme
  vb hiervan zijn; een probleem wat zich in het verleden heeft voorgedaan, zal niet meer in de toekomst voorkomen

  een klein percentage heeft longkanker dus het zal mij niet overkomen.
 • Noem 2 voorbeelden van risicoperceptie en onrealistische optimisme
  1. een probleem wat zich in het verleden heeft voorgedaan, zal niet meer in de toekomst voorkomen
  2. een klein percentage heeft longkanker dus het zal mij niet overkomen.
 • Er zijn nog meer factoren die een rol spelen bij ongezond gedrag, welke factoren zijn dat allemaal?
  De meest relevante factoren zijn:
  persoonlijkheid
  Sociale normen, vrienden, familie
  Attitudes
  Risicoperceptie en onrealistisch optimisme
  Doelstelling en motivatie voor gedrag
  Zelfredzaamheid (self efficacy)

 • Er zijn nog meer factoren die een rol spelen bij ongezond gedrag, welke factoren zijn dat allemaal?(6)
  De meest relevante factoren zijn:
  1. persoonlijkheid
  2. Sociale normen, vrienden, familie
  3. Attitudes
  4. Risicoperceptie en onrealistisch optimisme
  5. Doelstelling en motivatie voor gedrag
  6. Zelfredzaamheid (self efficacy)

 • Leg uit wat er met de doelstellingen en motivatie voor gedrag wordt bedoeld?
  Gedrag wordt gemotiveerd door resultaatverwachtingen. ( bijv,ik word fitter door sporten. Een doelstelling kan zijn sporten.
  Hoe minder realistische doelstellingen, hoe minder gedragsveranderingen. Sommigen stellen veel te hoge of veel te lage resultaatverwachtingen.
 • Wat is de definitie van zelfredzaamheid (self- efficacy)
  Het geloof in eigen vermogen tot het organiseren en realiseren van de bronnen van handelingen die nodig zijn om toekomstige situaties aan te sturen. ( Bandura 1986)
 • Wat wordt er bedoeld met mensen zijn inconsequent?
  Dit heeft te maken met de verschillende ervaringen die men ervaart als het gaat om externe regulerende factoren. b.v
  Roken wordt afgekeurd, sporten wordt toegejuigd, maar sigaretten zijn makkelijker te verkrijgen terwijl de sportschool moeilijk te bereiken is.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Op welke manieren kan je naar stress kijken (3)

1. oorzaak

 • life event

2. reacties

 • het ziek worden, de reacties in je lichaam -> algemeen aanpassingssyndroom

3. interactie

 • waarbij je dus die individuele verschillen kunt verklaren
Wat zijn de lichamelijke reacties bij het alert worden? (3 stappen)
 • Door het vrijkomen van cortisol
 • komt er meer glucose vrij voor onmiddelijke energie.
 • Hierbij wordt wel het immuunsysteem onderdrukt.
Op welke gevolgen heeft een type A meer kans op? (5)
 1. Hartinfarct
 2. Allergieën
 3. Verkoudheid
 4. Maagkwalen
 5. Pfeiffer

  (Suls & Marco, 1990)
Waar heeft een type A meer kans op?
Op 2x keer zoveel meer kans op hartkwalen (Mathews, 1982)
Wat zijn normale reactie na het vernemen van diagnose
depressieve gevoelens, wanhoop en angst
Hoe ontstaat victimeserend gedrag
Men probeert zijn/haar hoofd boven water te houden
Noem voorbeelden van victimiserend gedrag
Vermijden
distantieren
Redden 
aanklagen
Hersenspoelen
Hoe kan je attitudes nog meer omschrijven
hoe je over iets of iemand denkt, wat ook je gedrag bepaalt 
Wat is de ontstaans wijze van depressieve stoornis (5)

1. genetische aanleg

2. life- events

3. psychische oorzaken

4. verlieservaringen

5. lichamelijke oorzaken

 • immuunsysteem
 • verandering neurotransmitteractiviteit
 • hypothalamus-hypofyse
 • hormonale omschakeling
Noem de  oorzaken van derpessie bij kanker patienten (2)

1. biologische factoren

 • vermagering
 • hersentumoren

2. psychosociale factoren

 • onzekerheid beloop
 • vervoel van onmacht