Samenvatting Inleiding letterkunde - Literatuurgeschiedenis

-
980 Flashcards en notities
6 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Inleiding letterkunde - Literatuurgeschiedenis". De auteur(s) van het boek is/zijn E H R Duyvendak. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Inleiding letterkunde - Literatuurgeschiedenis

 • 1 Middeleeuwen en rederijkers

 • Wanneer waren de Middeleeuwen?

  500-1500

 • Wanneer laten historici de middeleeuwen beginnen?
  De val van het Romeinse Rijk omstreeks 500 markeert het begin van de middeleeuwen mede omdat klassieke veelgoderij werd vervangen door het christendom. 
 • Wat gebeurde er in 500 dat de Middeleeuwen begonnen?

  Het Romeinse Rijk eindigde, keizer Constantijn had het christendom tot de Romeinse staatsgodsdienst verklaard.

 • Wanneer eindigen de middeleeuwen?
  omstreeks 1500 als gevolg van de boekdrukkunst, gewijzigde geloofsopvattingen (Luther) en een gewijzigd wereldbeeld (Columbus).
 • Waarom was het van belang dat het Romeinse Rijk eindigde?

  Omdat de lokale culturen toen hun eigen cultuur konden ontwikkelen.

 • Johan Gutenbergs uitvinding in 1452 zorgde ervoor dat aan meer mensen boeken konden worden verkocht.
 • Waarom eindigde het in 1500?

  De boekdrukkunst werd uitgevonden, Luther spijkerde zijn 95 stellingen op de deur van de slotkerk te Wittenberg, Columbus ontdekte Amerika.

 • Maarten Luther was de tweede belangrijke gebeurtenis. Zijn revolutionaire opvattingen over het geloof vonden mede door de boekdrukkunst een groot publiek.
 • Waarom was het van belang dat de boekdrukkunst werd uitgevonden?

  Omdat nu meer boeken tegen lagere prijzen aan meer mensen verkocht konden worden. Zo konden nieuwe ideeen zich sneller en makkelijker verspreiden.

 • De derde grote gebeurtenis was het wereldbeeld dat wijzigde door ontdekking van Amerika door Columbus in 1492. 
 • Wat was het resultaat van de aktie van Luther?

  Dat de kerk scheurde: katholiek en protestant.

 • Het is de historicus Jauss geweest die het begrip 'alterität heeft geïntroduceerd. Dankzij zijn definitie van dit begrip kan men van ontwikkelingen spreken die niet aan jaartallen verbonden zijn, maar die vooral als verschijnselen begrepen worden die in een bepaalde tijd hebben plaatsgevonden. 
 • Waarom was het van belang dat Columbus Amerika ontdekte?

  Omdat men ontdekte dat de wereld groter was en dat daar ook mensen leefden. Het oude wereldbeeld moest dus worden bijgesteld: ook dit zorgde ervoor dat nieuwe ideeen opgang konden vinden.

 • Waarom kan men de grenzen van de periode van de middeleeuwen niet precies op bepaalde jaren vastleggen?
  Omdat er steeds sprake is van bepaalde ontwikkelingen die niet op een jaar of een decennium dateerbaar zijn. Men kan niet zeggen dat alles in een bepaald jaar totaal veranderd is.
 • Wat is Alteritat?

  Het gegeven dat een bepaalde periode in een groot aantal opzichten afwijkt van een andere periode. Men kan pas echt van een nieuwe tijdperk spreken als de termen en definities die voor de ene opgaan, niet meer voor de andere opgaan.

 • Wie bedacht Alteritat?

  De historicus Jauss.

 • Waarop was de Europse maatschappij in de Middeleeuwen gebaseerd?

  Akkerbouw en veeteelt.

 • Waarom waren boeken zo belangrijk voor de clerus?

  Omdat alles wat over God bekend was, wat men nodig had voor de mis, en dergelijke, op schrift stond.

 • Wat is de clerus?

  Geestelijkheid.

 • Wat gebeurde er in de 12e eeuw?

  De steden kwamen op.

 • Wanneer werd er Oudnederlands gesproken en geschreven?

  Voor 1200.

 • Wanneer werd er Middelnederlands gesproken en geschreven?

  Tussen 1200 en 1550.

 • Wanneer werd er Vroegnieuwnederlands gesproken en geschreven?

  In de 16e en 17e eeuw.

 • Waarvan is het woord 'miniatuur' afgeleid?

  Van het Latijnse woord 'minium' wat 'rood' betekent. Rood was, naast blauw, de meest voorkomende kleur om schilderijen in boeken te maken. Minium is rode verf of menie.

 • Wat is een handschrift?

  Een boek dat met de hand is geschreven.

 • Wat zijn incunabelen?

  Boeken die in de periode 1455-1500 gedrukt zijn.

