Samenvatting Inleiding In De Psychologie

-
ISBN-10 9001400094 ISBN-13 9789001400095
3266 Flashcards en notities
223 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Inleiding In De Psychologie". De auteur(s) van het boek is/zijn Gert Alblas Haas Art. Het ISBN van dit boek is 9789001400095 of 9001400094. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Inleiding In De Psychologie

 • 0 READER

 • Drijfveren zeggen iets over je motivatie, houding, voorkeur en waarden. Deze kunnen veranderen. Bij drijfveren gaat het er om wat iemand werkelijk beweegt
 • Hebben chimpansees of mensen een beter kortetermijngeheugen?
  Chimpansees!
 • Hebben chimpansees of mensen een beter kortetermijngeheugen?
  Chimpansees!
 • Hebben chimpansees of mensen een beter kortetermijngeheugen?
  Chimpansees!
 • Hebben chimpansees of mensen een beter kortetermijngeheugen?
  Chimpansees!
 • Hebben chimpansees of mensen een beter kortetermijngeheugen?
  Chimpansees!
 • Wat is psychologie?
  Een wetenschap die is gericht op het bestuderen van de aard en mogelijke oorzaken van de gevoelens, opvattingen, wensen en gedragingen van mensen.
 • Wat is persoonlijkheid? H1
  Persoonlijkheid heeft betrekking op de kenmerkende individuele verschillen tussen mensen. In de manier waarop ze denken, zich voelen en zich gedragen. Deze individuele verschillen zijn vrij stabiel en deels genetisch bepaald en openbare zich in verschillende situaties.
 • Motivatie is de drijfveer tot gedrag
 • Waar houdt een klinisch psycholoog zich mee bezig?
  Het diagnosticeren en behandelen van mensen met mentale- en gedragsproblemen. Vb: relatieproblemen, depressies, angststoornissen, ...
 • De 3 G's van persoonlijkheid zijn.. H1
  Gedachtes, gevoelens en gedragingen
 • Wat zijn de verschillende soorten gedrag?
  bewust, gepland of onbewust/automatisch gedrag
 • Waar houdt een ontwikkelingspsycholoog zich mee bezig?
  Het bestuderen van de lichamelijke en geestelijke ontwikkeling van mensen vanaf de geboorte t/m de ouderdom. Hierbij wordt nagegaan welke ontwikkelingspatronen er zijn op verschillende gebieden. Vb: motorische ontwikkeling, taalontwikkeling, denkvermogen, ...
 • Wat zijn de 2 vormen van stabiliteit bij persoonlijkheid? H1
  Rangorde stabiliteit & mean levenl stabiliteit
 • 5% van ons gedrag bewust gekozen (levenskeuzes/keuzes voor lange termijn)
 • Waar houdt een sociaal psycholoog zich mee bezig?
  De manier waarop de sociale omgeving van invloed is op het denken, voelen en handelen van mensen. Sociaal psychologen bestuderen bijvoorbeeld mensen in groepen. Ze bestuderen de manier waarop mensen elkaar waarnemen en beoordelen en hoe relaties zich tussen mensen ontwikkelen.
 • Wat is het verschil tussen rangorde stabiliteit & meanlevel stabiliteit? H1
  Rangorde stabiliteit = verwijst naar de positie die iemand in een groep inneemt in de loop van de tijd. B.v als een kind relatief opstandig is in vergelijking met zijn leeftijdsgenoten is hij dat op latere leeftijd nogsteeds
  Mean level stabiliteit =  Dit heeft betrekking op de mate waarop scores van groepen naarmate ze ouder worden hetzelfde blijven. B.v zijn kinderen van 15 jaar meer weerspannig dan kinderen van 10 jaar?

