Samenvatting Immunologie

-
ISBN-10 9031342637 ISBN-13 9789031342631
482 Flashcards en notities
19 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Immunologie". De auteur(s) van het boek is/zijn onder van G T Rijkers. Het ISBN van dit boek is 9789031342631 of 9031342637. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Immunologie

 • 1.1 Het immuunsysteem beschermt tegen infecties en tumoren

 • Welke micro-organismen zijn er?
  • Virussen (20-400 nm)
  • Bacteriën
  • Schimmels
  • Parasieten (mm-m)
 • In welke 4 groepen kunnen micro-organismen die ziekte kunnen veroorzaken worden ingedeeld?
  • Goede 
  • Onschuldige
  • Slechte
  • Extreem schadelijke
 • Extreem schadelijke micro-organismen leiden meestal tot ernstige morbiditeit en mortaliteit (vb: Tetanus bacterie, Ebola virus)
 • Slechte micro-organismen veroorzaken meestal geen ziekte, maar in sommige gevallen wel. (vb: Tuberkelbaccil)
 • Goede micro-organismen zijn een voordeel voor de mens. (vb: Lactobacillus --> help bij de spijsvertering)
 • Onschuldige micro-organismen leveren de mens voordeel noch nadeel op (vb: kanariepokkenvirus)
 • Hoe wordt het immuunsysteem ook wel genoemd?
  Afweersysteem
 • Wat zijn de taken van het immuunsysteem?
  • (Primair) Het verdedigen van het lichaam tegen de mogelijke bedreigingen van al deze agentia.
  • Ontspoorde lichaamscellen herkennen en opruimen.
  • Opruimen van versleten, oude en afgestorven lichaamscellen
 • Virussen zijn intracellulair pathogeen en bacteriën en wormen over het algemeen extracellulair pathogeen.
 • Wat is immunopathologie
  Door de afweer veroorzaakte schade
 • Een slecht werkend immuunsysteem (vb: immuundeficiëntie) kan leiden tot levensbedreigende infectie.
  Een te sterk of verkeerd werkend immuunsysteem kan leiden tot allergie 
 • Waardoor ontstaat een verkeerd werken auto-immuunsysteem?
  Als het immuunsysteem zich richt tegen componenten van het eigen lichaam
 • 1.2 de intacte huid en slijmvliezen vormen een eerste barriere tegen potentiele binnendringers

 • Welke barrières moet een micro-organisme door?
  • Fysieke
  • Biochemische
  • Biologische
 • Wat zijn de eerste fysieke/mechanische barrières van het menselijk lichaam die infecties tegenhouden?
  • Huid 
  • Slijmvliezen van luchtwegen, maag-darmstelsel en het urogenitale stelsel
 • Waarom kunnen micro-organismen makkelijker door de slijmvliezen  dringen dan door de huid?
  De huid bestaat uit meerlagig epitheel waarvan de bovenste laag wordt gevormd door een acellulaire hoornlaag
 • Biochemische omstandigheden van de huid en slijmvliezen maken het lastig voor micro-organismen om te overleven. Welke biochemische barrières zijn er?
  • Lage pH in de maag
  • Lysozymen in traanvocht
  • Vetzuren op de huid
 • Microbiële flora van de darm en andere slijmvliesoppervlakken helpen ook mee aan de biologische barrière 
 • Noem alle barrieres op.
  huid(fysieke barriere, vetzuren, commensalen), lysozym en andere secreties in traanvocht, luchtstroom in neusholten en trilharen, bronchi(mucus, trilhaarbeweging), maag(lage pH), darm(commensalen), urinewegen( lage pH, urinestroom), vagina(lage pH, commensalen).
 • 1.3 het immuunsysteem bestaat uit twee intensief met elkaar samenwerkende delen: het aangeboren en het verworven immuunsysteem

