Samenvatting Inleiding privaatrecht

-
298 Flashcards en notities
3 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Samenvatting - Inleiding privaatrecht

 • 1.1 Privaatrecht en publiekrecht

 • Wat is privaatrecht? Dat hangt van drie dingen af:
  a. de subjecten die een rol spelen
  Het gaat om een juridische relatie tussen burgers. Of een partij is een overheidsinstelling die iets doet dat een burger ook kan (bv een pak melk kopen)

  b. het belang dat gediend wordt
  Het publiekrecht dient het algemeen belang, het privaatrecht het private belang. Soms loopt dat echter door elkaar, bijvoorbeeld de minimum melkprijs (een regel die ingrijpt waar de mekboer en de klant best samen een prijs kunnen overeenkomen; dient toch het algemmen belang)

  c. de wijze van handhaving van de regels
  Privaatrecht wordt door burgers zelf gehandhaafd. Publiekrecht kan door de overheid gehandhaafd worden.
 • Privaatrecht is burgerlijk recht (deze module) en handelsrecht
  Publiekrecht is:
  -de inrichting van de overheid (staatsrecht)
  -de acties van de overheid (bestuursrecht, ook wel administratief recht)
  -strafrecht en strafprocesrecht.
 • 1.2 Materieel privaatrecht

 • Materieel privaatrecht beschrijft de relaties tussen rechtspersonen. Je kunt ook zeggen: materieel privaatrecht  beschrijft de rechten en plichten die aan personen zijn toegekend.
 • Het handelsrecht zat in Wetboek van Koophandel, komt beetje bij beetje over naar BW
 • 1.3 Formeel privaatrecht

 • Formeel privaatrecht geeft aan hoe je het materiele privaatrecht kunt verwezenlijken. 
 • 1.4 Personen- en familierecht en erfrecht

 • Het personenrecht valt uiteen in
  - het personenrecht in engere zin
  rechtsbevoegdheid, handelingsbekwaamheid, recht op een naam, ligt dicht bij familierecht

  -het rechtspersonenrecht
  Mens is natuurlijk persoon; privaatrechtelijke rechtspersonen zijn: naamloze vennootschap, besloten vennootschap, vereniging, stichting, onderlinge waarborgmaatschappij en co-operatieve vereniging.

  Er zijn ook publiekrechtelijke rechtspersponen: staat, provincie, gemeente, waterschappen, andere lichamen met verordenende bevoegdheid.

  Nog een soort rechtpersonen: kerkgenootschappen.
 • Erfrecht gaat over je vermogen als je dood ben, en je hebt wel of niet een testament achtergelaten
 • 2.1 Ontstaansgeschiedenis, indeling en systematiek van het BW

 • Het oude BW was van 1838.
  Van 1947 werd er gewerkt aan het nieuwe BW. Duurt lang, kost moeite,
  Nieuw want: het oude was onoverzichtelijk, verouderd, en de wereld was ook niet hetzelfde. Pas in 1992 klaar.
 • Indeling: zie wettenbundel
 • Principes:
  -onderscheid personenrecht en vermogensrecht
  -binnen vermogensrecht
  ==Een algemeen deel
  ==Een bijzonder deel
 • Wetboeken BW gaan van algemeen naar bijzonder, gelaagde structuur, piramidestructuur.
 • Een schakelbepaling is waar een bepaling van toepassing wordt verklaard op een andere rechtsbetrekking
 • 2.2 Objectief recht en subjectief recht

 • Het objectieve recht is het geheel van rechtsregels die in de samenleving gelden.
 • Subjectief recht is een door het objectieve recht verleende bevoegdheid
 • Een subjectief recht ontstaat door een rechtsfeit
 • Een rechtsfeit is
  -een handeling van een rechtssubject
  -een bloot rechtsfeit (doet niemand iets voor, toch gebeurt het; bv volwassen worden)
 • Een rechtshandeling is een actie van een rechtssubject, waaraan een beoogd rechtsgevolg is verbonden.
  Een feitelijke handeling is een handeling door een rechtssubject, waar een rechtsgevolg aan verbonden is, onafhankelijk van de bedoeling.
 • Regelend recht is er om op terug te vallen; anders kan ook.
  Dwingend recht geldt gewoon.
 • Vermogen:
  1. alles wat op geld waardeerbaar is, wat bij iemand hoort, positief en negatief naast elkaar
  2. alles wat op geld waardeerbaar is, wat bij iemand hoort, gesaldeerd.
  3. Alleen de rechten die iemand heeft, zonder de plichten
 • Activa: de op geld waardeerbare rechten
  Passiva: de op geld waardeerbare plichten
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Wat heeft invloed op de omvang van de schade?
Een causaal verband, en eigen schuld van de benadeelde
Wat is ongerechtvaardigde verrijking?
1. er is sprake ven verrijking van de één
2. ten koste van een ander
3. die ander leidt daardoor schade
4. hiervoor is geen redelijke grond
Wat is het relativiteitsbeginsel?
Pleger van een onrechtmatige daad is alleen aansprakelijk als hij/zij een norm overtreedt die de beschadigde beschermt.
wat is een derdenbeding?
Een derde krijgt uit een  overeenkomst een recht en aanvaardt dat.
Wat is het gevolg van een wilsgebrek?
Overeenkomst is vernietigbaar
Wat is een uitloving?
Een aanbod in de sfeer van: beloning voor de eerlijke vinder of een taart voor de mooiste tekeninig. Herroepen of wijzigen alleen als daar gewichtige reden voor is. 
Wat is een aanbod?
Een aan de wederpartij gedaan voorstel tot aangaan van een overeenkomst, welk voorstel zodanig is bepaald dat door aanvaarding onmiddellijk een overeenkomst ontstaat.
Bij levering van een roerende zaak, hoe komt de goederenrechtelijke overeenkomst dan tot uiting? 
Bij feitelijk overgeven van deze zaak, als dat de manier is waarop geleverd wordt
Bij levering brevi manu, longa manu en cp: als er wolsovereenkomst is
Bij levering door een eigenaar-niet bezitter: bij opmaken van de akte
Kan een vordering op naam altijd overgedragen worden?
Nee. Soms is de vordering hoogstpersoonlijk, kan ook afgesproken zijn tussen crediteur en debiteur.