Samenvatting Identiteit & Imago

-
ISBN-10 9052617643 ISBN-13 9789052617640
543 Flashcards en notities
11 Studenten
 • Deze samenvattingen

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Samenvatting 1:

 • Identiteit & Imago
 • Cees B M van Riel Taalwerkplaats
 • 9789052617640 of 9052617643
 • 4e, herz. ed.

Samenvatting - Identiteit & Imago

 • 1 Corporate Communication: opkomst van een nieuw vakgebied

 • corporate communication is in de eerste plaats corporate en dan pas communication. Communicatie moet gezien worden als een logisch gevolg van zaken die zich buiten de organisatie afspelen. Een communicatiemanager dient kennis over de inhoud en de activiteiten van de organisatie te hebben, waarin men uiteindelijk aan de slag gaat. 

 • Wat verstaan we onder communicatiesysteem?

   

  verzameling TACTISCHE en strategische media die organisatie

  ter beschikking heeft om te communiceren met de stakeholders. • Wat valt er precies onder het communicatiesysteem?

  interne communicatie, public

  relations, public affairs, investor relations en marketingcommunicatie.

   

 • Vallen communicatiemethoden ook onder het communicatiesysteem?

  Waarom wel/niet?

   


  ja, omdat communicatiemethoden door organisaties worden gebruikt als ze

  lastige onderwerpen presenteren waarvan ze weten dat daaruit een publiek debat volgt

   

 • Te weinig samenhang in de communicatie van een organisatie: Welk gevolg kan dit hebben?

  de

  reputatie van de organisatie kan daaronder lijden

   

 • Hoe voorkom je dus dat de organisatie reputatieschade lijdt? 

   

  als organisatie ervoor zorgen dat je geen tegenstrijdige

  zaken naar buiten brengt, want dit leidt tot verwarring. Het is dus belangrijk dat er samenhang is in de

  communicatie en dat je eenzelfde kernboodschap uitdraagt. 

   

 • Wat wordt bedoeld met geïntegreerde communicatie?

  samenhang  in de

  communicatie en dat je eenzelfde kernboodschap uitdraagt.

   

   

   

 • Welk doel wordt beoogd met geïntegreerde communicatie?

  volledig gecoördineerd communicatiesysteem

 • Wat verstaan we onder corporate brand?

   

  naam en symbool waarmee de organisatie als abstractie wordt

  aangeduid.

   

 • Geef een voorbeeld van een corporate brand

  De naam Nike en het gehanteerde symbool (swoosh) zijn het corporate brand

 • Wat houdt corporate branding in?

  actief betekenis geven aan de naam en het symbool. (zie voorbeeld Nike)

 • Hoe meet je de resultaten van een communicatiecampagne?

  door middel van brand equity.

   

 • Wat houdt brand equity in?

   


  beschrijft voor organisatie economische toegevoegde waarde

   maar houdt zich ook bezig met de vraag:

  welke associaties koppelt consument aan het merk en

  hoe sterk zijn deze associaties?

 • Uit welke 2 elementen bestaat 

   

  Brand equity?

   

  merkbeleving en merkbewustzijn.

   

 • Waar draait het bij merkbeleving om?

   

  Om de volgende 2 vragen:

  • welke associaties en kenmerken koppelt   de consument aan het merk?
  • in hoeverre zijn deze positief, sterk en uniek ?

   

 • Waar draait het bij merkbewustzijn om?

  herkenning en recall

 • Wat doet Merkgerelateerde communicatie?

  2 dingen:

  1. bepaalt  imago van het merk,
  2. beïnvloedt de betekenis die aan het merk wordt gegeven.

   

 • Welke 3 belangrijke groepen van gespecialiseerde communicatieactiviteiten zijn er binnen een organisatie?

  Managementcommunicatie

  Marketingcommunicatie

  Organisatiecommunicatie 

   

 • Wat valt er onder Organisatiecommunicatie?

   

  5 elementen:

  1. interne communicatie
  2. public affairs 
  3. corporate advertising
  4. public relations
  5. investor relations
 • Welke 4 gemeenschappelijke kenmerken heeft Organisatiecommunicatie ?

