Samenvatting Inleiding tot de marketing

ISBN-13 9789001797096
1311 Flashcards en notities
17 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Inleiding tot de marketing". De auteur(s) van het boek is/zijn . Het ISBN van dit boek is 9789001797096. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Inleiding tot de marketing

 • 1 Wat is marketing?

 • Wat is onmisbaar in een felle strijd om marktaandeel?
  Een klantgerichte strategie.
 • de 4 p's 
  • prijs
  • plaats
  • product
  • promotie 
 • Het vak marketing omvat allerlei activiteiten waarmee een organisatie doeltreffend kan inspelen op de wensen en behoeften van de klant om zo haar concurrentiepositie te versterken. Denk aan marktonderzoek, productontwikkeling en een doelgericht gebruik van de sociale media door een bedrijf.
 • Wat voor soort activiteiten omvat marketing?
  Activiteiten waarmee een organisatie doeltreffend kan inspelen op de wensen en de behoeften van de klant om zo haar concurrentiepositie te versterken.
 • 1.1 Betekenis van marketing

 • Marketing omvat alle activiteiten die de koper en de verkoper bij elkaar brengen.
 • wat is marketing?  op de markt afgestemde, toegevoegde waarde, hogere omzet en duurzame relatie zijn de definities die marketing het beste weergeven.
 • Marketing is een ruim begrip. Het omvat alle activiteiten die de koper en de verkoper bij elkaar brengen.
 • Welke twee dingen doen bedrijven in grote lijnen?
  Producten maken (of diensten verlenen) en deze op de markt brengen. Oftewel produceren en ze doen aan marketing.
 • doelgroep
  het deel van de markt waarop het bedrijf zich richt
 • Wat is het voornaamste doel van marktgerichte ondernemingen?
  Om in te spelen op de wensen en de behoeften van de klant.
 • product strategie  het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten, het verbeteren van bestaande producten en beslissingen om artikelen van de markt te halen.
 • Tussen wat slaat marketing een brug?
  Productie en consumptie.
 • plaats (distributie)  de manier waarop het bedrijf het product in handen van de koper krijgt.
 • Dankzij wat wordt het aanbod precies afgestemd op de vraag?
  De marketingfunctie in bedrijven.
 • distributiebeleid  de beslissingen over de keuze van distributiekanalen, intermediairs (groothandel/ detailhandel), hoeveel verkooppunten, gewenste voorraden en logistiek die gemaakt moeten worden.
 • Wat is de doelgroep?
  Het deel van de markt waarop het bedrijf zich richt.
 • promotie  de manier waarop een bedrijf met de markt communiceert en de verkoop bevordert. Communicatiecampagnes. Bijv. Reclames, media, sponsoring, direct marketing, sales en publiciteit.
 • Wat is de formele definitie van marketing?
  Marketing omvat de - op de markt afgestemde - ontwikkeling, prijsbepaling, promotie en distributie van producten, diensten of ideeën en alle andere activiteiten die de klanten toegevoegde waarde bieden; deze leiden systematisch tot een hogere omzet of andere gewenste respons, een goede reputatie van de organisatie en een duurzame relatie met de klant, waarbij alle partijen hun doelstellingen bereiken.
 • Wat is een andere benaming van de marketingmix?
  De vier P's.
 • Waaruit bestaat de marketingmix?
  • Product;
  • Prijs;
  • Promotie;
  • Plaats (distributie).
 • Wat verstaan we onder "product" van de marketingmix?
  De goederen, diensten of ideeën die aan de wensten en behoeften van klanten tegemoetkomen.
 • Wat verstaan we onder "prijs" van de marketingmix?
  De hoeveelheid geld die er voor het product of de dienst wordt gevraagd.
 • Wat verstaan we onder "plaats" van de marketingmix?
  De manier waarop het bedrijf het product in handen van de kopers krijgt.
 • Wat verstaan we onder "promotie" van de marketingmix?
  De manier waarop een bedrijf met de markt communiceert en de verkoop bevordert.
 • Waarop heeft een productstrategie onder meer betrekking?