 • Wat zijn postincunabelen?

  Boeken die na 1500 zijn gedrukt.

 • Wat is een gehistoriseerde initiaal?

  Een initiaal in een boek waarin in de letter een miniatuur is aangebracht.

 • Wat is een scriptorium?

  Een zaal waarin monniken in een klooster boeken schreven (kopieerden).

 • Wat is afschrijven?

  Kopieren.

 • Tot wanneer schreef men op perkament?

  Tot het einde van de 15e eeuw.

 • Wat is perkament?

  Gezuiverde en geschaafde dierenhuid (koe, geit).

 • Waar hangt de prijs van perkament vanaf?

  Van de dikte e de structuur. Des te dunner het perkament, dus des te dunner het geschaafd was, des te duurder het was. En hoe fijner de structuur, hoe duurder.

 • Wat is een katern?

  Een vel papier of vel perkament dat een aantal keren gevouwen is.

 • Wat is een boekblok?

  Een stapel van katernen die in de vouw aan elkaar genaaid is. Een boekblok is een boek zonder omslag.

 • Wat zijn leggers?

  Voorbeeldteksten.

 • Wat zijn epen?

   

  Het meevoud van epos.

 • Uit welke tijd stammen de Wachtendonckse psalmen?

  Uit 900.

 • Waarom worden de Wachtendonckse psalmen niet als het oudste Nederlandse tekst beschouwd?

  Omdat het om een vertaling ging.

 • Wat is een probatio pennae?

  Een oefenstukje waarmee de schrijver de ganzenveer uitprobeerde.

 • Wie is de eerste met naam bekende dichter van Nederland?

  Heinric van Veldeke.

 • Wat schreef Heinric van Veldeke?

  De Servaeslegende.

 • In welke eeuw werd de Servaeslegende geschreven?

  12e Eeuw.

 • Waarop baseerde Van Veldeke zich?

  Op het Latijnse Vita Sancti Servatii.

 • Voor wie schreef hij het boek?

  Voor gravin Agnes van Loon.

 • Konden schrijvers uit die tijd van hun schrijven leven?

  Nee, ze waren aangewezen op mecenassen die hen kost en inwoning en dergelijke gaven.

 • Waar gaat de Eneasroman over?

  Over de Trojaanse held Eneas die Rome sticht nadat hij ontkomen is aan zijn Griekse belegeraars die Troje verwoesten.

 • Wie schreef De reis van Sint Brandaen?

  Dat weet men niet.

 • Wanneer werd De reis van Sint Brandaen geschreven?

  Rond 1150.

 • Brandaen onderhoudt een bijzondere band met God. Waar blijkt dat uit?

  Brandaen mag zelf bepalen wanneer hij sterft.

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

subjectieve symbolisme?
Het zogenaamde subjectieve symbolisme geeft via de weergave van de buitenwereld een indruk van een emotionele toestand.

Subjectieve symbolisme houdt in dat je je emoties laat zien door iets uit de wereld te beschrijven. Als je verdrietig bent, beschrijf je de regen. bijv Leopold
Wat wilde het reveil?
De herleving van het orthodoxe protestantisme. en nationaal historisch besef
h
b
opgave 5.15.  Maatschappelijke veranderingen jaren 70
schaalvergroting en democratisering. stijgend opleidingsniveau, toenemende welvaart, commercialisering, opkomst media.
Wat is het beoogde doel van Nijhoff met de door hem gepresenteerde dichtkunst?
Hij wenst met zijn verzen niet een sluitende boodschap over te brengen, maar laat de meerduidige tekst zijn werk doen in het leesproces.
wat is kenmerkend voor de poëzie van Martinus Nijhoff?
Hij legt de nadruk op de autonomie van het gedicht en de suggestieve meerduidigheid van de tekst. Hij gebruikt intertekstualiteit, vermengt het alledaagse en moderne met het verhevene met het mythische. Zijn teksten zijn ambigu. Identiteiten en interpretaties zijn voortdurend problematisch. De identiteit van de ik figuur blijft in het ongewisse.
Wat is het uitgangspunt van de Dadabeweging?
De eerste wereldoorlog is het eindpunt van alles. Traditionele vormen van zingeving als religie en wetenschap worden van tafel geveegd Ook kunst en religie bieden geen soelaas meer zijn, men is aan het einde van alle ismen.
wat houdt de symbolistische gedachte in?
Dat de buitenwereld de binnenwereld weerspiegelt.
Wat zijn typisch expressionistische technieken in de expressionistische literatuur?
De concentratie op het individuele woord en het gebruik van treffende beelden (neologismen).
Noem drie ontwikkelingen die in de 18e eeuw opkwamen en in de 19e eeuw tot bloei kwamen.
opkomst burgerij, bloei roman, groei openbare ruimte, groei journalistiek.