Samenvatting Inleiding kunstgeschiedenis.

-
ISBN-10 9035817354 ISBN-13 9789035817357
1144 Flashcards en notities
26 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Inleiding kunstgeschiedenis.". De auteur(s) van het boek is/zijn L P M Benders. Het ISBN van dit boek is 9789035817357 of 9035817354. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Inleiding kunstgeschiedenis.

 • 1 van spiegels en van kralen

 • wat is waarschijnlijk de functie geweest van de zogenaamde dipylonvazen
  de dipylonvazen lijken gebruiksvoorwerpen, maar de ongebruikelijke grootte in combinatie met de vindplaats, een begraafplaats doet vermoeden dat het hier ging om een driedemensionale vergrote afbeelding van een gewone vaas, die bedoelt was als grafgift, en nietom gebruikt te worden, althans niet in dit aardse leven
 • direct in het begin van het hoofdstuk zet Van Stumpel zich af tegen de institutionele definitie van Kunst, wat houdt deze definitie in
  zij kiest voor een sociologisch uitgangspunt, de zogenaamde kunstwereld, kunstinstituten en hun vertegenwoordigers, zoals conservatoren, critici subsidiegevers bepaalt wat kunst is.
 • Van Stumpel schaart zich achter één van de twee opvattingen die hij in paragraaf 1 tegenover elkaar stelt. Achter welke en waarom?
  Stumpel kiest voor de opvatting dat kunst al bestond voordat er sprake was van het kunstbegrip. De opvatting dus van Ozenfant en Bataille
  Zijn argumentatie voor deze keuze is vooral gebaseerd op argumentatie tegen de opvatting dat kunst pas na de middeleeuwen is begonnen.(meer intuitief dan systematisch)
  het kan geen toeval zijn zo redeneert hij dat mensen bijvoorbeeld de schilderingen van Lascaux en de schilderingen van Rubens al eeuwen hebben beschouwd als behorend tot dezelfde categorie die wij tegenwoordig kunst noemen
  het druist tegen het gezonde verstand in om bijvoorbeeld egyptische tempelleeuwen niet als kunst te beschouwen maar de beelden van michelangelo wel
 • welke aspecten zijn volgens van Stumpel opmerkelijk aan de door hem geciteerde passage uit het dichtwerk van Herondas, over het bezoek van twee vrouwen aan Asklepion
  de twee vrouwen die niet geletterd zijn stellen typisch kunsthistorische vragen over de kunstenaar en de opdrachtgever van de beelden die ze bekijken
  -de vrouwen spreken hun bewondering uit voor de natuurgetrouwheid van de beelden
  -ze suggereren dat latere kunstenaars de natuur nog beter zullen doen  nabootsen
  -de tempel heeft voor de vrouwen zowel een cultusfunctie (offeren duifjes) als een artistieke functie, met andere woorden de ene functie sluit de andere niet uit. (argument tegen de opvatting van Belting)
 • aansluitend bij de passage in paragraaf 1 over de gedecoreerde nesten van de prieelvogels noemt Stumpel ook de aspecten die "het bijzonder maken"door mensen onderscheidt door vergelijkbaar gedrag bij dieren. welke aspecten zijn dat
  in tegenstelling tot dieren willen mensen bijzondere objecten houden en bewaren, mede omdat mensen dikwijls met bijzondere objecten aangeven wat belangrijk is voor de gemeenschap waartoe zij behoren
 • Stumpel geeft twee voorbeelden van bijzonder maken uit een andere tijd en andere cultuur. De tempel van Salomo zoals beschreven in de bijbel en de eerste geroofde schatten uit mexico zoals beschreven in de dagboeken van albrecht durer. waartoe dienen deze voorbeelden
  om te laten zien dat ook in tijden en culturen zonder kunstbegrip sprake was van bijzonder maken
 • leg uit wat de "institutional theory of art" is en waarin deze afwijkt van de door Jeroen Stumpel gehanteerde definitie van kunst
  sommige kunsttheoretici menen dat alleen van kunst kan worden gesproken als een samenleving het concept kunst kent.
