Samenvatting Identiteitsontwikkeling en leerlingbegeleiding

-
ISBN-10 9046902552 ISBN-13 9789046902554
829 Flashcards en notities
112 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Identiteitsontwikkeling en leerlingbegeleiding". De auteur(s) van het boek is/zijn Jos van der Wal, Jacob de Wilde m m v Ineke de Mooij. Het ISBN van dit boek is 9789046902554 of 9046902552. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Identiteitsontwikkeling en leerlingbegeleiding

 • 1.2 leeftijd en gedrag

 • Opgroeien en ouder worden gaat gepaard met andere gedragspatronen en mogelijkheden, die in gang worden gezet door veranderingen in ons lichaam, onze hersenen en onze geest.
 • In de ontwikkelingspsychologie is een fase de tijd waarin mensen  overeenkomstige ontwikkelingen in het lichamelijke en geestelijke vertonen die voorspelbaar zijn. In iedere fase heeft het menselijk functioneren een eigen kwaliteit.
 • Wat is de levensloop m.b.t de ontwikkelingspsychologie?
  De levensloop zijn verschillende fases in een vaste volgorde met een onderlinge samenhang.
 • Waarmee gaat opgroeien en ouder worden gepaard? Denk aan gedrag en waardoor dit veroorzaakt wordt.
  Met andere gedragspatronen en gedragsmogelijkheden die in gang worden gezet door veranderingen in ons lichaam, onze hersenen en onze geest. 
 • 1.3 Beeldvorming over adolescenten

 • Wat verklaard de onbalans tussen gevoel en verstand van adolescenten?
  Dat het rationale controlesysteem later is uitgerijp dan het emotionele regelsysteem
 • Waar gaan alle psychologische theorieën vanuit waarin gedrag van mensen vanuit hun biologische ontwikkelingen verklaard worden?

  Dat het voor jonge adolescenten normaal is om zich een bepaalde tijd onvoorspelbaar en onevenwichtig te manifesteren aangezien het de snelle lichamelijke en hormonale veranderingen zijn die de sterke wisselingen in gedrag en stemming veroorzaken
 • Wat is vaak voor jongeren de prikkel om iets te doen?
  De emotionele opwinding op korte termijn
 • 1.4.3 Beelden in de sociale wetenschappen

 • Sturm und Drang: adolescentie als fase van emotionele labiliteit, spanning en beroering (Stanley Hall)
  • biologische factor: Sturm und Drang de adolescentiefase wordt verklaart door biologische veranderingen die zich in een bepaalde tijd onvoorspelbaar  en onevenwichtig manifesteren (snelle lichamelijke en hormonale veranderingen veroorzaken sterke wisselingen in gedrag en stemming)
  • sociale factor: Sturm und Drang in de adolescentiefase wordt verklaart door sociaal culturele ontwikkeling. Sturm und Drang wordt gezien als een cultuurgebonden verschijnsel
 • Wat houdt het beeld van Sturm und Drang in? Is een fase van..? Komt voor uit..? Beschrijving van Stanley Hall (grondlegger adolescentie psychologie)
  Een fase van emotionele labiliteit, spanning en beroering, dit zou voortkomen uit genetisch bepaalde biologische veranderingen aan het begin van de adolescentie
 • Nature-nurture (debat):

  Deze twee benaderingen (biologisch en cultuur) komen samen in het een debat. De nature-kant vind dat alles genetisch bepaald is. De nurture-kant vind dat het bepaald wordt door de omgeving. Tegenwoordig denkt men ook dat beide van invloed zijn.
 • Er is onderzoek gedaan om antwoord te geven op de vraag of er op dit moment nog steeds sprake is van adolescentie als moeilijke leeftijd, als fase van Sturm und Drang, voor iedere adolescent. Dit onderzoek was een onderzoek naar welbevinden van adolescenten. Uit deze onderzoeken kan met concluderen dat dit tegenwoordig maar voor 10 á 20% van de jongeren geldt.
 • Kenmerken van de toekomstige ontwikkelingen van de jeugd:

  Prestaties worden belangrijker (prestatiemaatschappij), materialisme en consumisme, individualisering, leven in een rationele samenleving, flexibilisering van de samenleving en technologische ontwikkelingen.
 • 1.4.4 Beelden in de neurowetenschap

 • Met welke methode kunnen we hersenactiviteit zichtbaar maken?.
  FMRI Functional Magnetic Resonance Imaging.
 • Wat vormt samen met de hersenen het central zenuwstelsel en waaruit is dit opgebouwd?.
  Het ruggenmerg en is opgebouwd uit neuronen(zenuwcellen) zo'n 100 miljard.
 • Een neuron bestaat uit een cellichaam met grijze stof, een axon dat info kan doorgeven aan een andere neuron en dendrieten die info van andere neuronen kunnen ontvangen.
 • Het axon is omgeven door beschermende en geleidende witte stof Myeline genaamd. De grijze stof bepaalt de werkkracht van de hersenen terwijl de witte stof belangrijk is voor de communicatie tussen de zenuwcellen.
 • Hoe verloopt het uitwisselen van info bij neuronen?

