Samenvatting Het ancien régime : Europa in de vroegmoderne tijd, 1450-1800 : vademecum

-
ISBN-10 9035823648 ISBN-13 9789035823648
547 Flashcards en notities
26 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Het ancien régime : Europa in de vroegmoderne tijd, 1450-1800 : vademecum". De auteur(s) van het boek is/zijn Leonard H M Wessels J W Buisman. Het ISBN van dit boek is 9789035823648 of 9035823648. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Het ancien régime : Europa in de vroegmoderne tijd, 1450-1800 : vademecum

 • 1 Bevolking, economie en sociale verhoudingen. Divergente ontwikkelingen in Europa.

 • hoofdlijnen historiografie tegenstellingen oost/west-europa
  verloop demografische/economische ontwikkelingen tussen 1500-18500,

  waaronder urbanisatie/proto-industrialisatie
  ontstaan tweede feodaliteit/toename lijfeigenschap oost-europa
  verscherping verschillen oost/west-europa in

  landbouw/handel/nijverheid

 • voor 1950 stond baltische graanhandel centraal in de historiagrafie

  tav relaties oost/west-europa
  er zijn 2 soorten studies:
  1. onderzoek naar macro-economie (relaties bevolking/agrarische

  verspreiding)
  2. regionale studies die de relaties in 1 in detail behandelen

 • west: ancien regime was: urbanisatie, commerciele expansie, sterke

  groei nijverheid en handel, export nijverheidproducten, boeren

  werden grondbezitters - verder: geen oorlog, geen pest meer
  oost: ancien regime was: ruraal(=landelijk)-agrarisch, werd minder

  bij de internationale handel betrokken, lijfeigenschap - verder:

  wel oorlogen, vandaar dat de vorst de adel nodig had en zo de

  tweede feodaliteit kon ontstaan

 • waar groeide de bevolking sneller, in oost of west?

  In beide groeide het gelijk, alleen engeland lag boven het

  gemiddeld

 • sociale verhouding oost en west
  oost: lagere bevolkingsdichtheid, minder steden
  door weinig boeren kon de bevolking niet groeien en kon geen

  nijverheid/handel ontstaan
  adel kréég juist terrein (de vorsten wilden politiek dingen doen en

  hadden daarvoor de steun van de adel nodig)
  adel gebruikte deze sterke positie om boeren tot lijfeigenen te

  maken/graanprijs steeg 15e 16e eeuw

 • west: meer steden
  kon juist wél nijverheid en handel ontstaan
  adel verloor terrein

 • 1600: amsterdam krijgt monocentrisch handelspunt en pikt de

  polycentrische handelspunten in van de italiaanse steden en de

  hanzesteden
  Gevolg?

  italiaanse steden gaan achteruit met de economie
  italiaanse steden moeten graan importeren (a'dam positie wordt nóg

  groter hierdoor)
  italiaanse steden kregen concurrentie van rural nijverheid
  MAAR: de oorzaak hiervan ligt in het feit dat het middellandse

  zeegebied groeide qua bevolking en er meer graan nodig was, maar

  het rurale achtergebied dat niet kon leveren - maar amsterdam wel

  via de graanhandel in oost-europa

 • na 1620 daalde de graanprijs. waardoor?

  doordat rijst, mais, aardappels enzo opkwam - en doordat er minder

  mensen waren

 • na 1620 daalde de graanprijs. - wie profiteerden van de prijsdaling?

  de mensen die nijverheid deden

 • wat is homeostase?

  een cyclische beweging van groei en contractie waardoor de

  bevolking niet kan groeien omdat ze alleen in goede tijden (geen

  misoogsten) kan groeien

 • waar was de bevolkingsdichtheid het hoogst?

  in nederland en noord-italie

 • waardoor nam de bevolking toe?

  vluchtelingen
  algemene groei
  economische groei

 • en waardoor nam ze af?

  oorlog
  pest ed
  misoogsten ed

 • waarom waren er in west meer steden dan in oost?

  in oost hadden ze geen juridische status

 • wat is seculaire trend?

  dat de graanprijs steeg of daalde door indirecte factoren zoals

  bevolkingsgroei, ingebruikname nieuwe gronden en productiewijze-

  wijzigingen

 • wat is de prijsrevolutie?

  het verschijnsel dat de graanprijs steeg in de 16e eeuw

 • wat is gutsherschaft?

  boeren die gebonden waren aan een bepaald stuk grond/heer

 • tweede feodaliteit - overeenkomsten?

  juridisch = onvrijheid

 • tweede feodaliteit - verschillen?

  oost had verplichte arbeidsdienst, west niet

 • tweede feodaliteit - oorzaken?

  politiek
  graanhandel

 • nijverheid?

  lokaal-ambachterlijk
  luxe-artikelen
  export (massaal textiel maken bv)
  mineralen/ertsen

 • putting out?

  uitbesteden van werk (ondernemer gaf grondstoffen en boer weefde in

  vrije tijd een kleed)
  = concurrentie voor de stedelijke wever

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.