Samenvatting Het mediaboek hoe kom je in de media?

-
ISBN-10 9059318714 ISBN-13 9789059318717
248 Flashcards en notities
6 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Het mediaboek hoe kom je in de media?". De auteur(s) van het boek is/zijn Jochum de Graaf. Het ISBN van dit boek is 9789059318717 of 9059318714. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

Samenvatting - Het mediaboek hoe kom je in de media?

 • 1.1 De journalist als poortwachter

 • Omdat de journalist als poortwachter fungeert van de media die tezamen 'de pers' vormen, vervult deze professional een essentiële rol. Of je de media nu ín wilt of juist eruit, de journalist is de portier. De relatie tussen aan de ene kant de actiegroep die publiciteit zoekt en aan de andere kant de journalist van dienst bij krant of omroep, is per definitie onderhevig aan spanning. Op zich is dat ook begrijpelijk: nieuwsmakers hebben vaak andere belangen dan de actiegroep, de politicus, de schooldirecteur of de welzijnswerker die zo graag zijn eigen verhaal onverkort wil teruglezen in de krant. Nieuwsmakers - journalisten voorop, gevolgd door netcoördinatoren en bladmanagers - werken in een lastig krachtenveld, vol met onzichtbare draden waaraan wordt getrokken. Een krachtenveld waarin beroepseer, codes en tradities een rol spelen, om van de gefronste wenkbrauwen van de commercieel manager nog maar te zwijgen.
 • De positie van de journalist als poortwachter van de media, is niet meer zo vanzelfsprekend als in de twintigste eeuw. Twee ontwikkelingen ondergraven zijn positie. Ten eerste het fenomeen burgerjournalistiek, ten tweede de sociale media.
 • 1.3 Functies van de media

 • Mediafuncties

  •  zelfstandig nieuws maken
  •  spreekbuis zijn van de overheid
 • Mediafuncties
  •  zelfstandig nieuws maken
  •  spreekbuis zijn van de overheid
 • 1.4 De journalistieke attitude

 • Journalistieke attitude

  Vroeger volgzaam, partijgebonden, braaf en niet gericht op schandalen.
  Nu kritisch, cynisch, 'verlost' van politieke stromingen. Ze dienen niet de publieke zaak maar het publiek.
 • Journalistieke attitude
  Vroeger volgzaam, partijgebonden, braaf en niet gericht op schandalen.
  Nu kritisch, cynisch, 'verlost' van politieke stromingen. Ze dienen niet de publieke zaak maar het publiek.
 • Journalisten ('de pers') bepalen de inhoud van de media, die - verwarrend genoeg - gezamenlijk ook regelmatig 'de pers' worden genoemd. De mate van vrijheid waarin journalisten werken, verschilt tussen de media onderling, maar in principe komt de voorzitter van de sportclub die de nieuwe openingstijden van de kantine afgedrukt wil zien, op zijn pad een journalist tegen. En de attitude waarmee die journalist op het aangeboden nieuws reageert, hangt samen met de logica waarmee media opereren. Vooral voor informatie en nieuws met een politieke lading of voor nieuws dat betrekking heeft op een maatschappelijk relevant debat, geldt dat de journalistiek zich de laatste jaren kritischer en cynischer opstelt dan voorheen.
 • De Amsterdamse politicologen Brants en Van Praag onderscheiden drie fasen in de opstelling van de media, waarbij elke fase een eigen logica volgt.
 • Tot 1965 was de journalistiek volgzaam, partijgebonden, braaf en niet gericht op schandalen. Integendeel zelfs: het voorkómen en toedekken van schandalen door de journalistiek was destijds de normaalste zaak van de wereld. Tussen 1965 en 1990 dienden journalisten de publieke zaak, relatief onafhankelijk want nog altijd gekoppeld aan een politieke richting, maar met meer respect voor anderen dan voorheen. Een schandaal onthullen hoorde erbij, althans: zolang de publieke zaak ermee gediend was. Vanaf 1990, zo signaleren Brants en Van Praag, zijn journalisten kritischer, cynischer zelfs, en 'verlost' van de politieke stromingen. Ze dienen niet langer de publieke zaak, maar het publiek zelf. De agenda van hun handelen wordt ook niet meer door een partij aangeleverd, maar door de media. En schandalen zijn prima. Hoe meer hoe beter. 'Medialogica', zo noemen de onderzoekers het leidende principe.
 • 1.5 Medialogica