  Ze zenden vanuit het cellichaam (grijze stof) een elektrisch signaal naar de uiteinden van het axon, daar wordt het signaal omgezet in een neurotransmitter, een chemisch stofje dat als informatie door de dendrieten van andere neuronen ontvangen wordt.
 • Hoe breiden de neuronen en de onderlinge verbindingen zich uit volgens een vast patroon?

  1. Sterke toename grijze stof in een bepaald hersengebied waarmee de functionele mogelijkheden aanzienlijk toenemen
  2. Nieuwe verbindingen (neurale netwerken) komen tot stand
  3. Afname van de grijze stof omdat niet-gebruikte en niet goed functionerende cellen worden afgevoerd
  4. De overige verbindingen worden efficiËnter, de kwaliteit van de verbindingen wordt verhoofd door een gelijkmatige toename van de witte stof.
 • Veel leerprocessen vinden plaats in de prefrontale cortex, achter ons voorhoofd. Regelt complexe cognitieve vaardigheden en is pas in de late adolescentie volgroeid. Wordt ook wel de topmanager van het brein genoemd.
 • Verbindingen tussen hersencellen kunnen verdwijnen, waardoor je iets kunt vergeten.
  Hersenen hebben een gevoelige periode waarin verbindingen op een bepaald gebied beter gemaakt kunnen worden. De hersenen ontwikkelen zich van achter naar voren. Als eerst dus motoriek, visueel en emoties. In de adolescentie komt de prefrontale kwab het meest naar voren, belangrijk voor o.a. planning, impulscontrole, gezichtsvermogen en emoties.
 • Gevolg van deze ontwikkeling is dat pubers gevoelens heftiger en intenser beleven dan volwassenen. Ook zoeken jongeren meer naar een 'beloning', het krijgen en het vooruitzicht van een beloning motiveert al waardoor emotionele opwinding ontstaat en er meer risico's genomen worden.
  Het evolutionaire nut hier van is dat jongeren die het ouderlijk nest verlaten, de wijde wereld in moeten trekken zonder zich druk te maken om de kans op succes en dus risico's moeten nemen.
 • Waarom hebben veel emoties en gedragingen van jongeren betrekking op de korte termijn.
  Daar halen ze hun kick uit, emotionele opwinding is een vorm van korte termijn belonging.
 • De opvoeder moet adolescenten ruimte geven waar mogelijk, maar ook sturing en controle waar nodig. Dit komt doordat er onbalans is tussen de rationele en emotionele bij adolescenten. Er komt veel op adolescenten af, zoals school, nieuwe en andere sociale relaties, nieuwe keuzes, etc. Opvoeder dienen als externe prefrontale cortex.
 • Adolescenten zijn creatiever, idealistischer en vindingrijker dan volwassen doordat er veel verbindingen tussen de hersencellen alle kanten op kunnen gaat. Ze worden dus minder beperkt door rationele controle. Dit leid vaak tot verrassende nieuwe benaderingen, dat zie je in muziek, sport, computeren en discussies over wereldproblemen.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Hoe verliep de kijk op masturbatie in de geschiedenis (17e/18e/19e eeuw)?
Voor 1700 is er weinig bekend, maar de kerk vond wel dat zaaduitstorting slechts mocht voor de voortplanting.


Bepaalde medici hebben het tot een ziekte geprobeerd te maken in de 18e eeuw. Men zou er van stoppen met groeien, bezwijmingen, epilepsie, impotentie, hysterie, verdroging van de hersenen.
Noem de drie  andere vormen van identiteitsontwikkeling naast identiteitsverwarring.
Moratorium, foreclosure en identity achievement.
Wat is een kunstmatige identiteit?
Deze identiteit kan dienen om een gevoel van identiteitsverwarring tegen te gaan.
Een kunstmatige identiteit komt tot stand door aansluiting te zoeken bij een groepering die zich extreem vijandig opstelt tegenover een andere groep in de samenleving.
Wat is negatieve identiteit?
Het aannemen van deze identiteit is vaak een reactie op het niet kunnen voldoen aan een door de omgeving verwacht of gecreëerd ideaalbeeld.
Waarom is het voor de adolescent belangrijk om een eigen identiteit te verwerven?
Om zich dezelfde te blijven voelen ondanks alle veranderingen die hij doormaakt.
Waar duidt indentiteit op in de psychologie.
Deze verwijst naar het constante in je persoonlijkheid.
Wat is deductie?
Een vorm van samenvattend begripsvormen. Dit gebeurd door ideeën te bedenken en logische afleidingen te maken.
Wat is inductie?
Een vorm van samenvattend begripsvormen. Dit gebeurd door voldoende waarnemingen te doen, dezete ordenen en daaruit conclusies te trekken.
Hoe vind samenvattend begripsvorming plaats (2 begrippen)?
Door zowel voldoende waarnemingen te doen, deze te ordenen en daaruit conclusies te drekken (inductie) als door ideeën te bedenken en logische afleidingen te maken (deductie)
Noem de 3 andere vormen van identiteitsontwikkeling naast identiteitsverwarring
Moratorium, foreclosure en identity achievement.