Samenvatting Inleiding organisatiekunde

-
ISBN-10 9046902390 ISBN-13 9789046902394
1047 Flashcards en notities
185 Studenten
 • Deze samenvattingen

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Samenvatting 1:

 • Inleiding organisatiekunde
 • Loek ten Berge, Marco Oteman, m m v Johan van Kooten
 • 9789046902394 of 9046902390
 • 4e herz.dr.

Samenvatting - Inleiding organisatiekunde

 • 1 Inleiding: organisatiekunde in historisch perspectief

 • Wat is de definitie van een organisatie?

  Een organisatie (doelgerichte samenwerkingsverbanden) beschikt over doelstellingen, mensen en middelen. Onder een organisatie vallen bedrijven (met daarbinnen ondernemingen  (Philips) en non-profitorganisaties (ministerie)) en overige samenwerkingsverbanden(kerk en amateursportvereninging). 

 • Weber (2.)
  Eenheid van bevel, 
  Rationeel en bureaucratisch met afgebakende werkzaamheden.
 • Wanneer is een organisatie in evenwicht?
  wanneer alle stakeholders gemotiveerd blijven deelnemen
 • Organisatie kunnen onder twee rechtsvormen worden ingedeeld. 

  1. organisaties zonder rechtspersoonlijkheid (de eenmanszaak, de vennootschap onder firma en de commanditaire vennootschap. 

  2. organisaties met rechtsperoonlijkheid 

    - De bv - besloten vennootschap

    - De nv - de naamloze vennootschap (de vereniging, de coöperatie, de onderlinge waarborgmaatschappij en de stichting. 

   

 • Scientific management (2.)
  Organisaties zijn: gesloten, zonder mensen.
  Efficiëntie -> mens is verlengstuk machine
 • De visie van een organisatie is?
  Gericht op de omgeving, waar we voor gaan, toekomst en droom
 • HR-benadering (1935-55)(2.)
  Hawthorne-experiment: arbeidsprestatie afhankelijk v. sociale aspecten.
  Kritiek v. Bennis en Perrow -> weinig rekening met techn. aspecten.
 • De missie van een organisatie is?
  Gericht op de organisatie, waar we voor staan, identiteit en waarden
 • Fayol (3.)(General Management Th.)
  Vooruitzien, organiseren
  Opdracht geven, afstemmen
  Coördineren, controleren
 • De BCG matrix wordt gebruikt voor:
  Een assortiment analyse
 • Organisatie (3.)
  Beschikt over:
  Doelmiddelen, mensen en middelen/structuur.
 • Wat is de definitie van een organisatie?
  Een doelgericht samenwerkingverband
 • Het samenvoegen van een organisatie heet:
  Integratie
 • Wat doet een SWOT-Analyse?
  Geeft inzicht in het interne en externe situatie van een organisatie
 • Een van de waardedisciplines van Treacy en Wiersema is operational Excellence voor wat staat het voor?
  Bij Operational Excellence staat lage kosten centraal
 • Wat zijn de drie hiërarchie van de organisatiedoelstellingen?
  Concerndoelstellingen, ondernemingsdoelstellingen en afdelingdoelstellingen
 • Wat wordt verstaan onder het begrip interdisciplinair?
  Het gebruikmaken van verschillende vakgebieden
 • Beste manier van leidinggeven bestaat niet waar hoort deze stroming bij?
  De contingentietheorie
 • Wat is strategische planning?
  Geeft in grote lijnen aan hoe doelstellingen gerealiseerd moeten worden op basis van interne en externe situatieanalyse
 • Wat is tactische planning?
  Geeft in detail aan hoe de strategische doelstellingen bereikt moeten worden
 • Wat wordt er bedoeld met situatie-analyse?
  Hierin wordt aangegeven welke recente ontwikkelingen een rol spelen en welke positie de eigen onderneming inneemt ten opzichte van de concurrentie.
 • Wouter besluit producten te verkopen tegen een zo laag mogelijke prijs. Welke strategie van Porter gaat hij gebruiken?
  Costleadership
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Samenvatting 2:

 • Inleiding organisatiekunde
 • L J A M Berge M P Oteman
 • 9789046903681 of 9046903680
 • 2013

Samenvatting - Inleiding organisatiekunde

 • 1 Inleiding: Organisatiekunde in historisch perspectief

 • Beschrijf een S
  Structure
 • 1.1 Wat is een organisatie?