   

  1. wordt door externe partijen geïnitieerd. Vaak wordt een organisatie door externe druk gedwongen om informatie te geven die de organisatie anders niet naar buiten zou brengen.
  2. organisatiecommunicatie heeft een langetermijnperspectief.
  3.  gericht zich op het corporate publiek (wetgevers, aandeelhouders, toezichthouders, financiële journalisten en investeringsanalisten).
  4.  berichten formeler van toon en overdrijving komt hierbij minder vaak voor.

   

 • Waar vindt Managementcommunicatie plaats?

  1. tussen managementniveau in de organisatie. 
  2. het externe en interne publiek.
 • Hoe wordt Managementcommunicatie gezien?

   

  als meest strategische groep

 • Waarom is communiceren van belang voor een manager?

   

  2 redenen:

  • hiermee creëer je draagvlak voor de organisatiedoelen
  •  topmanagement heeft speciale rol als het gaat om het vertegenwoordigen van de organisatie bij haar externe en interne publiek.

   

 • Wat voor rol hebben communicatiespecialisten?

   

  ondersteunende rol.

   

 • Waarmee houdt Marketingcommunicatie zich bezig?

   

   

  ondersteunt de communicatie van:

   merken, verkoop van producten en diensten.

   

 • Welk onderscheid wordt gemaakt bij Marketingcommunicatie ?

   

  onderscheid tussen publicrelationsmix en promotional mix.

   

 • Waarop is publicrelationsmix gericht?

   

   op PUBLICITEIT, hiermee willen ze dus het GROTER publiek bereiken, dit doen ze door middel van media zoals gedrukte media, tv, internet en radio.

   

 • Waar draait het bij promotional mix om?

   

  om het DIRECTE persoonlijke contact tussen verkoper en potentiële koper. 

  Door dit persoonlijke contact kun je beter inspelen op de BEHOEFTEN van de

   

  individuele klant.

   

 • Wat houdt Corporate communicatie in?

   

   

   er wordt  een SAMENHANGENDE BENADERING gebruikt  bij ontwikkeling van

  communicatie in een organisatie.

   

 • Hoe luidt de definitie van Corporate communicatie in dit boek?

   

  Corporate communicatie = 

  managementinstrument waarmee organisatie alle bewust gehanteerde vormen van externe en interne communicatie op een zo effectief mogelijke manier op elkaar afstemt. 

  Daarmee ontstaat  een positieve uitgangspositie voor de organisatie voor onderhandelingen met groepen waarmee ze een afhankelijkheidsrelatie heeft.

   

 • Wanneer is corporate communicatie succesvol?

   

   als dit zorgt voor verandering in gedrag, kennis en houding, in het Engels

  is hiervoor een ezelsbruggetje: KAB: Knowledge, Attitude and Behaviour.

 • Wat is de rol van de KAB?

  succesindicator bij communicatie. 

 • Wanneer mislukken communicatieactiviteiten?

   

   

   als je

  als organisatie de consumenten tegelijkertijd op deze drie pijlers (Knowledge, Attitude and Behaviour) wil beïnvloeden

   

 • Waarom mislukken communicatieactiviteiten?

   

  ANDERE COMMUNICATIEAANPAK is nodig als je

  voor een verandering gaat in GEDRAG dan wanneer je voor een verandering gaat in HOUDING

   

 • Wanneer is  Corporate communicatie pas succesvol?

   

   als organisatie haar

  verantwoordelijkheid demonstreert op de volgende drie gebieden:

   

  1.  gecoördineerde verantwoordelijkheid,
  2. algehele verantwoordelijkheid (ondernemingsverantwoordelijkheid)
  3. en specialistische verantwoordelijkheid.

   

 • Wat doe je bij de algehele verantwoordelijkheid?

   

  je  toont de resultaten van corporate communicatie aan omdat je een gunstige

   

  reputatie wilt opbouwen voor de gehele onderneming.

   

 • Waarop heeft specialistische verantwoordelijkheid betrekking?

   

  creëren van  protocollen. 

  Deze protocollen omschrijven de toegepaste procedures en de gehanteerde succescriteria op functioneel niveau. 

   

 • Waarop heeft Gecoördineerde verantwoordelijkheid

   betrekking?

  coördineren van communicatieactiviteiten. 

   


 •  

  Wat houdt de SIM-driehoek in?

   

  (SIM = Strategie, Identiteit en Merk).


