Samenvatting inleiding in de pedagogiek

-
ISBN-13 9789023255635
192 Flashcards en notities
2 Studenten
 • Deze samenvattingen

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Samenvatting 1:

 • inleiding in de pedagogiek
 • annemarie becker
 • 9789023255635
 • 3rd

Samenvatting - inleiding in de pedagogiek

 • 1 Het begrip opvoeding

 • Definitie van opvoeding
  Opvoeding is alle omgang tussen ouder en kind waarbij gericht een relatie wordt aangegaan. In deze omgang biedt de ouder het kind liefde, geborgenheid,veiligheid, intimiteit, aandacht, grenzen, instructie, ondersteuning en controle. Hierdoor zal het kind tot zelfontplooiing komen en over het nodige zelfvertrouwen, zelfstandigheid en zelfredzaamheid beschikken om richting te geven aan zijn verdere leven
 • 1.1 Beschrijving van het begrip pedagogiek

 • Begrip Pedagogiek
  Pedagogiek houdt zich bezig met de opvoeding van kinderen en jeudigen van 0-18 jaar. De term pedagogiek is afgeleid van Paidagoogia: pais=kind, Agogein=leiden. Pedagogiek betekent kinderleiding.
 • 3 andere woorden voor pedagogiek zijn?
  1.Opvoedkunde, richt zich op de vaardigheden van de opvoeder.
  2.Opvoedingsleer, richt zich op het vergaren van kennis over opvoeden.
  3.Opvoedingswetenschap, richt zich op het ontwikkelingen van theorieen over en methoden met betrekking tot opvoeden.
 • 1.1.1 De 4 basisdimensies van opvoeden

 • Wat ouders doen als ze het kind opvoeden kan uitgesplitst worden in 4 basisdimensies. Welke?
  1.Ondersteuning bieden,
  2.Instructie geven,
  3.Controle uitoefenen,
  4.Grenzen stellen
 • De vier basisdimensies zijn met elkaar verbonden. Ze kunnen niet afzonderlijk worden toegepast in de opvoeding. Samen zorgen zij ervoor dat het kind zich door verschillende ontwikkelingsfasen kan heen slaan om volwassen te worden.
 • 1.1.1.1 Ondersteuning bieden

 • Ondersteuning bieden wordt omschreven als het opvoedgedrag van de ouders  dat liefde en zorg voor het kind uitdrukt en dat zich richt op zijn fysieke en emotionele welzijn, waardoor het zich begrepen en geaccepteerd voelt.
 • Voorbeelden van ondersteunend opvoedgedrag zijn:
  Bemoedigen, accepteren, helpen, samenwerken, aandacht, affectie tonen, vertrouwen, adequaat reageren op je kind
 • Als het kind ondersteuning van de ouder ervaart  zal hij de wereld om zich heen met vertrouwen tegemoet treden. 
  Het kind ervaart de ondersteuning door warmte en affectie van de ouder te voelen. 
  Verwant aan het warmte aspect is het begrip Responsiviteit, dat is de mate van adequaat reageren van de ouder op de signalen van het kind.
  Aan Reponsiviteit gaat Sensitiviteit aan vooraf.
  Een responsieve ouder is gericht op de signalen die het kind uitzendt. De signalen worden door de ander opgemerkt(sensitief) en er wordt adequaat op gereageerd(responsief).    
  Ondersteuning die de ouder het kind biedt kan zichtbaar gemaakt worden met straffen en belonen. 
  Je hebt Psychische of Emotionele beloning: knuffel,kus,schouderklop enz. 
  En je hebt Materiele beloning:  sticker, cadeautje, geld enz.
  Belonen heeft als doel om het gewenste gedrag te stimuleren.
  Bij straffen wordt gebruikt gemaakt van een bekrachtiger om het kind ongewenst gedrag af te leren en hem ertoe te zetten het door de ouder gewenst gedrag te vertonen. 
  Ook kan de ouder ervoor kiezen het ongewenste gedrag te negeren.
  Straffen vereist consequent gedrag. Belangrijk een straf altijd na te bespreken om de bedoeling uit te leggen.
  Kinderen uit de situatie halen door een time out en daarna na te bespreken noemen wij gedragsregulatie.
 • 1.1.1.1.1 Instructie geven

