Samenvatting Hematologie

-
101 Flashcards en notities
4 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Hematologie". De auteur(s) van het boek is/zijn J J M L Hoffmann. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Hematologie

 • 14 College 1

 • Welke organen vallen onder hematologie?
  Bloed en bloedvormende organen
 • Wat zijn bloedvormende organen?
  Beenmerg, milt, lymfeklieren, thymus en lever
 • Een plasmacel is een volwassen gedifferentieerde B-lymfocyt
 • Serum is plasma zonder stollingsfactoren
 • Plasma bevat eiwitten, vetten, hormonen, glucose en andere nutriënten/zouten.
 • Bij volwassenen vindt bloedformatie met name plaats in de ...
  heupen en ruggenwervels
 • Productie van de myeloïde stamcel vanuit de hemocytoblast wordt gestimuleerd door?
  IL 1, 3 en 6
 • GM-CSF stimuleert de productie van...
  Myeloblast
 • De productie van eosinofielen wordt gestimuleerd door
  IL-5
 • IL-8 stimuleert de...
  migratie van rijpe neutrofielen uit de bloedvaten
 • Welke 4 compartimenten zijn er?
  Stamcelcompartiment, mitotisch compartiment, post-mitotisch compartiment en circulerende/marginale pool
 • Leukocyten zijn te onderscheiden in fagocyten en immunocyten.
 • Wat zijn fagocyterende cellen?
  Neutrofiel, eosinofiel en monocyt
 • Wat zijn immunocyten?
  Lymfocyten en basofiele granulocyt
 • Neutrofiele granulocyten maturatie gaat als volgt:
  myeloblast - promyelocyt - myelocyt - metamylocyt - staafkernige neutrofiel - segmentkernige neutrofiel
 • In welke cel in de differentiatie te zien tijdens de maturatie van granulocyten?
  Myelocyt
 • Waar bevinden zich meer neutrofielen, in het beenmerg of in het bloed?
  Beenmerg
 • Hoe kan men een infectie herkennen?
  Door endotoxines
 • Welke leukocyt komt het meest voor?
  Neutrofiele granulocyt
 • Neutrofiele granulocyt werkt tegen bacteriele infecties
  Eosinofiele granulocyt werkt tegen parasitaire infecties, allergie en astma
  Basofiele granulocyt werkt tegen allergie, ontstekingsprocessen en parasitaire infecties
 • Granulen van de basofiel bevatten histamine en IL-4. IL-4 activeert type  2 immuun respons (via Th2 cel)
 • 15 College 2

 • Monocyten maturatie gaat als volgt:
  Myeloblast  (beenmerg) - promonocyt (beenmerg) - monocyt (bloed) - onvolwassen macrofaag (weefsel) - volwassen macrofaag (weefsel)
 • Waar worden monocyten opgeslagen?
  In de milt
 • Wat is een macrofaag?
  Een gedifferentieerde monocyt
 • Waar bevinden zich de volgende macrofagen:
  Alveolaire macrofaag -  longblaasjes
  Histiocyten                  - bindweefsel
  Kupffer cellen             - Lever   
  Microglia                     - zenuwweefsel
 • Waar heten de volgende macrofagen:
  Osteoclasten              - bot
  Epithelioide cellen     - granuloom
  sinusoidale lining cell- milt
 • Waar komen dendritische cellen uit voort?
  Myeloïd en lymfoïde voorlopercellen of mesenchymale voorlopercellen
 • In welke 4 fasen loopt de fagocytose?
  Chemotaxis , adhesie, insluiting, doden/verteren
 • Wat is extravasatie?
  Als de cel door de bloedvatwand richting het aangetaste weefsel gaat
 • Hoe is een micro organisme beter te herkennen voor fagocyterende cellen?
  Opsonisatie
 • Wat is opsonisatie?
  Bij opsonisatie gaan immunoglobulinen en complementfactoren binden aan het lichaamsvreemd deeltje welke gefagocyteerd moet worden.
 • Wat gebeurt er bij degranulatie?
  De granules worden in de fagosoom geleegd
 • Welke 3 types lymfocyten zijn er?
  T-cellen, B-cellen en NK-cellen
 • Er zijn 4 soorten T-cellen, welke?
  T-helper cellen, Cytotoxische T-cel, regulerende T-cellen en geheugen T-cel
 • Wat doen plasmacellen?
  Antilichamen produceren
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Wat is multiple myeloom?
Een chronische leukemie van plasmacellen in het beenmerg.
Wat ziet men vaak bij CLL voor een beeld?
Kleine lymfocyten met weinig tot geen cytoplasma, gumprechtse schollen
Welke leukemie komt met name bij kinderen voor?
ALL
Welke ziekte past bij dit beeld; proliferatie is verstoord echter differentiatie is normaal. Er zijn grote aantallen rijpe en onrijpe granuloyten in het bloed. Basofielen hoeveelheid is verhoogd en er is geen anemie. AP is verlaagd.
CML
Wat is myelodysplatisch syndroom (MDS)?
Ineffectieve hematopoÏese
Wat zijn nadelen van een beenmerg transplantatie?
Hoge mortaliteit en graft vs host disease
Wat is het graft vs leukemia effect en waarbij komt dit voor?
De immuuncellen van de donor vallen de overgebleven tumor cellen aan van de patiënt. Dit kan soms gebeuren bij een beenmerg transplantatie
Wat is een haplotype?
Een combinatie van allelen zoals die voorkomen op een uniek chromosoom
Welke 3 typen donoren zijn er bij een beenmerg transplantatie?
Syngeen (identieke tweeling), Allogeen (ander persoon) of autoloog (eigen stamcellen)
Hoe wordt een beenmerg transplantatie uitgevoerd?
Eerst wordt het hematopoiëtisch en immuun systeem vd patiënt vernietigd waarna het hematopoiëtisch systeem wordt vervangen door stamcellen van de donor