   

 • Waarvan is communicatiebeleid afgeleid?
  gemeenschappelijke vertrekpunten.
 • Op basis waarvan kun je de gemeenschappelijke vertrekpunten ontwikkelen?
  SIM-DRIEHOEK.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Samenvatting 2:

 • Identiteit & imago
 • Cees B M van Riel Taalwerkplaats
 • of
 • 4e, herz. ed.

Samenvatting - Identiteit & imago

 • 1.4 Corporate branding en communicatie

 • Corporate Branding - Visuele presentatie van het corporate brand die ingezet wordt bij activiteiten t.b.v. een positieve reputatie bij interne- en externe stakeholders. 
 • Corporate Branding - Visuele presentatie van het corporate brand die ingezet wordt bij activiteiten t.b.v. een positieve reputatie bij interne- en externe stakeholders.
 • Wat is Corporate Branding?
  Visuele presentatie van het corporate brand die ingezet wordt bij activiteiten t.b.v. een positieve reputatie bij interne- en externe stakeholders. 
 • Wat zijn de voordelen van Corporate Branding?
  1. Een corporate merk heeft een langere levensduur dan andere middelen in een bedrijf.
  2. Het vertegenwoordigt een logo of een slogan, deze zijn vaak beter beveiligd dan het product zelf.
  3. Corporate merk is belangrijk voor het globaliseren
  4. Corporate branding versterkt de positie op het moment dat een organisatie een nieuwe markt wil betreden. Dat lukt door innovatie maar ook door merkwaarde.
 • 1.6 Wat is corporate communicatie?

 • Definitie Corporate Communicatie - Het managementinstrument waarmee op een zo effectief en efficiënt mogelijke wijze alle bewust gehanteerde vormen van interne en externe communicatie zodanig op elkaar worden afgestemd dat een positieve uitgangspositie ontstaat met de doelgroepen waarmee men een afhankelijkheidsrelatie heeft.
 • Definitie Corporate Communicatie - Het managementinstrument waarmee op een zo effectief en efficiënt mogelijke wijze alle bewust gehanteerde vormen van interne en externe communicatie zodanig op elkaar worden afgestemd dat een positieve uitgangspositie ontstaat met de doelgroepen waarmee men een afhankelijkheidsrelatie heeft.
 • Wat is corporate communicatie?
  Gaat om het stroomlijnen van en integreren van alle communicatie van de organisatie. Het gaat dus om de communicatie van de organisatie als geheel.
 • 1.7 Verschillende vormen van communicatie

 • Noem de drie belangrijkste hoofdvormen van communicatie binnen een organisatie
  1. Managementcommunicatie
  2. Marketingcommunicatie
  3. Organisatiecommunicatie
 • In dit boek wordt een methode voorgesteld voor het ontwikkelen van een corp commsysteem in een organisatie.
  (Wat is de beste manier voor een org om een geintegreerd commsysteem te ontwikkelen en te beheren?)

  Het commsysteem van een bedrijf is een belangrijk MIDDEL om de STRATEGIE te sturen en uit te voeren.

  Succes van een org is afhankelijk van de vraag in hoeverre zij in staat is belangrijke HULPBRONNEN van verschillende stakeholders te betrekken: KAPITAAL, ARBEID, GRONDSTOFFEN en LEGITIMATIE en REPUTATIE

  Het doel van een communicatie is om een goede RELATIE  te ontwikkelen en te onderhouden met alle stakeholders.

  Hoe wordt de organisatie gekend door stakeholders (kenmerken en identiteit).Als die goed in lijn zijn ben je geloofwaardig.

  als die geloofwaardigheid beleefd wordt door externe groepen (reputatie)

 • Wat houdt managementcommunicatie in?
  Communicatie die plaatsvindt tussen het managementniveau en het interne- en externe publiek.
  - Zorgt intern voor een gemeenschappelijke visie over de organisatie.
  - Creëert vertrouwen in het leiderschap van de organisatie.
  - Zorgt dat een veranderproces geïnitieerd wordt en gemanaged.
  - Zorgt er voor dat werknemers zich met de organisatie identificeren.
 • basis stelling voor dit boek
  ... dat een strategische focus op het complete commsysteem de enige manier is om de gefragmenteerde manier van communiceren (kenmerkend voor veel organisaties) te verbeteren.

