Samenvatting ik ben ethisch ingenieur

-
19 Flashcards en notities
1 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Samenvatting - ik ben ethisch ingenieur

 • 1 Introductie Tekst

 • debat gaat over methodenstrijd;
  1) dicht bij de praktijk blijven
  2) meer afstnad nemen van de praktijk
  1)= een activiteit dat niet alleen filosifsch zich laat inspireren, maar vooral ook door de praktijk
  2) = pleit voor meer omvattenfilosofisch perspectief over achtergronden, voornoderstellingen en betekenissen  van de in de praktijk ervaren problemen.
  1= van willenburg
  2- van tongere
  van tongeren stelt dat de praktijk te veel nadruk legt op snelle oplossingen. De verdienste zou dan de meerlagige en verdiepende omgang met de problematiek zijn.
  onderwerpen
  - relatie tussen theorie en praktijk (ervarting)
  - de rol van principes
  - de deskundigheid van de ethicus
  - de taken van de bioethiek in instituties
 • 2 van willigenburg- morele besliskunde

 • ethisch ingenieur:
  iemand met specifieke deskundigheid in het door middel van systematische reflectie hanteerbaar maken van morele problemen.
  hanteert hierbij een Deductieve methode.
  ethisch ingenieur levert geen theorieen en principes aan, maar een methode.
 • chaotische discussie worden vaak na een uur afgerond, iemand gooit wat op papier, maar er is niet duidelijk wat de overwegingen nu zijn geweest om te komen tot een een deze beslissing.
  Een ethisch ingenieur kan een methode overleggen. Een soort van morele besliskunde.
 • 3 van willigenburg - kritiekloos dienaar of moreel profeet

 • de ethisch ingenieur is niet alleen faciliterend; er komen wellicht meer problemen aan het licht dan men dacht.
  de ethicus heeft altijd een kritische distantie tov de praktijk en zal daardoor ook geen moreel profeet van de praktijk zijn.
  daarnaast is de ethicus ook geen actievoerder; aangezien dit een soort van morele verontwaardiging impliceert of speciale morele sensitiviteit.
  wat een ethicus wel zal doen, is bijvoorbeeld kritisch zijn naar de normen en waarden die ten grondslag liggen aan een neonatologie afdeling, die het functioneren van zo'n afdeling bepalen. Deze rol gaat niet samen met een activistenrol, daarvoor moet je niet oordelen en vertrouwen met een team kunnen opbouwen.
  een profeet, zet zich vaak af tov een bestaande realiteit, of heeft een visie van een andere toekomst. de ethisch ingenieur is genuanceerd.
 • 4 van willigenburg - interne en externe normering

 • morele principes zijn in feite slogans die morele ervaring en overtuiging proberen samen te vatten.
  'Wij dienen de eigenheid en dan met name de eigen wensen van mensen zo veel mogelijk te respecteren.'
  Van W. Stelt dat dit een lege formule is die in elke probleemsituatie een andere invulling heeft of krijgt.
  Daarmee weerlegt van Willigenburg dat morele principes de subjectiviteit van een specifieke casus niet goed recht doen. De morele inhoud wordt dus niet ernstig gereduceerd, maar het proces van ethische reflectie krijgt juist een structuur
 • ja, de principes zijn alleen een opstap. naast morele principes zijn er ook professionele. Relaties en geschiedenis , echter in ethische discussies kunnen we vooral ons beroepen wat in een samenleving het grosso modo over eens kunnen zijn. In die zin is de moraal waar aan gerefereerd kan worden ook 'smal'.
 • Ten Have stelt dat de ethiek in de geneeskunst meer gericht moet zijn op praktijkgerichte normen. Deze worden nu n.l. geminimaliseerd door 'vreemde' externe morele regels.
  ten dele waar vlgs van W; het is waar dat de ethiek zich moet richten op wat mensen in (de gezondheidszorg) moreel opzicht beweegt.
  daarnaast moet onderzocht worden wat de appelerende kracht is van de norm voor het handelen binnen de praktijk. waarom zijn sommige zaken moreel
  (on-)aanvaardbaar? nadeel is vaak de mindere distantie tot de praktijk en aannames die daar gemaakt worden.
 • interpretatief en normerend verliest zich dus te veel aan praktijkinterne normering. Dit werkt niet, aldus van W; zeker in een interdisciplinaire praktijk van de gezondheidszorg.
  Ten Have zou zich bijvoorbeeld veel te veel richten op de arts-patient relatie.
  wanneer een ethiek dus niet richt op praktijk externe normen en waarden, loert het gevaar van dominatie van doktersmoraal.
 • het principe van respect voor autonomie gaat uit van een indeaalsituatie die zich in de dagelijkse praktijk van de kliniek zelden voordoet
  in de medische ziektegeschiedenis is er niet een moment waarop patienten vrij,, rationeel en ongebonden een afweging maken en een beslissing nemen.
  Van W  stelt; dat doet niets af aan het normatieve appel dat van een principe van van respect voor autonomie uitgaat.
  natuurlijk is informed consent nooit helemaal volledig , echter dat betekent niet dat je er niet naar moet streven.
  een patient moet daar altijd tegen beschermd worden.
 • 5 van willigenburg - ethische deskundigheid

 • ethisch expert, niet wat aanmatigend?
  er is een verschil tussen morele deskundigheid (kennis goed en kwaad) en ethische deskundigheid (kennis over afwegingsprocessen, argumentatieve hygiëne, coachen van argumentatie).
 • is er wel een grens tussen ethische en morele deskundigheid? een ethisch expert heeft toch ook overtuigingen? Toch moet die afstand bewaard worden. echter een ethicus zal toch altijd mede sturend zijn. deze redenen zullen echter wel in het proces rationeel afgewogen en ter discussie gesteld worden.
 • vergelijking organisatie adviseur; alleen richtlijnen en diagnoses; management beslist uiteindelijk. De adviseur stelt vooral goede vragen.
 • ethici geven dus geen antwoorden. kijk vooral naar individuele casussen en niet na hoe om te gaan met coma patienten, maar hoe gaan we om met deze patient? reflectie op de praktijk door iemand van buiten de praktijk zal veel leren aan de praktijk.
 • 6 van tongeren - inleiding

 • reactie op van Willigenburg - ik ben een ethisch ingenieur
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.