Samenvatting Het Midden-Oosten : honderd jaar brandhaard van de wereldpolitiek

-
ISBN-10 9006462578 ISBN-13 9789006462579
336 Flashcards en notities
16 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Het Midden-Oosten : honderd jaar brandhaard van de wereldpolitiek". De auteur(s) van het boek is/zijn Jan van Oudheusden Robert Boonstra. Het ISBN van dit boek is 9789006462579 of 9006462578. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Het Midden-Oosten : honderd jaar brandhaard van de wereldpolitiek

 • 1 Oriëntatie

 • Welke 9 landen behoren tot het Midden-Oosten?
  Turkije, Syrië, Libanon, Israël, Jordanië, Egypte, Saoedi-Arabië, Koeweit, de VAE
 • Welke geloven zijn er in het Midden-Oosten
  Christendom, Jodendom en de Islam (soennieten en sjiieten)
 • Wat zijn de 4 hoofdproblemen uit dit boek en in welke volgorde vonden ze plaats?
  - het optreden van de imperialistische landen
  - de tegenstellingen tussen voor- en tegenstanders van modernisering
  - de stichting van de staat Israël
  - de situatie rond Irak
 • 2.1 De zieke man van Europa

 • In welke eeuw was het Ottomaanse rijk machtig en gevreesd?

  In de zeventiende eeuw

 • Wat waren de oorzaken waarom het Ottomaanse rijk in de achttiende eeuw afbrokkelde?

  - Groeiende technologische achterstand op het westen.

  - Opkomst van Rusland.

  - Economisch raakt het Ottomaanse rijk op achterstand: er groeide een wereldeconomie.

  - Veel sultans in de achttiende en negentiende eeuw misten leiderscapaciteiten.

  - In de negentiende eeuw ontwaakte er onder de niet-Turkse onderdanen van de sultan een vurig nationalisme.

  - Noord-Afrika ging verloren. (oorzaak lag bij modern-imperialisme.

 • Waardoor was het belang van het Midden-Oosten enorm toegenomen?

  Door het Suezkanaal.

 • Waarom bood de toenmalige Egyptische heerser Ismail zijn persoonlijke aandelenpakket van de Suezkanaalmaatschappij te koop aan?

  Omdat hij erg krap bij kas kwam te zitten, doordat hij zijn land wilde moderniseren.

 • Wie kocht de aandelen van het Suezkanaal en wat betekende dit?

  De Britse Premier Benjamin Disraeli. Vanaf dat moment was het Suezkanaal van de Britten. Groot-Brittannië werd koploper in de imperialistische race. De vitale zeeroute tussen Londen en Bombay, de navelstreng van het Britse wereldrijk, was 8000 km korter geworden.

 • Welke belangrijke factor was er in Egypte?

  Olie.

 • Wat is een jihad?

  Een heilige oorlog van de moslims, om zo het westerse imperialisme tegenspel te bieden.

 • wat betekend dat mensen geturkificeerd moesten worden?

  Dat ze Turks gemaakt moesten worden.

 • Welk comité stichtten de Jong-Turken?

  het Comité van Eenheid en Vooruitgang

 • Waarnaar streefde het Comité van Eenheid en vooruitgang?

  modernisering van de staat en afschaffing van voorrechten voor buitenlandse ondernemers. Ze koesterden aan de ene kant haat tegen de Europese overheersing, maar aan der andere kant bewonderden zij de westerse techniek en vooruitgang.

 • Wat is het arabisme?

  een reactie van de Arabieren die een zelfbewustzijn ontwikkelden, tegen de Jong-Turken. De Arabieren kregen nu een eigen identiteit.

 • Wat betekende voor het Midden-Oosten echt een breukvlak?

  De Eerste Wereldoorlog.

 • Waarom besloten de Turkse heersers een hele bevolkingsgroep te deporteren naar de Syrische woestijn?

  Omdat ze dachten dat de Armeniërs de kant van de russen kozen.

 • Wie haatte Hoessein Ibn Ali en waar droomde hij van?

  Hij haatte de Jong-Turken en hij droomde van een eigen Arabisch koninkrijk.

 • Wat stond er in de Brits-Arabische overeenkomst?

  Dat Hoesseins bedoeïenenlegers in opstand zouden komen tegen de Jong-Turken, en in ruil daarvoor ontving Hoessein van Mc Mahon de belofte dat hij van de Britten een onafhankelijk koninkrijk mocht stichten op het Arabische schiereiland en in Irak.

