Samenvatting Health Psychology: Biopsychosocial Interactions, 8th Edition

-
ISBN-10 1118802829 ISBN-13 9781118802823
1814 Flashcards en notities
13 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Health Psychology: Biopsychosocial Interactions, 8th Edition". De auteur(s) van het boek is/zijn Edward P Sarafino Timothy W Smith. Het ISBN van dit boek is 9781118802823 of 1118802829. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Health Psychology: Biopsychosocial Interactions, 8th Edition

 • 1 An overview of psychology and health

 • Wat is Gezondheidspsychologie?
  Dat is de wetenschap die zich bezighoudt met de relatie tussen psychische, biologische en sociale factoren enerzijds en gezondheid en ziekte anderzijds.
 • Gezondheid:
  Samenspel tussen een gezond lichaam en lekker in je vel zitten.
 • Gezondheid is een samenspel van welke twee zaken?
  Een gezond lichaam en mentaal lekker in je vel zitten
 • Wat zijn de 2 toepassingsgebieden van de Gezondheidspsychologie?
  Gezondheidsbevordering - gezondheidsgedrag bevorderen om ziekte te voorkomen.
  Gezondheidspsychologie - patiënten helpen zo optimaal mogelijk met hun ziekte om te gaan.
 • Definitie Gezondheidspsychologie
  De wetenschap die zich bezighoudt  met de relatie tussen psychologische, Biologische en sociale factoren enerzijds en gezondheid en ziekte anderzijds.
 • Wat bestudeert gezondheidspsychologie?
  Gezondheidspsychologie bestudeert de relatie tussen gedrag, gezondheid en ziekte. Het gaat hierbij om het bevorderen van gezond gedrag en, voor mensen die ziek zijn, het (leren) omgaan met ziekte en bijbehorende beperkingen. Gezondheidspsychologie richt zich zowel op gezonde mensen als op patiënten en hun omgeving.
 • Welke 3 vormen van preventie zijn er?
  primair: voorkoming
  secundair: vroege signalering
  tertiair: leren omgaan met ziekte
 • Toepassingsgebieden GZ-psychologie
  • Gezondheidsbevordering
  Gezond gedrag bevorderen en zo ziekte voorkomen

  • Gezondheidspsychologie
  Patiënten helpen om zo optimaal mogelijk mer hun ziekte om te gaan, bijvoorbeeld bieden nazorgprogramma. 
 • Wat is gezondheidspsychologie?
  De wetenschap die zich bezighoudt met de relatie tussen psychische, biologische en sociale factoren enerzijds en gezondheid en ziekte anderzijds.

  Het bevorderen en het handhaven van de gezondheid en de preventie, de behandeling en de verwerking van ziekte, de identificatie van etiologische en diagnostische factoren bij gezondheid en ziekte, en de analyse en verbetering van gezondheidszorg en gezondheidsbeleid
  (Etiologie: oorzaak van een specifieke ziekte of aandoening)
 • Hoe ziet de interventiecyclus eruit?
  diagnose, voorbereiding, implementatie, evaluatie.
 • Preventiegebieden
  Primaire preventie:
  Voorkomen van ziekte door gezond gedrag te bevorderen.

  Secundaire preventie:   
  Vroege opsporing van ziekte door screening. Bijvoorbeeld: bevolkingsonderzoek borstkanker. 

  Tertiaire preventie
  Leren omgaan met ziekte en de gevolgen daarvan. Dit omvat ook het bevorderen van therapietrouw en aanpassing van leefstijl. Ook leren te leven met een ziekte.
 • In een ander bekend handboek over gezondheidspsychologie geeft Taylor (2003) een andere definitie van gezondheidspsychologie. Welke is dat?
  Gezondheidspsychologie is het onderdeel van de psychologie dat is gericht op het verkrijgen van inzicht in de psychologische factoren die een rol spelen bij hoe en waarom mensen gezond blijven of ziek worden, en hoe zij omgaan met die ziekte. Gezondheidspsychologie speelt een rol in gezondheidsbevordering en bewaking, preventie en behandeling van ziekte, de rol van psychologische factoren in etiologie van ziekte en gezondheid, de verbetering van de gezondheidszorg en het ontwikkelen van een gezondheidsbeleid.
 • Noem een aantal Gedragsverklaringsmodellen
  • Beredeneerd gedrag / ASE model
  • Health Belief Model
  • Protectie Motivatiemodel
  • Sociaal Cognitieve Theorie
  • Stages of Change concept
  • Ecologische modellen. 
 • Interventiecyclus
  1. Diagnose
  Een duidelijke analyse van het probleem.

  2. Voorbereiding
  Een bestaande interventie zoeken of een nieuwe interventie ontwikkelen.

  3. Implementatie
  Toepassen interventie.

  4. Evaluatie
  Evaluatie van de interventie, maar ook van het proces.
 • Welke doelstellingen heeft de gezondheidspsychologie?
  • Gezondheidsbevordering - gezond gedrag bevorderen en zo ziekte voorkomen - en handhaving van de gezondheid
  • preventie van ziekte, behandeling van ziekte en ‘goed’ omgaan met ziekte
  • identificatie van oorzaken van ziekte en gezondheid en van diagnostische factoren
  • het analyseren en verbeteren van gezondheidszorg en het gezondheidsbeleid
 • Wat zijn de 5 fases van het ziekteproces?
  1. symptoomperceptie
  2. hulpvraag en diagnose
  3. behandeling
  4. chronische ziekte
  5. palliatieve fase
 • Gedragsverklaringsmodellen
  De redenen om ongezond gedrag te verklaren. De interventie kan daarop in spelen.

