Samenvatting inleiding in de psychologie

-
319 Flashcards en notities
8 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "inleiding in de psychologie". De auteur(s) van het boek is/zijn G Storms. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

Samenvatting - inleiding in de psychologie

 • 1.1 what's in a name?

 • in het van dale woordenboek staan er vier verschillende definities. welke zijn dit?
  1. psychologie = deel filosofie: handeling over aard en eigenschappen van de menselijke ziel.
  2. psychologie  = zielkunde: wetenschappelijk onderzoek naar bewustzijn en bewustzijnsverschijnselen. 
  3. psychologie = de zielkundige ontleding: kennis van het binnenste van de mens
  4. psychologie = psychologie der sekte: het geheel der psychische verschijnselen binnen een categorie of groep
 • Wat is de kritiek op de volgende definities: psychologie word gelijk gesteld aan dat gedeelte van de filosofie die handelt over de aard en de eigenschappen van de mensenlijke ziel.
  het enige relevante van deze definitie is de verwijzing naar de filosofie, waaruit de psychologie als wetenschappelijke discipline is ontstaan.
 • Wat is de kritiek op de volgende definitie: psychologie word omschreven als de wetenschap die zich bezighoudt met het onderzoek van de bewustzijn en de bewustzijnsverschijnselen, het psychische gebeuren, de zielkunde'
  ondanks dat deze definitie ook al spreekt van een wetenschap, brengt het ons niet veel dichter bij de gezochte omlijning. Dit komt door de vaagheid van de term bewustzijn.
 • Wat is de kritiek op de volgenden definities: 
  • "Psychologie word omschreven als de zielkundige ontleding of het vermogen daartoe, de kennis van het binnenste van de mens."
  • "Het geheel der psychische verschijnselen in een categorie of groep of tussen groepen en de leer daarvan"
  Beiden definities kunnen hoogstens gelden als het omschrijven van een deel van de wetenschappelijke psychologie. 
 • Waar vinden we meer geschikte definities?
  De meer geschikte definities vinden we in wetenschappelijke werken
 • wat is de geschikte definitie van psychologie?
  De wetenschappelijke studie van de geest, mentale processen, en gedrag.
 • hoe noem je verschijnselen zoals telepathie, helderziendheid, bioritmen, psychische heelkunde etc?
  extra sensory perception
 • Wat beweerde Bem(2011) en wat is er al kritiek op gegeven?
  Bem beweerde dat hij de toekomst kom voorspellen. dit deed hij door een serie van negen experimenten .
  Her-analyse van deze experimenten tonen aan dat de beschreven bevindingen misleiden waren voorgesteld en dat de experimenten niet aantonen dat de toekomst voorspeld kan worden.
 • na 90 jaar is er nog geen enkel bewijs gevonden voor het bestaan van extra sensory perceptions. 
 • 1.2 Freud en psychologie

 • Freud was geen psycholoog. hij was een geneesheer.
 • Freuds methode is niet representatief voor de gangbare psychologische onderzoeksmethode.
 • Wat is het Freudprobleem?
  De associatie van psychologie met de psychologische onderzoeksmethoden want, Freuds methode van onderzoek is niet representatief voor de gangbare psychologische onderzoeksmethoden.
 • psychologie als wetenschappelijke discipline is te bekijken vanuit vier verschillende beroepsvelden van afgestudeerde psychologen. welke zijn dit?
  1. arbeids- en organisatiepsychologie: het gaat hier voornamelijk om toepassing van de psychologie in de industriële wereld.
  2. school: schoolpsychologen zijn werkzaam als diagnosticus, counselor en bij het opvangen van leermoeilijkheden.
  3. klinische setting: psychologen werken als diagnosticus of als therapeut.
  4. wetenschappelijk onderzoeker: het bijdragen aan de wetenschappelijke kennis over gedrag en mentale processen. 
 • wat is psychiatrie?
  psychiatrie is een specialisatie in de geneeskunde
 • wat is een psychotherapeut?
  een psychotherapeut is een verzamelnaam voor personen die psychotherapie uitvoeren.
 • 1.3 Een beknopt historisch overzicht

