Samenvatting Humboldt : aardrijkskunde voor de onderbouw

-
ISBN-10 9034575578 ISBN-13 9789034575579
231 Flashcards en notities
70 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Humboldt : aardrijkskunde voor de onderbouw". De auteur(s) van het boek is/zijn concept Malmberg m m v Alienke Jansen Catherine Gudde Richard Fidom, Mark van Heck, Marc ter Horst m m v Willem Korevaar. Het ISBN van dit boek is 9789034575579 of 9034575578. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

Samenvatting - Humboldt : aardrijkskunde voor de onderbouw

 • 0 Extra Leerstof Vegetatie (Begroeiing)

 • Hoe kun je de wereld indelen naar plantengroei


  Plantengordels zijn grotendelen aarde waar dezelfde soorten planten voorkomen, we kunnen ze in 9 verschillende gordels indelen:

  1. tropisch regenwoud: dichte bossen met verschillende plantensoorten
  2. savanne: afwisselend bomen en lang gras
  3. steppe: grasland met hier en daar wat struiken en bomen
  4. woestijn: schaarse plantengroei, cactussen en stugge grassoorten in rots-, grind of zandwoestijnen
  5. subtropische planten: taaie struiken en kleine bomen.
  6. loofbos: de bomen verliezen ’s winters hun blad. Veel bos is gekapt om er landbouwgrond van te maken: in cultuur gebracht
  7. naaldbos: zoals dennen en sparren
  8. toendra: mosvlakten zonder bomen. Zeer moerassig
  9. landijs: er zijn geen planten
 • 1 Woonplaats aarde

 • Waarom wonen er mensen op de planeet aarde?
  Er is op de planeet aarde zuurstof
  Er is op de planeet aarde water
  De juiste temperatuur door de afstand van de zon en de aarde
  Dampkring rond de aarde beschermt tegen uv stralen en meteoren.
 • 1.1 Planeet aarde

 • Welke 3 soorten planeten zijn er?

  aardse planeten, gasreuzen, ijsreuzen.

 • Hoelang duurt het voordat de aarde een rondje om de zon heeft gedraaid?

  Bijna een jaar.

 • hoeveel planeten draaien er om de zon? 
  acht planeten
 • Wat voor figuur maken de planeten om de zon?

  een ellips

 • Wat is een ander woord voor atmosfeer?

  De dampkring.

 • welke sfeer leven wij ?
  troposfeer 
 • Wat is dat voor een figuur?

  een langgerekte cirkel/ een ovaal

 • De hoeveelste planeet is de aarde vanaf de zon?

  De derde planeet.

 • wat is een ander word voor ozonlaag ?
  damkring en atmosfeer
 • Wat is een astronomische eenheid?

   

  de gemiddelde afstand tot de zon

 • Wat is atmosfeer?

  Luchtlaag rond de aarde.

 • wat is aardrijkskunde ?
  geografie 
 • Wat is een dampkring?

  een luchtlaag om de planeet

 • Noem één van die gassen in de luchtlaag?

  Zuurstof.

 • noem de 7 planeten op goede volgorde op 
  1 mercurius  
  2 venus 
  3 aarde 
  4 mars
  5 jupiter
  6 saturnus 
  7 uranus 
  8 neptunus 
 • Wat is een ander woord voor dampkring?

  atmosfeer

 • Waar beschermt de dampkring (atmosfeer) ons tegen?

  Schadelijke stralen van de zon en stenen uit de ruimte.

 • wat is er in de stratosfeer ?
  de ozonlaag 
 • Wat is ijle lucht?

  lucht die steeds minder zuurstof bevat

 • Noem de verschillende lagen van de atmosfeer?

  • Troposfeer
  • Stratosfeer
  • Mesosfeer
  • Thermosfeer
  • Exosfeer

   

 • welke sferen zijn er allemaal ?
  troposfeer 
  strosfeer 
  mesosfeer 
  thermosfeer
  exofeer 
 • Wat zijn de 4 geografische vragen?

  -wat is daar

  -waar is dat

  -waarom is dat daar (en nergens anders)?

  -wat zijn de gevolgen daarvan? 

 • In welke laag leven wij?

  Troposfeer.

 • de heveelste planeet van de zon is aarde? 
  3e 
 • Leven op andere planeten is niet mogelijk omdat:

  -het er te warm is.