 • Instructie geven houdt in het duidelijk maken aan het kind wat de bedoeling van iets is en welk gedrag verwacht wordt.
  Het gaat hier om de informatie  die het kind krijgt voor het ontwikkelen van kennis en vaardigheden.
  Het kind leert hierdoor om zijn eigen problemen op te lossen en ontwikkeld eigenheid.
 • Wat kan er gebeuren als ouders hun kinderen overladen met instructies?
  Het kind zal geen eigen initiatieven durven ontplooien,
  Het kind zal teveel bezig zijn met wat de ouder zal denken van de acties die het van plan is te ondernemen, waardoor het niet durft te handelen.
 • 1.1.1.1.1.1 Controle uitoefenen

 • Er zijn 2 soorten controle. Welke?
  De Autoritaire of Restrictieve controle.
  De Autoritatieve controle
 • Wat is Autoritaire of Restrictieve controle?
  Deze controle wordt omschreven als het opvoedgedrag waarbij de ouder druk uitoefent op het kind om correct gedrag te vertonen.
  Macht en gezag van de ouder ten opzichte van het kind  spelen een centrale rol.
  Door de strenge regels wordt de bewegingsvrijheid van het kind ondermijnd.
 • Wat is Autoritatieve controle?
  Deze controle wordt omschreven als gedragingen van de ouder waarbij uitleg wordt gegeven aan het kind en eisen worden gesteld aan zijn zelfstandigheid.
  De ouder geeft het kind informatie, instructie en aanwijzingen voor het gewenste gedrag.
  Het kind wordt aangemoedigd om zijn eigen verantwoordelijkheid te nemen.
  Autoritatieve controle heeft vaak een positief effect op het kind, omdat het het kind in staat stelt om zelf zijn weg te vinden.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Samenvatting 2:

 • Inleiding in de pedagogiek
 • Annemarie Becker
 • 9789023248286 of 9023248287

Samenvatting - Inleiding in de pedagogiek

 • 1 Het begrip opvoeding

 • noem 3 andere woorden voor pedagogiek
  opvoedkunde, opvoedingsleer en opvoedingswetenschap
 • Definitie opvoeding?
  Opvoeding is alle omgang tussen ouder en kind, waarbij de ouder gericht een relatie met het kind aangaat. In deze omgang biedt de ouder het kind liefde, geborgenheid, veiligheid, intimiteit, aandacht, instructie, controle, grenzen en ondersteuning. Het kind zal hierdoor tot zelfontplooing komen en zal over het nodige zelfvertrouwen en de nodige zelfredzaamheid en zelfstandigheid beschikken om richting te geven aan zijn verdere leven.

 • noem de pedagogische hulpwetenschappen
  de psychologische, sociologische, filosofische en andragogische wetenschappen
 • Waneer is er sprake van opvoeding? (Drie Punten).
  1. Als er sprake is van wederzijds respect tussen ouder en kind.

  2. Als het kind voldoende veiligheid bij, vertrouwen in, kan rekenen op,  zich geaccepteerd voelt door en ondersteuning krijgt van de ouder.

  3. Het kind door de ouder uitgedaagd wordt om eigen beslissingen te nemen en te experimenteren met nieuwe dingen, waardoor hij vertrouwen krijgt in zijn omgeving. • noem de 4 basishandelingen/basisdimensies
  ondersteuning bieden, instructie geven, controle uitoefenen en grenzen stellen
 • 1.1 Inleiding 16

 • wat is pedagogiek?
  een opvoedingswetenschap met eigen theorieën en methoden
 • Wat zijn de vier basisdimensies?
  ondersteuning bieden, instructie geven, controle, grenzen stellen
 • 1.2 Beschrijving van het begrip pedagogiek 16

 • Wat betekent pedagogiek?

