Samenvatting Institutionele Notes

-
184 Flashcards en notities
3 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Institutionele Notes

 • 1 Week 6

 • Wat zijn instituties volgens Douglas North?
  Instituties zijn door mensen ontwikkelende beperkingen om economische, politieke en sociale interactie te structureren. 
 • Wat wordt bedoeld met de term beperkingen?
  Dit betekent niet alleen het limiteren van interactie, maar meer het faciliteren maar ook het beperken van ander gedrag, attitudes etc
 • Instituties zijn de 'rules of the game', zij bepalen wat wel of niet is toegestaan, geaccepteerd of gewaardeerd wordt.
 • Waarvan onderscheiden instituties zich?
  Instituties onderscheiden zich van 'institutes' of organizations, maar hun bestaand en wat ze betekenen is vaak afhankelijk van de acties en verwachtingen van organisaties.
 • Welk onderscheidt in instituties maakte Douglas North?
  - Formele instituties
  - Informele instituties
 • Wat zijn formele instituties?
  Dit zijn de meer expliciete regels, zoals wetten, regulaties, formele overeenkomsten etc.
 • Wat zijn informele instituties?
  Dit zijn gewoontes, culturele normen, routines, breed geaccepteerde verwachtingen, tradities, sancties.
 • Heeft elk land of elke situatie evenveel formele als informele instituties?
  Nee, dit kan per land of per situatie verschillen.
 • Wat is de definitie van instituties volgens Richard Scott?
  Instituties zijn regulatieve, normatieve en cultureel-cognitieve eigenschappen van onze omgeving die stabiliteit en mening geven aan ons leven.
 • Welk onderscheid in instituties maakte Richard Scott?
  - Regulatieve instituties
  - Normatieve instituties
  - Cognitieve instituties
 • Wat zijn regulatieve instituties?
  Dit zijn formele regels of wetten met de expliciete bedoeling om gedrag/acties te reguleren.
 • Zijn informele (normatieve en cognitieve) instituties normaal geschreven?
  Nee, ze zijn niet expliciet ergens opgeschreven, maar zijn impliciet geaccepteerd door mensen. Ze worden gedeeld door groepen mensen en zijn algemeen geaccepteerd.
 • Wat zijn normatieve instituties?
  Dit zijn informele verwachtingen, handelsregels, sociale verwachtingen, verplichtingen of principes die door de maatschappij vereist zijn.
 • Wat zijn cognitieve instituties?
  Dit is een systeem van waarden, dingen die wel voor lief nemen, cognitieve structuren, breed gedeelde overtuigingen, 'frames of reference' over hoe we naar de wereld kijken.
 • Wat is schemata?
  Iets wat gedeeld wordt door andere leden van een cultuur.
 • Wat vormen cognitieve instituties?
  Ze vormen een mentale structuur van vaste ideeën, die iets in de wereld weergeven. Je kan het ook zien als een systeem van het organiseren en waarnemen van informatie.
 • Waarom is men meer geneigd dingen te zien die in overeenkomst zijn met hun cognitieve instituties?
  Instituties beïnvloeden de manier waarop de wereld zien en zorgen ervoor dat we onze aandacht vestigen op deze delen van de wereld.
 • Waarom structureren we ideeën en waarvoor is dit een oplossing.
  We structureren ideeën omdat de wereld heel complex is.
  Het is een oplossing voor;
  - Onzekerheid (resolving the inherent lack of information)
  - Dubbelzinnigheid (resolving the multiple meaning that exist about the information.
 • Waar zorgt het structureren van ideeën voor?
  - Het zorgt ervoor dat mensen automatisch een situatie eigen maken zonder veel moeite te moeten doen om de situatie te begrijpen.
  - Het zorgt ervoor dat mensen zich gemakkelijk en snel aan nieuwe impressies of nieuwe taken kunnen aanpassen dankzij de cognitieve instituties.
 • Kunnen cognitieve instituties veranderen?
