Samenvatting Interviewen in de praktijk

-
ISBN-10 9001767729 ISBN-13 9789001767723
136 Flashcards en notities
6 Studenten
 • Deze samenvatting

 • +380.000 andere samenvattingen

 • Een unieke studietool

 • Een oefentool voor deze samenvatting

 • Studiecoaching met filmpjes

Onthoud sneller, leer beter. Wetenschappelijk bewezen.

Dit is de samenvatting van het boek "Interviewen in de praktijk". De auteur(s) van het boek is/zijn Dick van der Lugt. Het ISBN van dit boek is 9789001767723 of 9001767729. Deze samenvatting is geschreven door studenten die effectief studeren met de studietool van Study Smart With Chris.

PREMIUM samenvattingen zijn gecontroleerd op kwaliteit en speciaal geselecteerd om je leerdoelen nog sneller te kunnen bereiken!

Samenvatting - Interviewen in de praktijk

 • 1.1 Huidige situatie 14


 • MeningenDe straat is een onuitputtelijke bron. ''Het is goed om gewone mensen aan het woord te laten'' - oud-radiomaker Sjors Frolich. Op deze manier toon je wat er gebeurt in Nederland en wat er leeft. 

  Cultuur van het gepraat 
  Het motto je mag zeggen wat je denkt zorgt ervoor dat er onbeperkt gevoelens en gedachten de ether in geslingerd worden of aan het papier toevertrouwd. Waar ligt de grens? Iedereen geeft hierin zijn eigen grenzen aan. Psycholoog Rene Diekstra zegt: ''We leven in de cultuur van het gepraat. Heel veel van dit gepraat heeft geen enkele inhoudelijke functie of betekenis. Het is gewoon dempen van de stilte. Vrijheid van meningsuiting verwordt steeds meer tot grofheid van meningsuiting.''

  De huidige situatie heeft invloed op studenten en het interviewonderwijs. Drie problemen:
  -  rtv-interview
  - confrontratie
  - feiten/en of opinies

  De media laat het vaak afweten als het gaat om de vraag wat er nu precies is gebeurd, dus de kale feiten. Journalisten doen aan quote-chasing. 

 • 1.2 Voorliefde voor het interview 17

 • Wanneer maakte het interview als journalistiek genre zijn intrede
  In de tweede helft van de negentiende eeuw
 • In de tweede helft van de negentiende eeuw maakte het interview als journalistiek genre zijn debuut en sindsdien is het aantal alleen maar toegenomen. 

  Populariteit van het interview
  Waaraan dankt het interview zijn populariteit? Dat is afhankelijk van tien factoren.


  1. Een interview levert instant kopij: Je praat met iemand, schrijft de antwoorden op en tikt een artikel. (Hans Renders, nrc 1993)
  2. Een interview is gemakkelijk te produceren: Een reportage of achtergrondverhaal vergt veel research. Het is makkelijker om je bron direct te laten vertellen over bv. het economische klimaat in Nederland dan er een achtergrondverhaal over te maken. 
  3. Een interview is onderhoudend: De lezer praat eigenlijk zelf  met de geïnterviewde. Lezer en interviewer smelten samen.
  4. Een interview heeft een element van sensatie: ''Je hebt een verleidelijke manier van vragen stellen, met mogelijk dodelijke gevolgen.'' (vpro gids)
  5. Een interview vult lekker: Bij gebrek aan inhoud doet een interview het altijd goed.
  6. Een interview is betrouwbaarder dan een eigen verhaal van een journalist: Een interview maakt een betrouwbaardere indruk op de lezer dan een achtergrondverhaal.
  7. Een interview is leuk voor de maker: Het is een gesprek, geen vraaggesprek. 
  8. Een interview levert contacten op: Beste netwerk van de journalist is een netwerk van informanten. 
  9. Een interview biedt een medium de gelegenheid zich te onderscheiden: Het nieuw kent de consument al. Een interview met geschreven pers biedt de mogelijkheid tot verdieping. 
  10. Een interview is een publiekstrekker: Mensen zijn nieuwsgierig. 
 • Samenraapsel van belangen
  Een aantal factoren hebben bijgedragen aan de populariteit van het interview. Allereerst de ontzuiling. Sinds het geloof voor mensen niet meer als kompas fungeert leven we in een ik-tijdperk. In een tijd waarin iedereen een eigen mening heeft is het interview een verleidelijk journalistiek genre om daaraan lucht te geven. 

