Samenvatting Hoofdlijnen Nederlands Recht

-
ISBN-13 9789001713362
599 Flashcards en notities
196 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Hoofdlijnen Nederlands Recht". De auteur(s) van het boek is/zijn Prof C J Loonstra. Het ISBN van dit boek is 9789001713362. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Hoofdlijnen Nederlands Recht

 • 1 Verbintenissenrecht - de overeenkomst

 • Twee groepen mensen nu zijn handelingsonbekwaam, als deze niet in staat zijn onaantastbare rechtshandelingen te verrichten. Het gaat om:
  ~ Onder curatele gestelden
  ~ Zij die krachtens een rechterlijk bevel in een krankzinnigengesticht zijn opgenomen
 • 1.1 Is recht saai?

 • Wanneer wordt recht interessant?
  Recht wordt interessant als het dichterbij komt. Iedereen wordt wel eens geprikkeld met de vraag; Is dit terecht? Wat voor juridisch verweer kan ik voeren?
 • Is recht saai?
  Recht wordt over het algemeen saai gevonden totdat het dichtbij komt.
 • 1.2 Waarom recht?

 • Wat zijn de vier functies van het recht? Waar staan de functies voor?
  - Normatieve functie; Het bewaken van de ethische normen. Dit zijn gedragsregels die in de brede lagen van de samenleving normaal gevonden. Moord, diefstal, verkrachting, terroristische aanvallen en discriminatie wegens ras of geslacht zijn voorbeelden van dergelijke rechts normen.
  - Geschil oplossende functie; In bepaalde oude samenlevingen neemt het volk zelf het recht in de hand. Denk aan het adagium 'oog om oog, tand om tand'. Binnen de westerse cultuur is dit verboden. Er is een rechterlijke organisatie die oordeelt of iemand moet worden gestraft en zo ja, hoe.
  - Additionele functie; Het bied een rechtsregel als partijen vergeten zijn op een bepaald punt afspraken te maken. Hebben zij dit wel gedaan, dan wijkt daarvoor de wettelijke regeling.
  - Instrumentele functie; Regelgeving over zaken die niks met normbesef te maken hebben, maar toch heel belangrijk zijn! Denk bijvoorbeeld aan het verkeersrecht. Dat de wet bepaalt dat er op de wegen rechts wordt gereden, heeft natuurlijk niks te maken met een bepaald normbesef.
 • Wat zijn de vier functies van het recht? Waar staan de functies voor?

  • Normatieve functie; Het bewaken van de ethische normen. Dit zijn gedragsregels die in de brede lagen van de samenleving normaal gevonden. Moord, diefstal, verkrachting, terroristische aanvallen en discriminatie wegens ras of geslacht zijn voorbeelden van dergelijke rechtsnormen.
  • Geschil oplossende functie; In bepaalde oude samenlevingen neemt het volk zelf het recht in de hand. Denk aan het adagium 'oog om oog, tand om tand'. Binnen de westerse cultuur is dit verboden. Er is een rechterlijke organisatie die oordeelt of iemand moet worden gestraft en zo ja, hoe.
  • Additionele functie; Het biedt een rechtsregel als partijen vergeten zijn op een bepaald punt afspraken te maken. Hebben zij dit wel gedaan, dan wijkt daarvoor de wettelijke regeling.
  • Instrumentele functie; Regelgeving over zaken die niks met normbesef te maken hebben, maar toch heel belangrijk zijn! Denk bijvoorbeeld aan het verkeersrecht. Dat de wet bepaalt dat er op de wegen rechts wordt gereden, heeft natuurlijk niks te maken met een bepaald normbesef.
 • Het recht heeft 4 fincties:
  • Normatieve functie
  • Geschiloplossende functie
  • Additionele functie
  • Instrumentele functie
 • Waarom recht
  Wij hebben recht nodig om de maatschappij te orderen en om duidelijkheid te verschaffen over ongewenst gedrag
 • Normatieve functie
  Rechts normen. Moord, diefstal, verkrachting, terroristische aanvallen en discriminatie zijn voorbeelden vallen onder deze functie.
 • Geschiloplossende functie
  Via deze functie word er gekeken of iemand gestraft mag worden voor zijn daden.
 • Additionele functie
  Deze functie biedt een rechtsregel als partijen geen afspraken gemaakt over bepaald punten. Zoals diefstal bij levering.
 • Instrumentele functie
  Wet die helpt bij het dagelijks leven. Bijv. verkeersrecht
 • 1.2.1 Vier functies van recht

 • Normatieve functie: Ethische functie/rechtsnorm(vb: Moord, diefstal etc.)
  Geschiloplossende functie: Rechter die over een zaak beslist.
  Additionele functie: Als er over bepaalde zaken geen beslissingen genomen zijn.
  Instrumentele functie: Er wordt beslist voor jou(verkeerswet rechtsrijden)
 • Normatieve functie:

  Gedragsregels (normen) worden in ethisch opzicht zo belangrijk gevonden, dat er een straf op staat wanneer deze wordt overtreden. Deze normen zijn niet alleen ethische normen, maar ook rechtsnormen. 

  VB: moord, diefstal, verkrachting, discriminatie.

 • Geschiloplossende functie:

  Een rechtelijke organisatie oordeelt of iemand moet worden gestraft en zo ja, op welke wijze en langs welke procedure.

   

 • Additionele functie recht:

  Aanvullende functie recht. Het biedt een rechtsregel als partijen zijn vergeten op een bepaald punt afspraken te maken.

 • Instrumentele functie:

  VB: verkeersrecht. Niets te maken met een bepaald normbesef.

 • 1.2.2 De wet

 • Privaat recht/ civiel recht/ burgerlijk recht:

  - Personen -en familierecht (geboorte, huwelijk, echtscheiding, adoptie,  vermogen tussen echtgenoten)

  - Vermogensrecht (alle op geld waardeerbare handelingen tussen burgers onderling waaraan juridische gevolgen verbonden zijn)

   - Ondernemingsrecht (regelt alles wat ondernemingen en bedrijven betreft)

  - Burgerlijk procesrecht (regels die op het voeren van juridische procedures op het terrein van privaat recht van toepassing zijn)

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.