Samenvatting Identiteit & Imago

-
ISBN-10 9052617643 ISBN-13 9789052617640
543 Flashcards en notities
9 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Identiteit & Imago". De auteur(s) van het boek is/zijn Cees B M van Riel Taalwerkplaats. Het ISBN van dit boek is 9789052617640 of 9052617643. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Identiteit & Imago

 • 1 Corporate Communication: opkomst van een nieuw vakgebied

 • corporate communication is in de eerste plaats corporate en dan pas communication. Communicatie moet gezien worden als een logisch gevolg van zaken die zich buiten de organisatie afspelen. Een communicatiemanager dient kennis over de inhoud en de activiteiten van de organisatie te hebben, waarin men uiteindelijk aan de slag gaat. 

 • Wat verstaan we onder communicatiesysteem?

   

  verzameling TACTISCHE en strategische media die organisatie

  ter beschikking heeft om te communiceren met de stakeholders. • Wat valt er precies onder het communicatiesysteem?

  interne communicatie, public

  relations, public affairs, investor relations en marketingcommunicatie.

   

 • Vallen communicatiemethoden ook onder het communicatiesysteem?

  Waarom wel/niet?

   


  ja, omdat communicatiemethoden door organisaties worden gebruikt als ze

  lastige onderwerpen presenteren waarvan ze weten dat daaruit een publiek debat volgt

   

 • Te weinig samenhang in de communicatie van een organisatie: Welk gevolg kan dit hebben?

  de

  reputatie van de organisatie kan daaronder lijden

   

 • Hoe voorkom je dus dat de organisatie reputatieschade lijdt? 

   

  als organisatie ervoor zorgen dat je geen tegenstrijdige

  zaken naar buiten brengt, want dit leidt tot verwarring. Het is dus belangrijk dat er samenhang is in de

  communicatie en dat je eenzelfde kernboodschap uitdraagt. 

   

 • Wat wordt bedoeld met geïntegreerde communicatie?

  samenhang  in de

  communicatie en dat je eenzelfde kernboodschap uitdraagt.

   

   

   

 • Welk doel wordt beoogd met geïntegreerde communicatie?

  volledig gecoördineerd communicatiesysteem

 • Wat verstaan we onder corporate brand?

   

  naam en symbool waarmee de organisatie als abstractie wordt

  aangeduid.

   

 • Geef een voorbeeld van een corporate brand

  De naam Nike en het gehanteerde symbool (swoosh) zijn het corporate brand

 • Wat houdt corporate branding in?

  actief betekenis geven aan de naam en het symbool. (zie voorbeeld Nike)

 • Hoe meet je de resultaten van een communicatiecampagne?

  door middel van brand equity.

   

 • Wat houdt brand equity in?

   


  beschrijft voor organisatie economische toegevoegde waarde

   maar houdt zich ook bezig met de vraag:

  welke associaties koppelt consument aan het merk en

  hoe sterk zijn deze associaties?

 • Uit welke 2 elementen bestaat 

   

  Brand equity?

   

  merkbeleving en merkbewustzijn.

   

 • Waar draait het bij merkbeleving om?

   

  Om de volgende 2 vragen:

  • welke associaties en kenmerken koppelt   de consument aan het merk?
  • in hoeverre zijn deze positief, sterk en uniek ?

   

 • Waar draait het bij merkbewustzijn om?

  herkenning en recall

 • Wat doet Merkgerelateerde communicatie?

  2 dingen:

  1. bepaalt  imago van het merk,
  2. beïnvloedt de betekenis die aan het merk wordt gegeven.

   

 • Welke 3 belangrijke groepen van gespecialiseerde communicatieactiviteiten zijn er binnen een organisatie?

  Managementcommunicatie

  Marketingcommunicatie

  Organisatiecommunicatie 

   

 • Wat valt er onder Organisatiecommunicatie?

   

  5 elementen:

  1. interne communicatie
  2. public affairs 
  3. corporate advertising
  4. public relations
  5. investor relations
 • Welke 4 gemeenschappelijke kenmerken heeft Organisatiecommunicatie ?

   

  1. wordt door externe partijen geïnitieerd. Vaak wordt een organisatie door externe druk gedwongen om informatie te geven die de organisatie anders niet naar buiten zou brengen.
  2. organisatiecommunicatie heeft een langetermijnperspectief.
  3.  gericht zich op het corporate publiek (wetgevers, aandeelhouders, toezichthouders, financiële journalisten en investeringsanalisten).
  4.  berichten formeler van toon en overdrijving komt hierbij minder vaak voor.