  Een aantal belangen hebben ervoor gezorgd dat het interview een prominente plaats heeft gekregen:
  - Interviewen kost bijna niks
  - Makkelijker voor een redacteur om iemands idee af te tappen
  - Wordt gebruikt als manier om dicht in de buurt van de machtigen der aarde te komen ''Reflected Glory''
  - Interviews lezen makkelijker weg. Vormt een welkome afwisseling tussen achtergrondverhalen, opinieartikelen en documentaires
  - Mensen missen het geduld om programma's af te kijken. Interviews zijn op te delen in stukken

  Exit interview?
  De vraag is, hoelang bestaat het interview nog als gemanipuleerd gespreksverslag? De machtverhouding kantelt namelijk. Burgers kunnen namelijk steeds makkelijker hun mening uiten aan de buitenwereld. Potentiele geinterviewden vragen zich steeds meer af: ''What's in it for me?'' Als ze er geen direct belang bij hebben zullen ze het interviewverzoek snel afwijzen. 
 • 1.3 De ge.nterviewden 21

 • De populariteit van het interview hebben we bekeken vanuit het perspectief van de interviewer en de consument. Maar is het interview ook populair onder de geinterviewde? 
  Veel geinterviewden vinden vaak dat er altijd dezelfde geijkte vragen worden gesteld. Anderen zijn van mening dat het interview niet nodig is omdat ze zelf prima in staat zijn hun eigen mening te verkondigen. 

  De belangen van de geinterviewde staan vaak voorop. Hier hangt het vanaf of hij/zij een interview wil geven. Zelfs wanneer een journalist wordt afgewezen voor een interview lukt het vaak nog om de juiste informatie in de krant  te krijgen. 
  Toch zijn er grenzen. Wie door de journalist de grond in wordt geschreven zal niet snel weer een journalist te woord staan. 

  Stelling: ''Veel mensen willen liever niks met de pers te maken hebben''
  Vier redenen die het tegendeel beweren:
  1. Ego: Mensen praten graag over zichzelf. 
  2. Publiciteit: een interview is free publicity
  3. Behulpzaamheid: Mensen gaan akkoord omdat ze de interviewer willen helpen. 
  4. Geld: In Nederland wordt haast nooit betaald voor een interview

 • 1.4 Geschiedenis 27

 • In het vermoedelijk oudste journalistiek leerboek ''Reporters Guide'' van Thomas Allen Reed uit 1869 zul je tevergeefs zoeken naar een hoofdstuk over interviewen. Het interview was namelijk net uitgevonden.
  Wie het eerste interview ooit publiceerde is onduidelijk. Daar verschillen de meningen over. 

  In  de negentiende eeuw werd er in kranten geciteerd, maar dat waren lange vaak woordelijke verslagen van toespraken. 

  In 1926 verbood het persbureau Associated Press zijn verslaggevers nog om interviews te schrijven. Ondanks deze aversie drong het interview langzaam door tot de journalistieke praktijk. Niet alleen als methode om informatie verzamelen, ook om informatie te creëren. 

  In Nederland werd de trend gezet door de weekbladen. 
  Alhoewel het eerste grote, los gezette interview op 16 maart 1885 verscheen in het algemeen handelsbald, de dagbladen waagden zich pas na de eerste wereldoorlog aan het interviewgenre. 

  Het interviewgenre brak pas echt in Nederland door dankzij Willem Wittkampf en Bibeb. Bibed hield in 1974 een geruchtmakend interview met minister van defensie Henk Vredeling. De waardige opvolger van Wittkampf was Ischa Meijer met zijn interviewmonologen in VN. 
 • 2.1 Gespreksvormen 38

 • Er zijn verschillende soorten gespreksvormen. Ze dienen allemaal hetzelfde doel, het verzamelen van informatie. Een goed Nederlands woord voor interview is vraaggesprek maar als je een interview vergelijkt met een dagelijkse conversatie is een interview geen gesprek. 

