Samenvatting Hoorcolleges 1B2

-
171 Flashcards en notities
1 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Hoorcolleges 1B2

 • 1.9 Responsiecollege

 • Wat is de belangrijkste functie van de long?
  Gaswisselaar: weefsel voorzien van O2 en afvoeren van CO2
 • 2.1.2 Astma

 • Wat zijn belangrijke symptomen van een astma patient?
  Hoesten
  Thoracale pijn en drukkend gevoel
  Dyspnoe
  Piepen
  Geen lange zinnen kunnen uitspreken
 • Zonder aanleg kun je geen astma krijgen, welke 2 factoren geven inflammatoire veranderingen in de luchtwegen?
  Genetische en omgevingsfactoren
 • Na contact met een allergeen zal er eerst bronchospasme (FEV1 omlaag) en na acht uur vindt opnieuw een respons plaats door inflammatie. Hoe heten de responsen?
  Vroege allergische respons
  Late allergische respons
 • Wat zijn drie oorzaken van de oorzaken bij klachten van chronisch hoesten, langer dan 3 weken?
  1/3 astma of COPD
  1/3 zure reflux uit de maag in slokdarm
  1/3 postnasale drip
 • Een deels genetisch bepaalde aanleg om IgE antistoffen te vormen tegen vaak voorkomende omgevingsantigenen. Wat is hiervoor de term?
  Atopie of allergie
 • Er is een huidtest die gedaan kan worden om te kijken of een patiënt last heeft van allergie, hoe werkt dat?
  Allergeen bindt aan 2 IgE moleculen van de mestcel, waarna er onmiddellijke vrijstelling van ontstekingsstoffen en aanmaak van nieuwe ontstekingsstoffen plaatsvindt
 • Jeuk, zwelling, roodheid en vasodilatatie waarvan zijn dit gevolgen?
  Mest cel activatie
 • De neiging om te gaan reageren op aspecifieke prikkels, gezonde mensen reageren daar niet op. Het is geen allergie maar de patiënt denkt het wel. Wat is het?
  Bronchiale hyperreactiviteit
 • Wat zijn belangrijke triggers voor bronchiale hyperreactiviteit?
  Inspanning
  Luchtvervuiling 
  Infectie
  Medicijnen
  Emotionele factoren
 • Begint vaak op volwassen leeftijd, niet familiaal, kind geen probleem, rhinosinusitis, altijd denken aan beroep, aanvallen uitgelokt door infectie, maar wel astma en komt vaak samen met neuspoliepen, wat is het?
  Niet-allergische astma
 • Wanneer is de luchtweg vernauwd bij astma?
  Acute bronchoconstrictie door contractie gladde spiercellen
  Verdikking bronchiale wand door oedeem en ontsteking
  Mucusvorming in het lumen
  Structurele remodelling van bronchuswand met verdikking van basale membraan
 • Welk type witte bloedcel is de grote boosdoener bij astma?
  Eosinofiel
 • 2.2 HC 2 Longfunctie en hyperreactiviteit

 • Welke variabelen wijzen op luchtwegobstructie?
  FEV1
  FVC
  FEV1/FVC
  PEF
 • Welke longfunctieonderzoeken kunnen worden aangevraagd bij een vermoeden op astma?
  Spirometrie
  Flowvolume
  Reversibiliteit
  Variabiliteit
  Bronchiale hyperreactiviteit
 • Wanneer is er sprake van een reversibele longfunctie?
  Significante verbetering FEV1 (>12%) tov voorspelde waarde en deze is >200ml
 • Wat is bronchiale hyperreactiviteit?
  Verhoogde prikkelbaarheid van de luchtwegen voor specifieke en aspecifieke prikkels die leidt tot bronchusobstructie
 • Wat geeft de PC20 aan?
  De provocatieconcentratie waarbij er sprake is van 20% FEV1 daling
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Snel reagerende systemen voor bloeddruk regulatie zijn baroreceptoren en het CNS, maar door welk systeem?
Reflexvasoconstrictie
Hoe noemen we de regulatie van de zoutuitscheiding?
Volumeregulatie (RAAS)
Hoe noemen we de regulatie van de wateruitscheiding?
Osmoregulatie (ADH)
Bloeddrukregulatie door de nier gaat heel langzaam. Hoe kan de nier de BD regelen?
Zoutuitscheiding
In de tubulus vindt reabsorptie en secretie plaats. Wat bepaald dit uiteindelijk?
De excretie
Om de nierfunctie te bepalen kijken we naar GFR, hiervoor wordt klaring van een bepaalde stof gebruikt, deze stof is in constante hoeveelheden wordt aangemaakt en alleen in de nieren uitgescheden. Welke stof?
Creatinine
Wat komt tot stand door de hydrostatische en colloidosmotische druk, welke netto altijd naar buiten is. Want de hydrostatische druk netto groter naar buiten dan de colloidosmotische druk die naar binnen werkt?
Glomerulaire filtratie
Wat is de functionele eenheid van de nier?
Nefron
Waar vindt met name filtratie plaats en waar wordt de samenstelling van de urine bepaald?
Schors heeft meeste filtratie, is het beste doorbloed
Merg bepaald de samenstelling
Tot waar gaan de vasa recta?
Diep in de medulla