Samenvatting Hoorcolleges

-
229 Flashcards en notities
1 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Samenvatting - Hoorcolleges

 • 1 Introductie

 • Van wat is een beursgenoteerde onderneming eigendom?
  Geinversteerd kapitaal. Een beursgenoteerde onderneming is eigendom van financiële investeerders.
 • Financieel kapitalisme
  Een beursgenoteerde onderneming is eigendom van financiële investeerders.
 • Op welke drie manieren kan kapitalisme worden gedefinieerd?
  - Prive eigendom
  - Eigendom van middelen van de productie
  - Prive eigendom van de onderneming
 • Eigendom van middelen van de productie
  Dit zijn eigenaren van kapitaal, arbeid en ondernemingen
 • Prive eigendom van de onderneming
  Eigendom van ondernemingen zijn in de handen van verschaffers van financieel aandelenkapitaal.
 • Organisatievorm/Eigendom Rabobank
  Klantencooperatie; leden zijn de eigenaren en hebben dus ook recht om een deel van de winst uitgekeerd te krijgen
 • Organisatievorm/Eigendom Ocean Spray
  Cooperatie van toeleveranciers; Toeleveranciers bezitten het eigendom, zij mogen beslissingen maken en hebben recht op de winstuitkering.
 • In welk gebied is een coöperatie van toeleveranciers dominant?
  In de agricultuur.
 • Organisatievorm/Eigendom Goldman Sachs
  Partnership; Het eigendom is in handen van de partners die daar werken.
 • In welk gebied zijn partnerships dominant?
  In de advocatuur, reclame, consultancy en investment banking.
 • Organisatievorm/Eigendom News Corporation
  Familiebedrijf; Het eigendom is in handen van een familie.
 • Kunnen beursgenoteerde bedrijven familiebedrijven zijn?
  Ja
 • Organisatievorm/Eigendom Schiphol
  Nationale overheid; het is een staatsbedrijf (nog steeds omdat de waarde voor Nederland heel hoog is en het een hoge positieve waarde heeft voor aandeelhouders)
 • Organisatievorm/Eigendom Harvard
  Trust/Non-Profit Organisatie; Het is een privé organisatie. De winsten kunnen niet worden uitgekeerd, het geld dat verdiend wordt, wordt gebruikt voor onderwijs en studentenactiviteiten.
 • Selffulfilling Prophecy/Dubbele hermeneutiek
  Mensen krijgen theorieën aangeleerd, ook al kloppen deze niet. Men gaat zich echter naar deze theorieën gedragen waardoor deze werkelijkheid worden.
 • Determinisme
  Alles is causaal bepaald. Het een veroorzaakt het andere, alles staat van te voren vast en niemand heeft er invloed op.
 • Determinisme is een ontologie
 • Ontologie
  Een visie op de werkelijkheid, impliciet aan de natuurkundige wetten. Wetten kunnen alleen maar bestaan als de werkelijkheid helemaal hetzelfde is en blijft en als de causale ordening dus gedetermineerd is. Wat een individu denkt dat vrije wil is, is alleen het product van biochemische processen in het brein.
 • Een intentionele verklaring
  Gedrag wordt niet verklaard aan de hand van causale oorzaken, maar door de intenties te achterhalen.
 • Verklaringsmodellen
  - Determinisme
  - De intentionele verklaring
  - De functionele verklaring
 • De functionele verklaring
  Verklaringen van een verschijnsel met behulp van de functie die het heeft. Deze verklaringen zijn dominant in de economie en wordt ook veel gebruikt in de economie.
 • Heeft recht iets met rechtvaardigheid te maken?
  Nee, er wordt niet gekeken naar wie er gelijk heeft, maar naar de mate van invloed in de toekomst. Vb. Economische recht.
 • Natuurkundige/Fysieke werkelijkheid
  Goud blijft goud, los van wat de wereld er over denkt.
 • Sociale werkelijkheid
  Dingen die bestaan omdat mensen dit zodanig accepteren. Wanneer dit niet geaccepteerd wordt, kan deze sociale werkelijkheid van een zaak verdwijnen. vb. Euro. Deze kan stoppen met bestaan als mensen dat willen.
 • Welke twee soorten vragen kunnen er worden onderscheiden binnen de wetenschapsleer?
  - Epistemologische vragen
  - Ontologische vragen
 • Epistemologische vragen
  Dit zijn vragen over hoe mensen zelf de werkelijkheid bestuderen en aan betrouwbare kennis komen. Hierbij wordt er gekeken of de theorieën die men heeft op feiten gebaseerd zijn, of dat er altijd elementen in de theorieën zullen zitten die niet feitelijk kunnen worden bewezen. Het gaat er dus om hoe mensen zelf kunnen kunnen krijgen over de werkelijkheid.
 • Ontologische vragen
  Dit zijn vragen over hoe men denkt dat de werkelijkheid ten diepste in elkaar zit. Hierbij gaat het voornamelijk over de sociale werkelijkheid. Fysieke werkelijkheid trekt zich namelijk niets van mensen aan, maar sociale werkelijkheid wel. Deze vragen gaan over de werkelijkheid zelf.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Revolutionaire wetenschap
Wisseling van paradigma's
Revolutionaire wetenschap
De wisseling van paradigma's
Sociale betekenistheorie
Deze theorie houdt zich bezig met het ontstaan van sociale rollen.
Kenmerken hermeneutiek
- Epistemologisch; interpretatiemiddel
- Individueel niveau
- Reconstructie
- Waardering; begripsvorming van situatie
Hermeneutiek
Hermeneutiek houdt zich bezig met het individu binnen sociale rollen.
Functionele verklaring
Verklaring die probeert een fenomeen te verklaren vanuit zijn rol in een groter geheel.
Bi-directionele causaliteit
Afhankelijke variabele is de verklarende factor van de onafhankelijke variabelen. = endogeniteit
Multipele causaliteit
- Conjunctie: conjunctie van noodzakelijke voorwaarden. Alle voorwaarden zijn nodig.
- Disjunctie: en/of verklaringen. Er zijn twee plausibele paden.
Causale verklaring
Oorzaak-gevolg verklaring
Op welke aspecten moet worden gelet bij de intentionele verklaring?
- Modus: acties terugvoeren op intenties
- Order: intenties leiden tot gevolgen
- Afdoende voorwaarden: andere factoren moeten aanwezig zijn.
- Competentie van actoren
- Agent perspectief