Samenvatting Ik denk = Cogito : inleiding in de filosofie

-
ISBN-10 9085710456 ISBN-13 9789085710455
385 Flashcards en notities
21 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Ik denk = Cogito : inleiding in de filosofie". De auteur(s) van het boek is/zijn Eva Anne Le Coultre. Het ISBN van dit boek is 9789085710455 of 9085710456. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Ik denk = Cogito : inleiding in de filosofie

 • 1 Wijsgerige antropologie

 • Hebben chimpansees of mensen een beter kortetermijngeheugen?
  Chimpansees!
 • Geef een uitleg van het psycho-analytische mensbeeld.
  Het psycho-analytische mensbeeld is van Freud.
  • Materialistische visie van de mens: processen fysiologische basis; geen dualisme van lichaam en geest
  • Determinisme: oorzaken ipv redenen
  • Mens is onbewust, ipv bewust (vergissing, verkeerde handeling, droom, neurose)
  • Ziel is opgedeeld in: es/id (verdrongen ervaringen en instinctieve driften), ich/ego (bewustzijnsinhouden: waarnemen, onderhandelen, beslissen), über-ich/superego (geweten, morele normen)  
 • Wie hangen het rationalistische mensbeeld aan?
  Plato - Aristoteles - Descartes - Cognitieve psychologie
 • Leg het rationalistische mensbeeld van Plato uit.
  • Dualisme van de onsterfelijke ziel (omdat die altijd bewogen heeft/beweegt)
  • Voorstelling van de ziel: menner (rede, bestuur, wijsheid) en slecht paard (begeerten, ordehandhaving, moed) + goed paard (emoties, landbouw etc., matigheid)
  • Idealisme: werkelijkheid is een afschaduwing van de ware wereld
  • kennis van de Ideeën geven kennis van het ware, schone en goede (anamnesis = (vage) herinnering aan kennis v/d Vormen/Ideeën
 • Leg het rationalistische mensbeeld van Aristoteles (van Aquino) uit.
  • animal rationale: een dier met verstand
  • hylemorfisme: stof + ziel is de vorm (vormgevend principe van het lichaam)  
  • planten - vegetatief, dieren - animal. sensitief, mensen - rationele
  • Thomas van Aquino: vermogen om het beste uit jezelf te halen + god, natuur, etc. van God gekregen (rentmeesterschap)
 • Leg het rationalistische mensbeeld van Descartes uit.
  • dualisme van ziel en lichaam: res extensa & res cogitans
  • cogitans is een substantie en de wereld van denken en zelfbewustzijn, extensa is de uitgebreidheid
  • na gedachte-experiment: cogito ergo sum
 • 1.1 De mens is een dier dat kan denken

 • Wat is de vraag van de wijsgerige antropologie?

  Wat is de mens?

 • De vraag van de wijsgerige antropologie is : Wat is de mens?Het rare is dat de mens tegelijkertijd het subject en het object van het onderzoek is in de wijsgerige antropologie, zowel onderzoeker als dat gene wat onderzocht moet worden.Aristoteles zei dat de mens een dier was dat kon denken.We hebben wel veel gemeen met een dier maar ons verstand maakt het mogelijk dat de mens een heel ander leven kan leiden. Niet alleen mensen maar ook apen, dolfijnen en olifanten zijn bewust van zichzelf. Dat mensen weten dat ze zullen sterven, maakt dat ze hun leven van een afstandje kunnen beschouwen.Volgens de duitse filosoof Nietzsche is de mens niets meer dan gericht op heersen overleven. Volgens Nietzsche is de mens een nog niet vastgestelde dier. Mensen zijn slecht uitgeruste dieren, ze missen een warme vacht, snelheid en kracht en moeten het daarom vooral van hun intellectuele capaciteiten hebben om te kunnen overleven. Mensen moeten volgens Nietzsche hun eigen leven vormgeven in tegenstelling  van een dier die volgens een vast stramien verloopt.Volgens de grondlegger Plessner, komt dat doordat mensen cultuur scheppen. Via cultuur proberen mensen 'zin' te geven aan het leven wat in de natuur niet aanwezig is. De cultuur heeft een enorme invloed op hoe wij over onszelf denken en hoe wij ons leven vormgeven, dit wordt enculturatie genoemd.Filosoof Freud deelde de menselijke geest in drieën:
  ich: persoonlijkheid, die in belangrijke mate wordt bepaald door het dierlijke
  es: de (seksuele) driften.
  Über ich: een soort geweten dat opgebouwd wordt door de opvoeding.
  De droomduiding vormt een belangrijk deel van zijn therapie.
 • Het rare is dat de mens tegelijkertijd het subject en object van het onderzoek is in de wijsgerige antropologie, zowel onderzoeker als datgene wat onderzocht moet worden.