  dit is de institutionele definitie van kunst, omdat het antwoord op de vraag of iets kunst is overgelaten wordt aan een door de samenleving erkend instituut zoals een museum of de kunstkritiek
  Jeroen Stumpel gaat uit van een andere meer universele opvatting van kunst. Er wordt beoogd dat kunst niet alleen overal voorkomt maar ook typisch menselijk is en dat de kern van beeldende kunst ligt in de impuls om Bijzonder te maken en Beelden te maken
 • leg uit wat wordt bedoeld met bijzonder maken en aan wie jeroen stumpel deze term heeft ontleend
  jeroen stumpel heeft deze term ontleent van Ellen Dissanayake;
  volgens haar is het een typische eigenschap van de mens om het bijzondere op te merken en te koesteren. Zij beweert ook dat het bij tijd en wijle cultiveren van het bijzondere in belangrijke mate kan hebben bijgedragen tot de overleving van de menselijke soort
  bij verbijzondering van de beeldende kunst gaat het ook om het bijzondere formaat, bijzondere materialen, kostbare exotische of alle drie tegelijk
  het zijn niet altijd tentoonstellingmakers of archeologen die objecten kunnen promoveren tot "special objects". Het is over het algemeen juist al de uitdrukkelijke bedoeling van de oorspronkelijke makers geweest om iets bijzonders te creeren
  het zeldzame en het bijzondere liggen dicht bij elkaar. ZO kunnen voorwerpen die in hun eigen wereld misschien niet zo bijzonder zijn in een andere omgeving zeldzaam en geliefd worden. het zijn de spreekwoordelijke spiegels en kralen
 • wanneer begint kunst volgens de opvatting van Jeroen Stumpel
  jeroen stumpel gaat uit van een meer universele opvatting van kunst, er wordt beoogd dat kunst niet alleen overal voorkomt maar ook typisch menselijk is en dat de kern van beeldende kunst ligt in de impuls om bijzonder te maken en beelden te maken
 • verwoord de door jeroen stumpel gehanteerde definietie van kunst op basis van twee soorten menselijk gedrag die hieraan ten grondslag liggen
  bij beeldende kunst gaat het om producten van twee soorten menselijk gedrag die elkaar deels kunnen overlappen
  de eerste is bijzonder maken
  de tweede is beeldend maken
 • Stumpel noemt drie kunstenaars bij naam die er hun specialiteit van hebben gemaakt heel alledaagse banale zaken bijzonder te maken welke kunstenaar zijn dit en in welke tijd leefden zij
  Adriaen Coorte (werkzaam 1683-1707)stillevens oa fruit
  Jaen Baptiste Simeon Chardin 1699-1779 alledaagse dingen oa bellenblazende jongen
  Marcel Duchamp :1887-1968
 • benoem wat het verschil is tussen menselijke en dierlijke productie van "bijzonder maken"
  een typische eigenschap van de menselijke soort is, een van de vele die ons in mentaal opzicht doet verschillen van andere soorten, om het bijzondere op te merken en eventueel te koesteren (beschrijving van onderzoekster Ellen Disanayake)
 • stumpel noemt Ducamps flessenrek een van de radicaalste voorbeelden van Making special, deel 1 bevat een nog radicaler voorbeeld welk kunstwerk is dat ?
 • leg uit waarom Jeroen van Stumpel het niet eens is met de kunstdefinitie van Hans Belting en welke argumenten hij gebruikt om zijn eigen definitie te onderbouwen
  Definitie Hans Belting: Het tijdperk kunst begint na de middeleeuwen. Na de middeleeuwen werd kunst omschreven of bepaald door echte kunsttheorie. Voor die tijd ging kunst meer over schilderingen met bijzondere verering die meer religieus dan esthetisch was
  Ozefant en Bataille beweerden juist dat kunst een vast robuust en onveranderlijk gegeven was vanaf het ogenblik dat een mensenhand voor het eerst houtskool of oker op een rotswand aanbracht
  volgens Jeroen van Stumpel is kunst iets wat zich onderscheid van puur natuur, kunst is iets wat mensen doen dat bijzonder is en een zekere kennis toewijding en aanleg vereist.
