Samenvatting Hoorcolleges

-
29 Flashcards en notities
4 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Samenvatting - Hoorcolleges

 • 1 Hoorcolleges

 • In welke drie onderdelen kun je sociaalwetenschappelijk onderzoek verdelen?
  1. Een vraag
  2. Een onderzoeksproces
  3. Een antwoord
 • Is wetenschappelijk onderzoek altijd waar? Leg uit.
  Nee, het is niet altijd waar. Waarheid kan voor iedereen iets anders betekenen.
 • Een eenduidige waarheid kan nooit worden ontdekt, omdat iedereen een andere visie heeft.
 • We doen onderzoek om kennis over de werkelijkheid te verkrijgen.
 • Op welke drie manieren kun je antwoord geven op een onderzoek?
  Op een beschrijvende, verklarende of voorspellende manier.
 • Welke twee soorten bronnen zijn er? Leg uit.
  Eerstehands (primaire) bronnen: deze bronnen bestaan uit informatie die je zelf direct hebt verkregen, door bijvoorbeeld observatie.
  Tweedehands (secundaire) bronnen: deze bronnen zijn alles wat je weet als deel van je cultuur, opvoeding, tradities, etc. 
 • Leg uit dat er in de wetenschap gebruik gemaakt wordt van eerstehands bronnen.
  In de wetenschap worden empirische onderzoek gedaan. Je produceert dus zelf je bronnen, of laat andere mensen dit doen > direct en indirect. De indirecte waarnemingen zeggen niet gelijk dat het tweedehandsbronnen zijn, want het zijn nog steeds bronnen die zijn verkregen door waarnemingen en ervaringen.
 • Wat zijn feiten?
  Gebeurtenissen waarvan de werkelijkheid vaststaat, die meetbaar zijn door zintuigen of instrumenten en die objectief gemeten zijn.
 • Wat is de betwiste werkelijkheid?
  Met de betwiste werkelijkheid wordt bedoeld dat waarnemingen altijd een beetje subjectief zijn en je nooit objectief naar de werkelijkheid kan kijken omdat je altijd te maken hebt met je persoonlijke 'bril'. Ook betekent het dat veel van onze kennis dus fout of onduidelijk is. 
 • Geef drie redenen die uitleggen waarom de werkelijkheid complex is.
  - De werkelijkheid is multicausaal, dat betekent dat elke onderzoeker een andere oorzaak benadrukt.
  - De werkelijkheid zelf heeft een subjectief karakter.
  - In de werkelijkheid liggen meningen en feiten dicht bij elkaar. 
 • Welke fouten maken we, die onze conclusies beïnvloeden? Leg de fouten ook uit.
  - Inaccurate observaties (er word niet precies genoeg waargenomen)
  - Overgeneralisatie (generaliseren gebaseerd op te weinig gegevens)
  - Selectieve observaties (je observeert iets anders op basis van verwachtingen      die je hebt)
  - Onlogische redeneringen 
 • Welke drie dingen kun je doen om onderzoek zo objectief mogelijk te houden?
  - Altijd streven naar objectieve kennis.
  - Vraag je steeds opnieuw af of de bronnen betrouwbaar zijn en hoe je aan je      kennis komt.
  - Gebruik maken van gedeelde methoden en technieken, als iedereen zijn eigen methodes gebruikt krijg je minder goede uitkomsten. 
 • Wat is het stappenplan van wetenschappelijk onderzoek volgens Bryman?
  1. Literature review
  2. Concepts and theories
  3. Research questions
  4. Sampling cases
  5. Data collection
  6. Data analysis
  7. Writing up
 • Literature review is het inlezen in in de stof die al over het onderwerp geschreven is.
 • Concepts and theories houdt in dat je de belangrijkste concepten en theorieën voor je onderzoek opschrijft/bedenkt.
 • Research questions is het bepalen van de vragen, waar wil je nu eigenlijk antwoord op?
 • Sampling cases is het selecteren van gevallen.
 • Data collection houdt in dat je informatie van je onderzoek verzameld.
 • Data analysis is het analyseren van de gevonden informatie.
 • Writing up is dat de uitkomsten van het onderzoek worden opgeschreven.
 • Vaak wordt wetenschappelijk onderzoek samengedaan of met een groep, waarbij een wetenschappelijk debat gehouden kan worden. 
 • Peer reviewed betekent dat een wetenschapper uit het zelfde wetenschapsgebied het onderzoek nakijkt en bekijkt of het een goed onderzoek betreft. 
 • Sociaalwetenschappelijk onderzoek focust zich vooral op situaties en collectieve acties van individuen en zoekt naar regelmatige patronen van gedrag.
 • Noem een aantal richtlijnen die de kwaliteit van de onderzoek(sproces) verbeteren.
  • Het onderzoeksproces moet daadwerkelijk leiden tot een antwoord op de vraag.
  • Het onderzoek moet controleerbaar en toegankelijk zijn.
  • Het onderzoek moet een bijdrage leveren aan de kennis.
  • Het onderzoek moet robuust zijn.
  • Het onderzoek moet rigide zijn.
  • Je moet ethisch verantwoord onderzoek doen.
 • Wetenschap is empirisch, systematisch te benaderen en moet streven naar meer kennis, maar waar moet die kennis aan voldoen?
  • Betrouwbaar
  • Validiteit (geloofwaardigheid)
  • Generaliseerbaarheid (kan de conclusie op meerdere gevallen toegepast worden)
 • Aan welke acht eisen moet een onderzoeksmethode voldoen, wil deze valide zijn?
  1. Doelgericht
  2. Rigoreus (alle opties worden meegenomen in de keuze voor de onderzoeksmethode)
  3. Toetsbaar (de uitspraken moeten gecontroleerd kunnen worden)
  4. Repliceerbaar (het onderzoek moet nog een keer gedaan kunnen worden met dezelfde uitkomst)
  5. Precies (zo volledig mogelijk zijn)
  6. Objectief 
  7. Generaliseerbaar
  8. Zuinig
 • Welke drie soorten wetenschappelijk onderzoek zijn er?
  1. Empirisch onderzoek: onderzoeken aan de hand van waarnemingen, vooral verklarend en beschrijvend.
  2. Normatief onderzoek: kijken naar hoe de dingen zouden moeten zijn.
  3. Prescriptief onderzoek: voorschrijven op welke manier iets moet veranderen.
 • Wat is de wetenschappelijke methode?
  Een zoektocht naar de waarheid van kennis door middel van onderzoek, gestructureerd in 7 stappen. Objectiviteit en een systematische benadering staan centraal en het onderzoek is opgebouwd uit theorie en empirie. Het is van belang dat het onderzoek controleerbaar en repliceerbaar is.
 • Wat maakt de wetenschappelijke methode anders dan andere vormen van waarnemen?
  Dat je al je keuzes die je maakt moet verantwoorden en daardoor is je conclusie gegrond.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.