 •  Aristoteles

  • de mens is een dier dat kan denken
  • vegetatieve, leven
  • sensitieve, voelen
  • intellectuele, denken
  • lichaam en geest niet gescheiden, monisme
 • Wat maakt de wijsgerige antropologie bijzonder?
  De mens is zowel object als subject, zowel de onderzoeker als dat wat onderzocht wordt.
 • Alhoewel mee veel gemeen hebben met dieren maakt ons verstand het mogelijk om een heel ander soort leven te leiden dan dieren doen. 

 • homo sapiens
  wetende of kennende mens
 • Hoe typeerde Aristoteles de mens?
  Als een animal rationale, een dier dat kan denken.
 • De vraag of alleen mensen kunnen denken en zich bewust zijn van zichzelf is erg actueel. Volgens sommige filosofen is het feit dat mensen zich behalve van hun bestaan ook bewust zijn van de eindigheid van hun bestaan doorslaggevend. Dat mensen weten dat ze zullen sterven, maakt dat ze hun leven van een afstandje kunnen beschouwen.

 • Hoe denkt Nietschze over de mens?
  De mens is de Wil tot Macht. De mens is het nog niet vastgestelde dier. Het denken is geen voorsprong, maar de mens heeft de fysieke kwaliteiten niet en moet het met zijn denken stellen. --> Mangelwesen
 • Hoe typeerde Aristoteles de mens?

  Als 'een dier dat kan denken'.