 • Waar richt marketingcommunicatie zich op?
  Ondersteund de verkoop van producten, diensten en het merk. Gaat over alle communicatie met klanten (bijvoorbeeld reclame, direct mail, sponsoring)
 • Wat valt er onder organisatiecommunicatie?
  Dit is alle communicatie vanuit de organisatie met andere belangengroepen zoals aandeelhouders, financiële journalisten, toezichthouders, wetgevers etc. Hieronder vallen interne communicatie, public relations, public affairs, investor relations en corporate advertising.
 • Definitie van corporate communicatie van Jackson 1987
  Corp comm is the total communicatieon activity generated by a company to achieve its planned objectives.
 • definitie corporate communicatie van Van Riel 1995
  Corp comm is het managementinstrument waarmee p een zo effectief mogelijke wijze, alle bewust gehanteerde vormen van in- en externe comm zodanig op elkaar worden afgestemd dat een positieve uitgangssituatie ontstaat voor onderhandelingen met groepen waar de organisatie een afhankelijkheidsrelatie mee heeft.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Samenvatting 3:

 • identiteit & imago
 • van riel
 • of

Samenvatting - identiteit & imago

 • 1.1 inleiding

 • hoe wordt er tegen Corporate Communication in dit boek aangekeken?
  Corporate Communication is Corporate
  2. daarna pas Communication
 • Hoe moet communicatie dus worden benaderd?  
  logisch gevolg van zaken die zich binnen of buiten organisatie afspelen.
 • Wat valt er onder het communicatiesysteem?
  1. marketingcommunicatie
  2. Public relations
  3. Investor relations
  4. interne communicatie
  5. Public Affairs
 • Bij welk type boodschappen wordt de reputatie versterkt?
  CONSISTENTE boodschappen
 • Wanneer is er sprake van geïntegreerde communicatie?
  alle partijen dragen een zelfde kernboodschap uit
 • Wat kan gebeuren als er te weinig samenhang is in de communicatie? 
  Reputatie van bedrijf kan daaronder lijden
 • Geef 2 redenen waarom de aandacht voor GEÏNTEGREERDE communicatie is toegenomen. 
  1. opvallende mankementen in systemen
  2. men beseft dat met sterke organisatiemerken ECONOMISCHE WAARDE gecreëerd kan worden.
 • wat verstaat men onder een CORPORATE brand?
  naam en een symbool waarmee een abstractie als organisatie wordt aangeduid
 • Waarvoor wordt een Corporate brand steeds vaker gebruikt?
  om alles wat het bedrijf doet/zegt op een positieve manier te presenteren
 • Met welk doel wordt dus een Corporate Brand dus uiteindelijk gebruikt?
  Voordeel halen uit de reputatie van het bedrijf
 • Wat is productnivellering?
  onder invloed van internationale expansie zijn producten wereldwijd meer op elkaar gaan lijken.
 • Wat kunnen bedrijven doen om die productnivellering tegen te gaan?
  Corporate brand gebruiken om zich te onderscheiden.
 • globalisering: grenzen vervagen. Reputatie speelt een cruciale rol bij aantrekken van consumenten en maken van deals. Bedrijven gebruiken hun corporate brand om zich internationaal te vestigen.
 • Schultz: er moet een return on investment berekend worden om resultaten van integrated marketing communication te meten.
 • Hoe willen Katz en Lendrevie effectiviteit meten?
  1. Media aandacht
  2. Product impressions
  3. Persoonlijk contact
 • wat zijn de laatste drie stappen uit het model van de ADVERTISING RESEARCH FOUNDATION?
  Recall, Communicatie en overreding
 • waartoe dient het model  ADVERTISING RESEARCH FOUNDATION?
  om impact van IMC- campagne te meten.
 • Wat wordt bedoeld met BRAND EQUITY?
  zegt iets over hoe sterk de associaties van consument met het merk zijn.
 • Uit welke 2 componenten bestaan associaties van consument met merk?
  1. MERKBEWUSTZIJN 
  2. MERKBELEVING
 • Wat wordt bedoeld met Merkbewustzijn?
  Recall en herkenning
 • Wat wordt bedoeld met MERKBELEVING?
  In hoeverre zijn associaties van consument sterk, positief, uniek?
 • wat is de functie van brand equity?
  beschrijft economische waarde van merk.
 • Wat is MERKBELEVING?
  aantal kenmerken en associaties die consument koppelt aan merk.
 • Hoe luidt de definitie van BRAND IMAGE?
  PERCEPTIES van consument over merk die blijken uit merkassociaties die zij in hun geheugen hebben opgeslagen.
 • Op welke 3 manieren kan brand equity worden GESTIMULEERD?
  1. Merk plaats geven in geheugen van consument
  2. Sterke, positieve, unieke associatie aan merk koppelen
  3. Consument vaardigheid geven de boodschap te VERWERKEN EN terug te halen op het moment dat zij koopbeslissing nemen.
 • Als het Corporate brand snel uit het geheugen kan worden teruggehaald, bestaat een sterke samenhang tussen communicatiesysteem en het Corporate brand.

