Samenvatting Intake

-
457 Flashcards en notities
2 Studenten
 • Deze samenvattingen

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Samenvatting - Intake

 • 1.1 Medische terminologie

 • Om zonder misverstanden met elkaar te kunnen communiceren over het menselijk lichaam heeft de medische wereld een vaktaal ontwikkeld.
 • 1.2 Anatomie

 • Anatomie is de wetenschap die de bouw van het menselijk lichaam bestudeert. De anatomie houdt zich bezig met de vraag wat er in het lichaam zit en waar.
 • Organen werken samen om taken te vervullen. Een aantal organen dat samenwerkt heet een orgaanstelsel.
 • Organen zijn opgebouwd uit verschillende weefsels.
 • Cellen zijn de kleinste bouwstenen van het lichaam.
 • Cellen-->weefsels-->organen-->orgaanstels-->lichaam
 • 1.3 Fysiologie

 • Fysiologie is de wetenschap die zich bezighoudt met het normale functioneren van de onderdelen van het menselijk lichaam. Ook wel de leer der levensverrichtingen. 
  Welke processen spelen zich af in het lichaam.
 • Vegatieve processen zijn de processen die noodzakelijk zijn om de mens in leven te houden.
 • Animale processen zijn processen die niet zijn gericht op overleven. Bijv. bewegen en waarnemen.
 • 2.1 Inleiding en bouw en functie van cellen

 • Levende materie heeft een stofwisseling, dode niet.
  Dode materie is passief. Levende materie is actief.
  In alle levende materie vinden vegatieve processen plaats.
 • Een eencellig organisme is een protozoa
 • Een meercellig organisme is een metazoa
 • De leer die zich bezighoudt met het bestuderen van cellen noemen we celleer of cytologie
 • Een cel is de kleinste levende eenheid op aarde die zelfstandig kan functioneren.
 • Een cel bestaat uit verschillende onderdelen: De celmembraan, het cytoplasma, de celkern en de celorganellen.
 • De celmembraan is een dun vliesje dat de hele cel omsluit. Deze laat niet alle stoffen door, maar regelt het transport. We noemen een celmembraan semipermeabel.
 • Binnen de celmembraan zit het cytoplasma (de celvloeistof).
 • Het cytoplasma heeft een belangrijke transportfunctie, is vergelijkbaar met de bloedsomloop van de mens.
 • In het cytoplasma zitten celorganellen, een soort organen van de cel.
 • De celkern of nuclues kan worden beschouwd als het centraalregelcentrum.
 • De celkern speelt een essentiele rol bij de voortplanting van de cel. Het bevat erfelijke eigenschappen in de zogenaamde chromosomen.
 • Chromosomen zijn opgebouwd uit DNA
 • Het DNA molecuul bevat genen.
 • Een gen is het deel van een chromosoom dat de informatie draagt van een erfelijke eigenschap.
 • De mens heeft 46 chromosomen. In 23 paren. 1 paar geslachtschromosomen.
 • In de cel zitten verschillende celorganellen. Deze werken als een soort kleine fabriekjes en verzorgen ieder een deel van de stofwisseling.
 • De ribosomen spelen een belangrijke rol in de eiwitsynthese.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Samenvatting 2:

 • Intake
 • NTI
 • 9789041507136
 • 2009

Samenvatting - Intake

 • 1 Algemene inleiding anatomie en fysiologie

 • Anatomie
  De wetenschap die zich bezighoudt met het ontleden van het lichaam in onderdelen, heet ontleedkunde of anatomie(Grieks voor opensnijding)Anatomie is de wetenschap die de (op)bouw van het menselijk lichaam bestudeert.

  Een aantal organen dat één of meer direct direct samenhangende taken verricht heet een orgaanstelsel. Een voorbeeld hiervan is de bloedsomloop(circulatiesysteem of tractus circulatorius). Dit zijn het hart, het bloed en de verschillende soorten bloedvaten. Een ander orgaanstelsel is de ademhaling(tractus respiratorius). Dit zijn de luchtwegen, de longen en de long(slag)aders

  cellen--->weefsels--->organen--->orgaanstelsels--->lichaam

  Fysiologie
  De wetenschap die zich bezighoudt met het normale functioneren van de onderdelen van het menselijk lichaam noemen we fysiologie of de leer der levensverrichtingen. Fysiologie houdt zich bezig met de vraag welke processen zich in het lichaam afspelen en waarom.

  Vegetatieve processen(levensverrichtingen) zorgen dat de mens niet uitsterft.Deze processen zijn oa de stofwisseling, ademhaling, bloedsomloop, warmtehuishouding, het uitscheiden van afvalstoffen en de processen die hierbij een regelende rol spelen en de voortplanting.

  Animale processen zijn hogere processen die niet gericht zijn op overleven. Dit zijn het bewegen, het waarnemen van de omgeving en het kunnen reageren hierop en alle psychische functies(emoties)
 • Wat is de definitie van medische terminologie?
  Medische terminologie is een lijst met een groot aantal medische termen. Om met anderen te kunnen communiceren is het voor een doktersassistente van groot belang met deze termen bekend te zijn.
 • Wat is het belang van kennis van de medische terminologie voor een doktersassistente?
  Vaktaal is van belang voor een goede communicatie tussen arts en assistente.
 • Wat is het belang van kennis van de medische terminologie voor een doktersassistente?
  Als medewerker in de gezondheidszorg moet u de taal van de medische wereld beheersen om goed te kunnen communiceren.
 • Wat betekent anatomie?

