Samenvatting Industrial and organizational psychology : research and practice

-
ISBN-10 1118092279 ISBN-13 9781118092279
2630 Flashcards en notities
112 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Industrial and organizational psychology : research and practice". De auteur(s) van het boek is/zijn Paul E Spector. Het ISBN van dit boek is 9781118092279 of 1118092279. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Industrial and organizational psychology : research and practice

 • 1 introduction

 • Welke 4 rollen kan een AO psycholoog vervullen?
  1. Arbeidsdeskundige: om werkplekken/taken te analyseren en medewerkers te begeleiden op het gebied van gezondheid en welzijn op het werk. In deze rol onderzoekt de A&O-psycholoog bijvoorbeeld oorzaken van fysieke of mentale werkbelasting en stress, en zoekt naar oplossingen
  2. HRM professional:  betrokken bij het aantrekken van nieuwe medewerkers, het ontwikkelen van assessmentprocedures en de ontwikkeling van de competenties van medewerkers
  3. Coach/trainer: voor de begeleiding en ondersteuning van leerprocessen. De trainer biedt werknemers vooral leerdoelgerichte instructie en feedback. De coach opereert meer op de achtergrond en is op gezette tijden een klankbord en mentor voor de gecoachte
  4. Organisatieadviseur/consultant: bij interne organisatieveranderingen zoals reorganisaties, overnames en aansturingsproblemen
 • A&O psychologie betreft twee categorieën die inhoudelijk aansluiten. Wat is het onderscheidt? 
  Arbeid psychology 
  * originele naam voor het werkveld waar HRM input geeft voor de management perspectieven en organisatie efficiency. 
  * ow als efficiënte functie/werk indeling, werknemersselectie, werknemerstrainingen, werkevaluatie

  Organisatie psychologie
  * ontwikkeld vanuit HRM naar en op organisatieniveau
  * begrijpen van gedrag en zorgen voor een goede werkplek en omstandigheden voor werknemers (attitude & gedrag van werknemers, werkstress, coaching)
 • H1:het wetenschapsgebied arbeids- en organisatiepsychologie te definiëren
  een beschrijving te geven van de verschillende rollen van arbeids- en organisatiepsychologen in de praktijk
  de rol van onderzoek uit te leggen voor deze discipline
  de verschillende fasen van een interventie binnen de A&O-psychologie te beschrijven.
 • Wat is het verschil tussen een klinische en een arbeids- en organisatiepsycholoog?
  een klinisch psycholoog houdt zich bezig met het onderzoek en het behandelen van psychologische problemen en aandoeningen.
  Een a/o psycholoog houdt zich bezig met de menselijke kant van een organisatie en het ontwikkelen en toepassen van wetenschappelijke principes in het werkveld
 • het veld van I/O psychologie:
  -industrieel -> de oudste tak, vanuit een management perspectief
  -organisatie -> gaat om gedrag en welzijn van werknemers
 • Wat is arbeids- en organisatiepsychologie?
  Dit vakgebied bestaat uit 2 belangrijke onderdelen:
  - arbeidspsychologie: dit is de oudste van de 2 en de originele naam van het vakgebied. Bekijkt vanaf het management perspectief of de organisatie efficiënt werkt door middel van het juiste gebruik van mensen en human resources.
  - organisatiepsychologie: ontstaan uit de human relations beweging binnen organisaties. Houdt zich bezig met het begrijpen van menselijk gedrag en het verbeteren van het welbevinden van het personeel op de werkvloer.
 • Waar houden AOP's zich mee bezig?
  Met de gezondheid, veiligheid, selectie, motivatie, training en performance van werknemers.
 • Organisatie psychologie
  Organisatiepsychologie:

  • Heeft zich ontwikkeld uit menselijke beweging in organisaties
  • Is belast met het begrijpen van gedrag en het verbeteren van het welzijn van de werknemers
  • Onderdelen zijn werknemerstevredenheid, gedrag, werkstress en toezichthoudende uitoefening
 • Wat is A&O psychologie?
  Psychologie is de wetenschap van (menselijk) gedrag, cognitie, emotie en motivatie. Dit is onder te verdelen in diverse specialisaties. A&O psychologie is een snel groeiende specialisatie binnen de psychologie.

