Samenvatting International Lifestyle studies Leisure

-
251 Flashcards en notities
1 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "International Lifestyle studies Leisure". De auteur(s) van het boek is/zijn Jeanne Gaethofs. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

Samenvatting - International Lifestyle studies Leisure

 • 1 Hoorcolleges 1

 • Objectieve definitie vrijetijd:

  De tijd, die resteert na aftrek van de tijd benodigd voor arbeid, scholingen de tijd nodig voor verzorging van jezelf en van andere gezinsleden.

  -       Residuele definitie

  -       Hij perspectief

  -       Economische discipline

  -       Vaak gebruikt in kwantitatief onderzoek

  VT = T-A-O-Z-PV

 • Subjectieve definitie vrijetijd:

  De tijd waarin je gevoelens van vrijheid ervaart.

  -       Beleving en motieven

  -       Ik perspectief

  -       Psychologische discipline

  -       Vaak gebruikt in kwalitatief onderzoek

  Wat had je geschat? Waar zit het verschil in?

 • Objectief vs. Subjectief

  Vrije tijd vs. Vrijetijd

  Free time vs. Leisure

  Temps libre vs. Loisir

  Freizeit vs. Mube

 • Besteding vs. Beleving

  Wat je doet vs. Wat je voelt bij wat je doet

  Activiteiten vs. Emoties

  Objectief vs. Subjectief

 • Consument (vraag):

  De klant heeft een beleving van iets, hij beleeft het op een bepaalde manier. Belevenis.

 • Producent (aanbod):

  Het bedrijf biedt een belevenis aan om zich te onderscheiden van de concurrent. Beleving.

 • Soorten beleving:

  Basale beleving

  Memorabele beleving

  Transformerende beleving

 • Basale beleving: 
  maak je meerdere malen per dag mee maar blijft niet echt hangen, maakt geen grote indruk
 • Memorabele beleving: 

  beleving die je jezelf later nog herinnert, die je kan terug halen.

 • Transformerende beleving: 

  beleving die een verandering teweeg brengt in de manier waarop je leeft hoe je over iets denkt of hoe je jezelf gedraagt.

   

  Dit zijn belevingen die je bijblijven oftewel:

  Beleving -> ervaring -> verwachting

 • Vrijetijdsbeleving:

  de emotie tijdens de consumptie van het vrijetijdsproduct.

 • Wanneer bereik je de optimale vrijetijdsbeleving, oftewel ‘flow’ volgens Csikzentmihalyi?

  1.   Hoe groot is de uitdaging?

  2.   Hoe groot zijn mijn vaardigheden?

 • Voorwaarden Flow:

  Uitdaging

  Commitment

 • Kenmerken Flow:

  Verrijkte perceptie

  Verstoring tijdsbesef

  Sterke persoonlijke betrokkenheid

  Gevoel van zorgloosheid, plezier en genoegen

 • Paradigma Neulinger, voorwaarden optimale vrijetijdsbeleving:

  1.   (ervaren) keuzevrijheid: perceived freedom – perceived constraints:

  Mate van ervan vrijheid vs. Ervaren verplichting

     

  2.   Type motivatie van individu: intrinsiek – extrinsiek:

  Intrinsiek: de motivatie komt vanuit jezelf, je wordt er niet voor beloond.

  Extrinsiek: je motivatie komt voort ui de beloning die je krijgt.

 • Paradigma Neulinger, voorwaarden optimale vrijetijdsbeleving:

  1.   (ervaren) keuzevrijheid: perceived freedom – perceived constraints:

  Mate van ervan vrijheid vs. Ervaren verplichting

     

  2.   Type motivatie van individu: intrinsiek – extrinsiek:

 • Intrinsiek: 

  de motivatie komt vanuit jezelf, je wordt er niet voor beloond.

 • Extrinsiek: 
  je motivatie komt voort ui de beloning die je krijgt.
 • Wat is segmentatie?

  Marktsegmentatie is het opdelen van een markt in verschillende homogene groepen afnemers segmenten, waarvoor het wenselijk kan zijn voor elk segment een aparte marketingstrategie of marketingmix toe te passen.

 • Waarom segmenteren?

  -       Voor iedereen een concept bedenken werkt niet.

  -       Inzicht in je doelgroep.

  -       Focuspunt voor ontwikkelen concept.