  Ze hebben de neiging om onveranderd te blijven, ook als is er veel tegenstrijdige informatie.
 • Wat zijn de mogelijke consequenties van het schaden van instituties?
  - Regulatief; vervolging door OM.
  - Normatief; in diskrediet vallen
  - Cognitief; gezien worden als verwarrend of gek
 • Wanneer komen instituties naar voren?
  - Wanneer mensen of bedrijven overtredingen begaan tegen deze instituties, deze overtredingen kunnen consequenties hebben.
  - Wanneer mensen of bedrijven een institutionele context betreden waarin ze weinig of geen ervaring hebben.
  - Wanneer er tijden van verandering zijn.
  - Door middel van analyse, wanneer ze bestudeerd worden.
 • Instituties kunnen naar voren komen bij tijden van verandering. Waar kunnen deze tijden van verandering voor zorgen?
  Ze kunnen de mogelijkheid geven voor debat, strijd en 'fights' voor nieuwe regulatieve, normative en zelfs cognitieve instituties.
 • Waarom kan analyse van instituties ontzettend belangrijk zijn?
  Omdat instituties en institutionele context van belang is bij de 'critical outcomes' en dit effect heeft op hoe een bedrijf zich gedraagt en hun succes.
 • Wat bedoelen we als we zeggen dat instituties 'humanly devised' zijn?
  Instituties zijn ontworpen, worden in stand gehouden en afgedwongen door mensen.
 • Wat wordt bedoeld met 'history matters'?
  Veel instituties zijn erg lang geleden gecreëerd. Door de historische wortels ervaren we de instituties als zeer belangrijk en geven we ze een uitmuntende, voorbij menselijke, status.
 • Wat wordt bedoeld met padafhankelijkheid?
  Keuzes worden beïnvloed door keuzes gemaakt in het verleden, ook al gelden de omstandigheden niet meer.
 • Wat zijn de doelen van instituties?
  - Het functionele doel (functionele perspectief)
  - Het sociale doel (neo-institutionalisme)
  - Het power perspective
 • Wat houdt het functionele perspectief in?
  Instituties creëren orde en verminderen onzekerheid.
 • Vanuit welk perspectief wordt het functionele perspectief bekeken?
  Vanuit het economisch perspectief.
 • Bounded Rationality
  Dit legt uit dat mensen graag rationele beslissingen willen maken, maar beperkt zijn in de mate waarop ze dit kunnen. Dit komt doordat ze incomplete informatie hebben en niet genoeg hersencapaciteit en tijd hebben om alle informatie te verwerken. Men gebruikt daarom heuristics en biases om de complexe wereld te simplificeren.
 • Wat is de functie van instituties volgens het functionele perspectief?
  - Het verminderen van onzekerheid. Regels voorkomen dat we telkens bij elke transactie moeten overleggen over hoe we het doen. Zonder instituties zouden transacties vandaag de dag bijna onmogelijk worden.
  - Ze geven doel en betekenis. 
 • Wat houdt de game theory in?
  Dit legt de waarschijnlijkheid van samenwerking tussen spelers in een game uit.
 • Wat houdt het Neo-institutionalisme in?
  Hier wordt niet het economische perspectief benadrukt, maar het sociologische perspectief. Het is meer gericht op hoe instituties en de maatschappij elkaar beïnvloeden. Het geeft sociale legitimiteit en legt uit waarom mensen en bedrijven zich gedragen op de manier waarop ze zich gedragen. Het helpt om een complexe wereld te simplificeren.
 • Hoe kan het neo-institutionalisme ook wel genoemd worden?
  Het behavioral perspective
 • Wat is institutioneel isomorfisme?
  Het proces dat een eenheid in een populatie dwingt overeen te komen met andere eenheden in dezelfde omgeving.
 • Welke vormen van institutioneel isomorfisme bestaan er?
  - Coercive isomorfisme
  - Normative isomorfisme
  - Mimetic isomorfisme
 • Wat houdt coercive isomorfisme in?