  Het richt zich op de ontwikkeling en toepassing van wetenschappelijke principes op werkomgevingen/plekken.
 • Wat zijn de twee even belangrijke aspecten van de Arbeids- en Organisatie psychologie?
  1- De wetenschappelijke studie van de menselijke kant van organisaties.
  (Bijvoorbeeld professoren op universiteiten voeren onderzoek uit naar werkende mensen).
  2- De applicatie van de principes en bevindingen vanuit het onderzoek in de arbeids- en organisatiepsychologie.
  (Bijvoorbeeld consultants, of werknemers van organisaties). 
 • Arbeidspsychologie
  Originele naam, Oudere tak en is voornamelijk gspitst op het managementperspectief van organisatorische efficiëntie door het juiste gebruik van menselijke middelen. Het houdt zidh bezig met efficiënt taakontwerp, selectie van werknemers, opleiding van werknemers en beoordeling van prestaties
 • Welke 4 thema's hebben betrekking op het gedrag van werkende mensen?
  1. Werkplek
  2. De werknemer zelf
  3. Motivatie en leiderschap
  4. Teams, groepen en de organisatie als geheel
 • Definieer het wetenschapsgebied arbeids- en organisatiepsychologie
  Psychologie is de wetenschap naar menselijke gedrag, cognitie, emotie en motivatie. Dit is onder te verdelen in diverse specialisaties. I/O psychologie is een snel groeiende specialisatie van de psychologiewetenschap. Het richt zich op de ontwikkeling en toepassing van de wetenschappelijke principes van werkomgevingen/plekken. I/O psychologie maakt onderscheidt tussen personeel en organisatie (alhoewel het niet geheel los van elkaar staat). 


 •  Wat bestudeert een arbeids- en organisatiepsycholoog? Welke onderwerpen behoren bij de twee hoofdonderdelen van het vak?

  Wetenschap: College geven, onderzoeken, onderzoekpapers schrijven en presenteren, artikelen publiceren, advisering naar organisaties, mentor van studenten, cursussen ontwikkelen etc.
  Onderzoek kan nieuwe methoden en procedures ontwikkelen voor activiteiten, selecties en trainingen van werknemers. Vaak is onderzoek hiernaar naar aanleiding van een particulier probleem van een specifieke organisatie. 

  Praktijk: werkanalyses, oplossingen voor organisatieproblemen aandragen, werknemersbegeleiding, ontwerpen personeelsselectie systeem, ontwerpen evaluatie/beoordelings systeem, ontwerpen training programma's, ontwikkelen psychologische testen.
 • grondleggers van het veld zijn Münsterberg en Scott.
  Taylor (een ingenieur) kwam met 4 principes om organisationele praktijken te leiden.
  het Gilbreth echtpaar -> time and motion study, om efficiëntere manieren van werken te ontwikkelen
  Tijdens de 1e wereldoorlog werden voor het eerst op grote schaal psychologische testen gebruikt (om te bepalen voor welke taak een soldaat het meest geschikt was)
  Hawthorne effect: de wetenschap dat je in een experiment zit, verhoogt de productiviteit
  Tijdens de 2e wereldoorlog werd A&O voor het eerst ook in de praktijk toegepast
 • Welke 2 belangrijkste velden bevinden zich binnen de I/O psychologie?
  1. Industrial (personnel) - organisatie efficiëntie door een zo optimaal mogelijk gebruik van mensen en middelen (management perspectief).
  2. Organizational - het begrijpen van menselijk gedrag en het verhogen van het welzijn van werknemers.
 • Wetenschappelijk domein A&O 
  Arbeidspsychologie: Managementperspectief van een organisatie
  Organisatiepsychologie: Werknemer zelf 
 • In welke 2 gebieden kun je de werkvelden van A&O psychologen onderbrengen? 
  Praktijk: het gebruik van psychologische principes om real-world problemen op te lossen. Bv. overmatige werkstress.
  Onderzoek: levert de principes die in de praktijk gebruikt kunnen gaan worden. 
 • Welke twee aspecten heeft de AOP?
  1. Wetenschappelijke studie naar het menselijke perspectief van organisaties.
  2. Het toepassen van de bevindingen van deze studie.
 • Uit welke 3 deelgebieden bestaat de A&O psychologie?
  1. Arbeidspsychologie
  2. Personeelspsychologie
  3. Organisatiepsychologie
 • Wat wordt ermee bedoeld dat de arbeids- en organisatiepsychologie een eclectisch terrein is?
  Dat het concepten, ideeën, technieken en theorieën geleend heeft van vele andere disciplines. 
  (Experimentele psychologie heeft de basis gelegd, industriële bouwkunde, management, sociale psychologie en sociologie).
 • Organisatie psychologie
  ontwikkeld vanuit de menselijke relatiesbeweging in organisaties; is betrokken bij het begrijpen van gedrag en het verbeteren van het welzijn van werknemers op de werkplek; onderwerpen zijn oa gedrag van werknemers werkstress en supervisor functies 
 • Bestuderen m.b.t. thema 1 "Werkplek"
  hfdst 1
  hfdst 3
  hfdst 4
  hfdst 10
  hfdst 11

