Samenvatting Inleiding in de psychologie voor paramedici

-
ISBN-10 9059315731 ISBN-13 9789059315730
654 Flashcards en notities
20 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Inleiding in de psychologie voor paramedici". De auteur(s) van het boek is/zijn Pieternella Dijkstra Bianca Smeets. Het ISBN van dit boek is 9789059315730 of 9059315731. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Inleiding in de psychologie voor paramedici

 • 1 Inleiding: de rol van psychologie in de gezondheidszorg

 • onderzoeken: bv. experimenten, observeren, vragenlijsten laten invullen
  begeleiden/behandelen: mensen met psychische of emotionele problemen. 
 • 1.1 De emotionele revolutie

 • In de jaren '60 van de vorige eeuw ontstond de emotionele revolutie.
  Wat hield dit in?
  Men wilde praten over idealen, gevoelens en gedachtewereld.
  Men wilde zich onderscheiden van anderen, zichzelf ontwikkelen en 'anders' zijn --> Individualisering.

  Het pad ligt niet meer vast door ouders, school en kerk.

  Dit bracht ook onzekerheid met zich mee. Je mag nu immers zelf bepalen wat waarden en normen zijn.

  Men gaat op zoek naar kennis (psychologie) hoe jezelf en de wereld / de ander in elkaar zit. Je kan zelf keuzes maken.

 • 1.1 De emotionele revolutie.
  De emotionele revolutie begon 50 jaar geleden.

  In de jaren 40 en 50 bepaalde de kerk, je familie en de regering hoe je leven eruit zag.

  In de jaren 60 kwam daar verandering in de zogenaamde seksuele revolutie ontstond.

  Jonge mensen kwamen uit voor hun seksuele behoeftes en wensen. Ze gingen experimenteren met seks en braken met de normen en waarden van hun ouders.

  Met de seksuele revolutie kwam ook de emotionele revolutie opgang.

  Jonge mensen wilde praten over wat hun bezig hield, over hun idealen, gevoelens en gedachtengangen.

  Daarna trad de individualisering in.
  Het werd steeds meer geaccepteerd om jezelf te ontwikkelen en om anders te zijn dan de rest.

  Deze nieuwe verworven vrijheid bracht ook onzekerheid met zich mee.
  De vaste kaders van kerk, cultuur en ouders vielen weg, je mocht zelf bepalen wat je normen en waarden waren.

  Om met die onzekerheden om te gaan zocht men naar kennis.
  Kennis over hoe zij zelf en de wereld om hen heen in elkaar zit.
  Kennis geeft namelijk houvast:

  - Weet je hoe je zelf in elkaar zit?  Dan is het makkelijk om de juiste keuzes te maken.
  -Weet je hoe een ander in elkaar zit? Dan is het makkelijker om mensen te begrijpen, te helpen en te beïnvloeden.

  Psychologie biedt die kennis.
 • 1.2 Psychologie op de werkvloer

 • Noem 2 rollen van psychologen
  1. Fenomenen onderzoeken. Door observeren en vragenlijsten informatie verzamelen hoe psyche werkt.
  2. Begeleiden / Behandelen van mensen met psychische of emotionele problemen.

 • 1.2 Psychologie op de werkvloer.
  De groeiende rol van psychologie op de werkvloer is ook sterk te zien tegenwoordig.
  Psychologen zijn sinds een aantal decennia op een andere manier naar het thema "gezondheid" gaan kijken.

  Gezondheid werd een aantal decennia geleden altijd gezien als een lichamelijke ziekte.
  Was je lichamelijk ziek? Dan mocht je thuis blijven.
  Was je lichamelijk in orde ook al voelde je je niet goed? Dan moest je jezelf niet aanstellen.
  Werken en niet zeuren was het motto.

  Ook psychische problemen kunnen er voor zorgen dat je je (lichamelijk) ziek voelt en niet kunt werken.

  Teveel mensen kwamen zonder lichamelijke klachten in de AOW terecht.
  Kijkend naar de landen om ons heen was Nederland het land met de meeste WAO'ers.

  Die instroom van mensen met geestelijke klachten was zo massaal dat er iets moest gebeuren. Nu is de WAO vervangen voor de WIA de wet Werk en Inkomen naar Arbeidsvermogen.

  Veel mensen zitten in de WIA met klachten als: Burn out, stemmingsstoornissen, depressies.

  Wat doen psychologen eigenlijk?

  - Psychologen "ONDERZOEKEN" fenomenen.
    - Doormiddel van experimenten.
    - Vragenlijsten voorleggen aan grote groepen.
    - Observeren van grote groepen.

  Zo verzamelen psychologen informatie over hoe de psyche werkt. Zij werken vaak op universiteiten of onderzoeksbureaus.

  - Psychologen "BEGELEIDEN" en of "BEHANDELEN".

    - Mensen met psychische problemen.
    - Mensen met emotionele problemen.

  Zij werken vaak in eerste lijn praktijken, plekken in de gezondheidszorg en ook steeds meer in het bedrijfsleven.
 • 2.1 Inleiding Sociale psychologie

 • Wat is sociale psychologie?
  De sociale psychologie houdt zich bezig met de manier waarop ons gedrag en onze beleving wordt beïnvloed door anderen.

