Samenvatting Inductieve technieken

-
ISBN-10 9020732692 ISBN-13 9789020732696
188 Flashcards en notities
9 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Inductieve technieken". De auteur(s) van het boek is/zijn A A J van Peet, G L H van den Wittenboer, J J Hox. Het ISBN van dit boek is 9789020732696 of 9020732692. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Inductieve technieken

 • 1 Sociale-wetenschappelijk onderzoek

 • Wat is het verschil tussen beschrijvende statistiek en inductieve technieken?
  Bij beschrijvende statistiek beschrijf je de voorliggende gegevens. Bij inductieve technieken gaat het erom of er de resultaten mogen generaliseren naar iedereen. 
 • Stel je wilt onderzoeken of managers die een training sociale vaardigheden hebben gevolgd een beter contact hebben met het personeel dan managers die geen training hebben gevolgd.
  Je vergelijkt hierbij een tiental willekeurige banken in Amsterdam waar de managers een training hebben gevolgd met tien willekeurige banken in Zwolle waar de managers geen trainingen hebben gevolgd.

  Vervolgens blijkt uit je onderzoek dat managers werkend in banken in Amsterdam veel beter contact hebben met hun personeel dan de managers in Zwolle.

  1. Wat is in dit voorbeeld de interne en de externe validiteit en wat kun je hier over zeggen?
  2. Hoe zou je het onderzoek kunnen aanpassen om de interne validiteit te verhogen?
  Interne validiteit is de mate waarin het onderzoeksontwerp in staat is causale conclusies te trekken over het e ect van de onafhankelijke variabele op de afhankelijke variabele. In het voorbeeld is dit het e ect van het volgen van de sociale vaardigheden training op contact met personeel.

  De grootste bedreiging voor de interne validiteit is in dit voorbeeld mogelijke alternatieve verklaringen voor het e ect, ook wel storende variabelen genoemd. Het zou bijvoorbeeld kunnen zijn dat de training niets uithaalt, maar dat managers in Amsterdam gewoon een beter contact hebben dan managers in Zwolle. Externe validiteit is de mate waarin de resultaten gegeneraliseerd kunnen worden. In het voorbeeld is dit of een sociale vaardigheden training de contacten met personeel verbetert voor alle managers in alle banken, of zelfs voor alle managers overal. Wanneer we hebben uitgesloten dat plaats van de bank van invloed is, zouden we de resultaten kunnen generaliseren naar managers van alle banken. Echter, alle
  managers in alle soorten ondernemingen gaat veel te ver.

  2. Het onderzoek zou een hogere interne validiteit hebben wanneer managers van banken in dezelfde plaats die wel of niet een training hebben gevolgd met elkaar vergeleken worden.

  Zo sluit je uit dat het effect komt door de plaats waarin men werkt. Verder zou het ook geen kwaad kunnen om gebruik te maken van een voormeting zodat je kunt zien of de contacten na de training verbeteren of dat deze altijd al beter waren.
 • 1.1 Inleiding

 • Non parametrische toetsen zijn gewone statistische toetsen, alleen aannamen zijn minder stringent dan bij parametrische toetsen. Bij non parametrische toetsen hoeft de verdeling in de populatie niet normaal verdeeld te zijn; verdelingsvrij. Non parametrische toetsen zijn hierdoor dus ruimer inzetbaar dan parametrische toetsen, non parametrische toetsen hebben echter wel een geringer onderscheidingsvermogen t.o.v parametrische toetsen.
 • 1.2 Interne validiteit

 • Wat houdt interne validiteit in?
  De mate waarin het onderzoeksonderwerp ons in staat stelt causale conclusies te trekken over het effect van de specifieke  onafhankelijke variabele op de afhankelijke  variabelen. 
 • Aan welke criteria moet een causaal verband voldoen?
  Er dient een verband tussen de twee variabelen te bestaan
  De oorzaak dient vooraf te gaan aan het gevolg
  Er mag geen andere variabelen van invloed zijn
 • Vaak is een echt experiment niet wenselijk op ethische gronden, hoe wordt de onderzoeksopzet dan weergegeven?
  Er wordt dan door aanvullend onderzoek geprobeerd  om alternatieve verklaringen voor de resultaten uit te sluiten. 
 • Hoe kun je alternatieve verklaringen voor de resultaten uitsluiten wanneer niet voldaan kan worden aan de eisen van een echt experiment?
  Er kan begonnen worden met een voormeting. 
 • Wat kun je doen als je conclusie wordt verstoord door verschillende variabele? 
  De storende variabele kunnen meegenomen worden in het onderzoek en hier kan rekening mee worden gehouden. vb. intelligentie ouders kan een storende variabele zijn.  
 • Wat wordt er bedoelt met spurieuze correlatie?
  een variabele die niet zichtbaar is, een schijn verband tussen twee variabele er is dan geen oorzaak gevolg(causale relatie) zoals veel brandweer mannen als oorzaak werd gegeven voor schade na een brand. veel brandweermannen is dan een schijnverband. Er wordt vergeten dat het om een grote brand gaat en hierdoor veel schade wordt veroorzaakt.
 • 1. Stel je voert een onderzoek uit naar het effect van computergebruik op leerprestaties. Je vergelijkt hiervoor 10 schoolklassen in Wassenaar die veel gebruik maken van computers met 10 schoolklassen in Den Haag die geen computers tot hun beschikking hebben. Vervolgens blijkt dat de kinderen in Wassenaar veel beter presteren dan de kinderen in Den Haag. Leg, aan de hand van deze casus, uit wat de termen ‘interne validiteit’  en  ‘externe validiteit’ inhouden. Geef ook aan wat in dit onderzoek de grootste bedreiging is voor de interne validiteit  en hoe je ervoor kunt zorgen dat de externe validiteit goed is.
  Interne validiteit is de mate waarin het onderzoeksontwerp in staat is causale conclusies te trekken over het effect van de onafhankelijke variabele op de afhankelijke variabele. In het voorbeeld is dit het effect van computer gebruik op leerprestaties . De grootste bedreiging voor de interne validiteit zijn de mogelijke alternatieve verklaringen voor het effect, ook wel storende variabelen genoemd. Het zou bijvoorbeeld kunnen zijn dat computer gebruik geen invloed heeft op leerprestaties, maar dat kinderen in Wassenaar gewoon beter presteren, bijvoorbeeld omdat ze een hogere sociaal economische status (SES) hebben en grotendeels van autochtone afkomst zijn . Externe validiteit is de mate waarin de resultaten gegeneraliseerd kunnen worden. In het voorbeeld is dit of het positieve effect van computer gebruik op leerprestaties geldt voor alle kinderen op alle scholen (2 p). Wanneer je hebt uitgesloten dat de plaats van de school van invloed is en gecontroleerd hebt voor dingen als SES en intelligentie, zouden de resultaten gegeneraliseerd kunnen worden naar kinderen op alle scholen .
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.