 • Rol/taak van arbeids- en organisatiepsychologen in de wetenschap en de praktijk zijn:
  Wetenschap: College geven, onderzoeken, onderzoekpapers schrijven en presenteren, artikelen publiceren, advisering naar organisaties, mentor van studenten, cursussen ontwikkelen etc.
  Onderzoek kan nieuwe methoden en procedures ontwikkelen voor activiteiten, selecties en trainingen van werknemers. Vaak is onderzoek hiernaar naar aanleiding van een particulier probleem van een specifieke organisatie. 

  Praktijk: werkanalyses, oplossingen voor organisatieproblemen aandragen, werknemersbegeleiding, ontwerpen personeelsselectie systeem, ontwerpen evaluatie/beoordelings systeem, ontwerpen training programma's, ontwikkelen psychologische testen.
 • Uit welke 2 delen bestaat I/O psychologie?
  In de industriële (of personele) psychologie en organisatie psychologie. Ondanks dat de 2 delen elkaar overlappen en niet makkelijk los van elkaar te zien is, groeide elk deel uit verschillende tradities in het verleden.
 • welke rol speelt onderzoek in het werk van a/o psychologen
  oplossen en toepassen van principes voor problemen op de werkplek 
 • humanitairan work psychology -> om de kennis van A&O psychologie in te zetten in derdewereldlanden
 • Wat is het verschil tussen een klinische en een arbeids- en organisatiepsycholoog?
  Een klinisch psycholoog houdt zich bezig met het onderzoek en het behandelen van psychologische problemen en aandoeningen.
  Een a/o psycholoog houdt zich bezig met de menselijke kant van een organisatie en het ontwikkelen en toepassen van wetenschappelijke principes in het werkveld
 • Wat is het voornaamste doel van A&O psychologen?
  Het verbeteren van de effectiviteit en het functioneren van organisaties.
 • Waarin onderscheid de AOP zich van veel andere andere velden in de A&O?
  AOP is een evidence based werkveld en baseert zich op bevindingen uit wetenschappelijk onderzoek en principes.  
 • Waar houdt de arbeidspsychologie zich mee bezig?
  De arbeidspsychologie houdt zich bezig met (aspecten van-) taken en de wijze waarop die de mens beïnvloeden op het gebied van het functioneren en de toestand, zoals bijvoorbeeld concentratie, motivatie, gezondheid, bevlogenheid en vitaliteit.

  Zij bekijkt vanuit het management perspectief of de organisatie efficiënt werkt, door middel van het juiste gebruik van mensen en human resources.
 • Wat is de definitie van arbeids- en organisatiepsychologie?
  Het is een snelgroeiend deelgebied van de psychologie dat zich bezig houdt met de ontwikkeling en applicatie van wetenschappelijke principes op de werkplaats.
 • A/O psychologen houden zich niet bezig met emotionele en prive problemen van de werknemer dit is werk voor de klinische psycholoog
 • Leerdoelen hoofdstuk 1


  • het wetenschapsgebied arbeids- en organisatiepsychologie te definiëren
  • een beschrijving te geven van de verschillende rollen van arbeids- en organisatiepsychologen in de praktijk
  • de rol van onderzoek uit te leggen voor deze discipline
  • de verschillende fasen van een interventie binnen de A&O-psychologie te beschrijven.
 • Industriële psychologie

  Dit was de originele naam van I/O psychologie en ook de oudste tak van 2. Deze neemt voornamelijk het perspectief van interorganisationele efficiëntie door het op effectieve manier gebruiken van HR of mensen. Hij is belast met problemen van effectieve werkomgeving, werving en selectie, training en prestatiewaarderingen
 • Wat is het verschil tussen een klinische en een A&O psycholoog?
  een klinisch psycholoog houdt zich direct bezig met het psychologisch welbevinden van de werknemer. De A&O psychologie houdt zich echter bezig met applicatie en ontwikkeling van wetenschappelijke principes op de werkvloer. De A&O psycholoog werkt niet direct met de emotionele of persoonlijke problemen van de werknemer, hij of zij kan de werknemer wel doorverwijzen naar een klinisch psycholoog voor deze problemen.
 • Wanneer is de AOP ontstaan?
  Robert Yerks benadrukte tijdens WO1 het belang van het gebruik maken van P-tests in het leger.
 • Welk steekwoord hoort bij arbeidspsychologie?
  Werkplek
 • Wat is de overeenkomst tussen de arbeids- en organisatiesychologie en de klinische psychologie?
  Beiden houden zich bezig met de psychologische wetenschap als met de applicatie.
 • Praktijk werkzaamheden
  gebruik van psychologische principes om echte problemen op te lossen zoals overmatige werkstress of slechte werk prestaties (setting: adviesbureaus, overheid, het leger, particuliere bedrijven)
 • Definieer het wetenschapsgebied arbeids- en organisatiepsychologie
  Het bestudeert het menselijk gedrag op het werk en in organisaties. Het helpt organisaties effectiever functioneren.
 • Organisatie psychologie