  -het er te koud is.

  -er geen vloeibaar water is.

  -de planeet geen dampkring heeft

   

 • Welke laag ligt boven de troposfeer?

  Stratosfeer.

 • De atmosfeer is erg belangrijk voor de aarde want:

  1.bevat zuurstof

  2.houd warmte vast

  3.beschermt tegen schadelijke straling en ruimte puin

 • In welke laag ligt de ozonlaag?

  Stratosfeer.

 • meteoor=lichtflits in de atmosfeer van een verbrand steentje, vallende ster

 • Wat zijn UV-stralen?

  Ultraviolette stralen van de zon.

 • meteoriet=steentje dat niet volledig verbrand in de atmosfeer en op aarde terecht komt

 • Wat is de ozonlaag?

  Een laag gas die ons beschermt tegen de schadelijke UV-stralen van de zon.

 • Wordt de zuurstof meer of minder als je hoger in de atmosfeer komt?

  Minder, de lucht wordt ijler.

 • Wat is aardrijkskunde?

  De wetenschap die gebieden en verschijnselen in gebieden bestudeert.

 • Noem van boven naar beneden de lagen van de atmosfeer
  Exosfeer
  Thermosfeer
  Mesosfeer
  Stratosfeer
  Troposfeer
 • welke planeet is de aarde van de zon?
  De 3e planeet.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Noem vier gevolgen van temperatuurstijging
- Droogte en neerslag: Door hogere temperaturen verdampt er meer water. Dit zorgt voor gebieden met droogte en het verdampte water valt ergens anders als neerslag en zorgt voor meer neerslag.
- Stijging van het zeeniveau: Het smeltwater van gesmolten landijs Het zorgt voor een stijging van het zeeniveau. Het zeewater zet bovendien uit door de hogere temperatuur en dit zorgt ook voor een stijging van het zeeniveau.
- De smeltende sneeuwkappen in de Himalaya en andere gebergten kunnen ervoor zorgen dat de rivieren die daar ontspringen minder water krijgen met alle gevolgen van dien.
- Verandering van de grote zeestromen:
Het ijs rond de noordpool smelt daardoor zou de zeestroom zwakker kunnen worden. De nieuwe koude zeestroom kan de warme zeestromen afremmen en de temperatuur in de winter zou daardoor kunnen dalen (bijv in Nederland).
Noem twee manieren waarop de opwarming van de aarde zichzelf versterkt.
- bij het smelten van permafrost in koude gebieden komt veel methaangas vrij. Methaangas is ook een broeikasgas
- De witte ijsvlakten kaatsen het zonlicht terug, maar dit ijs smelt.  De donkere oppervlakten van de zee nemen meer zonlicht op en worden zo warmer.
Hoe weten we dat CO2 invloed heeft op het klimaat?
Wetenschapers onderzoeken ijs dat afkomstig is van kilometers diepte. Ze kunnen zien hoe de klimaatomstandigheden lang geleden waren. Hieruit blijkt dat het in periodes met meer CO2 in de lucht altijd warmer was.
Hoe versterkt het broeikaseffect zichzelf?
- CO2 zorgt voor een temperatuurstijging
- door de temperatuurstijging kan er minder co2 oplossen in het warmere zeewater( in koud zeewater lost CO2 beter op)
Is broekaseffect alleen negatief?
Zonder broeikaseffect zou het te koud zijn om op aarde te kunnen leven.
Hoe beïnvloed de mens deze temperatuurstijging?
Het broeikaseffect wordt versterkt door het gebruik van steenkool, aardolie en andere fossiele brandstoffen. Hierdoor ontstaat CO2 (koolstofdioxide), dit is een broeikasgas. 
Wanneer werden de warmste perioden gesignaleerd?
Na 2000
Vanaf wanneer zijn er temperatuurgegevens bewaard in Nederland?
Vanaf 1706
Hoe lang moet je de temperatuur meten om een klimaat vast te kunnen stellen?
Minstens 30 jaar
Wat zijn de kenmerken van een Cf-klimaat? (grootste deel van midden en west-Europa)
- Zomers niet te warm, winters niet te koud.
- Het hele jaar door neerslag.
- Een aanlandige westenwind.
- Er groeien vooral loofbomen.
- Het Cf-klimaat is geschikt voor landbouw.