  Pedagogiek houdt zich bezig met de opvoeding van kinderen en jeugdigen van 0-18 jaar. Pedagogiek betekent kinderleiding. Andere woorden voor pedagogiek zijn: opvoedkunde, opvoedingsleer of opvoedingswetenschap. Deze drie begrippen verschillen enigszins in betekenis:

  1. opvoedkunde richt zich op de vaardigheden van de opvoeder.

  2. Opvoedingsleer richt zich op het vergaren van kennis over opvoeden.

  3. Opvoedingswetenschap richt zich op het ontwikkelen van theorieën over en methoden met betrekkeing tot opvoeden.

 • Wat zijn andere woorden voor pedagogiek?
  Opvoedkunde, opvoedingsleer en opvoedingswetenschap
 • Wat betekent de term pedagogiek letterlijk?
  kinderleiding
  (pais = kind, agogein = leiden)
 • Onderscheid Opvoedkunde, Opvoedingsleer en opvoedingswetenschap.
  1. Opvoedkunde richt zich op de vaardigheden van de opvoeder.
  2. Opvoedingsleer richt zich op het vergaren van kennis over opvoeden.
  3. Opvoedingswetenschap richt zich op het ontwikkelen van theorieën over methoden met betrekking tot opvoeden.
 • Wat is pedagogiek?
  Pedagogiek houdt zich bezig met de opvoeding van kinderen en jeugdigen van 0-18 jaar.
  De term pedagogiek is afgeleid van het Griekse woord paidagogia, pais= kind en agogein= leiden. Pedagogiek betekent dus "kinderleiding". 

  Andere woorden voor pedagogiek zijn: opvoedkunde, opvoedingsleer of opvoedingswetenschappen.

  deze begrippen verschillen toch enigszins:
  1. opvoedkunde richt zich op de vaardigheden van de opvoeder
  2. opvoedingsleer richt zich op het vergaren van kennis over opvoeden
  3. opvoedingswetenschap richt zich op het ontwikkelen van theorieën over en methoden met betrekking tot opvoeden. 

  Definitie opvoeding:
  opvoeding is alle omgangen  tussen ouder en kind waarbij de ouder gericht een relatie met het kid aangaat. In deze omgang biedt de ouder het kind liefde, geborgenheid, veiligheid, intimiteit, aandacht, grenzen, instructie, ondersteuning en controle. Hierdoor zal het kind tot zelfontplooiing komen en over het nodige zelfvertrouwen en de nodige zelfstandigheid en zelfredzaamheid beschikken om richting te geven aan zijn verdere leven. 

  Naar aanleiding van de definitie kan gesteld worden dat er sprake is van opvoeding als de volgende 3 punten spelen in de omgang tussen ouder en kind:
  1. Er is sprake van wederzijds respect tussen ouder en kind
  2.Het kind ervaart voldoende veiligheid bij, heeft vertrouwen in, kan rekenen    op, voelt zich geaccepteerd door en krijgt ondersteuning van de ouder.
  3.Het kind wordt door de ouder uitgedaagd om eigen beslissingen te nemen    en te experimenteren met nieuwe dingen, waardoor hij vertrouwen krijgt         in zijn omgeving.

   
 • de defenitie van opvoeding
  opvoeding is alle omgang tussen ouder en kind waarbij de ouder gericht een relatie met het kind aan gaat. in deze omgang biedt de ouder het kind liefde, geborgenheid, veiligheid, intimiteit, aandacht, grenzen, instructie, ondersteuning en controle. hierdoor zal het kind tot zelfontplooiing komen en over het nodige zelfvertrouwen beschikken om richting te geven aan zijn verdere leven. 
 • Wat betekent de term pedagogiek letterlijk?
  kinderleiding
  (pais = kind, agogein = leiden)
 • Wat is de definitie van opvoeding?