  Dit heeft zich ontwikkelt uit menselijke beweging in organisaties. Het is belast met het begrijpen van gedrag en het verbeteren van het welzijn van de werknemers. Onderdelen zijn werknemerstevredenheid, gedrag, werkstress en toezichthoudende uitoefening
 • Noem 4 onderwerpen die behoren bij de Arbeidspsychologie
  efficient job design
  werknemersselectie
  training van werknemers
  taxatie van prestaties.
 • De AOP is een eclectisch werkveld waarin gebruik gemaakt wordt van concepten, ideeën, technieken en theorieën uit veel andere werkvelden.
 • Waar kan de A&O psycholoog m.b.t. het thema werkplek mee te maken krijgen?
  1. Functie analyse (selectie procedure, professionaliseren)
  2. Werkprestatie (beoordelingsgesprek, andere methodieken)
  3. Gedrag (productief --> bevorderen, contraproductief --> ontmoedigen)
  4. Gezond en veilig werken (werkstress, bedreigingen van veiligheid)
 • Wat is het verschil tussen de divisies 'abeid' en 'organisatie' in de arbbeids- en organisatiepsychologie?
  • Arbeidspsychologie is de oudere tak en kijkt naar het managementsperspectief van organisationele efficiëntie door het juiste gebruik van human resources of mensen. Denk aan efficiënt baan ontwerp, werknemersselectie, werknemerstraining en functioneringsgesprekken.
  • Organisatiepsychologie is ontwikkeld vanuit de human relations beweging in organisaties. Het houdt zich bezig met het gedrag en het verbeteren van het welzijn van werknemers op de werkplaats.


  Er is een grote overlap tussen de twee divisies.
 • Onderzoeks werkzaamheden
  bieden van principes die in de praktijk kunnen worden toegepast (setting: Universiteiten)
 • Beschrijf de verschillende rollen van a/o psychologen in de praktijk
  xx
 • I/O psychologie en kleine, maar snel  groeiende subveld in de psychologie dat zich bezig houdt met de ontwikkeling en toepassing van wetenschappelijke principes op de werkvloer.
 • Noem 4 onderwerpen die behoren bij de Organisatiepsychologie
  houding van werknemers
  gedrag van werknemers
  werkstress
  managementzaken
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Op welke dimensies kan een sollicitant zoal getest worden in een assesment center?
 • mondelinge Communicatie
 • mondeling begrip
 • probleem oplossend vermogen
 • interpersoonlijke relatie's
 • coaching
 • planning
 • schriftelijke communicatie
Politieke invloed is de mate waarin iemand in staat is anderen te beïnvloeden. Welke 4 dimensie's vallen onder politieke invloed?
 1. Sociale scherpzinnigheid--> gave om mensen en sociale situatie's te begrijpen
 2. Interpersoonlijke invloed--> vaardigheid anderen te overtuigen gewenst gedrag te vertonen en of een bepaald standpunt te accepteren
 3. Netwerken-->relatie's ontwikkelen met uiteenlopende personen met de bedoeling doelen te bereiken
 4. eerlijkheid / oprechtheid--> vaardigheid over te komen als of daadwerkelijk eerlijk open en betrouwbaar te zijn.
Wat wordt verstaan onder 360 graden feedback? Waarvoor wordt het in de praktijk gebruikt?
Het gebruik van meerdere perspectieven voor manager feedback wordt 360 graden feedback genoemd. De manager wordt dan geëvalueerd door ondergeschikten, Gelijken, Leidinggevenden en beoordeelt ook zichzelf op verschillende dimensies van performance.