  -       Gerichtere inspanning op doelgroep leidt tot lagere kosten.

  -       Doelgroep voelt zich begrepen, gekend, leidt tot verhoogde loyaliteit.

  -       Erkenning voor verschillen.

 • Nadelen segmenteren?

  -       Je kan verkeerd segmenteren, laat gebrek aan inzicht doelgroep zien.

  -       Je deelt mensen op in hokjes, houdt geen rekening met alle verschillen en uniciteit mensen.

  -       Mensen veranderen sneller dan segmentatiemethodes.

  -       Het is ouderwets marketingdenken.

 • Een segment moet:

  -       Zo homogeen worden benoemd.

  -       Meetbaar zijn.

  -       Voldoende groot zijn.

  -       Bereikbaar zijn.

  -       Onderling voldoende verschillen van andere segmenten.

 • Segmentatiekenmerken:

  -       Geografische kenmerken: land, regio, stad, wijk

  -       Demografische kenmerken: leeftijd, geslacht, levensfase

  -       Sociaaleconomische kenmerken: inkomen, opleiding

  -       Culturele kenmerken: culturele achtergrond

  -       Psychografische kenmerken: levensstijl, persoonskenmerken, activiteiten, interesses, opinie, waarden, normen, attitude

  -       Gedragskenmerken: mate van gebruik product, gebruiksfrequentie, koopbereidheid, doel van gebruik

 • Geografische kenmerken: 
  land, regio, stad, wijk
 • Demografische kenmerken: 
  leeftijd, geslacht, levensfase
 • Sociaaleconomische kenmerken:
  inkomen, opleiding
 • Culturele kenmerken:
  culturele achtergrond
 • Psychografische kenmerken: 

  -       levensstijl, persoonskenmerken, activiteiten, interesses, opinie, waarden, normen, attitude

 • Gedragskenmerken: 

  -       mate van gebruik product, gebruiksfrequentie, koopbereidheid, doel van gebruik

   

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Checklist diepte interview:

-       Vragenlijst met alle mogelijke vragen die je zou kunnen stellen.

-       Steekwoorden

-       Open vragen

-       Cluster de vragen op onderwerp

-       Houd de checklist bij je en ga aan eind gesprek na of alle vragen aan bod zijn gekomen.

-       Vraag altijd of de geinterviewde zelf nog iets toe te voegen heeft.

-       Bedank je gesprekspartner

-       Optie: gesprek opnemen

-       Werk het gesprek zo snel mogelijk uit na het gesprek, niet letterlijk maar wel de essentie.

Observatoren: 

maakt verslag van non-verbale gedrag deelnemers.

Notulist: 
maakt aantekeningen van het gesprek.
Hulp: 
houdt schetsen/ stimuli vast, stelt aanvullende vragen, zit aan tafel, helpt met tijdbewaking.
Moderator: 
is gespreksleider, voert het gesprek.
Groepsgesprekken:

Groepsgesprek ook wel focusgroep gesprek met 7-10 personen.

Gespreksleider begeleidt gesprek.

Geschikt om gangbare meningen van groepen boven te krijgen.

Op locatie met voorzieningen: kamer met vaste videocamera opstelling.

Deze oefenen we in LA: Human movement

Diepte-interviews:

Gesprek met een iemand, vaak op locatie.

Goed voorbereiden – wie weet het is of degene wel echt iets kan zeggen over het onderwerp.

Duurt in ieder geval 1 uur, soms langer.

Geschikt voor sociaal gevoelige onderwerpen

Open vragen tijdens gesprek

Gesloten vragen bij afronding en samenvatting

Met behulp checklist (maken we vandaag)

Verschillende onderzoeksmethoden:

-       Diepte-interview

-       Groepsdiscussie

-       Proefvertoning

-       Concepttest

Kenmerken kwalitatief onderzoek:

-       Sterke interactie interviewer/ geinterviewde

-       Werken met beelden, tekeningen, schetsen, proefmodellen of monsters

-       Kleine aantallen

-       Groepsdiscussies vaak max. 8 personen

-       20 diepte-interviews

-       Geen statische analyses

-       Vragen sterk verdiepend en inzichtvormend

Kwalitatief onderzoek:

-       Onderzoek met als doel inzicht te krijgen in wat de consument wil en doet.

-       Om diepere motieven naar boven te halen.