 • Wanneer komt het immuunsysteem in actie?
  Als het micro-organisme de fysieke, biochemische en biologische barrières heeft doorbroken.
 • Wat is evasie?
  Ontsnappingsmechanisme die micro-organismen hebben ontwikkeld waarmee ze het immuunsysteem kunnen infecteren of om de tuin leiden. (micro-organismen zijn pathogeen)
 • Wat is er nodig voor de afweer van bacteriën?
  • Antilichamen die binden aan de bacterie
  • Fagocyten die voor opname en dood zorgen (fagocytose)
  • Eiwitten van het complementsysteem. Zij zorgen voor binding aan de bacterie en vergemakkelijken de fagocytose. 
   Complementeiwitten kunnen de bacterie direct doden.
 • Wat is er nodig voor de afweer van virussen?
  • Eiwitfragmenten van het virus die door antigeenpresenterende cellen zichtbaar zijn gemaakt door T-lymfocyten --> start van cellulaire immuunrespons
  • cytotoxische T-lymfocyten of NK-cellen (natural killer cellen) die de virusgeinfecteerde cellen doden
 • Wat is er nodig voor de afweer van worminfecties?
  • Eosinofiele granulosieten
  • Mestcellen
 • Waaronder kan het immuunsysteem worden verdeeld?
  • Aangeboren (innate)
  • Verworven (adaptive)
 • Aangeboren immuniteit
  Specificiteit: Patroonherkenning
  Start: Direct
  Cellen: Monocyten, macrofagen, granulocyten, NK cellen, dendritische cellen
  Geheugen: Nee        
  Initiatie van de respons: Ter plaatse
  Effectormechanismen: Fagocyten & intracellulaire doding
  Effectoreiwitten: Complement, defensinen, cytokinen, andere eiwitten
 • Verworven immuniteit
  Specificiteit: Antilichamen, T-celreceptoren
  Start: Inductie
  Cellen: T- en B-lymfocyten
  Geheugen: Ja
  Initiatie van de respons: Lymfoïde organen
  Effectormechanismen: Antilichamen, cytotoxische T-lymfocyten, helper T-     lymfocyten (Th1 & Th2)
  Effectoreiwitten: antilichamen, cytokinen, perforine, granzymen
 • Tabel 1.1 blz 4
 • Noem het verschil tussen de aangeboren en verworven immuunsysteem?
  Het aangeboren immuunsysteem is het aspecifieke immuunsysteem die patronen herkent. het verworven immuunsysteem is het specifieke immuunsysteem welke receptoren en of antigenen herkent en onthoud. 
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Wat is klonale deviatie?
onrijpe CD4+ T-lymfocyten gaan zich ontwikkelen tot gunstige Tregs
Wat is receptor-editing?
Onder invloed van RAG-1 en RAG-2 worden onrijpe B-lymfocyten herschikt (vooral wordt er gekeken naar de lichte keten).
wat doet AIRE?
AIRE zorgt ervoor dat er negatieve selectie tegen cellen buiten de thymus optreedt.
Wat is klonale deletie?
auto-reactieve B-lymfocyten  worden vernietigd in het stadium dat ze al wel IgM tot expressie brengen, maar nog geen IgD en T-lymfocyten worden de enkelpositieve verwijderd (CD4+ of CD8+)/
Wat houdt perifere tolerantie in?
voorkomen dat uitgerijpte, autoreactieve, immuuncompetente B- en T-lymfocyten gaan participeren in een immuunrespons.
Wat houdt centrale tolerantie in en waar vindt dit plaats?
voorkomen dat B- en T-lymfocyten met antigeenreceptoren die auto-antigenen herkennen uitrijpen tot immuuncompetentie cellen. Het vindt plaats in het beenmerg en de thymus
Waar zorgt immunologische tolerantie voor?
Immunologische tolerantie zorgt ervoor dat het immuunsysteem niet in actie komt tegen eigen lichaamscellen
Waar worden T-lymfocyten gevormd?
Thymus
Waar worden B-lymfocyten gevormd?
Beenmerg
Wat bevatten cellen van het aangeboren immuunsysteem wel en lichaamscellen niet?
PPR's (patroonherkenningsreceptoren)