  Op het ontwikkelen van nieuwe producten en diensten, het verbeteren van bestaande producten en de beslissing om artikelen die niet langer in een behoeften voorzien uit de markt nemen.
 • Op wat let een bedrijf bij het ontwikkelen van het prijsbeleid?
  • De kostprijs;
  • Prijzen van concurrenten;
  • Het effect van een verandering van de verkoopprijs op de vraag.
 • Wat valt onder het distributiebeleid?
  • Beslissingen over de keuze van distributiekanalen (incl. online) en intermediairs (groothandel en detailhandel) die worden ingeschakeld;
  • Het aantal verkooppunten;
  • De gewenste voorraden;
  • Logistiek.
 • Met wat zijn de juiste producten op het juiste tijdstip en op de juiste plaats verkrijgbaar?
  Met een efficiënt distributiesysteem.
 • Wat omat promotie of marketingcommunicatie?
  Reclame, de inzet van sociale media, sponsoring, promoties (zoals prijsvragen en spaaracties), direct marketing, sales en public-relationsactiviteiten, waaronder publiciteit.
 • Welke beslissingen vereist het uitstippelen van een promotiestrategie?
  • Communicatiedoelstellingen formuleren;
  • Reclamebudget bepalen;
  • De beste promotie-instrumenten kiezen;
  • Media selecteren.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Welke marktvormen onderscheiden we?
 • Monopolie
  • er is maar één aanbieder van een product of dienst
 • Oligopolie
  • enkele grote bedrijven hebben het leeuwendeel van de markt in handen
  • Homogeen oligopolie: elke aanbieder kent de strategie van zijn concurrenten en stemt zijn prijzen daarop af. Dit leidt tot een weinig flexibele prijsbeleid met concurrerende prijzen, zeker als de producten op elkaar lijken
  • Heterogeen oligopolie: veel aanbieders hebben-dankzij de merktrouw van hun klanten- meer speelruimte om een zelfstandig prijsbeleid te ontwikkelen dan bij volkomen identieke producten
 • Monopolistische concurrentie
  • veel leveranciers bieden elk een gelijksoortig, maar enigszins afwijkend product aan
 • Volledig mededinging
  • er zijn heel veel concurrenten en kopers op de markt
Noem de zes concurrentiegeoriënteerde prijsstrategieën
 • Non-price-concurrentie
  • het accent ligt op een andere marketingmixvariabelen dan de prijs
 • Concurrentiegeoriënteerde prijszetting
  • als ondermeningen hun prijs baseeren op die van hun grootste concurrenten
 • Imitatieprijszetting (me-too-pricing)
  • vooral brances met homogene producten rekenen dezelfde prijzen als andere aanbieders
 • Premiumprijszetting
  • als bedrijven zich van concurrenten onderscheiden kunnen ze een hogere prijs vragen
 • Discountprijszetting
  • bedrijven kunnen een lagere prijs vragen dan concurrenten dankzij een geavanceerd productieproces of schaalvoordelen
 • Backward pricing (inverse prijszetting)
  • aanbieder moet terugrekenen van de uiteindelijke consumentenprijs om zijn eigen af-fabrieksprijs te bepalen
Berekening van de prijselasticiteit
Ep = verandering van de vraag q (in %) / verandering van de prijs p (in %)
Noem de drie typen inzichten in de prijselasticiteit van de vraag
 • Prijselastische vraagcurve:
  • de kopers zijn erg gevoelig voor prijsverandering
  • bij een prijsstijging daalt de omzet
 • Neutraal (iso-elastisch): prijsverandering heeft geen effect op de omzet
 • Prijsinelastische vraagcurve:
  • de markt is niet prijsgevoelig
  • bij prijsstijging stijgt de omzet
Vraaggeoriënteerde prijsstrategiën
Hier is de waarde perceptie van de koper het uitgangspunt. Twee uitgangspunten:
 1. Going-rate pricing: prijsniveau van concurrerende artikelen
 2. Perceived-value pricing: de waarde van het product in de ogen van de klant
Corporate public relations
Bedrijfs 'pr'
Verwerkingseffect
De onmiddellijke reacties van consumenten op de reclame.
Kosten per 1000
Een bedrag per 1000 bereikte personen in de communicatie doelgroep.
Mediumbereik:
Het aantal personen dat met het medium wordt geconfronteerd.
Conceptontwikkeling
Het creatieve idee of concept dat de propositie optimaal overbrengt.