Samenvatting Inleiding in de persoonlijkheidspsychologie

-
ISBN-13 9789089538260
354 Flashcards en notities
1 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Inleiding in de persoonlijkheidspsychologie". De auteur(s) van het boek is/zijn Dick Barels Pietersen Dijkstra. Het ISBN van dit boek is 9789089538260. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

Samenvatting - Inleiding in de persoonlijkheidspsychologie

 • 1 Persoonlijkheid: een introductie

 • Galenus en de 4 humores
  beschrijving                                                          naam                      teveel
  vrolijk, vriendelijk, grappig                              sanguinisch            bloed
  traag, loom, lui                                                    flegmatisch            slijm
  onstuimig, grootmoedig, onverschrokken  cholerisch              gele  gal
  somber, zwijgzaam, vasthoudend                  melancholisch     zwarte gal
 • 1.1 Wat is persoonlijkheid?

 • Wat is, in de psychologie, persoonlijkheid?
  1. Je fysieke kenmerken
  2. de dingen die je leuk en interessant vindt
  3. je persoonlijke geschiedenis
  4. je eigenschappen
 • Er zijn enorm verschillende manieren waarop mensen van elkaar kunnen verschillen. Hoe worden deze verschillen aangeduid?
  Door de term individuele verschillen; oftewel, datgene wat mensen van elkaar onderscheid.
 • Waar heeft de term persoonlijkheid betrekking op?
  Op de min of meer stabiele psychologische individuele verschillen tussen mensen.
 • Wat zijn twee hele belangrijke elementen in de definitie van persoonlijkheid?
  Dat de eigenschappen vrij stabiel en deels erfelijk zijn.
 • Welke andere termen worden gebruikt om stabiele psychologische verschillen tussen mensen te beschrijven.
  Dat zijn de termen temperament en karakter.
 • Wat zijn karakter en temperament?
  • Karakter heeft vooral betrekking op het kenmerkende of typerende van een persoon; een goedzak, een gierigaard of een nerd.
  • temperament wordt vooral gebruikt voor de verwijzing van basale persoonlijkheidseigenschappen die al in de kinder jaren aanwezig en observeerbaar zijn; zoals hoe babys reageren op prikkels of hun energieniveau
 • Welke 3 soorten temperament zijn er bij baby,s en kleine kinderen?
  1. Het moeilijke kind; onregelmatig eet- en slaappatroon, trekt zich terug bij nieuwe prikkels, veel tijd nodig zich aan te passen.
  2. het gemakkelijke kind; tegenovergestelde patroon
  3. langzame starter; mengvorm van bovengenoemde
 • 1.2 Stabiliteit van persoonlijkheid

 • Welke 2 vormen van stabiliteit kan men onderscheiden in de persoonlijkheid?
  1. Rangordestabiliteit; verwijst naar de relatieve positie die iemand in een groep inneemt in de loop van de tijd.
  2. mean level stabiliteit; heeft betrekking op de mate waarin scores van groepen personen naarmate ze ouder worden gelijk blijven.
 • Wat heeft onderzoek van de rangordestabiliteit bij persoonlijkheid uitgewezen in de verschillende leeftijdscategorieën(Rothbart)?
  • De stabiliteit van het temperament van baby,s lijkt toe te nemen.
  • bij oudere kinderen blijft de temperament redelijk stabiel.
  • in de volwassenheid is de persoonlijkheid nog stabieler.
  • na de leeftijd van 50 - 60 jaar veranderd hij niet meer.
 • Wat heeft onderzoek van Specht en collega,s onder bijna 15000 personen uitgewezen over de stabiliteit van de Five-Factor-Model-eigenschappen?
  De stabiliteit van de Five-Factor-Model-eigenschappen, Emotionele stabiliteit, Extraversie, Vriendelijkheid en openstaan voor ervaringen piekte rond de 40- tot 60 jarige leeftijd en nam daarna af.
 • 1.3 Erfelijkheid van persoonlijkheid

