Samenvatting Inleiding informatica deel 2

-
302 Flashcards en notities
16 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Inleiding informatica deel 2". De auteur(s) van het boek is/zijn H Vranken. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

Samenvatting - Inleiding informatica deel 2

 • 1 Leereenheid 6 intro

 • Unified Process bevat naast ontwikkelmethode ook objectgeorienteerde technieken en gereedschappen
 • Wat is Unified Process?
  Ontwerpmethode die door verschillende iteraties te voltooien telkens meer dingen toe te voegen aan een ontwerp van een informatiesysteem
 • De opstartfase noemen we inceptiefase
 • 1.1 6.1 Inceptiefase

 • Waar valt de hardware van de koffieautomaat onder?
  deelgebied computersystemen
 • Watvoor systeem is het syteem in een drankautomaat?
  Embedded system
 • Antwoorden op gestelde vragen in de inceptiefase worden vastgelegd in een?
  visiedocument
 • systeemgrenzen liggen met automatische software anders dan bij een "levende" cassière.
 • De inceptiefase bevat vragen die beantwoord moeten worden om in te schatten of het project haalbaar is, qua systeem en financieel
 • 1.2 6.2 Opstellen van eisen

 • Voorbeeld functionele eis: je drukt op een knop en er komt koffie uit in een beker.
  Ook voor beveiliging gaat dit op: bijvoorbeeld alleen een monteur mag inloggen en afstellen.
 • Techniek om de eisen vast te leggen: use-casebeschrijving
 • Er kan spanning bestaan tussen het werkveld (domeindeskundigen) en de ontwikkelaars. Niet alle eisen zijn haalbaar.
 • techniek om de eisen vast te leggen: use-casebeschrijving
 • Wat beschrijven de functionele eisen?
  Wat het systeem moet kunnen
 • Wat zijn niet-functionele eisen?
  alle andere eisen, zoals de snelheid, gebruikersgemak, betrouwbaarheid
 • Wat is een functionele eis?
  Eisen aan de relatie tussen invoerinformatie en uitvoerinformatie.
 • 1.2.1 6.2.2 Use cases

 • Hoe definieer je een use case (welke vuistregel)
  (Het doel van) de use case is geschikt als 1 persoon op 1 plaats en tijd het kan bereiken en op zichzelf waarde heeft voor de gebruiker.
 • Wat is een use case?
  een casus wat weergeeft hoe het systeem een bepaalde gebruiker ondersteunt bij het bereiken van het doel waarvoor het systeem gemaakt is
 • Waar bestaat een gedetailleerde uitwerking van de informele versie van een use case uit?
  1. Titel
  2. Primaire actor
  3. Doel
  4. Hoofdsuccesscenario
 • Use cases zorgen ervoor dat ontwikkelaars en gebruikers eisen kunnen begrijpen én opstellen. De doelen van de gebruikers zijn uitgangspunt ipv dat de systeemeigenschappen voorop staan.
  Een use case groeit ook iteratief, dus past goed bij het Unified Process.
  De beschrijving is semiformeel: het bevat formele taal en informele taal.
 • 1.2.1.1 Objectgeoriënteerde domeinmodellering

 • waar wordt een object door gekenmerkt?
  1. Toestand
  2. Gedragsmogelijkheden
 • Wat specificeert een klasse?
  Een klasse specificeert een groept objecten met overeenkomstige attributen, relaties en gedrag
 • wat zijn de verschillen tussen domein- en informatiemodel?
  Informatiemodel geef je identificerende attributen en leidt het tot een tabel in een relationele database, bij domeinmodellen geen id attribuut en leidt het klassendiagram niet rechtstreeks tot een relationele database.
 • Wat is de overeenkomst tussen domeinmodel en informatiemodel?
  Geen methodes, beide UML
 • Wat is een associatie
  Link tussen 2 klassen
 • Wat is een klassendiagram
  Een tekening met klassen met eventuele relaties ertussen
 • Heb je altijd alle objecten nodig?
  Afhankelijk van het model kies je objecten uit die je daarvoor wil gebruiken. Dus niet elk object is nodig bij elke ontwerp, alleen de relevante
 • Een object is een instantie van een klasse (ahw een voorbeeld, een geval van...)
 • Probeer bij complexe vraagstukken goed de Klassen uit elkaar te halen. Voorbeeld: recept per drankje? Splits het op in Klasse recept en Klasse Drank
 • Activiteit heeft invloed op toestand (gas geven verhoogd snelheid)
 • Toestand van een object kan statisch zijn (bij auto: merk, kleur) of veranderlijk (bij auto: snelheid, versnelling)
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Wat was de belangrijkste motivatie voor het ontwerp van Logo?
Logo was een tool (gereedschap) voor kinderen waarmee ze zelf op een ontdekkende manier konden leren.
Wie heeft de taal Logo bedacht?
Wiskundige Seymour Papert
In welke soort programmeertaal schijft de programmeur klassen met attributen en methoden?
In een objectgeoriënteerde programmeertaal
Speelt een machinetaal nog een belangrijke rol?
Tegenwoordig hoeft een programmeur niet meer te weten hoe een machinetaal van een computer eruit ziet. De programmeur zal in een geschikte programmeertaal een programma formuleren en de computer zal daar machinetaal van maken.
MLP-netwerk staat voor?
Multi layer perceptron - netwerk
een combinatie van neuronen wordt een .... genoemd
Perceptron
Formeel beschrijven van semantische kennis wordt gedaan door een?
Semantisch netwerk
Formeel beschrijven van syntactische kennis kan gedaan worden door?
Herschrijfregels en Syntaxdiagrammen
Een propositie is een bewering die?
Waar of niet waar is
syntactische kennis kan bepaald worden door:
herschrijfregels en syntaxdiagrammen