Samenvatting Informatiebeveiliging onder controle : grondslagen, management, organisatie en techniek

-
ISBN-10 9043006920 ISBN-13 9789043006927
267 Flashcards en notities
13 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Informatiebeveiliging onder controle : grondslagen, management, organisatie en techniek". De auteur(s) van het boek is/zijn Paul Overbeek, Edo Roos Lindgreen, Marcel Spruit. Het ISBN van dit boek is 9789043006927 of 9043006920. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Informatiebeveiliging onder controle : grondslagen, management, organisatie en techniek

 • 1 Inleiding

 • Wat is informatiebeveiliging?
  Informatiebeveiliging richt zich op het beschermen van informatiesystemen en de gegevens daarin.
 • 2 Begrippenkader

 • Waarop is informatiebeveiliging gericht?
  Informatiebeveiliging richt zich op het beschermen van informatiesystemen en de gegevens daarin.
 • 2.1 Gegevens, informatie en informatievoorziening

 • Van welke factoren hangt de waarde van gegevens af?
  1. Het belang van bedrijfsprocessen:
   de mate waarin bedrijfsprocessen, die gebruik maken van de betreffende gegevens, van belang zijn voor de organisatie.

  2. De onmisbaarheid voor bedrijfsprocessen:
   het belang van de betreffende gegevens voor de bedrijfsprocessen die er gebruik van maken.

  3. De herstelbaarheid:
   de mate waarin ontbrekende, incomplete, of onjuiste gegevens gereproduceerd, respectievelijk hersteld, kunnen worden.
 • Wat wordt er bedoeld met het belang van bedrijfsprocessen?
  de mate waarin bedrijfsprocessen, die gebruik maken van de betreffende gegevens, van belang zijn voor de organisatie.
 • Wat wordt er bedoeld met de onmisbaarheid voor bedrijfsprocessen?
  Het belang van de betreffende gegevens voor de bedrijfsprocessen die er gebruik van maken.
 • Wat wordt er bedoeld met de herstelbaarheid van bedrijfsprocessen?
  De mate waarin ontbrekende, incomplete, of onjuiste gegevens gereproduceerd, respectievelijk hersteld, kunnen worden.
 • Wat zijn gegevens?
  De objectief waarneembare weerslag van feiten in een drager.

  Gegevens worden verwerkt tot informatie (zoals grondstof tot een eindproduct)
 • Wat is informatie?
  De betekenis die de mens a.d.h.v. bepaalde afspraken aan gegevens toekent
 • Wat is een informatiesysteem?
  Een samenhangende gegevensverwerkende functionaliteit die kan worden ingezet om één of meer bedrijfsprocessen te kennen, te ondersteunen, of te besturen.
 • Welke componenten bevat een informatiesysteem?

  1. apparatuur, 
  2. programmatuur, 
  3. gegevens, 
  4. procedures
  5. mensen.      
 • Wat houdt informatietechnologie (IT) in?
  De technologie die nodig is voor het beschikbaar stellen van één of meer geautomatiseerde informatiesystemen.  

  (ook wel informatie- en communicatietechnologie (ICT) genoemd)
 • Wat is een applicatie?
  De programmatuur waarin de specifieke functionaliteit van een informatiesysteem geprogrammeerd is.


  Een applicatie omvat de toepassingsprogrammatuur (applicatieprogrammatuur) en de bijbehorende gegevensverzamelingen, inclusief de daarop van toepassing zijnde procedures en documentatie.
 • Wat is een gegevensinfrastructuur?
  Het geheel van één of meer gegevensverzamelingen, inclusief de daarop van toepassing zijnde procedures en documentatie, dat beschikbaar is voor één of meer informatiesystemen.
 • Wat is een IT-infrastructuur?
  Het geheel van automatiseringsmiddelen voor het opslaan, bewerken, transporteren en representeren van gegevens ten behoeve van gegevensinfrastructuren en applicaties.

  De IT-infrastructuur bestaat uit de componenten apparatuur, basisprogrammatuur en communicatievoorzieningen, inclusief de daarop van toepassing zijn de procedures en documentatie.
 • Uit welke componenten bestaat een IT-infrastructuur?
  De IT-infrastructuur bestaat uit de componenten 

  1. apparatuur

  2. basisprogrammatuur en communicatievoorzieningen,

   inclusief de daarop van toepassing zijn de 

  3. procedures en documentatie.   
 • Wat houdt informatievoorziening in?
  Het geheel van IT-infrastructuur, gegevensinfrastructuur, applicaties en organisatie, dat tot doel heeft om te voorzien in de informatiebehoefte van de processen van een organisatie.

  De informatievoorziening van een organisatie kan ook beschouwd worden als de verzameling informatiesystemen van de betreffende organisatie.
 • Wie/wat zijn de onderdelen van informatievoorziening?
  1. Gebruikers

  2. Procedures

  3. Applicaties

  4. Gegevensinfrastructuur

  5. IT- infrastructuur

  6. Basisinfrastructuur
   (maakt geen deel uit van de informatievoorziening, maar schept wel noodzakelijke voorwaarden voor het functioneren van de informatievoorziening.)
 • Welke onderdelen vallen onder basisinfrastructuur?
  1. Elektriciteitsvoorziening;
  2. Telecommunicatievoorzieningen;
  3. Airconditioning;
  4. Watervoorziening;
  5. Gebouwen en ruimten.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.