Samenvatting Hele getallen reken-wiskundedidactiek

-
ISBN-10 9006955051 ISBN-13 9789006955057
295 Flashcards en notities
69 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Hele getallen reken-wiskundedidactiek". De auteur(s) van het boek is/zijn Marc van Zanten ( ). Het ISBN van dit boek is 9789006955057 of 9006955051. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Hele getallen reken-wiskundedidactiek

 • 1 Kinderen leren rekenen-wiskunde

 • wat is declaratieve kennis?
  parate kennis, feiten en weetjes
 • Hoi
  Hey!
 • wat is procedurele kennis?
  weten hoe je een opdracht moet aanpakken
 • wat is metacognitieve kennis?
  weten wanneer je welke aanpak gebruikt en hoe je je antwoord kunt controleren
 • automatiseren is:
  routinematig uitvoeren van een handeling. het is geautomatiseerd, je hoeft er nauwelijks over na te denken
 • memoriseren is:
  het uit je hoofd kennen van rekenfeiten (7x6= 42)
 • consoideren is:
  onthouden van dat wat geautomatiseerd en gememoriseer is. kennis beschikbaar houden
 • realistisch rekenen bestaat uit de volgende 5 didactische principes: (BMIRV)
  betekenisvolle realiteit, modelleren, interactie en reflectie, ruimte voor eigen inbreng van leerlingen en verstrengeling van leerlijnen
 • meetkunde bestaat uit de 5 deelgebieden: (OVTCV)
  orientatie in de ruimte
  viseren en projecteren
  Transformeren
  Construeren
  visualiseren en representeren
 • ruimtelijk redeneren houdt in :
  het zelf bedenken en tekenen van alle aanzichten van bijvoorbeeld een tafel
 • viseren is:
  in gedachten een rechte lijn van het oog langs een voorwerp trekken. die gedachtelijn is een viseerlijn
 • mentaal handelen is;
  in gedachten een figuur in elkaar zetten
 • referentiemaat:
  maat die kinderen herkennen in hun dagelijks leven. een pak suiker is 1 kilo, een pak melk 1 liter en bij 39 graden denken we aan hoge koorts
 • samengestelde grootheid is
  bijvoorbeeld snelheid
 • wat is soortelijk gewicht?
  het gewicht dat wordt weergeven per vaste inhoudsmaat. een halve liter yoghurt is zwaarder dan een halve liter water
 • wat is horizontaal methematiseren?
  van verhaal naar rekentaal of andersom. (van contextopgave naar een formele som)
 • MAB materiaal is:
  blokjes waarbij het tienstallig stelsel goed zichtbaar is
 • beschrijf de rijgstrategie
  er zijn boogjes zichtbaar.
 • beschrijf de splitsstrategie (geef een voorbeeld)
  35+42= 30+40 en 5+2
 • beschrijf de variastrategie (geef een voorbeeld)
  43+19 = 42+20
 • wat is verticale interactie?
  interactie tussen de leerkracht en leerlingen
 • wat is horizontale interactie?
  interactie tussen de leerlingen onderling
 • wat is simultane interactie?
  wanneer verticale en horizontale interactie wordt ontwikkeld
 • verwisseleigenschap:
  5+3 = 3+5
 • verdeeleigenschap:
  12X5= 10x5 + 2x5
 • wat is verticaal mathematiseren?
  steeds makkelijker oplossen van rekenwiskundige opgaven. 467+82 doe je eerst met stappen van tien, maar later met bijvoorbeeld stappen van 40
 • een getal is deelbaar door 3 of 9 wanneer:
  de som van de cijfers deelbaar is door 3 of 9
 • een getal is deelbaar door 6 wanneer:
  het getal deelbaar is door 2 en 3
 • een getal is deelbaar door 4 wanneer:
  de laatste 2 cijfers deelbaar zijn door 4
 • een getal is deelbaar door 8 wanneer:
  de laatste 3 cijfers deelbaar zijn door 8
 • een priemgetal is deelbaar door:
  1 en zichzelf
 • wat is heuristiek
  algemene zoekregel die je kansen op het vinden van een oplossing vergroot
 • wat is een heuristische benadering?
  een aanpak waarbij je gebruik maakt van heuristieken
 • kwantitatieve analyse is:
  tellen hoeveel antwoorden goed en/of fout zijn (kwantitatief, hoeveelheid)
 • kwalitatieve analyse is:
  kijken naar het soort fouten en een vermoeden hebben waarom het kind tot deze oplossing is gekomen
 • wat houdt een diagnostisch gesprek in?
  d.m.v. een gesprek kijken wat de lln begrijpt en wat niet
 • wat is het verschil tussen introspectie en retrospectie?
  bij introspectie denkt het kind hardop en bij retrospectie verteld het kind later hoe zijn denkstappen zijn geweest
 • wat is remedieren?
  iets beter maken
 • wat zijn gemateraliseerde handelingen?
  het verwoorden van handelingen alsof je nog met het materiaal bezig bent
 • wat zijn geinternaliseerde handelingen?
  het volledig uitvoeren van rekenstappen uit het hoofd
 • wat is geleide herontdekking?
  ondekken van bijvoorbeeld de nul als er bij opgaven ineens niets overblijft (3-3=...)
 • wat is formaliseren?
  opdrachten en problemen steeds abstracter oplossen
 • wat is het verschil tussen eensporige benadering en meersporige benadering?
  bij eensporige benadering is er slechts aandacht voor 1 aanpak, bij meersporige benadering voor meerdere aanpakken
 • wat is structuralisme?
  aandacht op het benutten van wiskundige structuren
 • wat is emperialisme?
  aandacht op de manier hoe wiskunde in de realiteit voorkomt
 • wat is convergente differentiatie?
  kinderen met een lager of hoger niveau worden niet uit de klas gehaald. iedereen zit in dezelfde klas met het zelfde werk. zwakkere lln krijgen verlengde instructie
 • wat is ontluikend maatbesef?
  kinderen krijgen besef van inzicht in grootheden
 • cognitief conflict
  gaat in tegen de verwachtingen. iets kleins is zwaarder dan iets groots
 • misconcepties zijn:
  fouten die in het begin voor kinderen logisch lijken, maar achteraf niet zo blijken te zijn
 • wat is lijnsymetrie?
  als je een object kan dubbelvouwen 
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Hoi
Hey!
constructivisme

