Samenvatting Health Psychology Biopsychosocial Interactions

-
ISBN-10 1119586933 ISBN-13 9781119586937
144 Flashcards en notities
1 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Health Psychology Biopsychosocial Interactions". De auteur(s) van het boek is/zijn Timothy W Smith. Het ISBN van dit boek is 9781119586937 of 1119586933. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

Samenvatting - Health Psychology Biopsychosocial Interactions

 • 1.1 What is Health?

 • What is the definition of health?
  Een positieve staat van fysieke, mentale en sociale welzijn dat varieert in de tijd langs een continuüm.
 • 1.1.1 An Illness/Wellness Continuum

 • What is the illness/wellness continuum?
  Een diagram met dood en optimale welzijn als uitersten.

  De gedachte van Antonovsky (1987); focus op hoe we gezond blijven. En hoe verhoudt zich dat langs een continuüm? Ziekte en gezondheid zijn geen aparte concepten, maar deze overlappen elkaar.
 • 1.1.2 Illness Today and in the Past

 • What were the two types of illness in the 17th-19th century?
  Voedingsziekten; als gevolg van ondervoeding
  Infectieziekten; acute ziektes veroorzaakt door schadelijke materie of micro-organismes, zoals bacteriën of virussen, in het lichaam.
 • What was the reason for the occurance of a high death rate among Native Americans in the colonisation?
  1. De inheemse bevolking was nooit eerder blootgesteld aan de nieuwe micro-organismes. Hun immuunsysteem was daar nog niet op ingericht.
  2. Het immuunsysteem van de inheemse bevolking was hoogstwaarschijnlijk onderontwikkeld door beperkte genetische variatie.
 • Did the decrease in the 19th century of infectious diseases result mostly from advances in medical treatment?
  Nee, de ontwikkeling van medicatie hielp, maar de daling werd hoofdzakelijk veroorzaakt door preventieve maatregelen, zoals persoonlijke hygiëne, beter voeding en publieke gezondheidsinnovaties (waterzuivering en riolering).
 • What is the definition of chronic diseases?
  Degeneratieve ziektes die zich ontwikkeld of aanhoudt over een lange tijdsperiode, zoals hart- en vaatziekten, kanker en hersenbloedingen.
 • Why do more people die these days from chronic diseases?
  1. Mensen hebben een hogere levensverwachting. Het risico op het krijgen van een chronische ziekte (die meer voorkomt bij ouderen) is hiermee groter.
  2. De groei van industrie zorgt voor de toename van stress en blootstelling aan schadelijke chemicaliën.
 • 1.2.1 Early Cultures

 • Early Cultures; What caused the mental and physical illness?
  Mytische krachten, zoals kwade geesten.
 • 1.2.2 Ancient Greece and Rome

 • Ancient Greece/Rome; What is the definition of humoral theory?
  Volgens deze theory van Hippocrates bevatte het lichaam vier vloeistoffen, genaamd humors. Wanneer de mix hiervan harmonieus/gebalanceerd is dan verkeren we in staat van gezondheid.
 • Ancient Greece/Rome; Explain the mind/body problem in terms of history and today.
  History: Volgens plato waren de geest en het lichaam twee verschillende entiteiten. De geest had dus geen invloed op de gezondheid van het lichaam.

  Today: Het lichaam en de geest worden gezien als twee concepten. Het lichaam refereert aan onze fysieke welzijn, zoals huid, spieren, botten, hart en brein. De geest refereert aan abstracte processen, zoals gedachten, waarnemingen en gevoelens. 

  Mind/body problem: De vraag is of het lichaam en de geest onafhankelijk van elkaar functioneren.
 • Ancient Greece/Rome; Which innovations were made by Galen?
  Door het ontleden van dieren kwam hij tot de conclusie dat ziektes gelokaliseerd kunnen worden in specifieke delen van het lichaam. En dat verschillende ziektes ook verschillende effecten kunnen hebben op het lichaam.
 • 1.2.3 The Middle Ages

 • Middle Ages; What was the reason for slowing down the development of medical knowledge?
  De kerk zorgde voor een vertraging in de ontwikkeling van medische kennis. 