  Anatomie is de wetenschap die de (op)bouw van het menselijk lichaam bestudeert. De anatomie houdt zich bezig met de vraag wat er in het lichaam zit en waar het zit.
 • Wat is anatomie?
  Anatomie = ontleedkunde
  De wetenschap die de (op)bouw van het lichaam bestudeert .
  Wat er in een lichaam zit en waar.
 • Wat is anatomie?

  Ontleedkunde, de leer over wat er zich in het lichaam bevind,waar en de bouw van het lichaam
 • Wat zijn organen?

  Afzonderlijke delen in het lichaam  die op een wonderbaarlijke manier samenwerken om bepaalde taken te vervullen. B.v. nier, hart, lever.
 • uit welke onderdelen, van klein naar groot, is het lichaam opgebouwd?
  cellen, weefsel, organen, orgaanstelsel, lichaam
 • Uit welke onderdelen, van klein naar groot, is het lichaam opgebouwd?
  cellen --->weefsels--->organen--->orgaanstelsels--->lichaam
 • Wat is een orgaanstelsel?
  Een orgaanstelsel bestaat uit een aantal organen dat een of meer direct samenhangende taken  verricht. B.v. de tractus circulatorius (bloedsomloop), de tractus respiratorius (luchtwegen).
 • Wat is fysiologie?
  Leer der levensverrichtingen.
  De wetenschap die zich bezighoudt met het normaal functioneren van de onderdelen van het lichaam.
  Welke processen zich in het lichaam afspelen en waarom.
 • Wat is fysiologie?
  Fysiologie is de wetenschap die zich bezighoudt met het normale functioneren van de onderdelen van het menselijk lichaam. Hoe werken de onderdelen van het lichaam?
 • Noem de organen in de tractus circulatorius.

  1. het hart
  2. het bloed
  3. verschillende soorten bloedvaten
 • Noem vegetatieve levensverrichtingen
  Stofwisseling
  ademhaling (tractus respiratorius)
  bloedsomloop (tractus circulatorius)
  warmtehuishouding
  uitscheiding van afvalstoffen en processen die hierbij een regelende rol spelen (hormonen, zenuwstelsel)
 • Wat vegetatieve levensverrichtingen?Noem 3 voorbeelden
  Vegetatieve levensverrichtingen zijn processen in het lichaam die essentieel zijn om te kunnen overleven en die zorgen voor de instandhouding van de soort(stofwisseling,ademhaling, sijsvertering, uitscheiding, bloedsomloop, warmtehuishouding,hormoonhuishouding, vegetatieve delen van het zenuwstelsel, voortplanting)
 • Noem de organen in de tractus respiratorius.

  1. de longen
  2. de long(slag)aders

 • Noem animale levensverrichtingen
  Bewegen
  waarnemen
  reageren
  psychische functies (emoties)

  (Niet gericht op overleven)
 • Wat zijn animale levensverrichtingen?Noem 2 voorbeelden.
  Animale levensverrichtingen zijn processen die niet essentieel zijn om te overleven(bewegen, waarnemen van en reageren op de omgeving, psychische processen)
 • Bepaalde organen kunnen deel uitmaken van meer orgaansystemen.

 • Noem orgaanstelsels
  (een aantal organen dat een of meer direkt samenhangende taken verricht)

  Bloedsomloop (hart, bloed, bloedvaten (tractus circulatorius, circulatiesysteem))
  Ademhaling (tractus respiratorius)
  Luchtwegen (longen, long(slag)aders)
 • Wat is weefsel?

  Weefsel is opgebouwd uit een groot aantal kleine deeltjes (cellen).
 • Waaruit bestaan organen
  Organen bestaan uit weefsel
  weefsel bestaan uit cellen
  Cellen zijn bouwstenen van weefsels en organen
 • Wat zijn cellen?

  Een cel is de kleinste levende eenheid op aarde die (in principe) zelfstandig kan functioneren. Bij de mens kunnen cellen worden beschouwd als de bouwstenen van de weefsels en organen.
 • Schematisch gezien is het lichaam van klein naar groot opgebouwd uit:


  cellen ---> weefsels ---> organen ---> orgaanstelsels ---> lichaam.
 • Wat is de definitie van fysiologie?

  Fysiologie is de wetenschap die zich bezighoudt met het normale functioneren van de onderdelen van het menselijk lichaam. Ook wel de leer der levensverrichtingen genoemd.
 • De processen in het menselijk lichaam kunnen we grofweg splitsen in twee categorieën. Welke?

  1. Vegetatieve processen.
  2. Animale processen.
 • Geef een omschrijving van vegetatieve processen zes voorbeelden.

  Vegetatieve processen zijn processen die noodzakelijk zijn om de mens in leven te houden en om ervoor te zorgen dat we als mensen niet uitsterven.
  B.v. 
  1. de stofwisseling
  2. ademhaling
  3. bloedsomloop
  4. warmtehuishouding
  5. het uitscheiden van afvalstoffen en de processen die hierbij een regelende rol spelen (met behulp van hormonen en een deel van het zenuwstelsel)
  6. voor de instandhouding van de menselijke soort hoort hier natuurlijk de voortplanting bij.
 • Geef een omschrijving van animale processen met drie voorbeelden.

  Animale processen zijn hogere processen die niet gericht zijn op overleven.
  B.v.
  1. het bewegen
  2. het waarnemen van de omgeving en het kunnen reageren hierop
  3. alle psychische functies (bijvoorbeeld emoties).
 • Wat is het belang van kennis van de medische terminologie voor een doktersassistente?

  Als medewerker in de gezondheidszorg moet je de taal van de medische wereld beheersen om goed te kunnen communiceren.
Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.