   

 • Waar vindt Managementcommunicatie plaats?

  1. tussen managementniveau in de organisatie. 
  2. het externe en interne publiek.
 • Hoe wordt Managementcommunicatie gezien?

   

  als meest strategische groep

 • Waarom is communiceren van belang voor een manager?

   

  2 redenen:

  • hiermee creëer je draagvlak voor de organisatiedoelen
  •  topmanagement heeft speciale rol als het gaat om het vertegenwoordigen van de organisatie bij haar externe en interne publiek.

   

 • Wat voor rol hebben communicatiespecialisten?

   

  ondersteunende rol.

   

 • Waarmee houdt Marketingcommunicatie zich bezig?

   

   

  ondersteunt de communicatie van:

   merken, verkoop van producten en diensten.

   

 • Welk onderscheid wordt gemaakt bij Marketingcommunicatie ?

   

  onderscheid tussen publicrelationsmix en promotional mix.

   

 • Waarop is publicrelationsmix gericht?

   

   op PUBLICITEIT, hiermee willen ze dus het GROTER publiek bereiken, dit doen ze door middel van media zoals gedrukte media, tv, internet en radio.

   

 • Waar draait het bij promotional mix om?

   

  om het DIRECTE persoonlijke contact tussen verkoper en potentiële koper. 

  Door dit persoonlijke contact kun je beter inspelen op de BEHOEFTEN van de

   

  individuele klant.

   

 • Wat houdt Corporate communicatie in?

   

   

   er wordt  een SAMENHANGENDE BENADERING gebruikt  bij ontwikkeling van

  communicatie in een organisatie.

   

 • Hoe luidt de definitie van Corporate communicatie in dit boek?

   

  Corporate communicatie = 

  managementinstrument waarmee organisatie alle bewust gehanteerde vormen van externe en interne communicatie op een zo effectief mogelijke manier op elkaar afstemt. 

  Daarmee ontstaat  een positieve uitgangspositie voor de organisatie voor onderhandelingen met groepen waarmee ze een afhankelijkheidsrelatie heeft.

   

 • Wanneer is corporate communicatie succesvol?

   

   als dit zorgt voor verandering in gedrag, kennis en houding, in het Engels

  is hiervoor een ezelsbruggetje: KAB: Knowledge, Attitude and Behaviour.

 • Wat is de rol van de KAB?

  succesindicator bij communicatie. 

 • Wanneer mislukken communicatieactiviteiten?

   

   

   als je

  als organisatie de consumenten tegelijkertijd op deze drie pijlers (Knowledge, Attitude and Behaviour) wil beïnvloeden

   

 • Waarom mislukken communicatieactiviteiten?

   

  ANDERE COMMUNICATIEAANPAK is nodig als je

  voor een verandering gaat in GEDRAG dan wanneer je voor een verandering gaat in HOUDING

   

 • Wanneer is  Corporate communicatie pas succesvol?

   

   als organisatie haar

  verantwoordelijkheid demonstreert op de volgende drie gebieden:

   

  1.  gecoördineerde verantwoordelijkheid,
  2. algehele verantwoordelijkheid (ondernemingsverantwoordelijkheid)
  3. en specialistische verantwoordelijkheid.

   

 • Wat doe je bij de algehele verantwoordelijkheid?

   

  je  toont de resultaten van corporate communicatie aan omdat je een gunstige

   

  reputatie wilt opbouwen voor de gehele onderneming.

   

 • Waarop heeft specialistische verantwoordelijkheid betrekking?

   

  creëren van  protocollen. 

  Deze protocollen omschrijven de toegepaste procedures en de gehanteerde succescriteria op functioneel niveau. 

   

 • Waarop heeft Gecoördineerde verantwoordelijkheid

   betrekking?

  coördineren van communicatieactiviteiten. 

   


 •  

  Wat houdt de SIM-driehoek in?

   

  (SIM = Strategie, Identiteit en Merk).


   

 • Waarvan is communicatiebeleid afgeleid?
  gemeenschappelijke vertrekpunten.
 • Op basis waarvan kun je de gemeenschappelijke vertrekpunten ontwikkelen?
  SIM-DRIEHOEK.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.