  De gedachte was dat ziektes werden veroorzaakt om religieuze redenen en kwade geesten. Ziekte was gods straf. De kerk werd daarom betrokken bij de behandeling van ziektes (uitdrijving van kwade geesten)

  Aquinas verworp dit idee, waardoor er weer interesse kwam voor het “oude” perspectief; lichaam en geest zijn een.
 • 1.2.4 The Renaissance and After

 • Renaissance; What was the influence of Descartes on the scientific view of psychology?
  Descartes suggereerde dat het lichaam en de geest twee aparte entiteiten waren (dualisme).


  Hij bracht hier echter drie innovaties op aan:
  1. Hij zag het lichaam als een machine en beschreef actie/reactie van het lichaam.
  2. Hij suggereerde dat de geest en lichaam met elkaar konden “communiceren” via de pijnappelklier (pineal gland)
  3. Hij suggereerde dat dieren geen ziel hebben, en mensen wel.
 • How can you explain the biomedical model?
  In de 18th/19th eeuw groeide de medische en wetenschappelijke kennis zeer snel, door oa verbeteringen van microscopen, autopsies, operaties (door introductie van anesthesie). 


  Bovenstaande inclusief de gedachte dat het lichaam en de geest apart van elkaar functioneren legde de basis van het biomedical model.

  Deze aanpak suggereert dat alle ziektes of psychische stoornissen verklaart kunnen worden door verstoringen in de fysiologische processen, welke ontstaan door biochemische onbalans, bacterie of virale infecties. 

  Maar nog niet dus door sociale of psychologische processen van de geest.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

What is the definition of health policy?
Bestudeerd de besluiten, plannen en acties die zijn gemaakt door de overheid en andere organisaties op het gebied van gezondheidszorg en gezondheidsgerelateerd gedrag.

Gevolgen van declareerbare stoppen met roken cursus bij de verzekeraar kan bijvoorbeeld grote gevolgen hebben.
What is the definition of health economics?
Bestudeerd de vraag en aanbod voor gezondheidsbronnen, uitgaven van de gezondheidszorg en de winst- en verlies van de gezondheidszorg.
What is the definition of anthropology
De studie van menselijke culturen.

Medische antropologie bestudeerd de verschillen in gezondheid en gezondheidszorg tussen culturen.
What is the definition of sociology?
Focust op het menselijk sociale leven; het bestudeerd groepen en gemeenschappen van mensen en evalueert de impact van verschillende sociale factoren, zoals massamedia, populatie groei, epidemieën, en instituties.

Medische sociologie is een subveld dat sociologie in combinatie met gezondheid bestudeerd, zoals de impact op sociale relaties van ziekte, sociale reacties op ziekte, socioeconomische factoren van het gebruik gezondheidszorg, organisatie van ziekenhuisservices en medische praktijken.
What are the related fields of Psychology?
1. Medicine
2. Epidemiology
3. Public Health
4. Sociology
5. Anthropology
6. Health economics
7. Health policy
What is de definition of epidemiology? And why is it important for the health psychology?
De wetenschappelijke studie van distributie en frequentie van een ziekte of letsel.

Onderzoekers in dit veld verzamelen informatie (geslacht, leeftijd, geografie, etc.) over het voorkomen van bepaalde ziektes. En proberen hierin verbanden te leggen.

Deze informatie kan vervolgens als achtergrondinformatie gebruikt worden in de gezondheidspsychologie.
What is the definition of epidemic?
Een situatie waarin de incidentie snel is toegenomen.
What is the definition of incidence?
Het aantal nieuwe gevallen van ziektes, infecties, handicaps, etc. In een bepaalde tijdsperiode.
What is the definition of prevalence?
Het aantal nieuwe/bestaande gevallen, van een ziekte, besmette personen, aantal hoogrisico personen.
What is the definition of morbidity?
Ziekte, letsel of handicap. Elke beperking van welzijn.