  Dus is er ook een sterke brand equity  en een krachtige reputatie
 • geef 3 redenen waarom communicatiespecialisten niet altijd voldoende invloed hebben in TOP van bedrijf.
  1. hebben neiging geen verantwoordelijkheid te nemen

  2. Derden zien ook niet welke bijdrage een goede communicatie levert aan bedrijfsresultaat

  3. Onvoldoende streven naar zakelijke doelen die worden gesteld door gespecialiseerde communicatieafdelingen.
 • Wat is Corporate Communicatie?
  samenhangende communicatiestructuur die stakeholders met organisatie verbindt. 
 •  wat zijn de 3 belangrijkste groepen van GESPECIALISEERDE COMMUNICATIEACTIVITEITEN binnen organisaties?
  1. MANAGEMENTcommunicatie

  2. MARKETINGCOMMUNICATIE

  3. ORGANISATIEcommunicatie
 • management communicatie is effectiever als zij wordt ondersteund door een door marketing en organisatie communicatie.Moeilijk iemand te managen die niet gemanaged wil worden. Daarom belangrijk: iedereen overtuigen van doelen organisatie.
 • waarom vertrouwen alle niveaus binnen organisatie op communicatie? Geef 4 redenen.
  1. GEMEENSCHAPPELIJKE visie van bedrijf ontwikkelen

  2. VERTROUWEN in leiderschap van organisatie creëren/handhaven

  3. VERANDERPROCES initiëren/managen

  4. IDENTIFICATIE werknemers met organisatie VERSTERKEN
 • Wat houdt MARKETINGCOMMUNICATIE in?
  Die vormen van communicatie die VERKOOP, van producten, diensten en merken ondersteunt.
 • geef definitie van marketingcommunicatie
  vorm van communicatie die verkoop van diensten, producten en merken ondersteunt
 • Noem 5 vormen van marketingcommunicatie
  1. Adverteren

  2. Sales Promotion

  3. direct mail

  4. sponsoring

  5. PR
 • Wat is Personal Selling?
  mondelinge presentatie in gesprek met potentiële kopers, met als doel: VERKOOP
 • Welke 5 dingen vallen er onder ORGANISATIE communicatie?
  1. PR

  2. PUBLIC AFFAIRS

  3. INVESTOR RELATIONS

  4. CORPORATE ADVERTISING

  5. Interne communicatie
 • 4 kenmerken van ORGANISATIECOMMUNICATIE?
  1. gericht op aandeelhouders, financiële journalisten, et cetera

  2. Lange termijnperspectief, niet direct gericht op het stimuleren van verkoop

  3. berichten zijn formeler en minder overdreven

  4. Geïnitieerd door EXTERNE PARTIJEN
 • oprichten van nieuwe communicatieafdeling.

  welke twee voorwaarden zijn essentieel?
  1. Corporate publiek moet van STRATEGISCH BELANG zijn voor organisatie.

  2. Kennis ontwikkeling moet belangrijk zijn
 • Welke 3 elementen omvat Corporate communicatie?
  1. Marketingcommunicatie

  2. Organisatie communicatie

  3. managementcommunicatie
 • geef definitie van corporate communicatie. 
  SAMENHANGENDE benadering van ontwikkeling van communicatie in organisatie
 • Wat zijn de 5 hoofdtaken van Corporate communicatie?
  1. Profiel van 'bedrijf achter het bedrijf'vergroten (CORPORATE BRANDING)

  2. Tegenstellingen tussen gewenste identiteit en de intern gepercipieerde identiteit MINIMALISEREN

  3. aangeven: wie voert welke taak uit in communicatieveld?