 • Wanneer je de meeste kans hebt om door journalisten opgemerkt te worden:

  • snelheid
  • framing  ('het conflict tussen de personen')
  • personalisering (bert en tiny zijn weggepest)
  • meutevorming en hypes
  • kracht van herhaling
  • burger in beeld
  • nieuwswaarde als criterium
 • Wanneer je de meeste kans hebt om door journalisten opgemerkt te worden:
  • snelheid
  • framing  ('het conflict tussen de personen')
  • personalisering (bert en tiny zijn weggepest)
  • meutevorming en hypes
  • kracht van herhaling
  • burger in beeld
  • nieuwswaarde als criterium
 • We lieten in de vorige paragraaf al de term 'medialogica' vallen, de logica die het handelen van journalisten in toenemende mate aanstuurt en waar iedereen die toegang zoekt tot de media zich naar moet voegen. Dit houdt in dat eigenschappen van de media zelf van grote invloed zijn op de vorm waarin het nieuws gebracht wordt, van grotere invloed soms dan de inhoud van het nieuws zelf. Wanneer je aandacht zoekt van media, en dus van journalisten, ben je in het voordeel als je weet in te spelen op kenmerken van deze medialogica.
 • medialogica houdt in dat politiek en media aan elkaar vastzitten, omdat ze allebei permanent dingen naar de gunst van de burger. Ze zijn concurrenten en hebben elkaar nodig, zijn afhankelijk van elkaar
 • Noem acht kenmerken van medialogica.
  • Snelheid.
  • Framing.
  • Personalisering.
  • Meutevorming en hypes.
  • Kracht van herhaling.
  • Anchorman en interpretators.
  • Burger in beeld.
  • Nieuwswaarde als criterium.
 • medialogica houdt in dat politiek en media aan elkaar vastzitten, omdat ze allebei permanent dingen naar de gunst van de burger. Ze zijn concurrenten en hebben elkaar nodig, zijn afhankelijk van elkaar

   

