Samenvatting Inleiding tot de marketing

-
ISBN-13 9789020733082
196 Flashcards en notities
57 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Inleiding tot de marketing". De auteur(s) van het boek is/zijn Bronis Verhage. Het ISBN van dit boek is 9789020733082. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

Samenvatting - Inleiding tot de marketing

 • 1 Wat is marketing?

 • Verkopen is het zien kwijt te raken wat je op de plank hebt liggen, terwijl marketing het ervoor zorgen dat je de juiste dingen voor je klanten op de plank hebt liggen

 • wat is marketing?

  alle activiteiten die de koper en de verkoper dichter bij elkaar brengen

 • Wat wordt bedoeld met de marketingmix

  Een uitgekiende combinatie van 4 marketinginstrumenten om de markt te bewerken. De 4 P's. Product, Prijs, Promotie en distributie (plaats)

 • Waar ligt de kern van marketing op?

  • Het creeëren en overbrengen van iets waardevols
  • opbouwen van zinvolle relaties met klanten
 • Waar doelt men op met het marketingconcept

  De filosifie van de organisatie die is gericht op:

  • Tevreden klanten
  • Geïntegreerde werkwijze (afdeling samenwerken)
  • Breed geformuleerde missie
  • Voortdurende concurentie analyse
  • Marktonderzoek
  • Accent op winstbijdrage (let op bij non profit organisatie)
 • Marketingmanagers moeten niet allen de transactiegerichte marketingsinstrumenten  (de vier P's) optimaal inzetten, zij moeten ook de nodige aandacht besteden aan de Reputatie, Relatie met de klanten en andere beleidsmiddelen om het Ruilproces te bevorderen (3r's)

 • Wat zijn de 2 taken van marketing?

  1. Het opsporen van de wensen en behoeften 
  2. Inspelen op de vraag met de vier P's en 3R's
 • Wat is meso marketing?

  De gezamenlijke uitgevoerde activiteiten van verwante ondernemingen die op dezelfde markt werkzaam zijn

 • 1.1 De betekenis van marketing

 • Wat is marketing?

  Marketing omvat de op de markt afgestemde ontwikkeling, prijsbepaling, promotie en distributie van diensten, producten of ideeen en alle andere activtiteiten om planmatig de afzet te verhogen of transacties te bevorderen, een goede reputatie te creeren en duurzame relaties met klanten op te bouwen, zodat alle partijen hun doelstellingen bereiken.

 • wat is marketing?
  tommmie
 • Wat is een productieconcept?

  Zo efficient mogelijk produceren zal de grootste waarde opleveren voor klanten (laagste prijs)

 • Wat is de verkopersmarkt?

  Een markt waarin de consument toch wel koopt wat wordt aangeboden.

 • Wat is een kopersmarkt?

  Een markt waarin de consument eisen kan stellen en zelf zijn favoriete producten kiest.

 • Wat is de marketingmix oftewel 4 P's?

  Een marketingbeleid, bestaande uit vier marketing instrumenten om de markt te bewerken.

 • Waaruit bestaan de vier P's?

  Product

  Prijs

  Distributie (plaats)

  Promotie

 • Wat verstaan we onder product?

  Goederen, diensten of ideeën die aan de wensen van klanten tegemoetkomen.

 • Wat verstaan we onder prijs?

  Wat er voor het product of de dienst wordt gevraagd.

 • Wat verstaan we onder distributie (plaats)?

  Hoe de onderneming het product bij de koper krijgt.

 • Wat wordt bedoelt met promotie?

  De activiteiten van de aanbieder om met de markt te communiceren en de verkoop te bevorderen.

 • Wat is macromarketing?

  Marketing op het niveau van de samenleving. Activiteiten om te voorzien in de behoeften van de maatschappij of 'volkshuishoudens'.

 • Wat is micromarketing?

  Marketing op het niveau van de onderneming, vanuit een management optiek.

 • Wat is mesomarketing?

  Mesomarketing gaat om gezamenlijk uitgevoerde commerciele activiteiten van verwante ondernemingen die op dezelfde markt werkzaam zijn.

   

 • Wat wordt bedoelt met bedrijfskolom?

  De reeks personen en organisaties - van oerproduct tot consument - die zijn betrokken bij de voortbrenging, voortstuwing en het verbruik van producten en diensten.

 • Wat is een bedrijfstak?

  Een schakel, bestaande uit bedrijven die een gelijkwaardige functie in de productie of handel van een bepaald product vervullen.

 • Uit welke 'bedrijfstakken' bestaat een bedrijfskolom?

  Producent

  Importeur

  Internet

   

  Winkelketens

   

  Postorderbedrijven

   

  Groothandel

  Zelfstandige detaillisten

   

  (Uiteindelijk komt het bij de consument terecht)

 • Wat is een branche?

  Een groep organisaties binnen een bedrijfstak die bepaalde overeenkomsten vertonen ten aanzien van de productietechniek en de geleverde producten.

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.