Samenvatting Ik heb ook wat te vertellen

-
ISBN-10 9088500339 ISBN-13 9789088500336
392 Flashcards en notities
24 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Ik heb ook wat te vertellen". De auteur(s) van het boek is/zijn Martine F Delfos. Het ISBN van dit boek is 9789088500336 of 9088500339. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Ik heb ook wat te vertellen

 • 1 Inleiding, Hersens op 'aan'

 • de wereld van de adolescent draait om zijn
  leeftijdsgenoten
 • toch blijven de .... de bodem van het bestaan
  de ouders
 • communicatie is wezenlijk om
  goed op te voeden en de puberteit door te komen
 • wanneer er op basis van non-verbale signalen wordt geconstateerd dat iemand het allemaal niet zo goed begrijpt vragen we vaak "begrijp je"
  Het antwoord is vaak ja, dan gaan we met een ongemakkelijk gevoel door met onze uitleg, maar bouwen voor de zekerheid nog een uitleg in
 • 1.1 Eerlijke communicatie

 • Leeftijdsgenoten zijn van groot belang voor de puber. Ouders raken op de achtergrond; alhoewel contact de rode draad blijft.

  Communicatie met pubers is duidelijk en eerlijk.

  Volwassenen zetten de hersenen van de pubers vaak op 'uit' door te preken. Pubers willen graag hun hersenen gebruiken!

  Een houding van respect en bescheidenheid is van belang tijdens goede communicatie.

  We moeten de hersenen van de pubers op 'aan' zetten en de eigen deskundigheid van pubers serieus nemen.

  De puber maakt een grote sprong in ' denken', waardoor hij/zij alles begrijpt.

  Pubers zijn echte denkers. Zo diep denken we waarschijnlijk nooit meer. Grote denkers hebben de kern van hun theorie meestal ontwikkeld tijdens hun adolescentie. Hun verdere leven staat in het teken van verdiepen en verfijnen.

 • een puber is vaak eerlijk in zijn
  aanvaarding of afwijzing van communicatie
 • met pubers moet je echt communiceren anders vertrekken ze (letterlijk of figuurlijk)
  communiceren met pubers
  -meest leerzame
  -eerlijke
  -dynamische
  communicatie die bestaat
 • volwassenen hebben de neiging om:
  -te vertellen
  -niet uitnodigend te zijn
  -niet te luisteren
  -niet te vragen
 • de manier om echt te praten is de
  socratische manier
  socrates (griekse wijsgeer)
  gaat uit van de deskundigheid van een ander
  de hersens van de ander aan zetten
 • pubers reageren gretig op de socratische manier
  je kunt diep contact raken met elkaar
  maar volwassenen zijn te vaak bezig met:
  -ons eigen verhaal af te steken
  -pubers als kleine kinderen behandelen
  -preken 
 • de vraag is hoe te communiceren zodat de puber over de
  noodzakelijk informatie beschikt
  zijn leven goed kan leiden
  beschermd wordt tegen gevaren

  (de volwassene moet niet zijn kennis spuien mar het denkproces van de jongere door middel van vragen begeleiden)
 • 1.2 Hersens op aan

 • communiceren met jonge kinderen is vaak moeilijk vanwege
  nog niet voluit ontwikkelde verbale capaciteit
 • repeteervragen
  vragen die ze herhalen omdat ze niet weten welke vraag ze moeten stellen om het gewenste antwoord te krijgen
 • voorwaarden op communicatie wederzijds uitwisselend te maken
  -beide gesprekspartners hersens op aan
  -beiden deelnemen aan het gesprek
  -al denkend en sprekend samen een mening vormen

  (volwassenen zetten hun hersens uit / vertellen jongeren wat ze van iets vinden)
 • de attitude die men voor communicatie aanneemt is van groot belang
  respect en bescheidenheid
  men moet overtuigd zijn dat jongeren iets te vertellen hebben
 • 1.3 De slimme puber

 • intellectuele vermogens neemt toe tijdens de adolescentie door
  meer verbindingen tussen de hersencellen waardoor,
  er meer onderlinge verbanden tussen de informatie in verschillende cellen mogelijk worden gemaakt.
  De mogelijkheid tot overzicht over het geheel neemt toe
 • voor het jonge kind is het nodig de mening van de ouders te horen, 
  Bij adolescenten
  werkt het moeten luisteren averechts
  dit stopt het eigen denkproces
 • de socratische methode van vragen om nadere uitleg stimuleert
  het denkproces van jongeren
  ze zullen zelf argumenten gaan noemen die volwassenen wilden noemen
  deze komen nu vanuit henzelf en zijn daardoor beduidend effectiever
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

bescheiden houding is terug te voeren op
gebrek aan kennis en ervaring met betrekking tot de deskundigheid van de andere
het verlies van respect en warmte is vaak terug te voeren op
verlies van eigenzekerheden
angst
angsten die spelen waardoor we onszelf kunnen verliezen en daardoor het contact met onze waarden
-factoren die onze basale onzekerheid aanwakkeren
-angst om ht kind
-angst om verlies van betekenis voor het kind
-angst om als opvoeder te falen
-angst voor sociale afwijzing
-verlies van zelfsrespect
-zorg of men de problematiek van deze jongere aankan
-angst niet door de cliënt geaccepteerd te worden
-angst om te falen als beroepskracht
-angst voor afwijzing door collega's of instellingen
-verlies van zelfrespect
algemene basisvoorwaarden voor een goede gespreksvoering
respect
warmte
bescheidenheid
relatie client hulpverlener
hulpbehoevende relatie
macht en onmacht liggen dicht bij elkaar
extra inspanning om de client als deskundige centraal te stellen
sociale wenselijkheid kan belemmerend werken
consequenties van de socratische methode
verloop van het gesprek is gelijkwaardiger
meer inhoudelijk
interessanter
effectiever
vraaggericht werken
open vraaggesprekken
interviews op basis van actief luisteren door middel van doorvragen
je afvragen waarom iemand iets zegt
rekening houden met de beleving en behoeften van de ander
socratische methode
begeleiden in plaats van opvoeden

voor de puberteit brengt de volwassene kennis, inzichten normen en waarden over op het kind

vanaf de puberteit gaat het om het doen ontdekken en niet meer vertellen

een zelf ontdekt inzicht beklijft
kan daadwerkelijk gedrag sturen
doen ontdekken
goed gesprek is een wederzijdse ontdekkingstocht

beter inzicht in zichzelf
eerder vragen dan vertellen
de techniek van doorvragen is essentieel