  Dit is de druk die organisaties krijgen van de staat of overheidsmandaat. 'Iedereen dient zich zo te gedragen'.
 • Wat is het gevolg van coercive isomorfisme?
  Bedrijven worden steeds meer 'homogeneous' (homogeen) wanneer ze  zich allemaal moeten houden aan voorgeschreven wetten, regels vanuit de maatschappij.
 • Wat houdt normative isomorfisme in?
  Professionalisering. Bedrijven gaan steeds meer op elkaar lijken omdat ze dezelfde normatieve druk ervaren. Deze normatieve druk kan industrie verschillen.
 • Wat houdt mimetic isomorfisme in?
  Organisaties gaan steeds meer op elkaar lijken door imitatie. 
 • Welke vormen van mimetic isomorfisme zijn er?
  - Frequency imitation; organisaties imiteren 'practices' die veel voorkomend zijn.
  - Trait imitation; organisaties imiteren bedrijven die zekere 'features' hebben die zij bewonderen.
  - Outcome imitation; organisaties imiteren 'practices' van andere bedrijven vanwege de verwachte effecten van het imiteren van deze 'practices'.
 • Wat houdt het Power Perspective in?
  Instituties definieren het politieke landschap, ze bepalen wie de macht heeft en wie wat bezit.
 • Authority
  Macht verkregen door anderen.
 • Coercive power
  Macht verkregen door dwang, tegen de wil van de mensen die gedwongen worden.
 • Wat is de strategy tripod?
  Er zijn drie pilaren; 
  - industry based view; Succes wordt bepaald door je positie binnen de industrie --> 5 forces, cost leadership en differentiatie.
  - resource based view; succes wordt bepaald door unieke bronnen die waardevol en zeldzaam zijn. 
  - institution based view.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Wat zijn volgens Lash & Wellington (2009) de stappen om de klimaat competitiveness van een bedrijf te verbeteren?
1. Ze moeten hun Carbon footprint berekenen.
2. Ze moeten hun Carbon-gerelateerde risico's en mogelijkheden opstellen.
3. Het bedrijf moet worden aangepast aan de risico's en mogelijkheden
4. Het bedrijf moet het beter gaan doen dan de concurrentie.
Carbon Market
Een markt die onstaan is in de EU, die toestaat bedrijven hun 'greenhouse gas emission credits' te kopen of verkopen.
Radical Institutional Change
De verandering is radicaal, het brengt de instituties op de voorgrond.
Gradual Change
Dit komt voor binnen de grenzen van een bestaande institutionale frame. Het is moeilijk te observeren omdat het op een natuurlijke, gelijdelijke manier gebeurd.
Institutional Change
Het veranderen van sociale beperkingen die politieke, economische en sociale interacties structureren
(Institutional) Entrepreneurship
Dit is er wanneer mensen zelf nieuwe regels creeren, dit kan zowel vanuit de staat, markt of maatschappij komen.
Institutional Voids
Institutionele leegtes, er ontbreken instituties
BRIC-landen
Brazilie, Rusland, India, China, dit zijn emerging markets
Threat Rigidity Theory
Onder condities van een intensieve dreiging wordt het verwerken van informatie bemoeilijkt en de controle regide (minder flexibel). Dit leidt ertoe dat besluitvormers zich aan de regels blijven houden terwijl deze regels eigenlijk niet meer toepasbaar zijn. Er wordt dan een zwakke beslissing gemaakt die als standaard gezien wordt en waarop latere beslissingen ook weer gebaseerd worden.
Normal Accidents Theory
Een ramp lijkt zeldzaam, maar is toch normaal. Dit komt door dat de technologische systemen te complex zijn en te sterk verbonden. Er is te veel interactie tussen verschillende componenten van het systeem wat het complex maakt. Het is hierdoor lastig voor experts om in te schatten waar de zwaktes in het systeem zitten.