 • Wat zegt het feit dat persoonlijkheid tamelijk stabiel is?
  Dit betekend dat het vrij fundamentele eigenschappen betreft; die vermoedelijk een duidelijke genetische basis hebben. (erfelijk zijn)
 • Waar verwijst erfelijkheid naar?
  Naar de mate waarin genen overeenkomsten en verschillen tussen mensen kunnen verklaren.
 • Waardoor wordt het deel van de verschillen en overeenkomsten tussen personen dat niet erfelijk is  bepaalt?
  Door de omgeving
 • Wat is de formule voor het berekenen van de erfelijkheid?
  ERFELIJKHEID= 2(Ree - Rte)
  Ree is het verband tussen eeneiige tweelingen
  Rte is het verband tussen tweeeiige tweelingen
 • Wat is de aanname van gelijke omgeving?
  Dat de omgeving waarin twee-eiige tweelingen zijn opgegroeid gelijk si aan de omgeving waarin de eeneiige tweelingen zijn opgegroeid.
 • In hoeverre is persoonlijkheid erfelijk en hoeverre is het toe te schrijven aan de omgeving?
  Persoonlijkheid is voor 50 % erfelijk en voor 40 - 60% toe te schrijven aan de omgeving.
 • Waar kan de omgeving in worden opgesplitst?
  • De gedeelde omgeving; deze heeft vrijwel geen invloed op de ontwikkeling van de persoonlijkheid
  • de niet - gedeelde omgeving
 • Wat is sociale identiteit, die gerelateerd is aan je zelfconcept?
  Heeft betrekking hoe je jezelf presenteert naar anderen toe
 • Welke 2 soorten identiteitscrises zijn er?
  • Identiteitstekort; iemand heeft nog geen nieuwe identiteit gevormd. (midlife crisis)
  • identiteitsconflict; als er enkele aspecten van de identiteit zijn die moeilijk of niet verenigbaar zijn.
 • Wat is het zelfconcept?
  Het beeld dat je van jezelf hebt
 • Wat is je zelfwaardering?
  De mate waarin je tevreden bent met je zelf concept.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Wat zegt de Zelfdeterminatietheorie (ZDT) van Deci & Ryan en welke 3 basisbehoeften spelen hierbij een rol?
Ieder mens heeft de behoefte zichzelf te ontwikkelen en goed te voelen. (Personal Growth)
de volgende 3 basisbehoeften spelen hierbij een rol:
 • Behoefte aan autonomie; zelf bepalen wat je doet
 • Behoefte aan competentie; op een doeltreffende manier omgaan met je omgeving
 • Behoefte aan verbondenheid; positieve relaties opbouwen met anderen
Hoe word het, in de westerse wereld, genoemd als iemand assertief, onafhankelijk en zelfverzekerd is; wat als mannelijk beschouwd wordt?
Instrumentaliteit
Wat is het verschil tussen ultieme en proximate oorzaken bij evolutionaire psychologische theorieën over menselijk gedrag bij sekse verschillen?
Ultieme oorzaken zijn meer basale oorzaken van de onbewuste, menselijke drang tot voortplanting en overleving.
proximate oorzaken zijn meer oorzaken die dichter  bij het te verklaren sekseverschil in gedrag liggen. Zoals meisjes mogen geen wild speel gedrag vertonen.
Wat kun je zeggen over de herkomst van depressies bij de verschillende seksen???
 • Bij vrouwen is een depressie nogal eens het gevolg van een ervaren gebrek aan liefde en steun, bijvoorbeeld in hun jeugd of huwelijk.
 • bij mannen heeft een depressie vaak te maken met teleurstellingen op het gebied van geld of werk.
Wat zijn de bouwstenen van intelligentie conform Spearmann, Cattell Sternberg en Gardner?
 • Spearman: de G-factor of algemene factor
 • Cattell: vloeiende intelligentie vs gekristalliseerde intelligentie
 • Sternberg: Sternbergs Triarchische theorie: logisch redeneren, experimentele intelligentie en praktische intelligentie
 • Gardner: Gardners meervoudige intelligentie
  • linguïstisch
  • logisch-mathematisch
  • ruimtelijk
  • muzikaal
  • lichamelijk-kinesthetisch
  • naturalistisch
  • interpersoonlijk
  • intra persoonlijk
Wat vindt je van het idee van Galenus dat lichaamssappen zouden samenhangen met psychologische eigenschappen van mensen?
Hoewel er weinig inhoudelijk bewijs is dat de specifieke lichaamssappen van Galenus een rol spelen als het gaat om de psyche, is er tegenwoordig wel veel bewijs voor het feit dat biologische processen en stofjes de persoonlijkheid mede helpen bepalen en vormgeven. Een voorbeeld is het hormoon testosteron: hoe hoger het testosteronniveau in het lichaam, hoe groter de daadkracht, seksuele interesse en agressie die mensen laten zien.
Welke invloeden heeft het temperament van een kind op diens sociale omgeving en welke gevolgen kan dit hebben? En andersom?
Een kind beïnvloedt met zijn temperament de sociale omgeving, bijvoorbeeld de vader en moeder. Zo zal een kind met een moeilijk temperament eerder irritatie oproepen bij ouders. Hierdoor lokt het een andere reactie uit van de sociale omgeving dan bijvoorbeeld een kind met een gemakkelijk temperament. Temperament en sociale omgeving beïnvloeden elkaar dus wederzijds. Mede afhankelijk daarvan zullen het temperament en de persoonlijkheid van het kind zich op een bepaalde manier verder ontwikkelen.
Welke gevolgen heeft zelfwaardering op je sociale relaties met anderen, je resultaten in studie of in werk?
Naarmate de zelfwaardering hoger is, zullen mensen doorgaans minder problemen kennen in hun relaties met anderen. Mensen met een lage zelfwaardering zijn bijvoorbeeld eerder jaloers, gevoeliger voor kritiek en kunnen slechter voor zichzelf opkomen. Resultaten in studie of werk hangen ook positief samen met de zelfwaardering. Dat wil zeggen, naarmate de zelfwaardering hoger is, presteren mensen vaak beter. Zo hebben ze minder snel last van faalangst (zie bijvoorbeeld Orth & Robins, 2014).
Hoe kan je omgaan met mensen met een dwangmatige PS?
 • Neem een zakelijke probleemgerichte houding aan
 • wees terughoudend met adviezen
Hoe kan je omgaan met mensen met een afhankelijke PS?
 • Stimuleer de ander om actief mee te denken
 • help kleine doelen te stellen
 • geef complimenten