  Het zijn niet zozeer situaties en mensen zelf die onze beleving en gedrag beïnvloeden, maar de perceptie die we van die situaties en mensen hebben.

  Het gaat om wat we denken dat er gebeurt.

  Voorbeeld: Als je alleen in een wachtkamer zit, zit je toch netjes. Er kan altijd iemand binnenkomen.
 • Op wie richt de sociale psychologie zich?
  De sociale psychologie richt zich op de 'gemiddelde' mens zonder psychiatrische stoornis en ongeacht de leeftijd.
 • 2.2 Sociale steun

 • Noem 2 soorten eenzaamheid
  1. Sociale eenzaamheid: Gebrek aan vrienden en kennissen. Gevoel dat je nergens bijhoort.
  2. Emotionele eenzaamheid: Gebrek aan liefde (lichamelijk of geestelijk)
 • Wat doen goede relaties met je gezondheid?
  Door goede relaties heb je minder stress. 
  Hierdoor ben je minder snel ziek, zowel lichamelijk als geestelijk.
 • Noem 4 soorten steun
  1. Praktische steun: klusjes doen
  2. Emotionele steun: luisterend oor
  3. Feitelijke informatie geven: hoe je je medicijnen moet innemen, welke oefeningen je moet doen
  4. Waardering en feedback: informatie geven over hoe iemand zijn oefeningen doet


  Veel steun is onzichtbaar
 • 2.3 Sociale vergelijking

 • Wat is sociale vergelijking?
  Als je ziek bent ga je jezelf vaak vergelijken met anderen om aan informatie te komen die je gevoelens van onzekerheid vermindert.

  Hoe je vergelijkt kan gevolgen hebben voor je gemoedstoestand:

  1. 'Vergelijken met iemand met wie het slechter gaat' kan op twee manieren:
   A. Ik bof! (positief gevoel)
   B. Zo kan het met mij ook aflopen (negatief gevoel)
  2. 'Vergelijken met iemand met wie het beter gaat' kan op twee manieren:
   A. Als hij zo gezond kan worden, kan ik het ook (positief gevoel)
   B. Zo 'goed' ben ik nog lang niet (negatief gevoel)


  Negatieve gevoelens kunnen het herstel vertragen.

  Cliënten die goed geïnformeerd zijn hebben minder de neiging om zich met anderen te vergelijken.
 • Wat is het omstanderseffect?
  Bij een ongeval geldt: hoe minder omstanders, hoe groter de kans dat het slachtoffer hulp krijgt.

  Iedereen kijk naar elkaar en denkt: als zij niks doen, doe ik ook niks.
  De individuele verantwoordelijkheid wordt steeds kleiner.

  Ook geldt hier een domino-effect: als iemand hulp aanbiedt, gaan steeds meer mensen zich ermee bemoeien.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Wat is een ander woord voor kleine hersenen en waar dienen ze voor?
Cerebellum = evenwicht en voortbewegen. Zitten aan de achteronderzijde van het hoofd.
Uit welke 4 kwabben bestaan de grote hersenen?
 1. Frontaallob / voorhoofdskwab = meest geavanceerde deel en verantwoordelijk voor het menselijk bewustzijn, de coordinatie, planning en motoriek.
 2. Temporaallobben / slaapkwabben = gehoor en taalbegrip
 3. Occipitaallob / achterhoofdskwab = zien
 4. Parietaallob / wandbeenkwab = sensoriek, oppikken van prikkels door de zintuigen en het omzetten daarvan in bewegingen in de ruimte + aandacht, lezen en rekenen (cognitieve functies)
Wanneer bevat een waarneming ook een 'motiverend aspect'?
Als het gedrag van de waargenomen persoon wordt gevolgd door aantrekkelijke gevolgen.
Wat is Stimulusgeneralisatie / Overgeneralisatie?
Hoe meer situaties op elkaar gaan lijken, hoe eerder of sterker de geconditioneerde respons (CR) optreedt met als gevolg overgeneralisatie.

vb. Een kind ziet in 1 kamer een spin. Vervolgens is hij bang voor alle kamders in het huis, misschien zit daar ook wel een spin. Daarna is hij bang voor kamers in andere huizen.
Wat wordt verstaan onder 'pocket veto'?
Pocket veto betreft het fenomeen dat werknemers iets anders doen dan het beleid van hen vraagt. Het is een vorm van sabotage die werknemers kunnen voeren, wanneer zij het gevoel hebben dat er geen rekening met hen gehouden wordt.
Hoe werkt een los zand-team?
De onderlingen betrokkenheid tussen de teamleden is juist erg klein waardoor men zijn eigen gang gaat, onafhankelijk werkt en op een 'eilandje' zit.
Hoe werkt een gesloten team?
De onderlinge betrokkenheid en saamhorigheid is groot en er heersen sterke normen en waarden. Dit is zo extreem dat het werk eronder leidt, omdat teamleden zich bijvoorbeeld niet meer kritisch durven opstellen.
Wat typeert een zwakke organisatiecultuur?
De kernwaarden zijn vaag en soms zelfs tegenstrijdig.
Wat typeert een sterke organisatiecultuur?
Iedereen staat achter de kernwaarden van de organisatie en leeft die actief na.
Wat is een organisatiecultuur?
Een organisatiecultuur weerspiegelt de normen en waarden van de organisatie, als het ware de mentaliteit van de organisatie.