 • Vooral de kenmerken framing, personalisering, meutevorming en hypes, en de nieuwswaarde als criterium zijn hier voor ons van belang. Framing verwijst naar het schema waarin de journalist het nieuws wil vatten. Met behulp van zo'n schema kan de ingewikkelde werkelijkheid worden teruggebracht tot een handzaam nieuwsverhaal. Een populair schema bij journalisten is 'het conflict tussen personen', maar ook verwijzingen naar een wedstrijd, 'de strijd om de macht' bijvoorbeeld, worden graag gebruikt.
 • Informatie die zich in een dergelijk schema (een conflict, een tweestrijd tussen personen) laat voegen, zal gemakkelijker de krant, tv of radio halen. Op het voorbeeld van de verstoorde rouwstoet uit de vorige paragraaf is ook het mechanisme van framing van toepassing, omdat past in een schema van conflict en schandaal.
 • Personalisering en emoties als angst en verdriet maken een onderwerp sneller nieuwswaardig.
 • Een abstract verhaal krijgt eerder aandacht als het wordt opgehangen aan een persoonlijk beleefde ervaring, liefst doorspekt met emoties van een slachtoffer (de gedupeerde burger) of een schuldige (de verantwoordelijke wethouder). Het voorbeeld in kader 1.3 (zie foto) laat zien dat het thema 'overlast Marokkaanse jongeren' nieuwswaarde krijgt door de slachtoffers herkenbaar te maken. Het artikel begint zelfs met de voornamen van de gedupeerden.
 • Bij een hype - of 'nieuwscascade' zoals de RMO het ook noemt - nemen kranten elkaars nieuws over en maken het item groter en groter. Ze voegen steeds iets toe, versterken het en kiezen ook vaak één bepaald perspectief. Informatie die niet past binnen het sterke, eenduidige beeld zal de media niet bereiken, maar andersom biedt een hype de kans om aandacht van de media te genereren door op het juiste tempo in te voegen in de nieuwsgolf.
 • Het kenmerk nieuwswaarde als criterium wint aan belang. De positie van de journalist wordt daarmee sterker. Het is niet de politicus of de voorlichter van de gemeente die bepaalt wanneer een feit tot nieuws wordt verklaard, het is de journalist (met op de achtergrond de redactie) die het nieuwsstempel plus bijbehorend inktkussen in bezit heeft. We hebben gezien dat het handig hanteren van de medialogica de kans op het begeerde stempel 'nieuws' doet toenemen. Extra aandacht voor de positie van de journalist helpt daarbij. Het is van belang om de journalist op de juiste wijze te benaderen: niet als doorgeefluik, maar als beslisser. Verwacht niet dat de journalist automatisch jouw informatie interessant vindt. Dat zal pas het geval zijn als hij er een bijdrage van kan maken die in enig publiek of maatschappelijk kader van betekenis is.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Persberichten dienen verschillende doelen. Noem er zes.
 • een gebeurtenis van tevoren aankondigen;
 • een belangrijke bijeenkomst van achtergrondinformatie voorzien;
 • belangrijke besluiten aankondigen;
 • acties, aankondigingen en tussentijdse resultaten bekendmaken;
 • op details van verslagen en rapporten ingaan;
 • van tevoren toespraken (onder embargo) de wereld insturen.
Noem drie voordelen van een persbericht voor een journalist/ontvanger.
 • Het beschrijft kort en helder de informatie en de meningen die de schrijver aan de pers wil meedelen.
 • Het is gemakkelijker om te lezen dan inderhaast gemaakte aantekeningen.
 • Het is gemakkelijker te bewaren.
Een persbericht heeft voordelen voor zowel de afzender als de ontvanger. Noem vier voordelen van een persbericht voor de schrijver/afzender.
 • Het dwingt je tot het goed formuleren van wat je te zeggen hebt en waarvoor je staat.
 • Het is een betere manier om een zaak uit de doeken te doen dan tijdens een vraaggesprek.
 • Je bent meester van je eigen woorden.
 • Je hebt een permanente documentatie van datgene wat er de deur uitgaat.
Uit welke vijf stappen bestaat een publiciteitsplan?
 1. Formuleer het idee: wat is de boodschap?
 2. Kies de juiste media: aan wie wil je de boodschap kwijt?
 3. Bepaal in welke vorm je het nieuws aanbiedt en de pers benadert.
 4. Kies het moment waarop je het aanbiedt: wanneer hebben de media tijd en ruimte voor jou?
 5. Bepaal hoe je de journalisten wilt benaderen: hoe vergroot je de kans op media-aandacht?
Noem acht kenmerken van medialogica.
 • Snelheid.
 • Framing.
 • Personalisering.
 • Meutevorming en hypes.
 • Kracht van herhaling.
 • Anchorman en interpretators.
 • Burger in beeld.
 • Nieuwswaarde als criterium.
Conflicten met media
Afdwingen rectificatie voorkomen of schadevergoeding: civiele procedure.
Uitzending/publicatie/herhaling voorkomen: kort geding
Is je goede naam aangetast (belediging, smaad, laster): strafzaak
Schending artikel 12 auteurswet: portretrecht
Droit de reponse
In NL niet, in Belgie sinds 1961 wel. Recht op weerwoord voor iedereen die in een publicatie wordt genoemd, binnen 3 maanden na publicatie. Max 1000 woorden of tweemaal de lengte van het artikel, op dezelfde plaats  en op dezelfde pagina worden geplaatst binnen twee dagen.
Onafhankelijke instanties voor klachtbehandeling
Raad voor de Journalistiek (tuchtraad bestaande uit journalisten en andere deskundigen; zelfregulering)
Klachten en conflicten
Klacht indienen bij medium, Raad voor de Journalistiek of de rechter.

Wees zeker dat de klacht klopt
Klaag snel

Reacties van het medium
toezegging dat plaatsing van een schriftelijke reactie wordt overwogen
toezegging dat je brief wordt geplaatst
toezegging betere berichtgeving in de toekomst
toezegging van een door het medium zelf te formuleren rechtzetting
publicatie van volledige rectificatie.
Voorbereiding TV-interview
Afbakenen wat je wel en niet wilt zeggen
Laat je niet verleiden door journalist, die spanning wil brengen voor de kijker
Journalist heeft haast en jij wilt je verhaal kwijt
Niet antwoord geven, maar vraag omarmen om voorgenomen verhaal af te draaien.
Rechtop zitten en rustig zitten, handen voor je op tafel