Samenvatting Informatiemanagement

-
ISBN-10 9001814069 ISBN-13 9789001814069
1613 Flashcards en notities
120 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Informatiemanagement". De auteur(s) van het boek is/zijn L Bollen. Het ISBN van dit boek is 9789001814069 of 9001814069. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Informatiemanagement

 • 1 de veranderende rol van informatie en informatietechnologie

 • Leerdoelen

  Centraal in deze module staat het zoeken naar kansen om de informatievoorziening van een organisatie te verbeteren. Bijvoorbeeld door gebruik te maken van nieuwe ontwikkelingen in de IT. Ook wordt het speuren naar knelpunten en problemen die in de praktijk van alledag de kwaliteit van de ICT-dienstverlening in de weg staan behandeld.

  Het doel van deze module is om u in staat te stellen zowel uw creatieve als uw analytische competenties te versterken. Belangrijk is dat u deze competenties versterkt vanuit een goed inzicht in de rol en toegevoegde waarde van informatie in een organisatie. Om deze reden starten we deze module met een focus op de rol van informatiemanagement in een organisatie.

  De volgende onderwerpen komen aan bod:

  • Toegevoegde waarde van informatiemanagement
  • Afbakening van informatiemanagement
  • IT-paradox
  • Samenwerking tussen informatiemanagement en businessmanagement
  • Samenwerking tussen informatiemanagement en ICT-management
  • Trends in ICT-technologie
  • Kennismanagement
  • Het model van Nolan

  Hoewel het gebruik van IT in moderne organisaties voor de meeste mensen volstrekt vanzelfsprekend is, staan weinig mensen stil bij de vraag met welk doel organisaties deze technologie nu precies inzetten. Het beantwoorden van deze vraag is lang niet zo simpel als het lijkt. Niet alleen zijn er heel veel verschillende redenen waarom IT door organisaties wordt ingezet, die redenen kunnen in de loop van de tijd ook veranderen. Je zou dus kunnen denken dat elke organisatie wel zo haar eigen redenen heeft om IT in te zetten.

 • Wat gebeurt er in een organisatie als de rol van informatietechnologie verandert?

  Dan verandert ook de rol van de verantwoordelijke manager, de informatiemanager, in die organsatie.

 • Met welk doel zetten organisaties informatietechnologie in

  Dit kunnen verschillende redenen zijn en deze redenen kunnen in de loop der tijd veranderen.

 • Nicholas Carr discusses the consequences of information overload at 2011 Economist conference: http://bcove.me/7j4zpzwz
 • wat beschrijft het Nolan model
  Dit beschrijft hoe organisaties met het groeien van hun ervaring met informatie technologie, steeds anders met deze technologie omgaan
 • noem redenen voor inzet van informatietechnologie
  kostenbesparing, effectiviteit, veiligheid
 • Wat zijn redenen voor de inzet van informatietechnologie?
  Computers vervangen menskracht: sommige werkzaamheden die computers uitvoeren zouden anders niet mogelijk zijn; 
  besparing op loonkosten; 
  IT inzet werkt sneller, accurater, vaak goedkoper; 
  Effectiviteit en betrouwbaarheid maar ook de groeiende mogelijkheden van computertechnologie zijn belangrijk (bijv. medische toepassingen waarbij ontwikkelen van nieuwe behandelmethode het doel is, niet kostenbesparing)
 • Wat zijn redenen om IT in te zetten?

  Kostenbesparing, en effectiviteit verhogen. Maar ook veiligheid (bijvoorbeeld vliegindustrie) of voor militaire-, wetenschappelijke- en medische toepassingen
 • Dit hoofdstuk geeft een inleiding op de lesinhoud.
 • redenen voor inzet van informatietechnologie:

  kostenbesparing, veiligheid, effectiviteit, innovatie, om procesverandering op gang te brengen, om het onderscheidend vermogen weer te geven, om samenhang te creëeren tussen  informatie en organisatie, om aan te passen aan de markt.

 • Wat is het Nolan model
  Het is een model dat Richard Nolan heeft ontwikkeld waarin de verschillende fasen in de ontwikkeling van de rol van IT binnen organisaties worden weergegeven in drie opeenvolgende tijdperken (elk weer met drie fasen)
 • In welk opzicht heeft de rol van IT zich verder ontwikkeld?

  Door de groei van computertechnologie & door de veranderende manier waarop organisaties met IT om gaan
 • Hoe heet de overgang naar een nieuw tijdperk in het Nolan-model?

  Discontinuiteit
 • Hoe worden de 3 tijdperken in het Nolan-model ook wel genoemd?

  Datatijdperk, Informatiseringstijdperk, Netwerktijdperk
 • Welke vormen van organisatieverandering door IT zijn op te merken?

  Automatisering, Rationalisering van de procedures, Re-engineering, Bedrijfstransformatie
 • De volgende onderwerpen komen aan bod

  • Redenen voor inzet van informatietechnologie
  • Het Nolan-model
  • Dataverwerkingstijdperk
  • Informatiseringstijdperk
  • Netwerktijdperk
  • Historisch model of groeimodel
  • Veranderde rol van de informatiemanager
  • Alternatieve kijk op de rol van informatietechnologie
 • Wat is kenmerkend aan het dataverwerkingstijdperk?