  4. Communicatie-beslissingen makkelijker maken door formuleren van EFFECTIEVE PROCEDURES


  5. Interne en externe steun mobiliseren voor organisatiedoelen.
 • Uit welke 3 pijlers blijkt het succes van communicatie?
  veranderingen in:

  1. Kennis

  2. Houding

  3. Gedrag
 • ervaring heeft geleerd dat: veel communicatieactiviteiten mislukken omdat bedrijven alle drie de pijlers tegelijk willen bewerken.

  ECHTER: elke pijler vereist andere communicatie aanpak
 • wat betekent succes van communicatie?
  ACCOUNTABLE ZIJN
 • wanneer genereert Corporate communication succes?
  Als ondernemingen hun verantwoordelijkheid op drie gebieden demonstreren:


  1. Algehele verantwoordelijkheid

  2. Aantonen van de resultaten van corporate communication

  3, opbouwen gunstige reputatie voor de hele onderneming
 • wat wordt bedoeld met specialistische verantwoordelijkheid?
  Creëren van protocollen die toegepaste procedures en gehanteerde succescriteria omschrijven.
 • Wat wordt bedoeld met gecoördineerde verantwoordelijkheid?
  Verzekeren dat het communicatiebeleid afgeleid is van SIM-driehoek.
 • Wat wordt bedoeld met: gemeenschappelijke vertrekpunten?
  richtlijnen voor alle communicatie van de organisatie. Ze verduidelijken de prioriteiten.
 • Pas het PPT model toe.
  1. wat wil organisatie beloven? (Promise)

  2. Hoe verwacht zij dit te tonen? (Prove)

  3. Met welke toon? (Tone of Voice)
 • welke cruciale rol vervult communicatie?
  verbeteren van de PRESTATIES van ORGANISATIE.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

identiteit van een organisatie.In welke 4 typen strategieën  onderscheidt Kammer?
 1. Communicatiegerichte corporate identity
 1. De financiële oriëntatie
 2. Één-onderneming-identiteit
 3. De organisatiegerichte corporate identity

Op welke 5 objecten kan een reputatie betrekking hebben? 

1. landelijk niveau
2. sector
3. bedrijf (invididuele onderneming)
4.businessunit

5. product

Hoe kijken Organisatiedeskundigen naar reputaties?  

zien reputaties als sense making-mechanismen:  identiteit en cultuur van een

organisatie geven vorm aan de bedrijfsactiviteiten.

  Wat houdt de Signalling-theorie in?

 verwijst juist naar de INFORMATIEVE inhoud van reputaties.

Sociologen zien reputaties als legitimiteitsindicatoren.

 

Wat houdt de Speltheorie in?  

Ziet reputaties als eigenschappen

Deze eigenschappen onderscheiden verschillende typen

organisaties; hiermee wordt ook hun strategisch gedrag verklaard.

 

Welke 3 soorten reputaties zijn dit?  

Reputaties op:

op hoog niveau,

middenniveau en

 laag niveau.

 

 Per niveau zijn er andere meetmethoden nodig.

 

 

Op basis waarvan wordt er een onderscheid gemaakt tussen de drie soorten reputaties?

Op basis van uitwerkingsgraad

(oftewel elaboratiegraad)

 

Hoe komt de stimulus binnen in het sensorisch geheugen?  

Via zintuigen komt stimulus binnen in het sensorisch geheugen. 

In dit deel wordt er een zintuiglijk indruk

gevormd van de verkregen informatie uit de stimulus, zoals bijvoorbeeld de vorm en kleur.

Echter,  in dit stadium

wordt aan de stimulus nog geen betekenis toegekend. 

Welke invloed hebben de stimuli op het informatieverwerkingsproces?  

verkregen stimuli

 leiden je door het INFORMATIEVERWERKINGSPROCES, echter,  de waargenomen stimuli treden alleen op

als je alle fasen van het informatieverwerkingsproces hebt doorlopen. 

 

Hoe komt de reputatie tot stand (volgens de psychologie)?  

door meerdere stimuli die door een object worden

voorgehouden aan een subject. Hoe je deze stimuli interpreteert wordt door vele factoren beïnvloed.