Samenvatting Hoofdstukken uit de Europese codificatiegeschiedenis

ISBN-13 9789089749291
812 Flashcards en notities
16 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Hoofdstukken uit de Europese codificatiegeschiedenis". De auteur(s) van het boek is/zijn . Het ISBN van dit boek is 9789089749291. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Hoofdstukken uit de Europese codificatiegeschiedenis

 • 1 Codificatie

 • Welke onderscheidingen maakten de Romeinen en de Grieken in het recht?
  Geschreven en ongeschreven recht

  Geschreven = ius ex scripto
  Ongeschreven = ius ex non scripto = ouder.
 • Wat is het oudste handschrift van de meest bekende codificatie uit de geschiedenis?

  De Codex Florentinus dit is een onderdeel van de Digesten van keizer Justinianus (jr.530)
 • 1.1 Begripsbepaling

 • Wat zijn redenen voor het optekenen van recht?
  • De behoefte aan rechtszekerheid.
  • Eenvormige economische regeling: grensoverschrijdend handels en betalingsverkeer.
  • Politieke functie: burgerlijk recht: het smeden van een nationale eenheid.
 • Wat is het Ius ex scripto?
  het geschreven recht
 • Door wie werd het begrip codificatie voor het eerst gebruikt?
  Jeremy Bentham (1748 - 1832)
 • Wat is het Ius ex non scripto?
  het ongeschreven recht
 • Wat is de omschrijving van codificatie?
  Geschreven recht waaraan de overheid een aan haar gezag ontleende, uitsluitende gelding toekent.
  Deze exclusiviteit maakt de rechtsoptekening tot een volledige.
 • Waaruit vloeit de behoefte aan optekening van het recht voort?
  voornamelijk uit de behoefte aan rechtszekerheid
 • Hoe heet de codificatie van het kerkelijke recht van de rooms-katholieke kerk?
  Codex Juris Canonici
 • Uit welke tijd stamt het woord codificatie?
  uit de tijd van de verlichting
 • Door wie werd het woord codificatie voor het eerst gebruikt?
  door Jeremy Bentham (1748-1832)
 • Uit welke tijd stamt Jeremy Bentham?
  Uit de tijd van de Verlichting
 • Wat is codificatie?
  geschreven recht, waaraan de overheid een aan haar gezag ontleende, uitsluitende gelding toekent; deze exclusiviteit maakt de rechtsoptekening tot een volledige
 • Wat wil exclusieve gelding zeggen?
  dat alle niet in de codificatie opgenomen rechtsregels hun rechtskracht verliezen of met andere woorden dat alle recht uit de met gezag beklede tekst moet worden gehaald
 • Is een ongeschreven codificatie mogelijk?
  nee, het moet op schrift gesteld recht zijn
 • Elke codificatie is een daad van wetgeving, maar is elke wetgevingsactiviteit een codificatie?
  nee
 • Wat wil het zeggen dat slechts die optekening van recht een codificatie als deze volledig is?
  dat wil zeggen buiten welke op haar gebied geen ander recht geldt
 • Waarom moeten geschreven rechtsregels evenals iedere gesproken of geschreven tekst worden uitgelegd (geïnterpreteerd)?
  omdat pas door uitleg een tekst betekenis of zin krijgt; zonder uitleg is het gesproken woord een zinloze klank. het geschreven woord een inktvlek
 • Wat is een wetgever?
  een officiële met gezag beklede tekstschrijver
 • Wat is een rechter?
  een officiële met gezag beklede tekstuitlegger
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Waarin maakte de Romeinse rechtsbronnenleer een onderscheid tussen?
tussen rechtsregels als specifiek inheemse origine (ius civile) en rechtsregels die óók in Rome en tussen Romeinen werden gehanteerd, omdat die universele gelding hadden (ius gentium)
Wat was volgens Gaius het Ius gentium (het volkenrecht)?
wat de natuurlijke rede tussen alle mensen voorschrijft, wat wordt bij alle volkeren te allen tijde in achte genomen
Wat was volgens Gaius het Ius civile (het burgerrecht)?
wat ieder volk zelf voor zichzelf heeft vastgesteld, dat is eigen aan dat volk.
dat wil zeggen het recht dat typisch voor een staat is
Wat was volgens Aristoteles het wettenrecht?
datgene waarvan het er in beginsel niet toe doet of het nu zo dan wel anders is, maar waar het verschil maakt wanneer het een keer is vastgesteld
Wat was volgens Aristoteles het natuurrecht?
dat recht dat overal dezelfde rechtskracht heeft en onafhankelijk is van opinies
Wat is het natuurrecht?
dat alle mensen ter wereld een aantal natuurlijke, vanzelfsprekende rechten toekent, bij schending waarvan zij het recht hebben in opstand te komen tegen een bewind dat deze rechten schendt
Waarvoor stond de Déclaration des droits de l'homme et du citoyen model?
voor de Proclamatie der rechten van den mensch (1795)
Wat bevat de Bill of Rights van de Staat van Virginia, en wat inspireerde het?
een opsomming van de grondrechten van de bewoners van die staat.
het inspireerde o.a. de beroemde Déclaration des droits de l'homme et du citoyen van 1789
Waarop baseerde Jefferson zijn Declaration of Independence?
op het natuurrecht
Wanneer werd de Declaration of Independence aangeboden door een commissie van 5 personen, waaronder Benjamin Franklin en Thomas Jefferson? En aan wie werd het aangeboden?
Op 4 juli 1776 aan John Hancock