  Opvoeding is alle omgang tussen ouder en kinder waarbij de ouder gericht een relatie met het kind aangaat. In deze omgang biedt de ouder het kind liefde, geborgenheid, veiligheid, intimiteit, aandacht, grenzen, instructie, ondersteuning en controle.

  Hierdoor zal het kind tot zelfontplooiing komen en over het nodige zelfvertrouwen en de nodige zelfstandigheid en zelfredzaamheid beschikken om richting te geven aan zijn verdere leven.

 • Waar richt opvoedkunde zich op?
  de vaardigheden van de opvoeder
 • Wat is pedagogiek?
  • Pedagogiek houdt zich bezig met de opvoeding kinderen en jeugdigen (0-18)
  • Pedagogiek is de wetenschap die systematisch de opvoedingsverschijnselen beschrijft, analyseert, onderzoekt en toepast
 • wanneer is er sprake van opvoeding?
  - sprake van wederzijds respect tussen ouder en kind
  - het kind ervaart voldoende veiligheid bij, heeft vertrouwen in, kan rekenen op, voelt zich geaccepteerd door en krijgt ondersteuning van de ouder
  - het kind wordt door de ouder uitgedaagd om eigen beslissingen te nemen en te experimenteren met nieuwe dingen, waardoor hij vertrouwen in zijn omgeving krijgt.
 • Van welke drie onderdelen is er sprake als het gaan om opvoeding?
  1. Wederzijds respect.
  2. Het kind ervaart veiligheid, heeft vertrouwen in, kan rekenen op, voelt zich geaccepteerd door en krijgt ondersteuning van de ouder.
  3. Het kind wordt uitgedaagd om eigen beslissingen te nemen en te experimenteren.
 • Naar aanleiding van de definitie kan gesteld worden dat er sprake is van opvoeding als de volgende drie punten spelen in de omgang tussen de ouder en het kind:

  1. Er is sprake van wederzijds respect tussen ouder en kind.

  2. Het kind ervaart voldoende veiligheid bij, heeft vertrouwen in, kan rekenen op, voelt zich geaccepteerd door en krijgt ondersteuning van de ouder.

  3. Het kind wordt door de ouder uitgedaagd om eigen beslissingen te nemen en te experimenteren met nieuwe dingen, waardoor hij vertrouwen krijgt in zijn omgevin.

 • Waar richt opvoedingsleer zich op?
  op het vergaren van kennis over opvoeden
 • Wat is het verschil tussen opvoedkunde, opvoedingsleer en opvoedingswetenschap?
  1. Opvoedkunde richt zich op de vaardigheden van de opvoeder
  2. Opvoedingsleer richt zich op het vergaren van kennis over opvoeden
  3. Opvoedingswetenschap richt zich op het ontwikkelen van theorieën met betrekking op opvoeden
 • Waar richt opvoedingswetenschap zich op?
  het ontwikkelen van theorieën over en methoden met betrekking tot opvoeden
 • Wat is opvoeden?
  Alle omvang tussen kind en volwassenen (interactie en relatie)
 • Definitie van opvoeding? 
  Opvoeding is alle omgang tussen ouder en kind waarbij de ouder gericht een relatie met het kind aangaat.
 • Wat heeft een kind nodig?
  • affectie
  • liefde
  • geborgenheid
  • aandacht
 • Wanneer is er sprake van opvoeding?

  1. wederzijds respect tussen ouder en kind.

  2. het kind ervaart veiligheid, vertrouwen, kan rekenen op, acceptatie en ondersteuning van de ouders.

  3. het kind wordt uitgedaagd door de ouders om eigen beslissingen te nemen en te experimenteren met nieuwe dingen. Hierdoor ontstaan vertrouwen in de omgeving.

