Samenvatting Hoofdstukken vermogensrecht

-
ISBN-10 901311184X ISBN-13 9789013111842
175 Flashcards en notities
56 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Hoofdstukken vermogensrecht". De auteur(s) van het boek is/zijn J H Nieuwenhuis. Het ISBN van dit boek is 9789013111842 of 901311184X. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

Samenvatting - Hoofdstukken vermogensrecht

 • 1 Inleiding

 • Welke twee onderdelen omvat het burgerlijk recht?

  Personen- en familierecht en het vermogensrecht

 • Waar wordt het vermogensrecht door gevormd?

  Het vermogensrecht in objectieve zin wordt gevormd door de regels die betrekking hebben op de subjectieve vermogensrechten.

 • Noem twee voorbeelden van een vermogensrecht

  1. De eigendom van een fiets en 2. Een vorderingsrecht jegens de bank.

 • Is het recht op naam ook een vermogensrecht?

  Nee, want het recht op naam voldoet niet aan de begripsomschrijving die in art. 3:6 BW wordt gegeven van een vermogensrecht.

 • Waar bestaat het vermogen uit?

  Het vermogen bestaat uit goederen.

 • Wat zijn goederen?

  Goederen zijn alle zaken en alle vermogensrechten (art. 3:1 BW).

 • Wat zijn zaken?

  Zaken zijn de voor menselijke beheersing vatbare stoffelijke objecten (art. 3:2 BW)>

 • Is iedere zaak een goed?

  Ja, maar niet ieder goed is een zaak. Een vermogensrecht is wel een goed, maar geen zaak.

 • Waar zijn de regels opgenomen die gelden voor goederen?

  In Boek 3.

 • Wat zijn registergoederen?

  Registergoederen zijn goederen voor welker overdracht of vestiging inschrijving in daartoe bestemde openbare registers noodzakelijk is (art. 3:10  BW).

 • Noem vier voorbeelden van een registergoed.

  Alle onroerende zaken (art. 3:89 BW), sommige roerende zaken zoals een in het scheepsregister te boek gesteld schip (art. 8:199 jo. art. 8:790 BW) en sommige vermogensrechten zoals het erfpachtrecht (art. 5:85 jo. art. 3:98 jo. art. 3:89 BW) en het recht van opstal (art. 5:101 BW).

 • Is een hond een zaak?

  Nee, want dieren zijn geen zaken (art. 3:2a BW).

 • 1.1 goede zaak, registergoed

 • Wat zijn goederen?

  Goederen zijn alle zaken en vermogensrechten (art 3:1)

 • Wat zijn zaken?

  Zaken zijn voor menselijke beheersing vatbare stoffelijke objecten (art. 3:2)

 • Iedere zaak is een goed, maar niet ieder goed is een zaak.

 • In boek 3 BW zijn alle regels opgenomen die gelden voor goederen. Boek 5 BW bevat alle bepalingen die betrekking hebben op zaken (stoffelijke objecten)

 • Een vermogensrecht is wel een goed, maar geen zaak. 

 • Welk vermogensrecht is ook een registergoed?

  Erfpachtrecht (art. 5:85, 3:98, 3:89)

 • Alle onroerende zaken zijn registergoederen.

 • 1.1.1 Goed, zaak, registergoed

 • Uit welke 2 onderdelen omvat het burgerlijk recht?
  Personen- en familierecht enerzijds en vermogensrecht anderzijds
 • Waaruit wordt het vermogensrecht in objectieve zin gevormd?
  Door de regels die betrekking hebben op de (subjectieve) vermogensrechten.
 • Wat zijn vermogensrechten? Art 3:6 BW
  Rechten die, hetzij afzonderlijk hetzij tezamen met een ander recht, overdraagbaar zijn, of er toe strekken de rechthebbende stoffelijk voordeel te verschaffen, ofwel verkregen zijn in ruil voor verstrekt of in het vooruitzicht gesteld stoffelijk voordeel.
 • Waaruit bestaat het vermogen?
  Goederen
 • Wat zijn goederen? Art 3:1
  Goederen zijn alle zaken en alle vermogensrechten
 • Wat zijn zaken?
  Zaken zijn voor de menselijke beheersing vatbare stoffelijke objecten.
 • Is ieder goed een zaak?
  Nee, iedere zaak is goed, maar niet omgekeerd, niet ieder goed is een zaak. Een vermogensrecht is wel een goed, maar geen zaak.
 • Waar zijn regels opgenomen die gelden voor goederen?
  In boek 3 BW
 • Welk boek bevat bepalingen uitsluitend betrekking hebben op zaken (stoffelijke objecten)
  In boek 5
 • Wat zijn registergoederen?
  Registergoederen zijn goederen voor welker overdracht of vestiging inschrijving in daartoe bestemde openbare registers noodzakelijk is (art 3:10). Alle onroerende zaken zijn registergoederen (zie art 3:89).
  Sommige roerende zaken zijn registergoederen bv een schip of vliegtuig.
  Sommige vermogensrechten zijn ook registergoederen, bv een erfpachtrecht (zie art 5:85, 3:98 en 3:89
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Wat zijn registergoederen?
Registergoederen zijn goederen voor welker overdracht of vestiging inschrijving in daartoe bestemde openbare registers noodzakelijk is (art 3:10). Alle onroerende zaken zijn registergoederen (zie art 3:89).
Sommige roerende zaken zijn registergoederen bv een schip of vliegtuig.
Sommige vermogensrechten zijn ook registergoederen, bv een erfpachtrecht (zie art 5:85, 3:98 en 3:89
Welk boek bevat bepalingen uitsluitend betrekking hebben op zaken (stoffelijke objecten)
In boek 5
Waar zijn regels opgenomen die gelden voor goederen?
In boek 3 BW
Is ieder goed een zaak?
Nee, iedere zaak is goed, maar niet omgekeerd, niet ieder goed is een zaak. Een vermogensrecht is wel een goed, maar geen zaak.
Wat zijn zaken?
Zaken zijn voor de menselijke beheersing vatbare stoffelijke objecten.
Wat zijn goederen? Art 3:1
Goederen zijn alle zaken en alle vermogensrechten
Waaruit bestaat het vermogen?
Goederen
Wat zijn vermogensrechten? Art 3:6 BW
Rechten die, hetzij afzonderlijk hetzij tezamen met een ander recht, overdraagbaar zijn, of er toe strekken de rechthebbende stoffelijk voordeel te verschaffen, ofwel verkregen zijn in ruil voor verstrekt of in het vooruitzicht gesteld stoffelijk voordeel.
Waaruit wordt het vermogensrecht in objectieve zin gevormd?
Door de regels die betrekking hebben op de (subjectieve) vermogensrechten.
Uit welke 2 onderdelen omvat het burgerlijk recht?
Personen- en familierecht enerzijds en vermogensrecht anderzijds