Samenvatting Het managen van projecten

-
ISBN-10 9043007102 ISBN-13 9789043007108
234 Flashcards en notities
6 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Het managen van projecten". De auteur(s) van het boek is/zijn David Boddy het Engels Ernst Frankemölle. Het ISBN van dit boek is 9789043007108 of 9043007102. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Het managen van projecten

 • 1 Een inleiding in het managen van projecten


 • Welke kenmerken heeft een project ?
  onbekende taak
  tijdelijke/parttime personeel
  onderzekere/variabele rollen en verplichtingen
  taak cultuur
  vatbaar voor onderhandeling
  zeggenschap meerduidig en weinig direct
  netwerk/matrix coordinatie
  nieuwe, onzekere informatiebronnen
  voortgang wordt bedreigd door systeem
 • Hoe komt het dat projecten een steeds gebruikelijker aspect vormen van het managen?
  door de moderne rol die flexibiliteit benadrukt, ipv de klassieke managementrol die stabiliteit benadrukt.
 • Met welke conflicterende projectcriteria dient de projectmanager rekening te houden?
  Dit zijn:
  • Prestatie
  • Kosten
  • Tijd

 • Welke 3 gemeenschappelijke kenmerken hebben projecten?
  1. noodzaak strijdige prestatiecriteria tegen elkaar af te wegen
  2. managen van de context
  3. beinvloeden van mensen
 • met welke conflicterende prestatiecriteria zien managers zich geconfronteerd
  kosten
  tijd
  prestatie
 • Welke gemeenschappelijke kenmerken heeft vrijwel ieder project?
  Dit zijn:
  • Afwegen van conflicterende prestatiecriteria, welke gedurende het project ook kunnen veranderen;
  • Het managen van de context;
  • Het beïnvloeden van mensen, die ieder verschillende waarden en belangen hebben; 

 • Met welke conflicterende prestatiecriteria zien managers zich geconfronteerd?
  Kosten - Tijd - Prestatie
 • Noem verschillen tussen het managen van systemen en het managen van projecten
  zie afbeelding - nog toevoegen
 • 2 Elk project heeft unieke kenmerken

 • Welke vier dimensies zijn er van het succes van projecten ?
  Rendement van het projecten
  Uitwerking op de klant
  Zakelijke en directe successen
  Voorbereiding op de toekomst
 • Op welke dimensies kan je het succes van een project meten?
  1. Rendement van het project
   Wordt het op tijd en binnen het budget voltooid?

  2. Uitwerking op de klant
   Voldoet het project aan de eisen omtrent prestatie en functie?

  3. Zakelijke en directe successen
   Zorgt het project voor voordelen zoals inkomsten?

  4. Voorbereiding op de toekomst
   Bereid het project de organisatie voor op de toekomst?
 • Hoe kan de projectmanager de bevorderende krachten inzetten?
  voordelen van verandering onderstrepen
  nadruk leggen op de dreigen van concurrentie
  voordelen gunstiger afschilderen
 • Wat is het belang van een krachtenveld analyse?
  Bij een krachtenveld analyse brengt de projectmanager de bevorderende en belemmerende krachten in kaart. Bevorderende krachten helpen het project in de juiste richting, belemmerende kracht houden het project tegen. Door de analyse krijgt de projectmanager inzicht in de krachten, en kan hij deze beïnvloeden in zijn voordeel.
 • Hoe kan de projectmanager de belemmerende krachten verminderen?
  laten zien dat problemen niet zo groot zullen zijn
  problemen als tijdelijk bestempelen
 • Op welke kenmerken kunnen projecten onderscheiden worden?
  1. Kern/marge
   Hoe dicht staat het project bij de kernactiviteiten? Is het project van levensbelang voor het voortbestaan van de organisatie?

  2. Bekend/onbekend
   Zijn de gezochte oplossingen bekende oplossingen of wordt er gezocht naar nieuwe, onbeproefde oplossingen?

  3. Snel/geleidelijk
   Krijgt het projectteam de tijd of is er sprake van tijdsdruk?

  4. Controversieel/niet-controversieel
   Zal er een conflict ontstaan?

  5. Samenwerking met andere bedrijven/afdelingen
   Moest er samengewerkt worden met andere partijen die het project een andere prioriteit geven?