In de praktijk wordt dit systeem gebruikt om de performance te verbeteren. Met name voor personen die die de meeste behoefte hebben aan performance verbetering. In tegenstelling tot waar het systeem voor gebruikt wordt zijn het over het algemeen degenen met de beste performance ipv degenen met de minste performance die profiteren van dit systeem.
Welke overeenkomsten en verschillen zijn er tussen de 4 genoemde organisatie theorieën
 • Bureaucracy--> ieders job is duidelijk afgebakerd, individu heeft relatief weinig autonomie en niet naar eigen oordeel werk uitvoeren, wat geassocieerd word met leiderschap stijl theorie X
 • Sociotechnical systems theorie systeem benaderingen sluiten aan bij Theorie Y--> Werknemer krijgt meer autonomie en kan werk naar eigen inzicht doen, zoals het autonome werkteam, een vorm van een sociotechnisch systeem-Theory Y filosofeert ermee dat de medewerker vertrouwd kan worden
 • Open systeem beschrijft het functioneren van operatie in termen van 10 algemene principes en schrijft geen specifieke manier van werken toe.
 • Alle theorieën voorzien in een breed perspectief op organisatie's en hoe ze functioneren
Welke kerngedachte staat centraal in de Sociotechnical systems theorie?
De manier hoe mensen technologie beïnvloeden en hoe technologie de mens beïnvloed.

Jointed optimalisation-->sociale en technologische systemen zouden zo goed als mogelijk ontwikkeld moeten worden dat ze bij elkaar aansluiten

Unit control of variancies--> wie lost problemen op wanneer deze zich voordoen--> wanneer meester kantoorpersoneel zelf de printer kan fixen werk je effectiever
Noem 5 kenmerken van organisatie's als open systemen
 1. Open systemen ondergaan cyclussen van gebeurtenissen--> fiscaal jaar, dag verdelen in meerdere shifts, semesters school enz.
 2. Open systemen moeten zien te ontkomen van entropie (Entropie is een maat van wanorde, of de afname van bruikbare energie.)--> organisatie's worden ook overgenomen door andere organisatie's
 3. Open systemen nemen informatie op over hun omgeving--> accountants en advocaten behouden homeostasis
 4. Wanneer open systemen groeien en complexer worden ontwikkelen ze gespecialiseerde functie's
 5. equifinaliteit-->het principe dat in een open systeem het eindresultaat op veel verschillende manieren bereikt kan worden--> er is geen correcte wijze een organisatie te structureren en opereren.
Wat is theorie Z?
Theorie Z--> lange termijn werknemers zijn de basis van een effectieve organisatie
Welke kerngedachte staat centraal in de Theory X/Theorie Y?
Attitude en overtuiging supervisor over medewerkers bepaalt de management aanpak van de organisatie, wat vervolgens beïnvloed hoe medewerkers zich gedragen= Self-fulfilling prophecy

Theory X--> Chef over medewerkers:Weerstand tegen behoeften organisatie,  Werkners lui, geen motivatie/verantwoordelijkheid, geeft alleen om zichzelf niet om organisatie, hebben weerstand verandering en zijn niet erg slim.  Gaat er bovenop zitten (directive stijl) en medewerkers zullen inderdaad weerstand bieden.

Theorie Y--> Manager verantwoordelijk voor organiseren elemanten van organisatie, medewerker heeft van nature geen weerstand tegen behoeften organisatie--> is gekomen door eerdere ervaringen met organisatie, Managers zouden het mogelijk moeten maken voor hun werknemers om hun organisationele capaciteiten te herkennen en ontwikkelen, Managers zouden conditie moeten creeëren waarin medewerker eigen doelen kan bereiken door het bereiken van organisationele doelen
Welke 4 elementen beschrijft de organisatietheorie bureaucracy en wat houden ze in?
 1. Verdeling arbeid--> Verschillende banen binnen een organisatie, elke is verantwoordelijk voor een verschillende taak (auto spuiten, moterblok monteren enz)
 2. Delegatie van authoriteit--> hiërarchische structuur van de organisatie
 3. Span of control--> hoeveel medewerkers hebben managers onder zich? Hoeveel mensen sturen ze direct aan
 4. Line vs Staff--> Lijn positie= direct betrokken bij core business (leiders, monteurs, verkopers enz) Staf positie= Support lijn positie's (salarisadministratie personeelszaken enz) 
Welke 4 aspecten worden veel beschreven in organisatie theorieën?
 1. Onderscheidende karakteristieken van organisatie
 2. Structuur van organisatie's
 3. Onderlinge verbanden tussen personen binnen een organisatie
 4. Interactie tussen personen en technologie in organisatie's