 • Wat is een organisatie? 
  doelgericht samenwerkingsverband 
 • drie dingen die organisaties met elkaar gemeen hebben
  doelstellingen, mensen en middelen
 • van welke 3 dingen maakt elke organisatie gebruik ?
  doelstelling
  Mensen
  middelen
 • Wanneer is een organisatie een bedrijf?
  Als ze erop gericht zijn producten en/of diensten op een markt te verkopen
 • Wanneer spreken we van ondernemingen?
  Als bedrijven winst maken als doel hebben
 • wanneer is een bedrijf een onderneming?
  Als ze als doel hebben winst te maken
 • Wanneer spreken we van ondernemingen?
  Als bedrijven winst maken als doel hebben
 •  Noem een voorbeeld van een profit bedrijf
  Philips
 • Drie organisaties zónder rechtspersoon
  eenmanszaak, vof en commanditair vennootschap
 • Noem een voorbeeld van een non profit bedrijf
  ziekenhuis
 • Drie organisaties zónder rechtspersoon
  eenmanszaak, vof en commanditair vennootschap
 • noem een voorbeeld van een organisatie
  amateursportvereniging
 • Organisaties met een rechtspersoon
  bv, nv, coöperatie, vereniging, onderlinge waarborgmaatschappij, stichting
 • Waar leidde de industriële revolutie toe?
  door de versnelde ontwikkeling op technisch en economisch gebied leidde dit tot de concentratie van de productie in fabrieken
 • Wat is een fusie
  Twee of meer organisaties samengevoegd in een nieuw verband
 • wat is het scientific management?
  Theorie waarbij vooral het streven naar zo veel mogelijke productie met vaste regels en doelstellingen
 • Wat is een fusie
  Twee of meer organisaties samengevoegd in een nieuw verband
 • wat is het bethlehem-experiment?
  experimenteren met een maatman om te kijken wat de goede russtijden werktijden en hoeveelheden gewicht per keer 
 • Wat is een overname
  Het ene bedrijf neemt het andere over --> C1000/Jumbo
 • wat is laisser-faire?
  minimale overheidsbemoeienis
 • Wat is een joint venture
  samenwerkende organisaties brengen een deel van hun vermogen in een nieuw bedrijf. De organisaties blijven hierbij gewoon bestaan. --> ABN AMRO
 • wat houdt de general management theory in?
  de benodigde vaardigheden om een organisatie als geheel te leiden.
 • Wat is een joint venture
  samenwerkende organisaties brengen een deel van hun vermogen in een nieuw bedrijf. De organisaties blijven hierbij gewoon bestaan. --> ABN AMRO
 • wat is een rationele organisatie?
  een smenwerkingsverband waarin de functievervuling onfhankelijk zou (moeten) zijn van de personen die de functies op een gegeven moment vervullen. 
 • Wat is een strategische samenwerking
  Samenwerkingsverband binnen een bepaald DEELGEBIED tussen twee of meer organisaties met behoud van zelfstandigheid en identiteit --> Senseo
 • wat is een rationele organisatie?
  een smenwerkingsverband waarin de functievervuling onfhankelijk zou (moeten) zijn van de personen die de functies op een gegeven moment vervullen. 
 •  wat is het eenheid-van-bevel principe?
  iedere werknemer heeft één baas.
 • wat houdt de humanrelations benadering in?
  een reactie op de starre denkbeelden van het scientific management. de arbeiders is niet een verlengstuk van een machine. er moet oog worden gehouden voor de intermenselijke verhoudingein in de organisatie
 • wat zijn de hawthorne-experimenten?
  een experiment waarbij men er bij toeval achter kwam dat de prestaties van werknemers niet beter werden door andere rust tijden of werkomgeving, maar door de persoonlijke aandacht. 
 • wat zijn gesloten systemen?
  organisaties met vaste regels en doelstellingen
 • wat is het revisionisme?
  stroming die probeerde het scientific management en de human relations samen te integreren. 
 • wat zijn open systemen?
  systemen die invloed uitoefnen op hun omgeving en (vaak nog sterker) door hun omgeving beinvloed worden.
 • wat houdt de systeemtheorie in?
  problemen moeten vanuit verschillende invalshoeken integraal worden aangepakt.
 • wat houdt de contingentiebenadering in?
  situationeel leiderschap. er is niet één goede manier op leiderschap te geven. je moet je aanpassen aan de situatie
 • wat wordt bedoeld met de basisconfiguraties van Henry Mintzberg?
  ideaaltypen van de manier van leiddinggeven en structureren
 • Wat is het vijfkrachtenmodel?
  een nuttig hulpmiddel bij het analseren van de markt en de concurrentie
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Waar bestaan DE SMART eisen uit?
 • Duidelijk
 • Effectief
 • Selectief
 • Meetbaar
 • Acceptabel
 • Realistisch
 • Tijdsgebonden
HRN gaat om de volgende 3 gebieden:
- instroom
- doorstoom
- uitstroom
Wat is de corporate image?
Het beeld wat iemand krijgt van een bedrijf bij het zien van o.a een:
- adevertentie
- visitekaartjes
- website
Human Relation (HR):
Mensen hebben behoefte aan ontplooiing, waardering, verantwoordelijkheid en social contacten.
Noem de 5 elementen van logistiek?
 • Opslag
 • Inkoop
 • Productie
 • Distributie
 • Retouren
Logistiek betekenis?
De beheersing en het beheer van stromen goederen, geld en informatie van grondstof naar producent en van producent naar klant.
Strategien en gerelateerd aan de marktpositie?
- Marktleider
- Marktuitdager
- Marktvolger
Differenctiatie betekend?
Het afstoten van een organisatie op een deel daarvan.
Waar gaat integratie over?
Gaat over groei door overname binnen een berdrijfskolom.
Waar gaat het strategieën van Ansoff over?
Om de manier van groeien in de markt.