 • Wat is volgens Nietschze het verschil tussen mens en dier?
  Mensen moeten zichzelf uitvinden en hun eigen leven vormgeven, in tegenstelling tot dieren wiens leven volgens een vast stramien verloopt.
 • Waarom doen mensen aan cultuur volgens Plessner?
  OM hun leven zin te geven, en om zichzelf te leren kennen.
 • Wat is enculturatie?
  Onze waardeoordelen worden voor een groot deel bepaald door de cultuur waarin we zijn opgegroeid.
 • Van wie waren de drie Copernicaanse wendingen?
  • Copernicus
  • Darwin
  • Freud
 • Wat is de derde Copernicaanse wending?
  Freud. Hij degradeert de mens tot ziek dier, dat therapie nodig heeft.
 • Freud deelt de menselijke geest in drie delen: het Ich, Es en Über-Ich. Het Ich is de persoonlijkheid, die in belangrijke mate wordt bepaald door het dierlijke Es, de (seksuele) driften.
 • Wat is het Über-Ich?
  Een soort geweten dat wordt opgebouwd door de opvoeding. Het controleert of er geen verboden of verdrongen gedachten in het bewustzijn komen. het UI sluimert als je slaapt. --> dromen vertellen ons veel.
 • Wat bedoelt Hannah Arendt met de banaliteit van het kwaad?
  Voor het kwaad zijn geen dieperliggende drijfveren als haat nodig. Gedachteloosheid volstaat.
 • Ethiek is afgeleid van ethos, wat gewoonte betekent.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Leg het rationalistische mensbeeld van Descartes uit.
 • dualisme van ziel en lichaam: res extensa & res cogitans
 • cogitans is een substantie en de wereld van denken en zelfbewustzijn, extensa is de uitgebreidheid
 • na gedachte-experiment: cogito ergo sum
Leg het rationalistische mensbeeld van Aristoteles (van Aquino) uit.
 • animal rationale: een dier met verstand
 • hylemorfisme: stof + ziel is de vorm (vormgevend principe van het lichaam)  
 • planten - vegetatief, dieren - animal. sensitief, mensen - rationele
 • Thomas van Aquino: vermogen om het beste uit jezelf te halen + god, natuur, etc. van God gekregen (rentmeesterschap)
Leg het rationalistische mensbeeld van Plato uit.
 • Dualisme van de onsterfelijke ziel (omdat die altijd bewogen heeft/beweegt)
 • Voorstelling van de ziel: menner (rede, bestuur, wijsheid) en slecht paard (begeerten, ordehandhaving, moed) + goed paard (emoties, landbouw etc., matigheid)
 • Idealisme: werkelijkheid is een afschaduwing van de ware wereld
 • kennis van de Ideeën geven kennis van het ware, schone en goede (anamnesis = (vage) herinnering aan kennis v/d Vormen/Ideeën
Wie hangen het rationalistische mensbeeld aan?
Plato - Aristoteles - Descartes - Cognitieve psychologie
Geef een uitleg van het psycho-analytische mensbeeld.
Het psycho-analytische mensbeeld is van Freud.
 • Materialistische visie van de mens: processen fysiologische basis; geen dualisme van lichaam en geest
 • Determinisme: oorzaken ipv redenen
 • Mens is onbewust, ipv bewust (vergissing, verkeerde handeling, droom, neurose)
 • Ziel is opgedeeld in: es/id (verdrongen ervaringen en instinctieve driften), ich/ego (bewustzijnsinhouden: waarnemen, onderhandelen, beslissen), über-ich/superego (geweten, morele normen)  
Wat is de opvatting van Nussbaum ten opzichte van emoties?
Emoties moet je benutten, want ze zijn goed om te weten wat belangrijk voor je is en om in actie te komen. Daarbij heb je wel redelijke reflectie nodig, want je moet kritisch zijn over je emoties (serieus nemen, niet altijd naar handelen)
Wat is de opvatting van Stoa (stoïcijnen) ten opzicht van emoties?
Emoties moeten uitgebannen worden, om niet afhankelijk te zijn. Men moet leven volgens de ratio.
Welke functies kunnen emoties hebben?
 • maken mensen behoeftig/afhankelijk/kwetsbaar
 • zijn intelligent: geven info en scheppen banden met mensen en dingen om je heen
 • bestaan niet alleen in woorden, maar ook in muziek/beelden/etc.
 • zorgen voor mededogen en streven naar sociale rechtvaardigheid
Noem de moralen die Nietzsche tegenover elkaar plaatst en zijn argumenten hiervoor. Leg daarbij ook uit hoe we volgens Nietzsche wel zouden moeten leven.
Nietzsche plaats het slavenmodel (zwakken zijn jaloers op sterken) tegenover het herenmodel (uitblinken, machtig en trots zijn). Nietzsche wil dat we leven volgens het herenmodel, want het slavenmodel vindt hij fout, doordat (a) ze onderdrukt de mooie/natuurlijke wil van mensen of uit te blinken en (b) ze komt voort uit de nare eigenschap: jaloezie. 
Nietzsche vindt deugd: leven volgens je wil. Hierbij wil hij dan men plek maakt voor zowel het apollinische (regelmaat, harmonie) als het dionysische (wildheid, doorbreking). Hij is dus ook tegen rationalisme (waanidee = mens als rationeel wezen).
Noem de 4 hoofddeugden en daarbij de 3 christelijke deugden die een zekere filosoof (noem naam) heeft bedacht.
 • Hoofddeugden: verstandigheid, moed, gematigdheid
 • Christelijke deugden van Thomas van Aquino: hoop, geloof en (naasten)liefde