  Verschil = Rangorde stabiliteit heeft betrekking op de stabiliteit van een individue en Mean level stabiliteit heeft betrekking tot de leeftijden van een groep
 • onbewust gedrag wordt gestuurd door prikkels
 • Waar houdt een arbeids- en organisatiepsycholoog zich mee bezig?
  Het gedag an mensen in organisaties en hoe dit gedrag wordt beïnvloed door kenmerken van het werk en de werksituaties. Vb: leiderschap, personeelsselectie, arbeidstevredenheid, ...
 • Zelfconcept , Zelfwaardering en sociale identiteit H1
  Zelfconcept = het beeld wat jij van jezelf hebt / Zelf waardering= de mate waarin je tevreden bent over je zelfconcept / Sociale identiteit= Hoe jij jezelf presenteerd naar andere
 • Wat is routine?
  Als we automatisch reageren op prikkels
 • Waar houdt een testpsycholoog zich mee bezig?
  Richt zich op het onderzoeken en beschrijven van de kenmerken, mogelijkheden en voorkeuren van mensen. Op grond hiervan kan een voorspelling worden gedaan over succes in een beroep of in een opleiding. Vb: intelligentie, persoonskenmerken, voorkeuren en mogelijkheden.
 • Wat zijn de 2 soorten identiteitscrisissen en wat betekenen die? H1
  Indentiteitstekort = Iemand heeft nog geen duidelijke (nieuwe) identiteitgevormd deze hebben moeite met beslissingen nemen omdat er nog geen sterke identiteit is om dit te ondersteunen Deze treed vaak op als mensen oude meningen en waarden overboord gooien B.V als kinderen op zichzelf gaan wonen dan zijn ze vatbaar voor beinvloedingen van andere & Identiteitsconflict = Enkele aspecten van identiteit die moeilijk of niet verenigbaar zijn. Vaak willen ze beide houden maar kan dit neem b.v kinderen en carriere
 • uit welke 3 kan je onbewust handelen verklaren?
  1. Genetisch determinisme (grootouders)
  2. Psychologisch determinisme (ouders)
  3. Omgevingsdeterminisme (omgeving)
 • Waar houdt een functiepsycholoog zich mee bezig?
  Onderzoekt de psychologische functies van mensen. Daarbij gaat het om precieze vaststelling van de werking van deze functies en de omstandigheden die daarop van invloed zijn. Vb: denken, voelen, bewegen, waarnemen, leren, geheugen en aandacht.
 • Wat zijn persoonlijkheidstrekken? H2
  Algemene kenmerken die iedere individu heeft zoals extraversie of neuroticisme. Deze verandere nauwelijks door de jaren heen
 • Ons gedrag is afhankelijk van onze besluiten, niet van onze omstandigheden
 • Waar houdt een gezondheidspsycholoog zich mee bezig?
  Onderzoekt de relatie tussen omstandigheden en gedragingen en de geestelijke en lichamelijke gezondheid van mensen.
 • Wat is psychoanalyse sigmund freud? H2
  Volgens psychoanalyse ben je je niet bewust van al je wensen, voorstellingen en bedoelingen. Een groot deel is onbewust actief en bepaald/ stuurt je gedrag aan.
 • Een onbeverdigde behoefte is het startpunt voor het motivatieproces. op basis van deze behoefte word een doelstelling geformuleerd en om deze te verrichten is een handeling gekozen. Als deze doelstelling is gerealiseerd onstaan en nieuwe bewuste of onbewuste behoeftes. 
 • Noem de verschillende doelen van onderzoek op en leg ze uit:
  1. Classificeren: beschrijven categorie of type persoon. Vaststellen van zaken als de aard van gedragingen van iemand (soort, hoeveelheid) van iemands opvattingen en houdingen, mogelijkheden van iemands karakter (persoonlijkheid) of van iemands stoornis --> gedragskenmerken.
  2. Verklaren: waardoor. Gaat het om het achterhalen van de oorzaken van gedrag. Wanneer dit is vastgesteld --> in bepaalde mate mogelijk om gedrag te voorspellen.
  3. Voorspellen: hypothese --> veronderstelling over de samenhang tussen bepaalde verschijnselen. Dit is ook mogelijk door het opzetten van een experiment. Mensen worden dan in verschillende situaties geplaatst, waarbij gekeken wordt of dat ook tot verschillend gedrag leidt.
  4. Effecten van ingrepen: Nagaan of een specifieke behandeling leidt tot gewenste resultaten.
 • Wat is verdinging sigmund freud? H2
  Verplaatsing van het bewuste naar het onbewuste van een emotioneel iets. Er is pas sprake van verdringing als het uitspreken van het conflict ook onacceptable is voor de persoon.
 • Noem twee bekende theorieën over leerstijlen
  Klob en Vermunt
 • Noem de methoden van onderzoek op.
  VITFOD