 • Waarom was in de belofte van McMahon al een voorbehoud gemaakt voor het kustgebied van Syrië?

  Voor de Fransen belangen. Achter de rug van de Arabieren om sloten de Britten en de Fransen de Sykes-Picot-Overeenkomst.

 • Wat stond er in de Sykes-Picot-Overeenkomst?

  Ze spraken in het geheim af om samen het Midden-Oosten onder hun hoede te nemen.

 • Wat werd er in het Verdrag van sevres bekrachtigd?

  Dat de Arabieren geen eigen koninkrijk kregen. hun gebieden werden losgescheurd van het Ottomaanse Rijk, maar kwamen in Brits-Franse handen.

 • Wat is een mandaat?

  Een volmacht om een bepaald gebied te beheren.

 • Waarvan was de mandaatregeling een voorbeeld?

  Van modern imperialisme

 • Waaruit bestond Turkije na het Verdrag van Sèvres alleen nog maar?

  Uit het schiereiland Anatolië en een klein stukje Europees gebied rond Istanbul.

 • Wat werd er bij het Verdrag van Lausanne erkend?

  De nieuwe grenzen van het Turkije internationaal.

 • over welke vier staten is het woongebied van de Koerden verdeeld?

  Over Turkije, Syrië, Irak en Iran.

 • Welke Republiek riep Kemal uit en wat waren zijn streven?

  hij riep de Republiek Turkije uit. Modernisering was zijn devies en Europa diende als voorbeeld.

 • Wat beschouwde Kamal als voornaamste hinderpaal van de vooruitgang?

  De islam.

 • Wat betekend secularisering?

  Verwereldlijking.

 • Wat veranderde Kamal allemaal ?

  - invloed van godsdienst teruggedraaid.  (scheiding godsdienst en staat)

  - moskeeën gesloten

  - islamitisch onderwijs vervangen door seculier onderwijssysteem

  - islamitische gerechtshoven opgeheven.

  - de sharia, traditionele islamitische rechtssysteem, werd vervangen door een burgerlijk wetboek.

  - Er kwam Latijns schrift.

   

 • Wat waren uiterlijke en symbolische hervormingen van Kamal?

  - dragen van een hoed werd aangemoedigd.

  - vrouwenemancipatie kreeg gestalte door verruimde onderwijsmogelijkheden

  - verbod op polygamie

  - invoering vrouwenkiesrecht.

  - geschiedenis van het Turkse volk herschrijven.

 • Wat gaf aan de dictatuur van Kamal fascistische trekjes?

  Het extreme nationalisme, het feit dat hij met een eenpartijstelsel regeerde en de persoonsverheerlijking van Kamal

 • hoe werd kamal genoemd?

  Atatürk, vader van alle turken.

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Hoe dachten de Arabieren en de islamitische landen hierover?
Zij zeiden dat Bush het niet deed voor de democratie maar voor de olie.
Wat wilde Bush?
Regime change in Irak (militair ingrijpen).
Wat gebeurde er in november 2002?
De VN-Veiligheidsraad nam unaniem resolutie 1441 aan, die Irak aan een tijdpad van wapeninspecties onderwierp.
Waar beschuldigde Bush Saddam Hoessein van?
Van het in bezit zijn van massavernietigingswapens en het samenwerken met terroristen van Al Qaida.
Wat betekent het begrip democratie?
Bestuur waarbij het volk beslist.
Wat werd de nieuwe politiek van Amerika?
Breng de westerse democratie naar het Midden-Oosten, desnoods met een preventieve oorlog.
Wat gebeurde er in 2002?
Bush verschoof zijn vizier van Bin Laden naar Saddam Hoessein.
Wat werd er gedaan om de jacht op terroristen voort te zetten in Afghanistan en voor de wederopbouw?
De NAVO installeerde er verscheidene troepenmachten, waaronder een Nederlands contingent.
Wat gebeurde er in 2001?
De Afghaanse bondgenoten wisten de Taliban te verdrijven, maar Bin Laden wist te ontkomen.
Wat gebeurde er toen de Taliban Bin Laden niet wilde uitleveren?
Toen begon Bush samen met de Britse premier Tony Blair, en met steun van Afghaanse strijdgroepen en van zijn NAVO-bondgenoten een oorlog.