Samenvatting inleiding commerciele economie

-
770 Flashcards en notities
7 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - inleiding commerciele economie

 • 1 Het marketingconcept en proces

 • noem de definitie van Marketing
  marketing omvat alle activiteiten verricht door ruilsubjecten, gericht op het vergemakkelijken en bevorderen van de koop
 • 1.1 wat is marketing

 • waarom is Marketing moeilijk te definiëren en kan het spraakverwarring opleveren?
  Omdat het een jong vak is en nog volop in ontwikkeling. de kennis en ervaring nemen toe en de maatschappij verandert voortdurend.
 • Meerdere specialisaties en disciplines samengevoegd noemen we disciplinair. Bij marketing zijn dit?
  Economie(weinig activiteiten voor een zo groot mogelijke winst), sociologie(verklaringen van gedragingen tussen mensen), psychologie(verklaringen van gedragingen van de individu),
  ethiek(bestuderen van de morele waarden),
  esthetiek(ontwerpen van vormgeving zodat meest aantrekkelijk voor aanstaande koper is)  en
  logistiek(goederenstroom van producent naar consument).
 • noem verschillende betekenissen van Marketing:
  marketing als visie
  marketing als het totaal aan activiteiten
  marketing als functionele eenheid in een organisatie
  marketing als probleemgebied
  marketing als veld van wetenschappelijk ondezoek
 • 1.2 marketing als concept

 • wat is het marketingconcept?
  de manier waarop invulling wordt gegeven aan de marktbenadering. klanten gaan over tot kopen als hun behoeften als uitgangspunt worden genomen bij de activiteiten van de organisatie. 
 • wat is het verschil tussen needs en wants?
  needs zijn geboren 1e levensbehoeften bijv. eten
  wants zijn aangeleerde behoeften. wensen. bijv. het willen eten van patat.
 • marketing houd zich bezig met het zien van het product door de ogen van de consument.
 • Wat is marketing bijziendheid ook wel marketing myopia genoemd.
  men is verblind door de eigen ontwikkelde producten maar de behoeften van de consument zien zij niet
 • 1.3 marketing als proces

 • wat is het marketingproces?
  een cyclus met stappenplan waaraan een onderneming zich moet houden om potentiele klanten te vinden, aan te trekken en te behouden.
 • noem de stappen van die marketingproces (ook wel marketingcyclus)
  1. analyseren en interpreteren van de wensen van klanten
  2. kiezen van een doelgroep
  3. ontwikkeling van het product
  4. de feitelijke productie
  5. na productie wordt de eerder vastgestelde manier van marketing uitgevoerd
  6. de after sales om klanten te behouden.
 • wat is het verschil tussen marketing concept en de marketing activiteiten?
  marketingconcept is de gedachte dat de wensen en behoeften als uitgangspunt dienen
  marketingactiviteiten zijn die acties die ondernomen moeten worden om tot het marketingconcept te komen. 
 • noem de instrumenten van de marketingmix
  1. het product
  2. de prijs
  3. distributie
  4. promotie
 • definitie van marketing mix
  een combinatie van marketinginstrumenten, gebruikt door een organisatie, die gericht zijn op 1 of meerdere doelgroepen binnen een markt, merk of product.
 • de marketingmix is een combinatie van instrumenten die samen de ideale mix moeten vormen. beslissingen ten aanzien van 1 instrument hebben gevolgen voor alle overige instrumenten. 
 • 1.4 de verschillende marketingbenaderingen

 • goederenstroombenadering wordt ook wel commodity approach genoemd
 • wat houden institutionele benadering en functionele benadering in?
  institutionele benadering: de nadruk ligt op de verschillende typen organisaties en hun rol als schakel in het distributieproces.
  functionele benadering: omschrijving en efficiency van de meest voorkomende functies of activiteiten op het gebied van de marketing. 
 • wanneer spreken we van macromarketing?
  als er vanuit het functioneren van de maatschappij naar marketing gekeken wordt. voornamelijk distributie, hoe efficiënter dit plaatsvindt hoe groter de winst.
 • wat is mesomarketing?
  marketing gezien door het oog van de (aan het maatschappelijk proces) deelnemende organisaties (de bedrijfskolom staat centraal)
 • Wat is Micromarketing?
  marketing vanuit het standpunt van de individuele onderneming.
  bedrijf als uitgangspunt om zo optimaal mogelijk op de wensen van potentiele klanten te richten.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Wat zijn de belangrijkste functies van social media?
Communicatie
Samenwerking
Educatie
Entertainment
Wat wordt er bedoeld met "de essentie van social media is engagement"
Op social media ga je relaties aan en op die manier wordt informatie verspreid.
Wat zijn Tags?
de #vermeldingen en het taggen van personen in posts van bijvoorbeeld facebook
Wat is social media?
Inetnet toepassingen die je laat socialiseren met je omgeving. Het delen van niet alleen tekst maar ook beelden en geluiden.
Wat is viral marketing?
het behalen van marketingdoelstelling door middel van digitale technologieën.
Wat is het verschil tussen Opt-in en Opt-out?
Opt-in mailinglists: waar mensen zich voor hebben ingeschreven
Opt-out: is ongevraagd
Welke 3 soorten winkels zijn er?
Bricks and mortar: traditionele winkels
Clicks and bricks: zowel fysiek als webwinkel
Clicks only: alleen webwinkel
Noem de 9 C's die belangrijk zijn bij het maken van een website
Company
Customer
Competition
Channels
Concept
Creativity
Context
Content
Continuity
Noem een paar doelen om een website voor je bedrijf in te zetten
meer mensen en doelgroepen bereiken
vergroten van naamsbekendheid
specifieke aanbiedingen kunnen doen
verhogen van aantal verkopen
leveren van extra services
Welke typen bezoekers zijn er voor websites?
Tourists: oppervlakkige of tijdelijke interesse in de site
Minglers: sterke sociale band met community maar slechts een plichtmatige en algemene interesse 
Devotees: sterke interesse in site maar weinig binding met de community
Insiders: zowel sterke binding met community als interesse in wat de site aanbied.