  Vragenlijsten
  Interviews
  Tests
  Fysiologische meting
  Observatie
  Documentenstudie
 • Wat zijn driften sigmund freud? H2
  Een drift is een aandrang (honger, dorst, slaap) die aanhoudt tot hij bevredigd is.
 • Wat zijn de 4 leerfasen van Kolb?
  1. Concreet waarnemen (feeling)
  2. Waarnemen en overdenken (watching)
  3. Abstracte begripsvorming (thinking)
  4. Actief experimenteren (doin)
 • Triangulatie?
  Het gebruikmaken van verschillende methoden om een geval te onderzoeken.
 • Leg de id, ego en superego uit. H2
  ID: De drang vanaf geboorte de "Ik wil
  Ego: Realistisch en raditioneel
  Superego: Sociaal wenselijk
 • Inzichten worden pas echt bruikbaar als je ze uitprobeert (experimenteren) en toetst (ervaring, reflectie). Als je een fase overslaat dan zal het leerrendement dalen. 
 • Observatie?
  Hierdoor kan een beeld worden verkregen van de gedragingen die mensen vertonen in uiteenlopende situaties. Meestal is er sprake van een systematische observatie, waarbij gebruik kan worden gemaakt van een observatieschema. Hierbij moet altijd worden bedacht dat mensen niet altijd natuurlijk gedrag vertonen. Belangrijk om persoon te laten wennen aan observator. One-way screen kan ingezet worden (alleen observator kan kijken).
 • Wat is Operante conditionering? Behaviorisme: Fred skinner H2
  Het gedrag veranderen door een straf of beloning te geven nadat het gewenste gedrag wordt vertoont. De gedragingen zijn vrijwillig
 • Welke 4 typen onderscheidt kolb tot betrekking met leren? (4 B's)
  De doener, de bezinner, de denker, de beslisser
 • Interview?
  Open of gesloten vragen. Het gaat niet alleen om het meten van gedrag, maar ook om wensen, opvattingen, voorkeuren, houdingen en gevoelens.
 • Bekrachtigen
  Het geven van een belonen na het vertonen van gewenst gedrag
 • bedoelde en onbedoelde communicatie
 • Opiniepeiling?
  Vaststelling van meningen en voorkeuren. Hoe groter de steekproef, hoe betrouwbaarder het beeld. Als steekproef klein is, zal een foutenmarge moeten worden aangegeven. Mensen hebben neiging om zo positief mogelijk over te komen = sociaal wenselijke antwoorden.
 • Wat is het verschil tussen positieve straf en negatieve straf?
  Bij een positieve straf wordt er iets toegevoegd wat niet leuk is en een negatieve straf wordt er iets afgenomen wat wel leuk is
 • 65-80% van onze waarnemingen baseren we op non verbale informatie
 • Vragenlijsten?
  Gedragingen, gevoelens, opvattingen, wensen, houdingen en voorkeuren worden vastgesteld. De betrouwbaarheid van de gegevens is afhankelijk van de eerlijk van de persoon en de mate van zelfkennis. Bij zelfrapportage is het wenselijk dat de naaste personen ook erna kijken en antwoorden kunnen worden aangevuld.
 • Leg uit wat shaping is Skinner H2
  Shaping is het geleidelijk aanleren van gedrag doormiddel van bekrachtigingen. Je wilt wat je dochter haar speelgoed is de kast legt. Loopt naar de kast (beloning) - loopt naar de kast en doet haar handen omhoog (beloning)- loopt naar de kast en ruimt speelgoed op (beloning) Stap voor stap
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.