  Relatie tussen IT en organisatie is nog erg ongestructureerd. Centrale IT afdeling speelt hoofdrol in planning uitvoering en organisatie van de IT-functie
 • Leerdoelen


  Na het bestuderen van de theorie en het afronden van deze les kunt u:

  1. verschillende redenen voor het inzetten van IT in organisaties beschrijven.
  2. met behulp van het Nolan-model analyseren in welk tijdperk een organisatie zich bevindt.
  3. onderzoeken welke rollen een informatiemanager vervult binnen organisaties.
  4. uitleggen waarom echte voordelen met IT niet makkelijk te behalen zijn.
 • Welke 3 fasen zitten in het dataverwerkingstijdperk?

  Initiatie, Uitbreiding en Beheersing
 • Hoe heet het tweede tijdperk in het Nolan-model?

  Informatiseringstijdperk
 • Wat is kenmerkend aan het informatisering tijdperk?

  Vormgeving van de interne IT binnen organisaties. Er ontstaat een samenhangende IT-organisatie door integratie van systemen
 • Wat zijn de 3 fasen in het automatiseringstijdperk?

  Integratie, Gegevensbeheer en Volwassenheid
 • Wanneer is er sprake van een netwerktijdperk?

  Als IT beschikt over snel aanpassingsvermogen bij veranderende omgeving, flexibiliteit, IT wordt gebruikt om externe relaties mee te intentiviseren
 • Waar kan het Nolan-model voor gebruikt worden?

  Manager kan ontwikkeling van IT te beoordelen & sturen, Organisatie kan het gebruiken om de rol van IT te sturen. Kan als groeimodel worden gezien. 
 • Wat is het primaire doel van het dataverwerkingstijdperk?

  Efficientie
 • Wat is het primaire doel van het Informatietijdperk?

  Effectiviteit
 • Wat is het primaire doel van het Netwerktijdperk?

  Flexibiliteit
 • Onder welk tijdperk valt “eilandautomatisering”?

  Dataverwerkingstijdperk
 • Wanneer neemt de rol van de informatiemanager toe?

  Naarmate de invloed van IT is toegenomen
 • Wat zijn de rollen die een IM vervuld?

  Trendwatcher, Informatiestrateeg, Organisatiestrategieadviseur, Organisatie architect, IT-architect, Portfoliomanager, bedrijfsadviseur, Hoofd IT-afdeling
 • Wat is informatiemanagement?
  Proces dat zorgt dat informatiebehoeften uit verschillende hoeken uit een organisatie wordt vertaald in informatie voorziening.
 • Welke vormen van verandering door IT zijn op te merken?

  Automatisering, Rationalisering van de procedures, re-engineering, Bedrijfstransformatie
 • Wat is Bedrijfstransformatie?
  Meest radicale vorm van organisatieverandering. Met behulp van de inzet van IT wordt de hele structuur en doelstelling van de organisatie veranderd
 • Wat is automatisering?
  Financiele-/salarisadministratie automatisch. Aard van processen veranderd niets of nauwelijks
 • Wat is re-engineering?
  Herontwerp en analyse van het hele bedrijfsproces
 • Wat is rationalisering van de procedures?
  Wegnemen van knelpunten in processen
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Netwerk
Functionele Infrastructuur Groei op maat Snelle respons
Informatiserings
Integratie Gegevensbeheer Volwassenheid
Productiviteit paradox
productiviteit neemt niet toe in verhouding met de investeringen in IT.
8 rollen van de CIO
Hoofd van de IT-functie
Trend watcher
IT architect
Organisatie architect
Portfoliomanager
Informatiestrateeg
Organisatiestrategie adviseur
Bedrijfsadviseur
Dataverwerkings
Intiatiefase Uitbreidingsfase Beheersingsfase
Wat speelt in het tijdperk van informatisering een belangrijke rol?
Standaardisatie en integratie
Waarom zal de rol van IT in de komende jaren nog verder toenemen?
Omdat  het er op lijkt dat niet alle mogelijkheden die IT biedt nu al benut worden. Hiermee zal ook de rol van de informatiemanager steeds belangrijker worden.
Een bedrijf wil het Servicedesk optimaliseren en schaft een maatwerkpakket aan. Wat kan de organisatie doen op de processen te verbeteren?
Eerst beoordelen welke invloed het aanschaffen van het maatwerkpakket heeft in de organisatie. Dus valt dit onder automatisering, rationalisering of reenginering?

Daarna goed om te kijken naar de medewerkers: Iedere verandering geeft weerstand van de medewerkers. Dus managen op de activiteiten om de weerstand te verminderen
- betrekken van eindgebruikers in het implementatieproces
- ondersteuning van topmanagement, waardoor medewerkers beseffen dat de verandering voor groot belang is.
- opleiding en training aanbieden
- extra technisch en inhoudelijke ondersteuning, eventueel door extern bureau.
Hoe kan je de technische kwaliteit van een informatiesysteem meten. Noem er 5
In het model van DeLone en McLean wordt dit systeemkwaliteit genoemd. Door een aantal criteria op te stellen.
- Beschikbaarheid 
- responstijd
- Betrouwbaarheid van de software
- Kwaliteit van de documentatie die bij het informatiesysteem hoort
- Kwaliteit van systeemontwikkeling
iets met een organisatie die van standaard SOA API’s naar micro api’s wil die modulair kunnen worden toegepast. Wat moet er op management niveau gebeuren om dit te realiseren?
Organisaties hebben doorgaans te maken met bestaande omvangrijke applicaties die jarenlang zijn doorontwikkeld. En waar een spaghetticultuur is ontstaan die slecht inzichtelijk is. Men moet dus vooraf goed nadenken hoe het project stapje voor stapje kan worden doorlopen zonder de doelstelling uit het ook te verliezen. Investeringen in tijd en geld zullen zich in de toekomst langzaam maar zeker gaan terug verdienen