  Bij beeldende kunst gaat het om het om producten van twee soorten menselijk gedrag die elkaar deels kunnen overlappen. De eerste is bijzonder maken en de tweede beelden maken
 • Stumpel geeft twee voorbeelden van bijzonder maken uit een andere tijd en andere cultuur. De tempel van Salomo zoals beschreven in de bijbel en de eerste geroofde schatten uit mexico zoals beschreven in de dagboeken van albrecht durer. waartoe dienen deze voorbeelden
 • noem enkele voorbeelden van belden /afbeeldingen die een substituerende functie hebben, dat wil zeggen dat ze de plaats innemen vanhet echte ding
  1.geschilderd portret: het portret dat Hans Holbein de Jonge in 1538 maakte van Christina van Denemarken. werd geschilderd voor Hensrik de VIII toen deze weer op zoek was naar een nieuwe vrouw
  2.getijden en prentenboeken uit de 15e en 16e eeuw: in de marge werd decoratie aangebracht zoals planten ,bloemen of pelgrimspenningen
  3. landschappen op muren: villa van keizerin Livia uit 30 voor Christus, dit lijkt een poging om het buitenleven in surrogaatvorm in huis op te nemen
  4. votiefportret: beeldje van Karel de Stoute met achter hem de ridderheilige Joris, is door karel de stoute geschonken aan de relieken van heilige Lambertus
 • wat is de universele opvatting van kunst
  kunst komt niet alleen overal voor maar is ook typisch menselijk en de kern van beeldende kunst ligt in de impuls om bijzonder te maken en beelden te maken
 • probeer in je directe omgeving een object te vinden dat niet bijzonder gemaakt is en één die wel bijzonder gemaakt is
  bijvoorbeeld stoelen zullen in het alledaagse leven niet zo snel als kunst worden aangemnerkt maar de heel bijzondere objecten zullen uiteindelijk wel in een kunstmuseum terecht komen, hun functie stijgt uit boven de gebruiksfunctie
  muren worden niet sterker van hun decoratie, deze heeft als enige functie het bijzonder maken van de muren
 • stumpel komt stapsgewijs tot een kunstdefinitie die alle tot nu toe genoemde voorbeelden van wat wij kunst noemen omvat.
  welke stappen neemt hij en wat zijn de twee belangrijkste elementen van de kunstdefinitie waarbij hij uitkomt
  1 kunst is door mensen gemaakt
  2 is meer impliciet aanwezig, kunst onderscheid zich doordat het het gewone bijzonder maakt, zoals de prieelvogels hun nesten bijzonder maken
  3. kunst vereist een speciale vaardigheid en aanleg
  4. de verschijningsvorm van kunst, als daarmee beeldende kunst wordt bedoeld, is beeldend: men kan er naar kijken en het kan als object bewaard worden
  bij beeldende kunst gaat het om producten vantwee soorten menselijk gedrag die lekaar gedeeltelijk kunnen overlappen. de eerste is bijzonder maken en de tweede is beelden maken
 • wat is de opvatting van Hans Belting
  schrijft in zijn boek Bilt und Kult dat kunst pas na de middeleeuwen begint, toen werd kunst omschreven of bepaald door echte kunsttheorie
 • wanneer is er sprake van substituerende beelden/ afbeeldingen
  bij portretten van christus, maria en heiligen is de substituerende functie van beelden evident.
  altaarstukken hebben in het bijzonder de functie een substituut te zijn voor degene die wordt aanbeden
  in algemene zin is ieder figuratief beeldend kunstwerk een substituut van wat het afbeeldt
  bij abstracte kunst en kunst die is gemaakt van gevonden voorwerpen of die de werkelijkheid zelf tot kunst werk verheft(afb 86) is het substituerende karakter afwezig of veel complexer
  klassieke en classicistische architectuur kent allerlei substituerende elementen zoals de door Stumpel genoemde festoenen, maar vooral ook zuilen, die gestileerde boomstammen zijn
 • stumpel noemt Ducamps flessenrek een van de radicaalste voorbeelden van Making special, deel 1 bevat een nog radicaler voorbeeld welk kunstwerk is dat ?
  nr 86, Socle du minde 1961 (Piero Manzoni) Dit kunstwerk bestaat uit een sokkel die de wereld draagt en daarmee de hele wereld tot kunstwerk verklaart
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.