Samenvatting Internationaal privaatrecht

-
48 Flashcards en notities
11 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Internationaal privaatrecht". De auteur(s) van het boek is/zijn M H Ten Wolde. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Internationaal privaatrecht

 • 1 inleiding

 • Wat is formele internationaal privaatrecht?

  internationaal bevoegdheidsrecht, erkennings en tenuitvoerleggingsrecht

 • Wat is materiele internationaal privaatrecht?

  conflictenrecht

 • 1.1 Beperkte reikwijdte van het Nederlandse privaatrecht?

 • Centrale vraag IPR?

  Gaat om het ruimtelijke toepassingsgebied van het Nl's Privaatrecht en om de reikwijdte van buitenlands privaatrecht

 • In welke 3 onderdelen zijn de regels van internationaal privaatrecht te verdelen?

  1: internationaal bevoegdheidsrecht, geeft regels met betrekking tot de vraag onder welke voorwaarden een rechter bevoegd is kennis te nemen van vorderingen of verzoeken in internationale zaken
  2: conflictenrecht, geeft regels mbt de vraag welk recht van toepassing is op een internationale rechtsverhouding
  3: erkennings- en tenuitvoerleggingsrecht, dat bepaalt onder welke voorwaarden buitenlandse rechterlijke beslissingen hier te lande kunnen worden erkend, dan wel kunnen worden tenuitvoer gelegd

 • Welke onderdelen vallen onder het formele danwel het materiële internationale privaatrecht?

  Formeel: internationaal bevoegdheidsrecht EN het erkennings- en tenuitvoerleggingsrecht

  Materieel: conflictenrecht

 • 1.2 Voorwaarden voor de behoefte aan regels van IPR; Rechtsverscheidenheid en grensoverschrijdend rechtsverkeer

 • Wat is er vereist voor de fucntie van ipr?

  rechtsverscheidenheid en grensoverschrijdend rechtsverkeer

 • Welke ontwikkelingen hebben (voornamelijk) bijgedragen aan de toename van grensoverschrijdend rechtsverkeer?

  1. europese eenwording en globalisering

  2. technologische ontwikkelingen

  3. migratie

  4. de EU(bevorderen vrij verkeer van personen en goederen)

 • Internationaal privaatrecht is?

   

  Het geheel van nationale rechtsregels inzake internationale handelingen en feiten met een voornamelijk privaatrechtelijk karakter betreffende de vragen:

  a) of een rechter in een internationaal geval bevoegd is,

  b) welk recht in een internationaal geval van toepassing is, en

  c) of een buitenlandse rechterlijke beslissing hier te lande kan worden erkend, dan wel kan worden geëxecuteerd

 • 1.3 karakter van het internationaal privaatrecht

 • Wat is IPR?

  het geheel van nationale rechtsregels inzake internationale handelingen en feiten met een voornamelijk privaatrechtelijk karakter.

 • Waarover gaat ipr?

  Is een rechter in een internationaal geval bevoegd, welk recht in een internationaal geval van toepassing is, een buitenlandse rechterlijke beslissing hier te lande kan worden erkend of geexectureerd.

 • 1.4 doel en functie van het internationaal privaatrecht

 • Doel IPR?

  reguleren internationale rechtsverkeer op een zo doelmatig en rechtvaardig mogelijke wijze

 • Wanneer is sprake van een internationaal geval?

  Wanneer een feitelijk-geografisch element in de rechtsverhouding betrokkenheid weergeeft met meerdere rechtsstelsels. Elementen zijn: woonplaats, de gewone verblijfplaats, de nationaliteit, de ligging van vermogen, de plaats van handeling etc.
  Niet alleen deze feitelijk-geografische aspecten internationaliseren!

 • Internationaal geval?

  als een feitelijk geografisch element in de rechtsverhouding betrokkenheid weergeeft met meerdere rechtsstelsels.

 • 1.5.1 interregionaal privaatrecht

 • wat is interregionaal privaatrecht?

  vragen over bevoegde rechter, toe te passen recht en erkenning en tenuivoerleging van rechterlijke beslissingen binnen het Nederlands Koninkrijk.

 • Interregionaal privaatrecht

  Heeft tot doel het rechtsverkeer tussen de landen van het koninkrijk op een rechtvaardige en doelmatige wijze te regelen.

 • Wat houdt beginsel beslissingsharmonie in?

  een interregionale conflictregel dient zo te luiden dat ongeacht bij welke rechter in het koninkrijk een voordering aanhangig wordt gemaakt, deze rechter hetzelfde recht zal toepassen.

 • Regels van interregionaal bevoegdheidsrecht..

  Geven aan onder welke omstandigheden en voorwaarden de Nederlandse rechter bevoegd is om kennis te nemen van een interregionale vordering. Let op! deze regels bepalen NIET of een rechter van een ander koninkrijksdeel bevoegd is. Daarvoor gelden de regels van interregionaal bevoegdheidsrecht van Aruba, Curacao en Sint Maarten

 • Regels van interregionaal conflictenrecht... en op welk beginsel zijn deze regels gebaseerd?

  bepalen welk recht van toepassing is op een interregionale rechtsverhouding. Deze conflictregels zijn gebaseerd op het beginsel van de nauwste verbondenheid. 

 • Beginsel van beslissingsharmonie?

  Houdt in dat een interregionale conflictregel zo dient te luiden dat ongeacht bij welke rechter in het koninkrijk een vordering aanhangig wordt gemaakt, deze rechter hetzelfde recht zal toepassen

 • Interregionaal erkennings- en tenuitvoerleggingsrecht

  art. 40 Statuut

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Voorbeelden van vragen in deze samenvatting

Wat is formele internationaal privaatrecht?
5
Wat is materiele internationaal privaatrecht?
5
Doel IPR?
5
Internationaal geval?
5
Pagina 1 van 11