  • 1878: Wilhelm Wundt openen het eerste laboratorium voor de experimentele psychologie, aan de universiteit van leipzig.
 • 1979: De Universiteit van Cambridge weigerde het eerste  laboratorium voor experimental psychologie te openen omdat 'the topic would insult religion by putting the human soul on a pair of scales'
 • waarin heeft de Wetenschappelijke psychologie haar wortels in liggen?
  de wetenschappelijke psychologie heeft haar wortel liggen in:
  • de filosofie
  • de fysiologie/neurologie.
 • Wat is het gevolg van het feit dat de wetenschappelijke psychologie zijn wortels in de filosofie en in de fysiologie/neurologie heeft liggen?
  het gevolg van het feit dat de wetenschappelijke psychologie zijn wortels in de filosofie en in de fysiologie/neurologie heeft liggen is:
  • dat de psychologische kennis een tweevoudig karakter krijgt. 
 • psychologische kennis =
  1. verklaren
  2. predictie
 • waar bestaat het tweevoudige karakter van de psychologische kennis uit?
  1. geesteswetenschappelijke onderzoeksmethoden: waarin de verklaring centraal staat.
  2. positief-wetenschappelijk onderzoeksmethoden: waarbij predictie, voorspelling, centraal staat.
 • In de filosofische traditie wordt psychologie geassocieerd met de studie van de geest of de psyche.
 • wat is het rationalisme?
  de ration word als enig geldig criterium voor geldige kennis beschouwd.
  het rationalisme houd er een dualistische visie op na: lichaam en geest zijn gescheiden.
 • De Filosofische traditie (waarbij de psychologie geassocieerd word met de studie van de geest of de psyche) word onderverdeeld in twee historische stromingen. 
  Welke twee zijn dit?
  1. Rationalisme: de ratio word als enig geldend criterium voor geldige kennis beschouwd en dat veelal een dualistische visie aanhield, waarin lichaam en geest gescheiden identiteiten waren.
  2. Empirisme: geldige kennis kan alleen verkregen worden via onbevooroordeelde zintuigelijke kennis. 
 • wat is het gevolg geweest van het empirisme?
  de empiristische kijk heeft er voor gezorgd dat de weg voor de wetenschappelijke psychologie, gebaseerd op systematische empirische onderzoek, werd vrijgemaakt.
 • het onderwerp voor de wetenschappelijke psychologie is door de jaren heen veranderd. hoe verliep deze evolutie? 
  • Rond de eeuwwisseling: de eerste experimenteel psychologe beschouwden het bewustzijn als het principale object van de psychologie.
  • Rond deze zelfde tijd pleitten sommigen voor het bestuderen van het onbewuste.
  • Na de tweede wereldoorlog: psychologie werd gedefinieerd als gedragswetenschap. Het behaviorisme veroverd de wereld.
  • Sinds de jaren 60: door de opkomst van de computer en de andere mechanissche kennissystemen is de cognitieve psychologie centraal komen te staan.
 • wat is het behaviorisme?
  Het behaviorisme reduceert de psychologie tot het achterhalen van verband tussen stimulus en reactie. Hierbij word de studie van mentale processen als onwetenschappelijk beschouwd.
 • Wat is cognitieve psychologie?
  Cognitieve psychologie is de studie waarop wij, de mens, informatie verwerken. 
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

wat probeert een therapeut te veranderen als dispositionele factoren aan de basis liggen van het gedrag?
de individu
wat probeert een therapeut te veranderen als situationele factoren aan de basis liggen van het gedrag?
de situatie
tot welke attributie leid het als een actor een situatie observeert?
actor -> situate meest opvallend -> externe factoren
tot welke attributie leid het als een buitenstaander een situatie observeert?
buitenstaander -> actor halt op -> intern atributie
indien het atributieverschil tussen actoren en observatoren inderdaad voornamelijk toe te schrijven zijn aan het verschil in perspectief dan….
dan zouden deze verschillen omkeerbaar moeten zijn indoen de perspectieven omgekeerd worden.
wat is het systematische verschil tussen attributies gemaakt door observatoren en door actoren?
we zijn geneigd om andermans gedrag intern en om ons eigen gedrag extern te attributen. 
waar beschikken actoren over in termen van kelley's covariatiemodellen?
de actoren besteden veel aandacht aan de situatie: ze hebben veel informatie over consistentie en kenmerkendheid. ze weten ook welke tijdelijke factoren momenteel hun humeur beinvloeden
wat zijn actoren?
personen die een daad stellen. 
wat zijn dispositionele verklaringen?
verklaringen waarbij de oorzaak te vinden is in karaktereigenschappen van hun vrienden
hoe gaat de studie van Jones en Harris over de fundamentele attributiefout?
de pp kregen een essay te lezen: ofwel voor of tegen Fidel Castro. 
conditie 1 : schrijver opdracht voor of tegen
conditie 2 : schrijver zelf beslissen standpunt
beide conditie schrijven het gedrag van de schrijver toe aan zijn attitude