  Het woord interview is afgeleid van het Franse entre-voir, wat betekent even zien.
 • Waar gaan de meeste gespreksvormen over?

  Informatie verzamelen

 • Wat is een goed Nederlands woord voor interview?

  Vraaggesprek

 • Het woord interview is afgeleid van het Franse woord entre-voir. Dat betekent: even zien. Volgens de oorspronkelijke betekenis is een interview dus een vluchtige ontmoeting tussen mensen.

Lees volledige samenvatting
Deze samenvatting. +380.000 andere samenvattingen. Een unieke studietool. Een oefentool voor deze samenvatting. Studiecoaching met filmpjes.

Laatst toegevoegde flashcards

Tips interviewen sporters
Tussen de toegankelijkheid van sporters bestaan grote verschillen
Bouw een netwerk van contacten op met bijbehorende 06-nummers
Bedenk dat een sporter na een sportprestatie lichtgeraakt kan zijn (tact!)
zorg dat je veel weet van desbetreffende sport.
Spindoctors domein
Belangrijke instrumenten:
1 regie over media
2 manipulatie
3 labeling: het plakken van een etiket (liefst oneliner) op een complex verschijnsel

Componenten van bespelen van media:
1 een proactief mediabeleid te voeren
2 rapid response (snel reageren op onwelgevallig nieuws)
3 onwelgevallige berichten uit het nieuws houden, geruchten 'down' spelen
4 de pre-emptieve strike. De aanval op aanhoudende negatieve berichtgeving
5 de dan-hebben-we-het-maar-gehad strategie
Gehandicapten interviewen
Zie de persoon als persoon, niet als zielig of heroisch.
Vermijd stereotypen en kleinerend taalgebruik
Voel je vrij alles te vragen, maar formuleer bedachtzaam en goed bedoeld
Interviewen getraumatiseerde personen
Tact. Formuleer vragen zorgvuldig
Bedenk dat de meeste mensen het plezierig vinden hun verhaal aan een neutraal iemand kwijt te kunnen.
Verwacht tranen
Luister geinteresseerd en meelevend
Vel geen oordeel over emoties
Trek je tijdig terug als de persoon echt niet wil
Neem de tijd voor het interview
Beschaam niet het vertrouwen van de geinterviewde: wat prive is, moet prive blijven
Procesverslag
Een nauwgezet verslag van het interviewproces, vanaf het bedenken van het onderwerp tot de uitwerking:
Keuze van geinterviewde: doelgroep, medium, centrale vraag, doel
Voorbereiding: hoe voorbereid, welke afspraken met geinterviewde, vragenlijst
Uitvoering: beschrijving interview, problemen en verbeterpunten.
Een live interview bestaat uit drie fasen, er zijn twee manieren waarop deze fasen worden opgebouwd. Noem deze twee manieren:
 1. Informatie - climax - ontspanning
 2. Spanning - informatie - spanning
Welke twee verschillende betekenissen kunnen we aan het woord interview toekennen?  

Vraaggesprek en artikel (genre).

Noem drie bekende interviewers die gebruik maken van de softe methode en geef bij alle drie een voorbeeld?

Honingmann: vraag nooit naar de bekende weg, je komt alleen maar tot je onderwerp via de persoon.

 

Studs: zorg dat je ontwapenend bent. Klungel met de taperecorder en zeur een beetje over jezelf.

 

Bromet: wanneer er een ontwijkend of aarzelend antwoord wordt  gegeven, herhaal het antwoord dan. Vaak volgt er dan een nadere toelichting.

Wanneer kunnen confronterende interviews wel effectief zijn?

Wanneer de interviews op basis van degelijke research worden uitgevoerd.

Welke driedeling houdt van der Lugt aan als het gaat om de mate van confrontatie tijdens een interview?

Kritiekloos, harmonisch en confronterend