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Belangrijke vertegenwoordigers van de geesteswetenschappelijke pedagogiek zijn?
*Marinus Langeveld
*Mischa de Winter
Belangrijke vertegenwoordigers van de verlichting zijn?
*Jean- Jacques Rousseau
*Johann Herinrich Pestalozzi
Wat zijn de menselijke behoeften volgens Maslow?
1. Lichamelijke behoeften,
2. Behoeften aan veiligheid.
3. Behoeften aan liefde.
4. Behoeften aan eigenwaarde.
5. Behoeften aan zelfverwerkelijking/zelfactualisatie.


De eerste 4 worden door Maslow aangeduid als Defincientie of primaire behoeften.

Terwijl de laatste onder hogere groeibehoeften of welzijnsbehoeften vallen.
Bekende vertegenwoordigers van de humanistische psychologie zijn?
1. Abraham Maslow,
2. Carl Ranson Rogers
PIAGET meent dat er 2 principes ten grondslag liggen aan de groei van kinderschemas welke?
1. Assimilatie= het proces waarin het kind leert.
2. Accommodatie= past het kind zich aan als het problemen ervaart bij wat het voorheen heeft geleerd, waardoor er een breder begrippenkader voor hem ontstaat.
De stadia van PIAGET zoals Craeynest deze heeft omschreven.
Stadium/leeftijd:                                        
*Het sensomotorische stadium 0-2 jaar.
Ontwikkeling:
Kind wordt motorisch vaardiger en weet om te gaan met zijn steeds nauwkeuriger waargenomen omgeving.                                                                                                                                                                                             *Stadium van het preoperationele denken- tot 6 a 7 jaar. 
Ontwikkeling: 
Er zijn hier voorstellingen (denkinhouden)aanwezig, maar het kind kan nog geen echte operaties(logische bewerkingen) doorvoeren.                                                                                                                                            *Stadium van het concreet operationele denken tot 11 a 12 jaar.                   Ontwikkeling:
Aangepaste schema worden geleidelijk verworven waardoor het kind logisch leert omgaan met allerlei geachte-inhouden, tenminste als het zich die concreet of aanschouwelijk kan voorstellen.                        *Stadium van het formeel operationele denken tot 15 a 16 jaar. 
Ontwikkeling:
Geleidelijk krijgt de adolescent de beschikking over abstracte denkschemas waardoor hij nu ook problemen op een hoger niveau kan oplossen.
Toepassen Van operante conditionering in de opvoeding is aan een aantal regels gebonden. Deze regels zijn door van DELFT en WIJERS als volgt geformuleerd.
1. De beloning of straf moet door het kind dat geconditioneerd wordt als zodanig worden ervaren.
2.  Het is van fundamenteel belang dat de ouder consequent is bij de operante conditionering
3. Geef de beloning meteen nadat het kind het gewenste gedrag heeft laten zien.
4. Geen de straf meteen nadat het kind het ongewenste gedrag heeft vertoond.
5. Als een kind nieuw gedrag moet aanleren is het handig om samen een beloningsschema te maken en dat samen in te vullen.
6. Beloon het kind niet te veel. Dat kan het kind onzeker maken.
7. Verandering van gedrag kan het beste geleidelijk aan gebeuren.
8.Om sociaal wenselijk gedrag te voorkomen is het raadzaam om zo min mogelijk te straffen.
9. Straffen is soms nodig maar belonen zeker ook nodig
Conditionering van gedrag vindt plaats door gebruik te maken van?
Een stimulus, dat is een interventie die gepleegd wordt om het gedrag van de andere te beinvloeden.
Het afleren van ongewenst en het aanleren van gewenst gedrag vindt plaats door middel van?
*Conditioneren( onder invloed van de omgeving worden reflexen, gevoelens en gedrag aangeleerd of afgeleerd.
Wat is een ongenuanceerd zelfbeeld?
* Gebrek aan zelfvertrouwen, met als uitingsvorm verlegenheid en geremdheid.