  • Beredeneerd gedragsmodel / ASE model (=Nlse variant)
  • Health Belief Model
  • Protectie Motivatie Theorie
  • Sociaal Cognitieve Theorie
  • Stages of Change Concept
  • Ecologische modellen  
 • Wat zijn de fasen van het ziekteproces?
  • Symptoomperceptie
  • Hulpvraag en diagnose (wat bepaalt hoe snel iemand naar de huisarts stapt met hoofdpijn klachten?)
  • Behandeling bij acute en chronische ziekten (hoe zorg je ervoor dat patiënten de adviezen van hun zorgverlener opvolgen? Hoe geef je kankerpatiënten de beste nazorg?)
  • Palliatieve fase
 • Fasen van het ziekteproces
  • Symptoomperceptie
  • Hulpvraag & diagnose
  • Behandeling
  • Chronische ziekte
  • Palliatieve fase
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Wat zijn de voor- en nadelen van gedragsmatige pijnmetingen door derden?

voordeel: 
Bij rapportage van pijn in alledaagse situaties worden naast de  pijnervaringen van de patiënt ook de impact op zijn of haar leven en de sociale context gemeten.

Nadeel:
Rapportage door buitenstaanders kan discrepanties vertonen met wat de patiënt zelf ervaart.
Er is geen coping methode als beste aan te wijzen. Wat zijn 4 patronen die spelen een rol in de manier waarop mensen copen?
Er zijn 4 kwesties in de patronen waarin mensen copen:
 • Mensen zijn gewoonlijk consistent in de manier waarop ze met een bepaalde stressor omgaan
 • Mensen gebruiken nauwelijks maar 1 manier om met stress om te gaan
 • De methodes die mensen gebruiken voor een korte termijn stressor zijn anders dan die voor een lange termijn stressor
 • Er is enige genetische invloed op de manier hoe mensen met stress omgaan
Meetinstrumenten voor coping zijn nog niet heel bruikbaar, maar er zijn 4 veelbelovende richtingen voor het meten. Welke 4?
 1. Rol van positieve emoties, bijv: in grote stress door overlijden van partner komen er naast negatieve ook positieve emoties.
 2. Voordelen of betekenis vinden: meta-analyses vonden dat er minder depressie was en meer gevoelens van welzijn. Er is geen relatie met spanning of met psychische gezondheid gevonden.
 3. Emotionele benadering.
 4. Aanpassen aan een stressor.
Of je een situatie als stressvol taxeert hangt af van factoren in de persoon en de omgeving. Wat zijn de persoonlijke factoren  en welke de situationele?
- Persoonlijk: intellectuele, motivationele en persoonlijkheids karakteristieken. Bijv.. zelfvertrouwen, perfectionisme: een klein issue als groot beschouwen, motivatie: hoe belangrijker het issue is hoe meer stress wordt ervaren. 
- Omgeving: hoge eisen die gesteld worden en ook dreigend zijn,  Kenmerken van stressvolle situaties:
- grote veranderingen in het leven,
- moeilijke timing (een kind op je 15de krijgen),
- ambiguïteit (onduidelijke taken in je werk),
- onwenselijke situaties/lage wenselijkheid,  zoals je huis door brand verliezen,
- lage grens van je kunnen beheersen/lage controleerbaarheid. (bijv. doorgaan met piekeren)
Welke 2 vormen van contra-irritatie ken je?
 1. TENS (Transcutaneous Electrical Nerve Stimulation)
 2. Accupunctuur
Wat is 'binge drinking'?
'Binge drinking' houdt in dat men 5 of meer drankjes drinkt op 1 gelegenheid, op z’n minst eens in de 30 dagen.
Wat is 'symptom-based behavior'?
Alle activiteiten die mensen ondernemen die ziek zijn om het probleem te achterhalen en een remedie te vinden, inclusief klagen en hulp zoeken bij vrienden of de dokter.
Wat stelt het diathese-stress model?
De opvatting dat de vatbaarheid van mensen voor een fysieke of psychische stoornis afhangt van de wisselwerking tussen hun aanleg voor de stoornis (de diathese) en de hoeveelheid stress die ze ervaren
Wat zijn de 5 kenmerken van pijnklinieken?
 1. Multidisciplinaire benadering van patiënten door een pijnteam waarin verschillende disciplines zijn vertegenwoordigd. Dit zorgt bij de meeste patiënten voor de grootste pijnvermindering.
 2. Verschillende technieken van pijnbestrijding worden gecombineerd
 3. Aandacht voor medische en psychosociale factoren die met de pijn verband houden.
 4. Patiënt leren omgaan met de gevolgen van de chronische pijnklachten, niet het reduceren van de pijn. Zwaartepunt is het aanleren of bijstellen van coping strategieën. Leren ontspannen, het geleidelijk verhogen van het activiteitenniveau en ergonomische adviezen en aandachtspunten
 5. Assessment (diagnose) en behandeling hebben zowel betrekking op de medische als op de psychosociale factoren die met de pijn verband houden.
Wat zijn de 3 nadelen van de operante benadering?
 1. Nadat de operante benadering is gestopt (en de beloningen ook) keren sommige patiënten weer terug naar hun oude pijngedrag
 2. Het is niet goed te gebruiken bij chronische-progressieve pijn (wel voor chronische-terugkerende en chronische-hardnekkige-goedaardige pijn)
 3. Patiënten vertonen weinig gedragsverandering als zijzelf of de mensen in hun omgeving niet mee willen doen