  6. Veranderende doelstellingen
   Bestaat de kans dat de doelstellingen gaandeweg het project zullen veranderen?

  7. Opstelling van het topmanagement
   Wordt het project gesteund door het topmanagement?

  8. Andere veranderingen
 • Noem 8 kenmerken die projecten van elkaar onderscheiden:
  1. kern / marge - project cruciaal voor voortbestaan organisatie ?
  2. snel / geleidelijk - hoeveel tijd voor project realiseren geoorloofd ?
  3. controversieel / niet-controversieel - bedreigend of niet ?
  4. samenwerking met andere bedrijven of afdelingen
  5. veranderende doelstellingen
  6. bekend / onbekend - project ingrijpend en helemaal nieuw ?
  7. de opstelling van het topmanagement
  8. andere veranderingen
 • Hoe kan het risico van het project inzichtelijk worden gemaakt?
  Geef bij alle 8 kenmerken aan (bijv. Mbv een Likert-Schaal) hoe groot het risico is van het kenmerk:
 • Noem vier uitdagingen voor de projectmanager bij veranderende doelstellingen ?
  de doelstellingen zelf
  andere veranderingen
  opstelling van het management
  samenwerking met andere bedrijven / afdelingen
 • Waarom zou een projectmanager de risico's in kaart willen brengen o.b.v. De kenmerken van een project?
  Het managen van verandering komt neer op het orde aanbrengen in de chaos door onzekerheden te minimaliseren.  Door deze in kaart te brengen, wordt het duidelijk waar de onzekerheid vandaan komt.
 • Wat zijn mogelijke oorzaken van veranderende doelstellingen ?
  gewijzigde marktomstandigheden
  prioriteiten topmanagement
  gebrek aan duidelijke strategie
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Welke interne en externe condities zijn er nodig voor de criteria om teams goed te laten presteren?
 1. Inspanning
  Intern: Team moet gemotiveerd worden.
  Extern: Beloningssystemen

 2. Vaardigheden
  Intern: Samenstelling van team moet in balans zijn.
  Extern: Opleiding en training

 3. Processen
  Intern: Cultuur die leering bevorderd.
  Extern: Informatiesystemen
Aan welke criteria moet het team voldoen om goed te presteren?
 1. Inspanning
  Er moet voldoende inspanning geleverd worden door het team.

 2. Vaardigheden
  Team moet over benodigde kennis en vaardigheden beschikken.

 3. Processen
  De processen effectieve samenwerking mogelijk maken.
Met welke maatstaven kan je de effectiviteit van een team meten?
Er zijn drie maatstaven/criteria:
 1. Prestatie voldoet aan verwachting;
 2. Groep heeft zich ontwikkeld als effectief team (resource voor toekomst);
 3. Leden hebben overdraagbare teamvaardigheden ontwikkeld (voor toekomstige projecten). 
Wat zijn de belangrijkste kenmerken van projectteams?
 1. Opdracht is tijdelijk
 2. Verschillende soorten teamleden
 3. Fysieke scheiding
 4. Politieke agenda's 
Wat zijn de kenmerken van het semi-autonome projectteam?
Is als een bedrijf binnen een bedrijf. Werken fulltime aan het project.
Wat zijn de kenmerken van team met een matrixstructuur?
Samenwerking van leden van verschillende afdelingen.
Wat zijn de kenmerken van teams binnen één functionele eenheid?
Samenwerking van leden die binnen één afdeling werken.
Wat zijn kenmerken van de stuurgroep?
 1. Veelal topmanagers van verschillende afdelingen
 2. Komen betrekkelijk weinig bijeen
 3. Bewaakt voortgang en dient als verbinding van de details van het project met de bredere activiteiten van de organisatie. 
 4. Drietal managementrollen die altijd aanwezig zijn:
  1. Leidinggevend (vertegenwoordigd bedrijfsbelangen)
  2. Gebruiker/klant (vertegenwoordigd gebruikers)
  3. Leverancier (toewijzen leveranciersresources)
Welke soort projectstructuren zijn er?
 1. Stuurgroepen
 2. Teams binnen één functionele eenheid
 3. Matrixteams (teams van verschillende functionele eenheden)
 4. Semi-autonome projectteam
Welke vormen van invloed zijn er?
 1. Geweld/dreiging van geweld
 2. Ruil (onderhandelen)
 3. Regels en procedures
 4. Overreding