het constructivisme vat leren op als een proces van het opbouwen en ontwikkelen van eigen kennis. Reken - wiskunde wordt naast het uitvoeren van rekenhandelingen ook opgevat als een proces van probleemoplossing of informatieverwerking. Het idee is dat kinderen belangrijke wiskundige ontwikkelingen en ideeën als het ware zelf ontdekken.

 

Een voorbeeld is het verschijnen van de nul door eraf opgaven. waarbij niets overblijft.  Dit proces wordt ook wel de geleide herontdekking genoemd. De rol van de leerkracht is hierbij heel belangrijk.

De leerkracht moet het wiskundig denken bij de leerlingen oproepen en stimuleren door hen goede vragen te stellen en uitgekiende reken-wiskundeproblemen voor te leggen.

Onder invloed van deze stroming zijn contexten belangrijk geworden in het rekenwiskunde onderwijs. Het idee is dat betekenisvolle problemen kinderen helpen hun eigen kennis te construeren.

denkhandelingen

als iets volledig uit het hoofd gedaan word is er sprake van een denkhandeling.

Een aantal jaar geleden werd de abacus hierbij ingezet als hulpmiddel voor cijferend leren optellen en aftrekken. De werkwijze van de abacus was niet inzichtelijk maar was voornamelijk gericht op het correct uitvoeren van een aantal handelingen achter elkaar.

handelingsleerpsychologie
Deze stroming vat rekenen op als een proces in het uitvoeren van handelingen. Handelingen worden eerst uitgevoerd met materiaal: de materiele handeling. Een volgende stap  is het verwoorden van de handelingen alsof je nog met materiaal bezig bent. Dit worden gematerialiseerde handelingen genoemd. De laatste stap is volledig uit het hoofd
het leren van rekenen-wiskunde vanuit verschillende leertheorieen
aan de verschillende oplossingen zijn verschillende inzichten van kinderen gekoppeld. 
waardeschema

er word gerekend met losse cijfers.

300 70 4

200 80 6

100 - 10 - 2 = 88

 

de waardes van de getallen blijven zichtbaar, hierdoor wordt het inwisselen minder ingewikkeld.

 

positieschema

het HTE model

de getallen worden verdeeld in honderdtallen, tien tallen en eenheden. Hierdoor blijven kinderen de waardes van de getallen zien

waardeschema en positieschema
werken bij kinderen die veel fouten maken als het gaat om te korten. Bij het leerproces van het cijferen kunnen deze schemas worden gebruikt
rekenen met te korten
het omgaan met tekorten tijdens cijferend of kolomsgewijs rekenen is lastig Kinderen die nog niet toe zijn aan cijferend rekenen maken hier veel fouten.
cijferen

Bij cijferen word niet gerekend met de waardes van een getal maar met de losse cijfers waarbij de positie waarde word genegeerd.

voordeel van cijferen: het zijn kleine denkstapjes met kleine getallen.

nadeel: er moeten een aantal vrij abstracte denkhandelingen uitgevoerd worden. Zoals het onthouden en inwisselen van getallen.

Als er te vroeg wordt begonnen met cijferen loop jet het risico dat leerlingen de stapjes door elkaar gaan gooien

Kinderen die vaardig zijn in cijferen gaan de sommen in hun hoofd ook cijferen waarbij er sneller fouten worden gemaakt.