Samenvatting HC_ Recht

-
181 Flashcards en notities
1 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Samenvatting - HC_ Recht

 • 1.1 Belang van het recht

 • Welke functies kent het recht?
  • Ordening van de samenleving door het stellen van regels
  • Handhaving van regels door middel van geschilbeslechting; dit is wanneer conflicten zich voordoen.
 • Wat is het verschil tussen een politiestaat, totalitaire staat en rechtsstaat?
  • Een politiestaat = de macht van de overheid staat centraal en staat boven het recht. De overheid is de baas over de meeste zaken, zoals het denken en doen van mensen, en oefent op andere manieren sociale, economische en politieke controle uit.
   • De regels worden toepast door een onderdeel van de overheid (politie) die hier subjectief mee omgaan.
  • Totalitaire staat = dit is een staat met vaststaande regels waarin de overheid alles ordent. De overheid wil hierbij alles controleren.
  • Rechtsstaat = dit betekent dat ook de overheid aan het recht verbonden is. Dit heeft tot gevolg dat ook politici en bestuurders de grenzen van het recht niet mogen overschrijden
   • Nederland kent geen grondwettelijk hof, maar de wetten worden wel getoetst aan het Europees rechtssysteem.
 • 1.2 Wat is eigenlijk recht?

 • Hoe kan je het recht definiĆ«ren?
  • Dat het recht "hetgeen is wat in de wet staat" klopt niet.
  • "Regels die als doel hebben menselijke gedragingen in een maatschappelijke context te ordenen" Het recht is dus de samenhang aan regels die gelden om het onderlinge verkeer tussen rechtspersonen (zowel burgers als overheid) te regelen, onderlinge geschillen te beslechten en te voorkomen. Dit laatste hangt af van de rechtsstroming die je hanteert, deze regels kunnen in de wet teruggevonden worden, maar ook ongeschreven regels zijn. Recht staat dus niet helemaal in de wet; Je hebt wee soorten recht, namelijk natuurrecht en het positieve recht; dit zijn twee soorten benaderingen.
 • 1.2.1 Rechtspositivisme

 • Wat houdt het rechtspositivisme in?
  Dit is het geheel van de in Nederland geldende rechtsregels. 
  Dit zijn de algemene, voor herhaalde toepassing vatbare, normen, die binnen een bepaalde tijdsperiode en territorium gelden en waarvan de naleving kan worden afgedwongen. 
  • Al het recht staat in de wet en de rechter interpreteert deze: er is geen recht buiten de wet. 
  • De achterliggende gedachten is dat het rect wordt gemaakt door mensen, en het recht kan in verloop van tijd gewijzigd worden door een andere wet die juridisch formeel correct tot stand is gekomen. Als dat zo is, is een wet recht. Dit blijft ook zo als deze als onrechtvaardig of immoreel wordt beschouwen: er is geen verband tussen recht en moraal.
 • Wie is een belangrijke aanhanger van het rechtspositivisme?
  • Montesquieu = een van de pleiters van wetboeken, waar alles duidelijk vermeld stond. Hierin werden alle rechtsregels gecodificeerd. Hij is bekend van de machtenscheiding; de wet wordt gemaakt door de wetgevende macht en rechtsprekende macht is de mond van deze wet. 
 • Wat zijn twee voordelen van het rechtspositivisme?
  • Er treedt weinig willekeur op bij de interpretatie van wetten.
   • De rechter bestudeert de situatie en beoordeelt deze vervolgens op onafhankelijke wijze. Dit verloopt vaak op een democratische en legale wijze. Het rechtspositivisme biedt dus rechtszekerheid. 
  • Het rechtspositivisme is makkelijk: het is namelijk allemaal te vinden in de wet. Hierdoor is het standvastig, duidelijk en controleerbaar en biedt het dus rechtszekerheid
 • Wat zijn twee nadelen van rechtspositivisme?
  • Er wordt geen rekening gehouden met algemene rechtsbewustzijn. Het rechtsgevoel van ieder afzonderlijk individu wordt dus grotendeels tenietgedaan.
   • Bijvoorbeeld = de rassenwetten van Neurenberg
  • Het is erg rigide. De wetten lopen altijd een of twee stappen achter op de realiteit omdat nieuwe wetten een heel proces moeten doorgaan en en dus bij invoering al niet meer actueel zijn.
 • 1.2.2 Natuurrecht

 • Wat houdt het natuurrecht in?
  Het zijn rechtsnormen die gebonden zijn aan een bepaalde tijdsperiode en territorium en daarmee een meer universeel karakter hebben. Ieder mens heeft vanuit zichzelf een bepaald rechtsgevoel; dit kan vanuit je opvoeding of cultuur komen, maar ook vanuit je absolute vorst. 
  • Recht en moraal zijn met elkaar verbonden, want wanneer wetten als onrechtmatig worden beschouwd, laat onze rede het niet toe de wetten te zien als recht. 
  • De achterliggende gedachten is dat het recht er altijd al is geweest, en dat wij het recht niet maken, maar het recht ontdekken. 
  • Er zijn ook wetten binnen natuurrecht, maar dit is simpelweg het opschrijven en niet het samenstellen van wetten.
 • Wat is een voordeel van het natuurrecht?
  • In tegenstelling tot het rechtspositivisme dient niet de willekeur van de rechter, maar de algemene rechtsbewustzijn van de mensen te worden toegepast door de rechter.
   • Iedere situatie of conflict wordt dus bekeken vanuit het oogpunt van de betrokkenen en diens rechtsbesef dat daar een rol bij speelt.
   • Het kan zich dus ook makkelijk aanpassen aan maatschappelijke evolutie.
 • Wat is een nadeel van het natuurrecht?
  • De rechter biedt weinig houvast, en om die reden er toch nog een bepaalde mate van willekeur blijft in het handelen van de rechter.
   • De zaken kunnen dus niet aan de hand van duidelijke structuren en rechtsbronnen worden opgelost. Er is geen grote mate van rechtsonzekerheid.
 • Welk systeem kennen we in Nederland?
  In Nederland hebben een een positivisme systeem, maar wel met aandacht voor rechtvaardigheid en moraliteit, ook door de Tweede Wereldoorlog.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.